11 Αυγ 2013

Ἡ Παναγία τοῦ Χάρου καὶ ὁ Χάρος τῆς μνημονιακῆς πολιτικῆς ζωῆς.

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
«Ὁ Χάρος ἔστησε παγανιὰ ἐδῶ στὴν μικρή μας γειτονιὰ καὶ τώρα τρέχει καὶ ξεπουλάει τὰ σήμαντρα τοῦ ἅδη...»
Ἡμέρες κατοχῆς ζεῖ ἡ πατρίδα μας, μὲ τοὺς ὑπεύθυνους αὐτῆς τῆς δραματικῆς κατάστασης νὰ ἀδιαφοροῦν πλήρως μὲ τὶς τραγικὲς καταστάσεις ποὺ ζεῖ ἡ κοινωνία μας. Μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια μνημονίου καὶ συνεχιζόμενων περικοπῶν, τὰ αἰτήματα τῶν συμπολιτῶν μας στὰ ἐπισιτιστικὰ προγράμματα τῶν διαφόρων ὀργανώσεων, ὁλοένα καὶ αὐξάνονται, οἱ ὁποῖες ἀναγκάζονται νὰ θέσουν κριτήρια γιὰ τὴν διανομὴ τροφίμων.
Ἡ πρόσφατη ἐκστρατεία τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ κάλυψε τὶς ἀνάγκες 400 οἰκογενειῶν ὡστόσο 120 ἔμειναν ἐκτὸς καθὼς τὰ χρήματα τῆς χορηγίας δὲ ἔφτασαν γιὰ ὅλους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δίνουν προβάδισμα στὶς οἰκογένειες ποὺ ἔχουν μεγαλύτερη ἀνάγκη στήριξης. defencenet.gr
Ἂν πᾶμε ἕνα χρόνο πρίν, ἕνας ἀρχηγὸς πολιτικοῦ κόμματος σὲ προεκλογικὲς συνεντεύξεις του μᾶς "πουλούσε" μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ βαρύγδουπους τίτλους, ὅπως  τοὺς  πολλαπλασιαστὲς ἀνάπτυξης!!
Τί εἶναι ρὲ παιδιὰ αὐτὸ τὸ φροῦτο ρωτοῦσα τοὺς φίλους μου; Καὶ αὐτοὶ προσπαθοῦσαν νὰ μοῦ ἐξηγήσουν μέσα ἀπὸ τὴν βιβλιογραφία τῆς οἰκονομετρίας περὶ αὐτοῦ το ὄρου. Τζάμπα ὅμως γιατί σὲ λίγο καιρὸ τὸ κατανοήσαμε μὲ τὸν πλέον χειροπιαστὸ τρόπο ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ὅταν εἴδαμε τοὺς πολλαπλασιαστὲς καὶ τοὺς ἐκφραστές τους νὰ ἐνεργοῦν μὲ τὸν πιὸ ἀνάλγητο τρόπο πολλαπλασιάζοντας τὰ μεγέθη τῶν αὐτοκτονιῶν, τῶν λουκέτων, τῆς ἀνεργίας, τῆς ἐγκληματικότητας κ.ἃ.
Θὰ μείνουμε ὅμως σὲ ἕναν ἰδιαίτερο πολλαπλασιαστὴ ποὺ ἐνεργοῦσε ἀθόρυβα καὶ διαχρονικὰ στὰ χρόνια τς μεταπολίτευσης, αὐτὸν τῆς...
ὑποτίμησης καὶ τῆς ἀπαξίωσης τῆς Ἑλληνικῆς κοινῆς γνώμης. Οὐσιαστικὰ ἀναφερόμασθε στὴν διαπόμπευση τῆς ἀνθρώπινης κοινῆς λογικῆς δηλ. τοῦ κοινοῦ νοῦ ποὺ πολλὲς ταυτιζόταν μὲ τὸ ἐθνο-κοινωνικὸ καὶ δημόσιο συμφέρον ποὺ προσβαλλόταν βάναυσα μέσα ἀπὸ πολιτικὰ  γεγονότα καὶ συγκυρίες  καὶ μάλιστα τὰ τελευταία χρόνια μὲ χειροπιαστὰ δείγματα παλινωδιῶν.
Αὐτὸς ὁ πολλαπλασιαστὴς τῆς ἀπαξίωσης μὲ ὅλα τὰ συνεπακόλουθα του φαίνεται νὰ ἅπτεται τῶν ὁρίων τῆς ἐσχάτης προδοσίας ποὺ μπορεῖ νὰ ἐνεργηθεῖ ἐναντίον κάποιου Ἔθνους.
Σημειολογικὰ θὰ σταθοῦμε σὲ κάποια γεγονότα τὰ ὁποῖα τοποθετούμενα σὲ κάποια χρονικὴ σειρὰ συμπληρώνουν τὸ ψηφιδωτό τς ἀπαξίωσης τῆς κοινῆς λογικῆς.
"Το Wikilieaks προκαλεῖ σεισμὸ στὸ ἑλληνικὸ πολιτικὸ κι ἐπιχειρηματικὸ σύστημα, τὴν στιγμὴ ποὺ ὅλη ἡ Εὐρώπη... παραμιλάει μὲ τὶς τεράστιες ποσότητες πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου ποὺ ἔχουν βρεθεῖ στὴν χώρα μας".
Σὲ ἐθνικὸ σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων ἐξελίσσεται ἡ ὑπόθεση τῆς διαρροῆς τῶν ἐνδοεταιρικῶν συνομιλιῶν... τῶν στελεχῶν τοῦ ἀμερικανικοῦ ἱδρύματος στρατηγικῶν πληροφοριῶν καὶ ἑνὸς ἀπὸ τὰ πλέον σεβάσμια think tank τῶν ΗΠΑ Stratfor, καθὼς ἀποδεικνύεται ὅτι τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ πρώην πρωθυπουργὸς Γ.Παπανδρέου, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2009 δήλωνε τὴν Παρασκευὴ 11 Δεκεμβρίου 2009 ὅτι «Στὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχουμε πετρέλαιο ἢ τὸ πετρέλαιο ποὺ ἔχουμε εἶναι πολὺ λίγο» τὰ κοιτάσματα εἰδικὰ νότια τς Κρήτης εἶχαν ἤδη ἐντοπιστεῖ καὶ ἦταν γνωστὰ στὶς ΗΠΑ ἀπὸ τὸ 2007!

Μὲ δεδομένη ὅμως τὴν ἀνάγκη νὰ προσφύγει ἡ τότε κυβέρνηση στὸν μηχανισμὸ στήριξης, προτίμησε ἀντὶ νὰ ξεκινήσει ἄμεσα γεωτρήσεις, στὴν περιοχή, ἔστω καὶ χωρὶς νὰ καθορίσει τὴν ΑΟΖ, προτίμησε νὰ ὁδηγήσει τὴν χώρα στὸ Μνημόνιο!
 Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὰ πετρέλαια (οἱ συζητήσεις τῶν στελεχῶν ποὺ διέρρευσαν ἀφοροῦν διάστημα ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 2009 μέχρι τὸ 2011) ὑπάρχουν καὶ μυστικὲς ἔρευνες προηγούμενων ἐτῶν οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν ἔρθει ἀκόμα στὸ φῶς, ἀλλὰ ἀποδεικνύουν ὅτι ἔχουν ἐντοπιστεῖ τεράστια κοιτάσματα νότια τς Κρήτης, ἀλλὰ καὶ στὸ Αἰγαῖο!

Τὰ συγκεκριμένα τηλεγραφήματα ἀποκαλύπτουν συζητήσεις τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς Stratfor μὲ δικούς του ἀναλυτὲς- δὲν εἶναι δηλαδὴ μία ἐκτίμησή τους ἁπλὰ ἀλλὰ διαρροή.


Τὰ κοιτάσματα ἔχουν ἐντοπιστεῖ νότια τς Κρήτης καὶ εἰδικότερα ἐντός τς Μεσογειακῆς Ράχης, ἔκτασης περίπου 80.000 Km2, μὲ μεγάλο μέρος της νὰ βρίσκεται ἐντός τς ἑλληνικῆς Α.Ο.Ζ. ποὺ ἔχει ἤδη καθοριστεῖ ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο ΠΕΚΑ.

 Τὰ ἀποθέματα κάτω ἀπὸ τὴν Κρήτη εἶναι τῆς τάξεως τῶν 20 -22 δισ. βαρέλια πετρέλαιο, ἐνῶ σὲ αὐτὰ μποροῦν νὰ προστεθοῦν καὶ περίπου 20 δισ. βαρέλια πετρελαίου ποὺ βρίσκονται στὴν ζώνη τοῦ Ἡροδότου, δηλαδὴ 150 -175 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά τς Ἱεράπετρας.

Τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου στὴν λεκάνη τοῦ Βόρειου Αἰγαίου, ἀποκαλύπτουν τὰ ἀρχεῖα τοῦ ΙΓΜΕ καὶ τῶν ΕΛΠΕ ποὺ τόσα χρόνια ἔμεναν κρυμμένα, γιὰ τὴν ἀκρίβει, θαμμένα! Στὴν λεκάνη τοῦ βόρειου Αἰγαίου, τόσο ἀνατολικά το πεδίου τοῦ Πρίνου, περὶ τὴν νησίδα Μπάμπουρας (καὶ γύρω τοποθεσίες) ὅσο καὶ δυτικά, πρὸς τὰ νότια το κόλπου τοῦ Στρυμώνα καὶ τὸ Ἅγιο Ὅρος, τὰ εἰκαζόμενα δυνητικὰ κοιτάσματα ἐπαρκοῦν γιὰ νὰ καλύψουν τὸ 1/3 τῶν ἐνεργειακῶν ἀναγκῶν τῆς χώρας ΠΗΓΗ: planet- greecce Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012.

Ὅλα αὐτὰ θὰ ἔπρεπε σὰν γεωλογικὰ δεδομένα ἀπὸ ἐτῶν νὰ συγκεντρωθοῦν καὶ νὰ ἀξιολογηθοῦν (καὶ ὄχι σὰν διαρροὲς μέσω ξένων) ὥστε νὰ εἶναι σὲ γνώση τῆς ὁποιασδήποτε κυβέρνησης. Ὅμως τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2009 ὅταν  ἔγινε ἡ περίφημη δήλωση: «Δὲν ὑπάρχει πετρέλαιο» ἔπαιξε αὐτὴ σημαίνοντα καὶ καθοριστικὸ ρόλο σὲ αὐτὰ ποὺ ἀκολούθησαν σὲ βάρος μας  ἐνῶ ἀντίθετα  μία διαφορετικὴ παραδοχὴ θὰ ἄλλαζε ὁλόκληρη τήν ψυχολογία τῶν ἀγορῶν καὶ δὲν θὰ δικαιολογοῦσε σὲ καμμία περίπτωση προσφυγὴ στὸν Μηχανισμὸ Στήριξης τὸν Μάϊο τοῦ 2010.

Ὅταν ὑπογράφηκε τὸ πρῶτο Μνημόνιο, ἀναγγέλθηκε ἄμεσα ἡ ἵδρυση φορέα ὑδρογονανθράκων καὶ σταδιακὰ ἄρχισαν νὰ ἔρχονται στὴν δημοσιότητα πληροφορίες γιὰ ὕπαρξη κοιτασμάτων, πάντα ἀπὸ ἀνεξάρτητες πηγές, ὅπως τὸ defencenet.gr, τὸ olympia.gr  ἡ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, τὸ planet-greece κλπ.

Καὶ ξαφνικὰ προκηρύχθηκαν καὶ διαγωνισμοὶ γιὰ τὴν Δυτικὴ Ἑλλάδα καὶ τὴν Νότια Κρήτη (ὄχι ὅμως τὴν νοτιοανατολική)!
  
Μετὰ τὴν ψήφιση τοῦ νέου Μνημονίου καὶ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ νόμου ποὺ διέπει τὴν νέα δανειακὴ σύμβαση ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ σὲ βρετανικὸ δίκαιο (ποὺ σημαίνει κατάσχεση τῶν ἐσόδων ἀπὸ πετρέλαιο καὶ φυσικὸ ἀέριο) τελικὰ ἀποφάσισαν νὰ ξεκινήσουν ἄμεσα οἱ ἔρευνες…
Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ...

Πᾶμε ὅμως παρακάτω. Τὸ πρῶτο ταξίδι τοῦ Ἕλληνα ΥΠΕΞ, μετὰ τὴν ὁρκωμοσία του, στὴν "φίλη" χώρα τῆς Τουρκίας τὸν Ἰούλιο τοῦ 2013 συνοδεύεται μὲ γριφώδεις δηλώσεις "πᾶμε σὲ ἀλλαγὴ τῶν γεωγραφικῶν δεδομένων τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Τουρκία".

Λίγες ἡμέρες μετά, τὸν Αὔγουστο τοῦ 2013 στὸ ἐπίσημο ταξίδι τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ καὶ θιασώτη "τῶν πολλαπλασιαστῶν ἀναπτυξης" ἔχουμε δηλώσεις ἀποκαλυπτικές. Ἔτσι ἀντὶ νὰ ἀκούσει πρῶτα ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς τὰ καλὰ νέα καὶ νὰ "χαρεί", ἀκοῦνε πρῶτα τὰ Ἀμερικανάκια ὅτι "βρήκαμε τεράστια ἐνεργειακὰ ἀποθέματα".

"Κατά τὶς πληροφορίες ὁ πρωθυπουργὸς χρησιμοποιώντας ἀριθμοὺς εἶπε ὅτι κατὰ τοὺς ὑπολογισμοὺς τὰ ἀποθέματα ὑδρογονανθράκων Ἰσραὴλ - Κύπρου ἀνέρχονται σὲ 4,5 τρισ. κυβικὰ μέτρα ἐνῶ τὰ ἑλληνικὰ ἐκτιμῶνται σὲ 4,7 τρισ. κυβικὰ μέτρα.

Κατὰ τὶς ἴδιες πληροφορίες (ποὺ μετέφερε τὸ Capital.gr) ὁ κ. Σαμαρὰς ἐπισήμανε ὅτι τὸ σύνολο τοῦ ἐν λόγω δυναμικοῦ ποὺ κρύβεται συνολικά στην Ἀνατολικὴ Μεσόγειο (προφανῶς σὲ διαφορετικὲς λεκάνες, δηλαδὴ Κύπρος, Ἰσραὴλ καὶ στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἑλλάδας) μπορεῖ νὰ καλύψει τὸ 50% τῶν ἐνεργειακῶν ἀναγκῶν τῆς Εὐρώπης γιὰ τὰ ἑπόμενα 30 χρόνια. Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ κ.Σαμαρὰ ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη βαρύτητα μὲ δεδομένο ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀναμένει – θεωρητικὰ μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους – τὰ ἀποτελέσματα τῶν σεισμικῶν καταγραφῶν ποὺ πραγματοποιήθηκαν πέρυσι τὸ φθινόπωρο μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 2013 ἀπὸ τὴν Νορβηγικὴ PGS (ποὺ ἀφορᾶ σὲ διαφορετικὴ λεκάνη σὲ σχέση μὲ τὰ κυπριακὰ καὶ ἰσραηλινὰ κοιτάσματα). ΠΗΓΗ:Capital.gr

Ἄραγε αὐτὰ ποὺ ἀνακοινώσατε στοὺς  Ἀμερικάνους τὰ εἴπατε καὶ στοὺς κατεξοχὴν δανειστὲς μας Γερμανούς; Τὰ γνωρίζουν καὶ οἱ γείτονες μας Τοῦρκοι;

Λοιπὸν ἂς μὴν δουλευόμασθε!, ἐδῶ καὶ χρόνια ἡ γεωδυναμικὴ ἀνάλυση δορυφορικῶν δεδομένων ἔδωσε στοὺς φίλους, στοὺς γείτονες ἀλλὰ καὶ στοὺς δανειστὲς καὶ τοκογλύφους τῆς δύσμοιρης πατρίδας μας ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα γιὰ νὰ ἀπεργασθοῦν εὐρύτερα γεωπολιτικὰ πλάνα μέσω τῆς οἰκονομικῆς καταδυνάστευσης λαῶν.
Ἔπρεπε ρὲ ξευτιλισμένοι νὰ πεινάσει πρῶτα ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς καὶ μετὰ νὰ σκεφτεῖτε ὅτι ἡ μικρὴ Ἑλλάδα κατέχει τὰ μεγαλύτερα στρατηγικὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη ἀκόμα μάλιστα καὶ  τὰ high tech μέταλλα ἡ τὶς σπάνιες γαῖες;

Ὅλη αὐτὴ ἡ διαχρονικὴ πολιτικὴ ὀλιγωρία καὶ ἀπιστία τῶν χρόνων τῆς μεταπολίτευσης  συγκέντρωσε πάνω στὸν ἐνεργειακὸ πλοῦτο τῆς πατρίδας μας ἕνα ἑτερόκλητο πλῆθος ἀντικρουόμενων συμφερόντων ποὺ τὸ καθένα διεκδικεῖ γιὰ τὴν πάρτη του τὸ σύνολο τοῦ θησαυροῦ μας ὡς νὰ μὴν ὑφίσταται Ἑλληνικὸ Ἔθνος. Καὶ φαίνεται νὰ θέλουν νὰ τὸν διεκδικήσουν μὲ ὁποιοδήποτε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέσο.
Τώρα ποὺ τὸ μυστικὸ γνωστοποιήθηκε "τοῖς πάσι", νὰ εἶσθε σίγουροι ὅτι ἔρχονται καὶ τὰ πολεμικὰ γεράκια γιὰ νὰ ἁρπάξουν τὰ κομμάτια τους!! Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται εἶναι ποιὸς θὰ πρωτοπάρει;
 Τελικὰ αὐτὸ ποὺ σχεδιάσθηκε μὲ τὴν συνεργεῖα τῶν δανειστῶν μας εἶναι μία στρατηγικὴ πολιτικὴ ποὺ ὁδηγεῖ τὴν πατρίδα μας στὰ δόντια τοῦ Χάρου!!

ΟΧΙ δὲν θὰ μᾶς μασήσουν τὰ δόντια τοῦ Χάρου!!! Γιατί τὸ γένος τῆς πονεμένης Ρωμηοσύνης ἔχει προστάτη καὶ σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση καὶ εἶναι ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ μας, ἡ ἐπονομαζόμενη ΠΑΝΑΓΙΑ τοῦ ΧΑΡΟΥ. Καὶ μάλιστα ἐδῶ εἶναι καὶ τὸ παράξενο γεγονὸς ὅτι αὐτὴ ἡ ἰδιαίτερη ΠΑΝΑΓΙΑ μας βρίσκεται στοὺς Λειψοὺς τῶν Δωδεκανήσων, κοντὰ στὴν εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς ΑΟΖ μας, καθορίζοντας μάλιστα τὴν γραμμὴ τῆς Ὑφαλοκρηπίδας μας σὲ ἄμεση γειτνίαση μὲ τὰ γεωλογικὰ ἀντίκλινα ποὺ περικλείουν τὸν ἀναφαίρετο Ἐθνικὸ Ἐνεργειακὸ πλοῦτο μας.
"Βρισκόμαστε στὰ 1600 μ.Χ. Μοναχοὶ ἀπὸ τὴν Ἱερὴ Μονὴ τῆς Πάτμου φτάνουν στὴν Λειψῶ τῆς Δωδεκανήσου καὶ χτίζουν σὲ ἀπόσταση ἑνὸς χιλιομέτρου ἀπὸ τὸ Χωριὸ τὸ ἐξωμονάστηρο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ»".
 Τὸ διάβα τῶν αἰώνων ἄφησε ἀνέπαφη τὴν ἐκκλησία, ἐνῶ ἐρήμωσε τὰ γύρω κελιὰ τῶν μοναχῶν. Μὰ σεβάστηκε τὸ ἱερὸ κειμήλιό τους, τὴν πρωτότυπη καὶ θαυματουργικὴ εἰκόνα τῆς "Παναγίας τοῦ Χάρου".

Πρωτοτυπία στὴν εἰκόνα δίνει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Παναγία ἱστορεῖται νὰ κρατᾶ τὸ Χριστὸ ὄχι ὡς βρέφος, ἀλλὰ κρεμάμενο νεκρὸ στὸ Σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου. Καὶ ἐπειδὴ οἱ ἔννοιες νεκρὸς καὶ Χάρος σχετίζονται, ἡ εἰκόνα, καὶ γενικότερα ἡ ἐκκλησία, ὀνομάστηκε «Παναγία τοῦ Χάρου».

Πλῆθος προσκυνητῶν ἔρχονται στὶς 23 Αὐγούστου, γιὰ νὰ κλίνουν τὸ γόνυ μπροστὰ στὴν εἰκόνα τοῦ θαύματος μὲ τὸ ἀκόλουθο ἱστορικό:
Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1943 ἡ εὐσέβεια μίας κοπέλας τοποθέτησε στὴν εἰκόνα ἄσπρους κρίνους. Αὐτοὶ ξεράθηκαν, ὅπως ἦταν φυσικό. Μὰ ξαφνικὰ τὸν Ἰούλιο οἱ ἀποξηραμένοι κρίνοι ἄρχισαν παράδοξα νὰ ἀποκτοῦν χυμοὺς καὶ μάλιστα ὅσο πλησίαζε ἡ γιορτὴ τῆς 23ης Αὐγούστου ἔφτασαν νὰ βγάζουν μπουμπούκια μοσκομύριστα, ὁλοκληρωμένα τὴν ἡμέρα τοῦ Πανηγυριοῦ της.

Τὸ θαῦμα αὐτὸ πραγματοποιεῖται ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα. Καὶ προσφέρεται ὡς εὐλογία τῆς Παναγίας τοῦ Χάρου σὲ κάθε προσκυνήτρια ψυχή, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ ὡς «σημεῖον ἀντιλεγόμενον. ΠΗΓΗ:Παντοκράτωρ.

Ἂν κάποιοι δὲν νοιάζονται γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενιὲς τῶν Ἑλλήνων καὶ φαίνεται νὰ τὶς ὁδηγοῦν στὸ στόμα τοῦ Χάρου τῆς παγκοσμιοποίησης, ὑπάρχει ἡ ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ καὶ ἡ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ τοῦ Γένους τῶν Ρωμηῶν μὲ τὴν Ἐπονομασία ΠΑΝΑΓΙΑ τοῦ ΧΑΡΟΥ γιὰ νὰ ὁδηγήσει τοὺς ἄπληστους λεηλατητὲς τῆς Δύσης  στὴν κοιλιὰ τοῦ Ἅδη ποὺ ἡ ΣΤΑΥΡΩΣΗ τοῦ ΚΥΡΙΟΥ μας  τὸν νίκησε. Ἄλλωστε ἡ σημειολογία αὐτοῦ το Ἁγιογραφικοῦ θέματος αὐτὸ καταδεικνύει.
Αὐτὴ ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ ἔχει ἑτοιμάσει καὶ τὰ κόλλυβα τῶν γειτόνων μας Ἀγαρηνῶν ποὺ τόσα χρόνιά μας ἔχουν πρήξει" μὲ τὸν δῆθεν τσαμπουκά τους στὸ Αἰγαῖο.
Φυσικὰ δὲν ξεχνάει καὶ τοὺς ἐκκλησιομάχους πρωταγωνιστὲς τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου μᾶς εὐχόμενοι φιλανθρώπως ὑπὲρ αὐτῶν ἔστω καὶ τὴν ὕστατη στιγμή "Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ὑμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, αἰτησώμεθα".

Αὐτὸ ὅμως δὲν μᾶς στερεῖ τὸ δικαίωμα νὰ ἀπαιτήσουμε ἐκ μέρους τῶν πολιτικῶν μας νὰ λογοδοτήσουν γιὰ τὸ σύνολο τῶν πράξεών τους μὲ κορυφαία ἐκείνη τὴν στιγμὴ ποὺ ἀποτύπωσε ἡ τηλεοπτικὴ κάμερα στὴν  γραφικὴ παραλία τοῦ ἀκριτικοῦ Καστελλόριζου στὸ διάγγελμα τῆς ἐπαίσχυντης εἰσόδου μας στὸ τοκογλυφικὸ μηχανισμὸ τῶν μνημονίων.
Αὐτὸς ὁ ἱστορικὸς κύκλος πρέπει νὰ κλείσει ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ξεκίνησε.
Ἡ μνημονιακὴ πολιτικὴ τοῦ Χάρου ὀφείλει νὰ λογοδοτήσει ἀπὸ τὸ ἡρωικὸ Καστελλόριζο ἐνώπιον τς Ἐλεύθερης Ἑλλάδος. 
ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.