30 Μαΐ 2013

Καὶ τὸ ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας διεκδικοῦν… οἱ Τοῦρκοι

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος 
 Τὸ γνωστὸ ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας, σύμβολο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ποὺ δεσπόζει στὴν θαλάσσια περιοχὴ τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ εἶναι  τὸ πρῶτο μεγάλο δημιούργημα ποὺ ἀντικρίζουν ὅσοι φτάνουν μὲ πλοῖα ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, διεκδικοῦν... οἱ Τοῦρκοι σὰν δικό τους δημιούργημα καὶ μάλιστα ἔχουν καὶ τὴν ἀπαίτηση νὰ τοὺς πληρώσουν τους... τόκους ἀπὸ τὸν σφετερισμὸ τῆς τουρκικῆς αὐτῆς δημιουργίας. 
Σύμφωνα μὲ ἕνα καταπληκτικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Sabah, ὁ Τοῦρκος ποιητὴς καὶ συγγραφέας, Sunay Akin,  σὲ συνέντευξη ποὺ ἔδωσε σὲ μία ἀμερικανικὴ ἐφημερίδα ὑποστήριξε ὅτι τὸ ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας ἦταν μία τουρκικὴ ἐπίνευση τὴν ὁποία σφετερίστηκε τὸ 1874 ὁ γνωστὸς Γάλλος γλύπτης Φρεντερὶκ Μπαρτολντὶ ποὺ ἄρχισε νὰ ἐργάζεται στὸ Παρίσι γιὰ τὴν κατασκευή του.  Σύμφωνα ὅμως μὲ τὸν Τοῦρκο διανοούμενο ἡ ἰδέα αὐτὴ τοῦ ἀγάλματος ἀνήκει στοὺς Τούρκους γλύπτες Abdulaziz καὶ Abdulmecit ποὺ σκόπευαν νὰ τοποθετήσουν τὸ ἄγαλμα στὸ λιμάνι  τῆς Ἀλεξανδρέττας σὰν τὸν γνωστὸ κολοσσὸ τῆς Ρόδου ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ ἡ ἀρχικὴ ἔμπνευση γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἀγάλματος. Μάλιστα δὲν εἶναι τυχαῖο, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ Τοῦρκοι, ὅτι τὸ ἄγαλμα ἔχει στραμμένη τὴν πλάτη του πρὸς τὴν Δύση καὶ τὸ πρόσωπό του νὰ....

 κοιτάζει πρὸς τὴν Ἀνατολή. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ ἡ ἰδέα τοῦ ἀγάλματος  ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ἀνατολή, (ἀπὸ τὴν Τουρκία), ἐνῶ ἡ Δύση ἔκλεψε τὴν ἰδέα. Τὸ ἐκπληκτικὸ σὲ ὅλα αὐτὰ εἶναι ὅτι σύμφωνα μὲ τὸν Sunay Ak?n  ἡ Τουρκία δικαιοῦται μία μεγάλη ἀποζημίωση γιὰ τὴν ἐκμετάλλευση ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἑνὸς τουρκικοῦ δημιουργήματος καὶ καλεῖ τοὺς Τούρκους τῆς Ἀμερικῆς νὰ ἑνωθοῦν καὶ νὰ προσφύγουν σὲ δικαστήρια γιὰ τὴν διεκδίκηση ἀποζημίωσης γιὰ τὴν κλοπὴ τῆς πνευματικῆς τους δημιουργίας, (ἐδῶ πράγματι γελᾶ ὁ κάθε πικραμένος).

Γιὰ τὴν πραγματικὴ ἱστορία τοῦ ἀγάλματος διαβάζουμε στὴν ἠλεκτρονικὴ ἐγκυκλοπαίδεια ὅτι ἡ ἰδέα τοῦ ἀγάλματος ἀνήκει στὸν Γάλλο ἱστορικὸ Ἐντουὰρ ντὲ Λαμπουλέ, ὁ ὁποῖος πρότεινε νὰ κατασκευαστεῖ ἕνα μνημεῖο πρὸς τιμὴν τῆς γαλλοαμερικανικῆς φιλίας. Τὴν προτομὴ τοῦ ἀγάλματος τὴν εἶχε δεῖ ἀπὸ τὴ μορφὴ τοῦ Φωτοφόρου Ἀπόλλωνος, ἡ βάση τοῦ ἀγάλματος βασίζεται στὸν Κολοσσὸ τῆς Ρόδου. Τὸ 1874, ὁ Φρεντερὶκ Μπαρτολντί, ἔμπειρος γλύπτης, ἄρχισε νὰ ἐργάζεται στὸ Παρίσι γιὰ τὴν κατασκευή του, ἐνῶ τὴ στατικὴ δομὴ τοῦ μελέτησε ὁ Γουστάβος Ἄιφελ. Ὅταν τελείωσε, τὸ ἀμερικανικὸ Κογκρέσο ἀποφάσισε νὰ τοποθετηθεῖ στὴ συγκεκριμένη νησίδα, ἀπὸ ὅπου εἶναι ὁρατὸ σὲ ὅποιον μπαίνει ἢ βγαίνει ἀπὸ τὸ λιμάνι τῆς Νέας Ὑόρκης. Ἐγκαινιάστηκε στὶς 28 Ὀκτωβρίου τοῦ 1886. Τὸ ἄγαλμα ζυγίζει 225 τόνους καὶ καλύπτεται ἀπὸ περίβλημα χαλκοῦ. Τὸ ὕψος του, χωρὶς τὴ βάση, εἶναι 46,5 μέτρα, ἐνῶ μὲ τὴ βάση διπλασιάζεται. Στὸ ἐσωτερικό του, 168 σκαλιὰ ἐπιτρέπουν τὴν ἄνοδο στὸ κεφάλι καὶ ἄλλα 58 στὸ χέρι, ποὺ κρατάει τὸν πυρσό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.