22 Αυγ 2013

Τὸ παραμύθι γιὰ τὸ δῆθεν πατρικό τοῦ Κεμὰλ τὸ ξέρουν καὶ οἱ Τοῦρκοι

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Κάθε ἄλλο παρὰ τὸ πατρικὸ σπίτι τοῦ Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ εἶναι τὸ περίφημο κτίσμα τῆς ὁδοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπως ὁμολογεῖ καὶ ἡ ἴδια ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Radikal, ἐπὶ τὴ εὐκαιρία τῶν ἐγκαινίων τοῦ μουσείου Κεμὰλ Ἀτατούρκ, (δηλαδὴ τοῦ μουσεῖο τοῦ μεγάλου σφαγέα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας), ποὺ ἔγινε πρόσφατα στὴν συμπρωτεύουσα.
Σύμφωνα μὲ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα καὶ μὲ ἄρθρο τοῦ δημοσιογράφου, Deniz Zeyrek, τίποτα δὲν ὑπάρχει στὸ σπίτι τῆς ὁδοῦ Ἀποστόλου Παύλου ποὺ νὰ μαρτυρεῖ ὅτι εἶναι τὸ πατρικὸ σπίτι τοῦ Κεμὰλ Ἀτατούρκ, (τὸ ὁποῖο μὲ τὴν τουρκικὴ προβοκάτσια τοῦ 1955 ἔγινε ἡ αἰτία γιὰ τὸ μεγάλο ἀνθελληνικὸ πογκρὸμ κατὰ τῆς ἑλληνικῆς ὁμογένειας τῆς Κωνσταντινούπολης). Ἀκόμα καὶ τὰ ὑποτιθέμενα προσωπικὰ ἀντικείμενα τοῦ Τούρκου ἡγέτη καὶ ἱδρυτὴ τῆς σύγχρονης Τουρκίας, ἔχουν μεταφερθεῖ μὲ «εἰδικὲς» ἀποστολὲς ἀπὸ τὸ σπίτι τῆς ὁδοῦ ἁγίου Δημητρίου τῆς Θεσσαλονίκης, στὴν πόλη Kocaeli κοντὰ στὴν Νίκαια. Στὰ «προσωπικὰ» αὐτὰ ἀντικείμενα περιλαμβάνονται ὅλες οἱ ἐνδυμασίες τοῦ Ἀτατούρκ, (χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅπως ἀποκάλυψαν καὶ τουρκικὰ βίντεο ὅτι τὰ ροῦχα τοῦ Κεμὰλ εἶναι ἀπό… σύγχρονες τουρκικὲς ἐπώνυμες  μάρκες), τὰ οἰκιακὰ σκεύη ποὺ ὑποτίθεται πὼς χρησιμοποιοῦσε, δηλαδὴ πιάτα, κουτάλια, πιρούνια, ἀκόμα καὶ τὰ φλιτζάνια τοῦ καφέ, καθὼς καὶ ὅλες οἱ προσωπικὲς φωτογραφίες ποὺ κοσμοῦσαν τὴν πατρικὴ οἰκία τοῦ ἱδρυτῆ τῆς σύγχρονης Τουρκίας. Ἀκόμα καὶ τὰ ἔπιπλα, δηλαδὴ κρεβάτια καὶ τὸ ὑποτιθέμενο κάθισμα τοῦ Κεμάλ, ἔχουν μεταφερθεῖ στὴν...
Ἀδριανούπολη. Ὁ ἴδιος ὁ Τοῦρκος δημοσιογράφος ποὺ βρέθηκε στὰ ἐγκαίνια μαζὶ μὲ τὸν βουλευτὴ Κωνσταντινούπολης τοῦ κόμματος τοῦ Ἐρντογᾶν, Metin Kulunk, ὁμολόγησαν ἀπογοητευμένοι ὅτι δὲν τοὺς ἔδωσε καμία αἴσθηση καὶ οὔτε ὑπάρχει καὶ ἱστορικὴ κατοχύρωση ὅτι αὐτὸ ἦταν τὸ σπίτι ὅπου πέρασε τὰ πρῶτα χρόνια του ὁ Κεμὰλ Ἀτατούρκ. Γιὰ τὴν ὅλη δὲ παράσταση τῶν ἐγκαινίων τὴν κατέκριναν ἔντονα σὰν  ἄσχετη μὲ τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα

Ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ δὲν γνωρίζουν ὅλοι οἱ ἐδῶ «Τουρκολάγνοι καὶ σία», εἶναι ὅτι ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια ἡ Τουρκία κάνει «μυστικὲς» ἔρευνες  γιὰ τὴν ἀνεύρεση τοῦ πραγματικοῦ πατρικοῦ το Κεμὰλ Ἀτατούρκ. Τὸ θέμα αὐτὸ ἔγινε γνωστὸ γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 2004 μετὰ ἀπὸ ἐπερώτηση τοῦ βουλευτῆ τῆς τουρκικῆς ἀντιπολίτευσης, Ahmet Kucuk, ὁ ὁποῖος κατηγόρησε τὴν κυβέρνηση τοῦ Ἐρτνογᾶν γιὰ ἀλόγιστη σπάταλη σὲ ἔρευνες ποὺ ἀπέβησαν ἄκαρπες, ἐνῶ ἔριξε «σπόντες» γιὰ μεγάλες δωροδοκίες σὲ παράγοντες τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων, ὅπου διεξήχθησαν οἱ μεγαλύτερες ἔρευνες. Ἀπαντώντας τότε ὁ ἴδιος ὁ ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ, Huseyin Celik, ἐπιβεβαίωσε ὅτι πράγματι ἐδῶ καὶ καιρὸ οἱ Τοῦρκοι ψάχνουν μὲ «εἰδικοὺς ἐρευνητὲς» γιὰ νὰ βροῦνε τὸ  σπίτι τοῦ Ali Rza, πατέρα τοῦ ἱδρυτῆ τῆς τουρκικῆς Δημοκρατίας, Κεμὰλ Ἀτατούρκ. Οἱ ἔρευνες αὐτὲς ὅμως μέχρι νεωτέρας ἐνημέρωσης ἀπέβησαν ἄκαρπες, γεγονὸς ποὺ δημιούργησε σκάνδαλο στὴν Τουρκία, καθὼς ἤδη γιὰ τὶς ἀποστολὲς αὐτὲς ἔγινε γνωστὸ πὼς ἔχουν δαπανηθεῖ τεράστια ποσά. Τὶς ἔρευνες αὐτὲς  τὶς εχε ἀναλάβει τὸ ἴδιο τὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα, μέχρι σήμερα ἔχουν δαπανηθεῖ  μεγάλα ποσὰ σὲ δολάρια γιὰ τὶς ἐρευνητικὲς ἀποστολὲς στὴν περιοχὴ τοῦ Ντερμπὲ τῶν Σκοπίων καὶ συγκεκριμένα στὸ χωριὸ Κότζατζικ, ὅπου ὑπῆρχαν πληροφορίες ὅτι βρίσκετε τὸ πατρικὸ σπίτι τοῦ πατέρα τοῦ Κεμὰλ Ἀτατουρκ, ἀλλὰ καὶ στὴν εὐρύτερη περιφέρεια τῆς Θεσσαλονίκης, (μᾶλλον ἐννοοῦν τὸ χωριὸ  Χρυσαυγή), ὅπου ἐπίσης ὑπῆρχαν πληροφορίες γιὰ κάποια ἴχνη τῆς πατρικῆς οἰκογένειας τοῦ Κεμὰλ Ἀτατούρκ. Ὅπως ἀναφέρετε σχετικά, ὁ ἴδιος, ὁ ὑπουργὸς εἶχε ἀνακοινώσει ὅτι  τὸ σπίτι τῆς οἰκογένειας τοῦ Ali Rza ἐφέντη, πατέρα τοῦ Κεμὰλ Ἀτατούρκ, μετὰ ἀπὸ ἐντεταμένες ἔρευνες δὲν κατέστη δυνατὸν μέχρι σήμερα νὰ ἀνεβρεθεῖ, ἢ τουλάχιστον κάποιο ἴχνος ποὺ νὰ μαρτυροῦσε ὅτι στὸ σημεῖο αὐτὸ βρίσκονταν τὸ σπίτι τῆς οἰκογένειας τοῦ πατέρα τῆς σύγχρονης Τουρκίας. Οἱ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες ἀνέφεραν ὅτι εἶχε ἀποφασιστεῖ νὰ γίνουν καὶ ἄλλες ἔρευνες, κυρίως στὴν περιοχὴ τῶν Σκοπίων  ἀλλὰ καὶ τῆς κεντρικῆς Μακεδονίας (;;), ὅπου ὑπῆρχαν ἴχνη τοῦ Ali Rza, πατέρα τοῦ Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ  

2 σχόλια:

  1. Και τότε με ποια στοιχεία κηρύχθηκε ως μνημείο από το ελληνικό κράτος και προχώρησαν οι εργασίες ανακαίνισης;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. δεν με νοιαζει κ δεν θα πρεπε καν να ασχολουμαστε κ να ψαχνουμε αν αυτο ηταν το σπιτι αυτου του δολοφονου ή οχι!!!αυτο που εχει σημασια ειναι το οτι με καθε δικαιολογια ή πρόφαση ευεργετουν κ εξυμνουν την καταραμενη αυτη φαρα!!!!αισχροι κ ανηθικοι προδοτες που βαζετε τον εαυτο σας ακομη κ πανω απο τον θεο κ δεν φοβαστε ουτε την οργη του!!!ΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ,να γινουν τα φοβερα των προφητειων γρηγορα κ ας χαθουμε ολοι κ να μεινουν μονο οι αγνοι στην ψυχη γιατι ετσι μας αξιζει!!!τι εμεινε για να σωθει πια!!ΝΑΙ ΘΕΕ ΜΟΥ,γρηγορα φερτα ολα κ ας φοβηθουμε!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.