20 Μαΐ 2013

Συνέδριο με θέμα: "Καππαδοκία… χνάρια ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ"

«Καππαδοκία… χνάρια ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ» εἶναι τὸ θέμα τοῦ συνεδρίου ποὺ διοργανώνουν τὴν Παρασκευὴ 24 καὶ τὸ Σάββατο 25 Μαΐου ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως καὶ τὸ Μουσεῖο Προσφυγικοῦ Ἑλληνισμοῦ», σὲ συνεργασία μὲ τὸ δῆμο καὶ τὴν Κοινωφελῆ Ἐπιχείρηση Ὑπηρεσιῶν Νεάπολης-Συκεῶν (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ.). Συμμετέχοντες φορεῖς εἶναι ἐπίσης ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Καππαδοκικῶν Σωματείων (Π.Ε.Κ.Σ.), τὸ Κέντρο Καππαδοκικῶν Μελετῶν Ν.Καρβάλης καὶ τὸ Ὠδεῖο Δημοτικῆς Ἑνότητας Νεάπολης.
Τὸν ἐνθουσιασμό του γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ πρώτου συνεδρίου γιὰ τὴν «ἁγιοτόκο Καππαδοκία», ὅπως τὴ χαρακτηρίζει, ἐκφράζει σὲ μήνυμά του ὁ μητροπολίτης Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως Βαρνάβας, προσθέτοντας ὅτι στὸν τόπο ἐκεῖνο «τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο, μὲ τὴ λυτρωτικὴ ἀναζήτησή του, ἀλλὰ καὶ τὴ γλώσσα του, διευκόλυνε τὰ μάλα τὴ διάδοση καὶ ἐπικράτηση τῆς νέας πίστεως». Παράλληλα, δηλώνει ὑπερήφανος γιὰ τὴν ὑλοποίηση μίας σειρᾶς πρωτοποριακῶν ἰδεῶν, ὅπως τὸ Μουσεῖο Προσφυγικοῦ Ἑλληνισμοῦ. «Ἤδη ἀπὸ τὶς πρῶτες μέρες λειτουργίας τοῦ μυριάδες νέων μας ἀπὸ παντοῦ ἀπολαμβάνουν τοὺς πολύτιμους καρπούς του, βλέπουν τὰ....

 ἀνεκτίμητα ἐκθέματά του, συλλειτουργοῦν στὴν ἀπόκτηση γνώσης, μελετοῦν τὰ πονήματά του, ἀνεκτίμητους θησαυρούς», ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων ὁ κ.Βαρνάβας.

«Τὸ Συνέδριο ἀποτελεῖ μία εὐκαιρία νὰ βιώσουμε ἕνα ὁδοιπορικὸ στὰ χώματα τῆς ἀλησμόνητης πατρίδας, ἀπὸ ὅπου σπουδαῖες γενιὲς κατάγονται. Στὴν πατρίδα ποὺ πρῶτος μνημόνευσε ὁ Ἡρόδοτος, σεβάστηκε καὶ διατήρησε αὐτόνομη ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ἀγκαλίασαν καὶ εὐλόγησαν ὁ Βασίλειος ὁ Μέγας, ὁ Γρηγόριος Ναζιανζηνός, ὁ Γρηγόριος Νύσσης… Μ’ ἕνα διαρκὲς προσκλητήριο ἐνθυμήσεων, τὰ διδάγματα τοῦ χθὲς ὁδηγοῦν τὰ βήματά μας στὸ αὔριο. Παραμένουμε ὑπηρέτες ταγμένοι στὴν προστασία τοῦ θησαυροῦ τῆς μητρικῆς γής, στὸ ὅραμα καὶ τὴ διέξοδο τῆς χριστιανικῆς πίστης ἀπὸ τὰ πρῶτα μοναστικὰ συγκροτήματα μέχρι τὸ τώρα», ἀναφέρει ὁ δήμαρχος Νεάπολης-Συκεῶν Σίμος Δανιηλίδης, καὶ προσθέτει: «Διατηροῦμε πάντα ὡς πηγὴ ἔμπνευσης τοὺς προγόνους μας καὶ τὴν ἀξιοθαύμαστη πορεία τους στὸ χρόνο, τὴ μακραίωνη ἐξελικτικὴ διαδικασία τῶν διδαγμάτων τῆς Χριστιανοσύνης στὴν αἰωνιότητα τῆς Καππαδοκίας. Ὁ βηματισμὸς στὸ δρόμο τῆς γνώσης καὶ εἰδικὰ τῶν θρησκευτικῶν ἀξιῶν, δὲν εἶναι ὑποχρέωση ἢ καθῆκον σεβασμοῦ, ἀλλὰ ἐπιθυμία, χαρά, ἀνάγκη καὶ συνείδηση ζωῆς», ἐπισημαίνει ὁ Σ.Δανιηλίδης.

Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ὁ πρόεδρος τῆς Κ.Ε.Υ.Ν.Σ. Κώστας Νικολόπουλος τονίζει: «Πιστεύουμε στὴν καθιέρωση-μετεξέλιξη τοῦ Μουσείου Προσφυγικοῦ Ἑλληνισμοῦ σὲ μόνιμο θεσμό, ἕνα διαχρονικὸ βῆμα ὅπου θὰ παρουσιάζονται οἱ νέες ἔρευνες-μελέτες γιὰ τὶς ἰδιαίτερες πατρίδες τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἀνατολῆς, θὰ συζητοῦνται, ἀξιολογοῦνται καὶ τελικὰ θὰ δημοσιεύονται παρακαταθῆκες ἀνεκτίμητες γιὰ τὶς ἑπόμενες γενιές. Ὄνειρο καὶ ἐλπίδα εἶναι σύντομα νὰ λάβει σάρκα καὶ στὰ ἕνα ταξίδι-προσκύνημα ἐκεῖ, στὴ χώρα τοῦ ὀνείρου».

Πρόγραμμα συνεδρίου

Τὸ συνέδριο θὰ φιλοξενηθεῖ στὸ Κλειστὸ Δημοτικὸ Θέατρο Νεάπολης (δημοτικὸ κατάστημα, Ἔλ.Βενιζέλου 125, τήλ.: 2310 635060), καὶ τὸ πρόγραμμα ἔχει ὡς ἑξῆς:

Παρασκευὴ 24 Μαΐου

Τελετὴ ἔναρξης -Συνεδρία 1η / 7.30μ.μ.-9.00μ.μ.

Πρόεδρος: Θωμὰς Γερασιμίδης, καθηγητὴς Ἰατρικῆς Α.Π.Θ.

Χαιρετισμοὶ ἐπισήμων-προσκεκλημένων

Ἀθανάσιος Καραθανάσης, καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.:

«Καππαδοκία, ἡ χώρα τῆς ρωμιοσύνης καὶ τοῦ ὀνείρου»

Ὀρατόριο: Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος,

Ἔργο γιὰ φωνὲς καὶ ὀργανικὸ σύνολο σὲ κείμενα Ἄλ.Δαφνομήλη καὶ μουσικὴ Θεόδωρου Μιμίκου

Σαββάτο 25 Μαΐου

Συνεδρία 1η / 9.00π.μ.-10.20 π.μ.

Πρόεδρος: Νικόλαος Ἰντζεσίλογλου, καθηγητὴς Νομικῆς Α.Π.Θ.

Θάλεια Μαντοπούλου, ἀναπληρώτρια καθηγήτρια Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν Α.Π.Θ.

«Τὸ ἀρχιτεκτονικὸ ἰδίωμα τῶν νεοτέρων ναῶν τῆς Καππαδοκίας 18ος -20ος αἰώνας»

Ἰορδάνα Χατζηισαάκ, ἀρχειονόμος Γ.Α.Κ., ἐρευνήτρια

«Ἱερὸς ναὸς Ἁγίας Μακρίνας Ἀξοῦ Καππαδοκίας»

Μαρία Καζαμία, ἀναπληρώτρια καθηγήτρια Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

«Καππαδοκικὲς τοιχογραφίες, εἰκονογραφικὲς παρατηρήσεις»

Μαρία Παπαδοπούλου, πολιτικὸς μηχανικός, ἐρευνήτρια, συγγραφέας

«Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Βλασίου Μισθὶ Καππαδοκίας»

Συζήτηση

Διάλειμμα 10.20π.μ.-10.40 π.μ.

Συνεδρία 2η / 10.40π.μ.-12.00 μ.μ.

Πρόεδρος: Ἄννα Φαχαντίδουυ, ἰατρός, καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Κωνσταντῖνος Νίγδελης, ἐκπαιδευτικός, συγγραφέας

«Καρσὴ κιλισσέ, Γκιοὺλ σεχὶρ Καππαδοκίας»

Συμεὼν Πασχαλίδης, ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

«Ἡ Καππαδοκία στὸ ἔργο καὶ τοὺς βίους τῶν καππαδοκῶν πατέρων»

Συμεὼν Κοιμίσογλου, ἐκπαιδευτικός, συγγραφέας

«Μονὴ Ἐσκὶ Γκιουμοὺς Νίγδης»

Συζήτηση- συμπεράσματα

Στὴν ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ συνεδρίου μετέχουν ὁ πρόεδρος τῆς ΚΕΥΝΣ Κώστας Νικολόπουλος, ὁ πρόεδρος τῆς Π.Ε.Κ.Σ. Φάνης Ἰσαακίδης, ὁ ὑπεύθυνός του Μουσείου Προσφυγικοῦ Ἑλληνισμοῦ Κωνσταντῖνος Νίγδελης, ἡ ἀρχειονόμος Γ.Α.Κ. Ἰορδάνα Χατζηισαάκ, ἡ δημοσιογράφος-συγγραφέας Νίκη Στρατηλάτη, ἡ ἐρευνήτρια-συγγραφέας Μαρία Παπαδοπούλου καὶ ὁ ἐκπαιδευτικὸς-συγγραφέας Πάρης Βορεόπουλος.

Ιnfo: Ἀστικὴ συγκοινωνία, λεωφορειακὲς γραμμὲς 25 καὶ 54, στάση Βαλσαμὴ ἢ Ρολόι
thestival.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.