19 Οκτ 2013

Συνοδοιπόροι στὴν Τραγωδία καὶ τὴν Λύτρωση τῆς Ἁγιοτόκου Ρωμηοσύνης μέσα στὸ «γεωπολιτικὸ γίγνεσθαι».

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τὸ παρακάτω κείμενο τὸ ἀφιερώνω στὴν ἄγνωστη ἄστεγη ποὺ κοιμότανε βαθειὰ ξημερώματα σὲ εἴσοδο πολυκατοικίας λίγες ὧρες πρὶν πάρω τὸ καραβάκι ἀπὸ τὴν Οὐρανούπολη γιὰ τὸ Ἅγιον Ὅρος. Τὸ "ἀφιερώνω" στὸν ἄγνωστο συνταξιδευτή  μου στὸ πλοῖο ποὺ μὲ τὴν ἰδιότητά του ὡς ὑπαλλήλου στὴν Παγκόσμια Τράπεζα μὲ "διαφώτισε" σχετικὰ μὲ τὰ πειραματικὰ κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικὰ  μοντέλα ποὺ ἐφαρμόζονται...
Τὸ ἀποδίδω μὲ τὴν ἐκ βάθους Πίστη, Τιμὴ καὶ Σεβασμὸ στὸ Πανίερο Θησαύρισμα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ρωμηοσύνης μας τῆς ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ποὺ προσκύνησα ἐκτὸς ἰδικοῦ μου προγράμματος σὲ μία Λαμπροφόρα Ἁγιορείτικη Ἀγρυπνία τελεσθεῖσα σὲ Ἱερὸν Κελλίον ἐγγύς της Καψάλας. Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι ἡ Τραγωδία σὰν λέξη καὶ σὰν θεατρικὴ πράξη πρῶτα ἀκούσθηκε καὶ παίχθηκε στὰ περίτεχνα μαρμάρινα ἀμφιθέατρα τῆς κλασσικῆς Ἑλλάδος καὶ μετὰ ἀποτυπώθηκε στὴν διαχρονικὴ καὶ βιωματικὴ  πορεία τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων.
Ἔτσι ὁ Ἕλληνας ξέρει πολὺ καλὰ τί σημαίνει τραγωδία καὶ τί ἀκολουθεῖ μετὰ ἀπὸ αὐτή. Νὰ γιατί πρέπει μέσα σὲ εἰσαγωγικὰ "νὰ εὐχαριστήσουμε" τοὺς παγκόσμιους "σκηνοθέτες καὶ σκηνογράφους" τῶν παλαιότερων καὶ τῶν σύγχρονων Ἐθνικῶν Τραγωδιῶν τῆς φίλτατης πατρίδας γιατί....
μᾶς κάνουν κοινωνοὺς τῆς ΘΕΙΑΣ ΝΕΜΕΣΙΣ καὶ τοῦ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ποὺ διέπουν τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἀνθρωπότητας.
Σήμερα παρακολουθοῦμε μία θεατρικὴ παράσταση στὴν ὁποία δὲν συμμετέχουμε μόνο ὡς Τραγωδοὶ ἀλλὰ καὶ ὡς ἐξιλαστήρια θύματα στὸ νεοποχίτικο βωμὸ τῆς Παγκοσμιοποίησης ἢ τῆς Ἰσοπέδωσης τῶν Ἐθνῶν. Ἀναρωτηθήκατε γιατί πάντα ξεκινοῦν ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς "ἀεὶ παίδες"; Γιατί πάντα μέσω τῆς Πίστης , τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Παράδοσής μας τοὺς θυμίζουμε ΑΥΤΟΝ ποὺ σήκωσαν καὶ Σταύρωσαν ἐπάνω σὲ ΣΤΑΥΡΟ. Νὰ γιατί τόσοι Σταυροὶ πάνω στὶς πλάτες μας. Ὅμως δὲν γνωρίζουν ὅτι οἱ ΣΤΑΥΡΟΙ ποὺ μᾶς ¨¨χαρίζουν¨¨ εἶναι τὰ φυλακτήριά μας , ἐνῶ σὲ αὐτοὺς ἡ Θέα τοῦ ΣΤΑΥΡΟΥ εἶναι τὰ φυγαδευτήρια τους. Καὶ ξεκινοῦμε μὲ τοὺς σημερινοὺς τραγωδούς μας...

WSJ: "Αἰώνια χρεωμένη θὰ μείνει ἡ Ἑλλάδα"
Μὲ τίτλο «Τὰ ἑπόμενα 50 χρόνια στὴν Ἑλλάδα», ἡ ἐφημερίδα Wall Street Journal, δημοσιεύει ἐκτενὲς κύριο ἄρθρο γιὰ τὴ χώρα, διερωτώμενη πῶς θὰ τερματιστεῖ τὸ καθεστὼς «τῶν αἰώνιων, κυλιόμενων δανείων». Ἡ τραγωδία συνίσταται στὸ ὅτι οἱ πολιτικοί της Εὐρώπης προτιμοῦν τὴν ἀέναη παροχὴ κυλιόμενων δανείων, διότι αὐτὸ ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντά τους. Στὴν οὐσία, δὲν ὑποχρεοῦνται ποτὲ νὰ παρουσιάσουν στοὺς φορολογούμενους τοὺς στοιχεῖα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ διάσωση. Καὶ ἐνῶ ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία ποτὲ δὲν ἀνακάμπτει ἐπὶ τῆς οὐσίας, εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ ἀποφύγει μία ἐκ νέου κρίση ...

NYT: "Θὰ εἶχε ἀποτραπεῖ ἡ ὕφεση ἂν ὑπῆρχε δραχμὴ"
Εάν ἡ ὑποτίμηση τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους εἶχε γίνει σὲ δραχμές, θὰ εἶχε ἀποτραπεῖ ἡ ὕφεση, ὑποστηρίζεται σὲ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας New York Times, στὸ ὁποῖο γίνεται ἀναφορὰ στὰ «συγκριτικὰ πλεονεκτήματα» ποὺ κατέχουν οἱ ΗΠΑ ἀπὸ πλευρᾶς δανειοληψίας, σὲ σχέση μὲ ἄλλες χῶρες ποὺ δανείζονται σὲ ξένο νόμισμα.

Bloomberg: "Ποιὰ ἀνάπτυξη; - Ἐπιδείνωση τῆς κρίσης γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὸ 2014"
Τὴν ἀποδόμηση τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς τῆς κυβέρνησης καὶ τὸ γκρεμὸ στὸν ὁποῖο ὁδηγεῖ τὴ χώρα καὶ τοὺς Ἕλληνες ἐπισημαίνει τὸ Bloomberg σὲ ἀνάλυσή του, ἡ ὁποία καταλήγει, «μία ἑλληνικὴ κρίση εἶναι σαφὴς πιθανότητα γιὰ τὸν ἑπόμενο χρόνο». (11/10/13 τμῆμα εἰδήσεων defence.gr). Διαψεύδει ἡ Γερμανία τὴν προετοιμασία τρίτου πακέτου στήριξης πρὸς τὴν Ἑλλάδα - Τὸ 2014 θὰ ἐξεταστοῦν τὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴ χρηματοδότηση - Ἐμπόδια στὴ μετακύλιση τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων - Ἀναζητοῦνται ἐναλλακτικὲς λύσεις. Στὴ διάψευση τοῦ δημοσιεύματος τῆς Die Zeit, τὸ ὁποῖο κάνει λόγο γιὰ ἕνα νέο πακέτο στήριξης πρὸς τὴν Ἑλλάδα, τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὸ στάδιο τῆς προετοιμασίας, προχώρησε ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση.
Σύμφωνα πάντα μὲ τὶς πληροφορίες τῆς Die Zeit, κεντρικὲς τράπεζες χωρῶν μελῶν τῆς εὐρωζώνης δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν ἐπιμήκυνση τῆς λήξης τῶν ἑλληνικῶν τίτλων ποὺ διαθέτουν στὸ χαρτοφυλάκιό τους, καθὼς οἱ κίνδυνοι εἶναι μεγάλοι, ἰδίως γιὰ τὴν κάτοχο μεγάλου «πακέτου» ἑλληνικῶν χρεογράφων, κεντρικὴ τράπεζα τῆς Γαλλίας.
Προβλήματα σημειώνονται καὶ στὸ θέμα τῆς μετακύλισης τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων (debt rollover) ποὺ βρίσκονται στὴν κατοχὴ τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν τῆς εὐρωζώνης καὶ τῆς ΕΚΤ, ὅπως ἐπισήμανε ὁ Μάρτιν Κοτχάους, διευκρινίζοντας ὅτι «ὑπάρχουν δυσκολίες στὴν ἐφαρμογὴ» τῆς μετακύλισης. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν ἀναζητοῦνται ἐναλλακτικὲς λύσεις.
Τὸ ἐνδεχόμενο μετακύλισης τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων ἀπέκλεισε ὁ ἀξιωματοῦχος τῆς ΕΚΤ, Joerg Asmussen.
«Ὑπάρχουν διάφορες ἐπιλογὲς ποὺ στὴν παροῦσα φάση συζητοῦνται», εἶπε λακωνικὰ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, χωρὶς ὡστόσο νὰ γίνει συγκεκριμένος. Προβλήματα σημειώνονται στὸ θέμα τῆς μετακύλισης τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων (debt rollover) ποὺ βρίσκονται στὴν κατοχὴ τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν τῆς εὐρωζώνης καὶ τῆς ΕΚΤ, ὅπως ἐπισήμανε ὁ Μάρτιν Κοτχάους, διευκρινίζοντας ὅτι «ὑπάρχουν δυσκολίες στὴν ἐφαρμογὴ» τῆς μετακύλισης. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν ἀναζητοῦνται ἐναλλακτικὲς λύσεις.
Τὸ ἐνδεχόμενο μετακύλισης τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων ἀπέκλεισε ὁ ἀξιωματοῦχος τῆς ΕΚΤ, Joerg Asmussen.
«Ὑπάρχουν διάφορες ἐπιλογὲς ποὺ στὴν παροῦσα φάση συζητοῦνται», εἶπε λακωνικὰ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, χωρὶς ὡστόσο νὰ γίνει συγκεκριμένος. (www.bankingnews.gr).

Ἔτσι ἐνῶ ἐμεῖς βιώνουμε στὸ πετσί μας τὴν Τραγωδία, "οἱ παγκόσμιοι χορηγοὶ" διακωμωδοῦν αὐτὴν τὴν τραγωδία μας δίχως νὰ γνωρίζουν τὴν πνευματικὴ ὑπόστασή της  ἡ ὁποία μᾶς ἀποκαλύφθηκε πρὶν 25ετιας.
 «Μόνον πνευματικὰ μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἡ σημερινὴ κατάσταση, ὄχι κοσμικά. Θὰ σηκωθεῖ ἀκόμη λίγη φουρτούνα, θὰ πετάξει ἔξω κονσερβοκούτια, σκουπίδια, ὅλα τὰ ἄχρηστα, καὶ μετὰ θὰ ξεκαθαρίσουν τὰ πράγματα». (Γέροντος Παϊσίου - Λόγοι B΄, Πνευματικὴ ἀφύπνιση, ἔκδοση Σουρωτῆς).
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας καὶ τὴν Πατερικὴ Ὀρθοπραξία τί ἄλλο πνευματικὸ μέγεθος-ὅπλο ἔχουμε κατὰ τὸν Γέροντα Παίσιο γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν τραγωδία ποὺ προέβλεψε; Τὸ κατέχουμε αὐτὸ τὸ πνευματικὸ ὅπλο ἢ μᾶς τὸ στερήσανε;
Ὡς κατακτητὲς τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, οἱ Φράγκοι ἐπέβαλαν τὴ δική τους πλαστογραφημένη ἐκδοχὴ τῆς Ἱστορίας, ὀνομάζοντας τοὺς ἐλεύθερους Ρωμαίους «Γραικούς», ὥστε νὰ τοὺς διαφοροποιήσουν ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους της Γαλλίας καὶ Ἰταλίας τοὺς ὁποίους εἶχαν κατακτήσει. Στὴ συνέχεια, μετὰ τὴν ὁριστικὴ πτώση τῆς Κωνσταντινούπολης, ὅταν δὲν ὑπῆρχαν πιὰ ἐλεύθεροι Ρωμαῖοι, μετονόμασαν τὴν Αὐτοκρατορία σὲ «Βυζάντιο», ὥστε νὰ ἀποκόψουν κάθε ὑπόδουλο Ρωμηὸ ἀπὸ τὴν ἱστορική του συνέχεια καὶ νὰ ἀποτρέψουν τυχὸν ἀνασύσταση τῆς αὐτοκρατορίας. Στὴν πραγματικότητα δὲν ὑπῆρξε ποτὲ «Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία». Ὁ ὅρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε τὸ 1562 ἀπὸ τὸν Ἱερώνυμο Βὸλφ στὴν ἔκδοση μίας συλλογῆς ἱστορικῶν πηγῶν.
 Ἐπειδὴ ὅμως, παρ' ὅλα αὐτά, οἱ ὑπόδουλοι στοὺς Τούρκους Ρωμηοὶ τῆς Ἀνατολῆς διατηροῦσαν τὴν ἀνάμνηση τῆς Αὐτοκρατορίας τους, ὑπῆρχε πάντοτε ὁ κίνδυνος νὰ τὴν διεκδικήσουν ἐκ νέου. Οἱ Μεγάλες Δυνάμεις, μὲ τὴ συνδρομὴ νεοελλήνων διανοουμένων, ὅπως ὁ Κοραής, ἀνέλαβαν νὰ πείσουν τὸ λαὸ ὅτι εἶναι ἀπόγονος μόνο τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ ὅτι εἶχε ὑποδουλωθεῖ ἐπὶ 2000 χρόνια πρῶτα στοὺς Ρωμαίους καὶ μετὰ στοὺς Τούρκους. Οἱ ἴδιες Δυνάμεις μεταστράφηκαν θετικὰ ὑπὲρ τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 μόνον ἀφοῦ ἐξασφάλισαν τὸν ἀρχαιολατρικὸ προσανατολισμό της. (O π. Ἰωάννης Ρωμανίδης ὡς ἱστορικός, τοῦ Ἀναστασίου Φιλιππίδη Bachelor of Arts, Yale University,  ΗΠΑ - Master of Arts, Georgetown University ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΥΧΟΣ: 206 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 πηγὴ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).
Πόσοι ἀπὸ ἐμᾶς ἄραγε γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ρωμηοσύνη εἶναι οἰκουμενικὸς πολιτισμὸς ποὺ ἑδράζεται στὸ Ἑλληνοχριστιανικὸ ἰδεῶδες καὶ μάλιστα σὲ παγκόσμια διάσταση;
Τώρα ποὺ ἀποκορυφώνεται τὸ "χρηματοοικονομικὸ ἰδεώδες" τῆς παγκοσμιοποίησης, μήπως ἔρχεται ἡ παραπεταμένη ἔννοια τῆς Ρωμηοσύνης σὰν τὴν Θεία Νέμεση καὶ τὸν "ἀπὸ μηχανῆς θεό" νὰ συνδράμει ὑποστηρικτικᾶ τὴν χειμάζουσα ἀνθρωπότητα στὴν κορύφωση τῆς σημερινῆς τραγωδίας της;
ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;
- Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, δὲν ἔχεις διανοηθεῖ τί θὰ δεῖς καὶ τί θὰ ἀκούσεις. Δὲν ἔχουν ξαναγίνει ποτὲ στὸν κόσμο, εἶπε μία μέρα τὸ καλοκαίρι τοῦ 2005. - Στὴν Ἑλλάδα θὰ συμβοῦν; - Σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ σ’ ἐμᾶς. Καὶ γιατί; Γιατί ἐμεῖς, λέει, εἴμαστε ὁ φάρος της Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ καταντήσαμε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία χειρότεροι ἀπὸ τοὺς ἄθεους.  (Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Ἱερὰ Μονὴ Δαδίου «Παναγία ἡ Γαυριώτισσα» Γέρων Ἀμβρόσιος Λάζαρης Ὁ Πνευματικός της Μονῆς Δαδίου).
Ἐκ τῶν πραγμάτων θὰ ξανὰ βαπτισθοῦμε μέσα στὰ νάματα τῆς Ρωμηοσύνης γιὰ νὰ διασώσουμε ὄχι μόνο τὸ σῶμα μας ἀλλὰ κυρίως τὸ πνεῦμα μας ποὺ τὸ διασάλεψαν οἱ σημερινοὶ "ἀρχιτέκτονες" τοῦ παραλογισμοῦ καὶ τῆς μισαλλοδοξίας. Γιατί ἡ Ρωμιοσύνη εἶναι ὁμολογία πίστεως καὶ ἀγάπης φιλοπατρία καὶ ὁ μόνος αἰώνιος καὶ γνήσιος ἀντίπαλος τῶν – ἰσμῶν ποὺ ταλαιπωροῦν διαχρονικὰ τὸ πλάσμα τοῦ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ.
Τὸ νὰ ἐνδιαφέρεται κανεὶς τώρα καὶ νὰ ἀνησυχεῖ γιὰ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκεται τὸ ἔθνος μᾶς εἶναι ὁμολογία, γιατί ἡ Πολιτεία τὰ βάζει μὲ τὸν θεῖο νόμο. Ψηφίζει νόμους ἐνάντιους στὸν νόμο τοῦ Θεοῦ... (ἀπὸ τὸ βιβλίο Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου λόγοι Β΄).
Ὑπάρχουν καταγεγραμμένες μαρτυρίες Ἁγίων της Ἐκκλησίας μας ἀλλὰ καὶ Πατέρων καὶ  μάλιστα πιὸ διασαφηνισμένες ἀπὸ τὸν Γέροντα Παίσιο ὅτι "ἡ Πόλις θὰ μᾶς δοθεί" καὶ ἔτσι "θὰ πάρουμε τὴν Πόλη".
Τί εἶναι ἡ Πόλις; Εἶναι τὸ κέντρο καὶ ὁ νοητὸς φάρος τῆς ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ  ποὺ μᾶς στερήσανε τὰ ἀντιχριστα ἀφεντικὰ μᾶς τόσο καιρό. Εἶναι τὸ ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ τῶν πασῶν γενεῶν Ρωμηῶν- Ἑλλήνων. Εἶναι ἡ ἀπόληξη τῆς σημερινῆς Τραγωδίας  ποὺ θὰ ἔρθει μὲ  γεωπολιτικὸ καὶ γεωοικονομικὸ τράνταγμα. Εἶναι τὸ χαστούκι τοῦ ἀντίθεου συστήματος.
Εἶναι ἡ ΛΥΤΡΩΣΗ  ἀπὸ τὴν Τραγωδία...

2 σχόλια:

 1. Ο Κύριος ημών Ιησούς συγχώρησε όλους τους αμαρτωλούς και δεν καταδίκασε κανέναν. Ακόμα κι όταν έπεμψε τα ΟΥΑΙ στους Φαρισαίους, το έκανε με αυστηρότητα μεν, εν πραότητι δε.

  Όπως καταγράφουν οι Ευαγγελιστές μέσα σην Καινή Διαθήκη, μόνο μια φορά ο Κύριος έγινε πραγματικά έξω φρενών:

  Όταν ο ίδιος ο Κύριος ανέτρεψε τα τραπέζια (δηλαδή τις ΤΡΑΠΕΖΕΣ), όπου μεταξύ των άλλων γινόταν και εξαργύρωσις ξένων νομισμάτων, και εξεδίωξε τους αργυραμοιβούς (δηλαδή τους ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ) από τον Ναό Του με το φραγγέλιο.

  Το γεγονός αυτό αυτό έχει ΤΕΡΑΣΤΙΑ συμβολική σημασία, καθώς Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΤΥΧΑΙΑ.

  Αν τότε τους εξεδίωξε με το φραγγέλιο, η ανθρώπινη φαντασία απλά αδυνατεί να συλλάβει την ένταση και την έκταση του γεωπολιτικού και γεωοικονομικού ΧΑΣΤΟΥΚΙΟΥ που θα εισπράξουν αυτοί οι ίδιοι σήμερα που νομίζουν ότι όλος ο κόσμος τους ανήκει...

  Σε αυτούς απευθύνθηκε ο Κύριος λέγοντας "Ού δύνασθε δυσί κυρίοις δουλεύειν, Θεώ δουλεύειν και μαμωνά» δηλαδή δεν μπορείτε να είστε υπηρέτες στον Θεό ταυτόχρονα και στον Μαμωνά που είναι ο δαίμων κύριος του χρήματος".

  Επειδή λοιπόν επεκράτησαν στην αξιακή παράδοση του Ισραήλ οι πρόγονοι των σημερινών σιωνιστών-μασόνων-εωσφοριστών, δηλαδή οι λατρεύοντες τον Μαμωνά, οι επικυρίαρχοι και δυνάστες των άλλων εθνών, οι φονείς των προφητών, οι τραπεζίτες και οι Φαρισαίοι δηλαδή οι απόγονοι των φονευσάντων τους προφήτες, ο ίδιος ο Χριστός τους ανήγγειλε την άρση της υιοθεσίας και την ανάθεση του κηρύγματος της βασιλείας του Θεού στους Έλληνες.

  "Δια τούτο λέγω υμίν ότι αρθήσεται αφ ημών η βασιλεία του Θεού και δοθήσεται έθνει, ποιούντι τους καρπούς αυτής"
  (Ματθ. 21,43)

  ΕΛΛΑΔΑ Ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
  http://klassikoperiptosi.blogspot.gr/2012/05/blog-post_10.html

  Η "Μεγάλη Κορώνα" της ανθρωπότητας (Νέα Ρώμη-Κωνσταντινούπολη) δόθηκε σε εμάς δια της Ρωμηοσύνης και μας αφαιρέθηκε προσωρινά (το πολιτικό, όχι το πνευματικό διακόνημα του πηδαλίου της ανθρωπότητας), για να μας αποδοθεί και πάλι λίγο πριν το τέλος του αιώνος τούτου, ώστε να διδαχθεί το Ευαγγέλιο εις πάντα τα έθνη, σύμφωνα πάντα με το σχέδιο του Θεού.

  Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως έγραψε στο έργο του "Περί της Ελληνικής φιλοσοφίας ως προπαιδείας εις τον Χριστιανισμόν" τα εξής:

  "Ο Έλλην είναι πλασμένος φιλόσοφος, είναι και πλασμένος Χριστιανός, είναι πλασμένος να γνωρίζει την Αλήθεια και να την διαδίδει εις τα άλλα Έθνη. Ναι, ο Έλλην εγεννήθη κατά την Θεία Πρόνοια διδάσκαλος της ανθρωπότητας.

  Αυτή είναι η αποστολή του, αυτό είναι το ξεχωριστό κάλεσμα μεταξύ των Εθνών. Από καταβολής κόσμου το Ελληνικόν Έθνος ήταν πλασμένο δια τον σκοπόν αυτόν. Ο Θεός διέπλασε το Ελληνικό Έθνος ως οφθαλμόν εις το σώμα της ανθρωπότητος"...

  Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Ζωντανός Θεός και η Ορθοδοξία είναι η Κιβωτός της Αλήθειας. Το Γένος των Ελλήνων έχει πλαστεί για την αιωνιότητα και είναι επιφορτισμένο με το Ιερό καθήκον να κρατά την δάδα της αληθινής Πίστης άσβεστη μέχρι τα έσχατα…
  http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2013/05/2013.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ιδού ο χάρτης της πραγματικής Ενωμένης Ευρώπης. Η Χριστιανική Ρωμαϊκή (Βυζαντινή) Αυτοκρατορία (Ρωμανία) επί Μεγάλου Κωνσταντίνου το 330 μΧ:
  http://reflow.scribd.com/2veso7tnpctgzbh/images/image-7.jpg

  "Τις αγνοεί ότι ο κλήρος της διαδοχής εκείνου (του Μ. Κωνσταντίνου) εις το ημέτερον διέβη γένος (το Ελληνικόν), και ότι ημείς είμεθα οι τούτου κληρονόμοι και διάδοχοι;"
  (Ιωάννης, εν Χριστώ τω Θεώ πιστός Βασιλεύς και Αυτοκράτωρ Ρωμαίων ο Δούκας, προς Φραγκολατίνο Πάπα Ρώμης)

  Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης Λάσκαρης:
  http://www.youtube.com/watch?v=VYrHZmBQw3M
  http://orthodoxesprosegiseis.blogspot.gr/2013/08/blog-post_8557.html

  Ρωμηοσύνη σημαίνει Ελληνισμός σε οικουμενική διάσταση.

  Εμείς, οι σημερινοί Έλληνες, είμαστε οι ΜΟΝΟΙ νόμιμοι κληρονόμοι και διάδοχοι της ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ, ιερό δικαίωμα που συν τοις άλλοις επισφραγίσαμε με το αίμα μας την αποφράδα εκείνη ημέρα της 29ης Μαΐου 1453, ως οι τελευταίοι υπερασπιστές της Ρωμηοσύνης, της Οικουμενικής Χριστιανικής Αυτοκρατορίας.

  Αυτή είναι η αλήθεια που όλοι οι εχθροί μας, είτε εξ Ανατολών, είτε εκ Δυσμών, θα ήθελαν να θάψουν, αλλά η αλήθεια πάντα βγαίνει στην επιφάνεια και λάμπει στο τέλος, όσο κι αν προσπαθούν κάποιοι να την θάψουν βαθιά στα έγκατα της γης...

  Την Ρωμηοσύνη μην την κλαις:
  http://www.youtube.com/watch?v=noYNcSW-9Tc

  Με την Χάρη του Θεού, κοντά είναι η ΛΥΤΡΩΣΗ από την Τραγωδία...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.