29 Ιουλ 2013

Τὸ κούρεμα τῶν ψευτοθεῶν καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ Ἔθνους στὴν Ἀσκητική τῆς Ῥωμαίικης Παράδοσης.

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἡ ὑποδοχὴ τοῦ «Ἄξιόν Ἐστι» σὲ λίγο καιρὸ στὶς ζωές μας.
Ἑπταετία - Κυπριακὴ τραγωδία Μεταπολίτευση ἦταν ἄραγε χρόνια ἐθνικοῦ προβληματισμοῦ καὶ κοινωνικῆς ἀναβάθμισης; Καὶ φυσικὰ δὲν ἦταν, φτάνοντας μάλιστα στὶς μέρες μας βαθμιαία στὴν σκοτεινὴ πλευρὰ τῆς ἐθνικῆς ἀποχαύνωσης καὶ τῆς κοινωνικῆς διάλυσης.
Τὶς φταίει; ΤΟ ΞΕΡΟ ΜΑΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ἀναμφίβολα.
Τὴν περίοδο τῶν παχέων ἀγελάδων τῶν οἰκονομικῶν πακέτων τῆς ΕΕ τὸ Ἔθνος μὲ πρώτους τὴν κουστωδία τῶν πνευματικῶν Ταγῶν του σὲ μία πρωτόγνωρη διαπλοκὴ ὅλων τῶν κοινωνικῶν- κομματικῶν τάξεων ζοῦσε σὰν  τὶς παχιὲς μύγιες ποὺ σκορπούσανε τὶς ἀκαθαρσίες τους ἐδῶ καὶ ἐκεῖ ἀπολαμβάνοντας τὴν δυσωδία τῶν πράξεών τους  καὶ ἀδιάντροπα  διαφήμιζαν αὐτὸ σὰν ἀνάπτυξη καὶ ἐκσυγχρονισμό.
Μάλιστα ὑπῆρχαν καὶ δῆθεν Χριστιανοὶ ποὺ ἔλεγαν ὅτι πίστευαν σὲ Χριστὸ καὶ Πατρίδα καὶ χειροκροτοῦσαν αὐτοῦ το εἴδους τὴν ἀνάπτυξη πηγαίνοντας  κάθε πρωὶ "νὰ ἀνάψουν τὸ κεράκι τους" στὶς ἐνημερώσεις τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν τους!! Καὶ παλαιότερα γιὰ νὰ "θυμιάσουνε" τὶς χρηματιστηριακὲς συναλλαγές τους!! Προβάλλοντας μάλιστα καὶ κοινωνικὸ προφὶλ μὲ ἔργα εὐποιίας γιὰ νὰ δοξασθεῖ ἡ μούρη τους στὰ πρόθυμα τηλεοπτικὰ παράθυρα.
Ἔτσι, ὁ καθημερινὸς Ἑλληναρᾶς τῶν τελευταίων δεκαετιῶν εἶχε...
ξεπεράσει τὶς ἠθικὲς ἀναστολὲς  καὶ  ἀναγόρευσε μέσα του τόσους ψευτοθεοὺς ποὺ ξεπερνοῦσαν καὶ αὐτὸ τὸ δωδεκάθεο.
Ποιὰ νέοειδωλα λάτρευε; Μὰ φυσικά τούς παχυλοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμούς του, τὰ πολύπλοκα χρηματιστηριακὰ προϊόντα, τὰ  κυβικὰ στὸ τετράτροχο, τὴν κραιπάλη, τὶς βίλλες, τὰ κότερα καὶ τὰ συναφῆ ἀλλὰ καὶ τὶς διακοπές του σὲ ξωτικὰ μέρη κυρίως μάλιστα τὴν περίοδο τῶν Χριστουγέννων, ἐπικυρώνοντας μάλιστα ἔτσι τὴν πλάνη τῆς  ὑλικῆς πολυθεΐας του.
Καὶ φυσικὰ, αὐτοὶ οἱ ψευτοθεοὶ τὸν γέμιζαν μὲ  πλούσιες "ἀρετές"  καὶ πάθη  δηλ. τὴν  μισάνθρωπη ἀπληστία μὲ τὸ γνήσιο τέκνο της τὴν πλεονεξία, τὴν σκληροκαρδία ἀπέναντι στὸν ἀνήμπορο πλησίον, τὴν κενοδοξία, τὴν ψυχανώμαλη ἐγωπάθεια, τὴν διαστροφή, τὴν ἀδιαφορία γιὰ ὁποιοδήποτε σοβαρὸ ἐθνικὸ τεκταινόμενο καὶ ἄλλα πλεῖστα ἀνήθικα καλούδια μὲ τὰ ὁποῖα "φρόντισαν" οἱ γενιὲς τοῦ Πολυτεχνείου νὰ "νουθετήσουν" τὶς ζωὲς τῶν νέων παιδιῶν μὲ τὸ μοδάτο σύνθημα "φᾶτε, πιέτε Ω ρὲ ἀδέλφια τώρα ποὺ μᾶς ρίχνουν τὸν παρὰ τὸν πολὺ ἀπ΄ ἔξω". Τόση λύσσα εἶχαν "οἱ ἐπαίοντες" τοῦ Ἔθνους ποὺ μάζωξαν τόσα πάθη καὶ τόσο χρῆμα ποὺ μόλυναν μὲ τὴν παρουσία τους τὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ τοῦ τόπου γιὰ νὰ τὸ καταντήσουν σὲ λίγα χρόνια ἕνα ἀπέραντο τρελοκομεῖο καὶ πνευματικὸ νεκροταφεῖο. Δὲν τοὺς ἔφταναν ὅμως αὐτά, ἀλλὰ ἄνοιξαν καὶ τὶς κερκόπορτες τῆς προδοσίας σέρνοντας ἴδια βουλήσει τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ στὰ σκλαβοπάζαρα τῶν διεθνῶν ἀγορῶν γιὰ νὰ  τὸν σώσουν δῆθεν ἀπὸ τὴν καπιταλιστικὴ βουλιμία ποὺ τὸν πιασε τὶς τελευταῖες δεκαετίες.
Ὅλα αὐτὰ ὅμως σήμερα τὰ ξέρουμε καὶ θὰ μοῦ ἔλεγε κάποιος γιατί μᾶς ζαλίσεις μὲ τὶς ἁμαρτίες μας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ἐπειδὴ ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ἐπίγνωση τῶν ἁμαρτιῶν σήμερα θὰ μᾶς σώσει! Διότι εἶναι ὁ μόνος αὐθεντικὸς δρόμος γιὰ νὰ ἐπανακάμψουμε στὴν καθημερινὴ ἰσορροπημένη ἐθνικὴ ζωή.
"Πάσα παρακοὴ ἔλαβε ἔνδικο μισθαποδοσία" καὶ ἔτσι συμβαίνει σήμερα ἐνώπιόν μας, οἱ ψευτοθεοὶ νὰ κουρεύονται στὰ ὁμόλογα, στὶς καταθέσεις, στὸν φουσκωμένο ἐγωϊσμό, στὰ ψηλὰ κυβικά, στὶς βίλλες καὶ στὰ κότερα.
Αὐτὸ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα ὁ τσαμπουκὰς τοῦ νέο-Ἕλληνα νὰ μεταλλαχθεῖ σὲ κατάθλιψη καὶ  ἀπελπισία.                                  Πολλὲς φορὲς ὁ Ρωμηὸς στὴ ἱστορία του βροντοφώναζε ἱστορικὰ- ἡρωικὰ ΟΧΙ. Σήμερα καὶ σὲ αὐτοὺς τοὺς χρόνους ποὺ διάγουμε ἀκούσαμε σὲ τηλεοπτικὲς συνδέσεις τὶς πλειοψηφίες τῶν κοινοβουλευτικῶν ἐκπροσώπων μας νὰ ἀλαλάζουν ἀνερυθρίαστα ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ. Οὐσιαστικὰ αὐτὸ ποὺ καταλάβαμε μετὰ ἀπὸ σύντομο καιρὸ εἶναι ὅτι ἔλεγαν στοὺς ξένους τοκογλύφους ἐλᾶτε νὰ τὰ πάρετε ὅλα!!
Ὅμως οἱ ἀτιμίες καὶ οἱ προδοσίες κτύπησαν τὴν "πόρτα τοῦ οὐρανού" καὶ ἤδη βλέπουμε τὰ σύννεφα τῆς πνευματικῆς μπόρας νὰ πυκνώνουν γύρω ἀπὸ τὴ πατρίδα μας.
Ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα; Οἱ ψευτοθεοὶ  θὰ κουρεύονται. Οἱ παχιὲς μύγιες τοῦ Αὐγούστου θὰ ἀνακεφαλοποιηθοῦν μὲ κοινωνικὴ ἀνακύκλωση καὶ τὰ ἐθνικὰ  λαμόγια θὰ φαντάζουν πλέον σὰν σκιὲς μέσα στὴν ἱστορία .
Αὐτοὶ ποὺ ἐφήρμοσαν πρῶτοι τὴν κοινωνικὴ μηχανική, αὐτὴ ἡ μηχανικὴ θὰ τοὺς πολτοποιήσει γιατί ξεπέρασαν τὶς κόκκινες γραμμὲς ποὺ προσδιορίζουν τὴν ἀνθρώπινη ὑπόσταση.
Ἤδη οἱ βασανιστὲς ψάχνουν τρόπους γιὰ νὰ φύγουν γιατί κατανοοῦν πλέον ὅτι οἱ διεθνεῖς πάτρωνές τους θὰ τοὺς παραδώσουν σύντομα στὰ χέρια τοῦ λαοῦ ποὺ καθήμαξαν μὲ πρωτόγνωρη μανία. Τὸ παρακάτω εἶναι ἕνα σημεῖο τῶν τεκταινομένων.

«Οἱ πολίτες ἔχουν δίκιο νὰ μὴν ἐμπιστεύονται τὴν τρόικα», καθὼς «ριζικὲς ἀποφάσεις, ὅπως ἡ ἀπόλυση δεκάδων χιλιάδων δημοσίων ὑπαλλήλων, δὲν μπορεῖ νὰ λαμβάνονται πίσω ἀπὸ κλειστὲς πόρτες», τονίζει ἡ ἀντιπρόεδρος τῆς Κομισιὸν Βίβιαν Ρέντινγκ...

Σὲ συνέντευξή της στὴν «Καθημερινή τς Κυριακῆς», ἡ κα Ρέντινγκ, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἐπίτροπος τῆς Ε.Ε. γιὰ θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων καὶ Ἰθαγένειας, ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ πὼς «ὁ καιρὸς τῆς τρόικας τελείωσε». Πηγὴ: naftemporiki.gr

Καὶ τώρα προσεγγίζουμε ἕνα θέμα ποὺ μᾶς πονάει ὅλους ἀλλὰ καὶ εἶναι κοινὴ διαπίστωση ὅτι ἡ λουστραρισμένη βιτρίνα τῆς προηγούμενης ζωῆς τῶν χρόνων τῆς μεταπολίτευσης διέλυσε τὸν κοινωνικὸ ἱστὸ ἀφήνοντας τὴν ἀνομία καὶ τὴν διαστροφὴ νὰ τὸν  σημαδέψει μὲ συμπεριφορὲς ἔντονης ψυχοπάθειας. Καὶ αὐτὸ σήμερα τὸ βλέπουμε. Καὶ ἀναρωτιώμασθε τί θὰ μᾶς σώσει; Ποιὸς θὰ μᾶς σώσει; Τὴν στιγμὴ ποὺ ὅλα σκιάζονται μέσα στὸ σκοτάδι.
Τριάντα χρόνια πρὶν ὁ πνευματοκίνητος  Γέροντας Παΐσιος ἔλεγε:
"περνᾶμε δύσκολα χρόνια καὶ τί δύσκολα χρόνια, θὰ περάσουμε ἕνα τράνταγμα καὶ αὐτοὶ ποὺ δὲν ζοῦνε πνευματικὰ θὰ ἀναγκασθοῦν ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ ζήσουν πνευματικὰ".
Δηλαδὴ τί ξεκαθάριζε ὁ Γέροντας ποὺ ἤδη φαίνεται στὶς μέρες μας;
ΨΑΛΜΟΣ 2ος
«Ἰνατί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ. Διαῤῥήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ ἀποῤῥίψωμεν ἀφ᾿ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν».

Ἤδη οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν συνήχθησαν κατὰ τοῦ ΚΥΡΙΟΥ καὶ θέλουν νὰ καταργήσουν τὴν Ἀργία τῆς ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Θὰ μοῦ πεῖτε μὰ εἶναι αὐτὸ τόσο σοβαρὸ πράγμα;
ΝΑΙ  ΕΙΝΑΙ!!! Γιατί τολμοῦν νὰ προσβάλουν τὸν ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ μέσα στὴν μήτρα τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ εἶναι ἡ Ἁγιοτόκος Ἑλλάς.
Τὸ μαρτύριο τοῦ Πατρο-Κοσμᾶ καθαγίασε ὁμολογιακὰ τὴν Ἀργία τῆς ΚΥΡΙΑΚΗΣ σὲ πεῖσμα τῶν ἀντίχριστων δυνάμεων ὅλων τῶν ἐποχῶν καὶ σήμερα οἱ ἐγκληματίες τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουν στὸ τόπο τοῦ ἐγκλήματος γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ἀνοσιούργημά τους μὲ διάφορες προφάσεις καὶ μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν ταγῶν μας!!
Νὰ γιατί ἔρχεται πολὺ δυνατὸ χαστούκι-τράνταγμα. Οἱ μεθυσμένοι πνευματικὰ νεο-Ἕλληνες μόνο ἔτσι μποροῦν νὰ ξυπνήσουν, τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ μετάνοια γιὰ αὐτοὺς φαντάζει γραφικότητα καὶ παρωχημένη διαδικασία γιὰ καθυστερημένα μυαλά.
Μόλις ὁ μεθυσμένος ξυπνήσει θὰ προσπαθήσει νὰ καταλάβει ποὺ βρίσκεται, δηλ. θὰ ἔρθει σὲ ἐπίγνωση τῆς ἀλήθειας. Μετὰ θὰ θελήσει νὰ ἀποτοξινωθεῖ ἀπὸ τὰ δηλητήρια ποὺ τὸν ποτίζανε τόσα χρόνια γιατί μέσα σὲ αὐτὰ τοῦ ἔριχναν τὴν δῆθεν ζάχαρη τῆς καλοζωΐας.
Ἔτσι, ἀρχίζει ἡ μεταστροφὴ καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθέν του ἕνας ἄλλος κόσμος ποὺ κάποιοι τοῦ τὸν στερήσανε γιὰ τὸν ἔχουν εὔκολο ὑποχείριό τους. Καὶ αὐτὸς ὁ κόσμος εἶναι ἡ ἀπὸ αἰώνων ἰσορροπημένη βιωτὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλληνικῆς Παράδοσης ποὺ συνδύαζε "τὸ πᾶν μέτρον ἄριστον" μὲ τὶς πραγματικὲς χαρὲς τῆς ζωῆς ποὺ δίνει ἁπλόχερα ἡ Ἑλληνικὴ φύση. Ὅταν ὁ Ἕλληνας ἐκ τῶν πραγμάτων ἀποδεχθεῖ οἰκειοθελῶς αὐτὸ τὸν τρόπο διαβίωσης, θὰ κατανοήσει ἄμεσα τὴν ἀσκητικὴ πνευματικότητα "τοῦ φιλοσοφεῖν τὴν ζωὴ καὶ τὴν ματαιότητα τῶν πολύπλοκων ἀνέσεων αὐτής" καὶ τότε  θὰ ἀναδειχθεῖ σὰν ἄτομο καὶ σὰν Ἔθνος στὸ ψηλὸ σκαλοπάτι ποὺ πάντα τοῦ  ταιρίαζε γιὰ νὰ  μπορέσει νὰ ψάλλει καὶ αὐτὸς δοξολογικὰ μαζὶ μὲ τοὺς Ἀρχαγγέλους τό "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ" στὴν πραγματικὴ μητέρα του τὴν ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ποὺ νοιάζεται πραγματικὰ γὶ αὐτὸν καὶ  παρακαλεῖ σήμερα ἱκετευτικὰ γιὰ τὴν Ἐθνικὴ μεταστροφὴ καὶ τὴν Σωτηρία μας ἐνόψει τῶν ραγδαίων γεωπολιτικῶν ἀνακατατάξεων ποὺ ἄρχισαν νὰ συμβαίνουν στὸν πλανήτη. Μία τέτοια Ἐθνικὴ Πορεία θὰ ἀναγορεύσει τὴν μικρὴ Ἑλλάδα ΑΞΙΑ γιὰ νὰ γίνει τὸ πνευματικὸ προζύμι  καὶ νὰ θρέψει τὴν πεινασμένη πνευματικὰ ἀνθρωπότητα. Ὀψόμεθα...
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ 

Υ.Γ.: Θὰ σᾶς ἔλεγα καλὸ καλοκαίρι καὶ εὔχομαι, ἀλλὰ φέτος τὸ καλοκαίρι μυρίζει διαφορετικὰ καὶ φέρνει μία εὐωδία ἀπὸ παλιὰ γνωστὰ  μέρη ἐκεῖ στὴν καθ΄ ἠμᾶς Ἀνατολὴ ποὺ μᾶς δροσίζει ἀπὸ τὸν  πνευματικὸ καύσωνα τῶν ἡμερῶν μας.

1 σχόλιο:

  1. Πιστεύω ότι μας χρειάζεται η Αγάπη του Κυρίου για να είμαστε πάντα ενωμένοι κι αγαπημένοι μεταξύ μας. Πρώτα αυτή η Αγάπη και η Πίστη του Κυρίου και μαζί με την συναίσθηση των αμαρτιών που κάναμε, ίσως καταφέρουμε να σώσουμε την Ψυχή μας. Αυτό βέβαια ισχύει για όλους τους ορθόδοξους έλληνες και τους πολιτικούς μας!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.