3 Μαΐ 2013

Ἡ «Ἐκκλησία τοῦ καναπὲ»

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὶς ἅγιες αὐτὲς μέρες μοῦ ἔρχεται στὸν νοῦ αὐτὸ ποὺ πρὶν ἀπὸ 350 χρόνια εἶχε πεῖ προφητικὰ ὁ Ὅσιος Νεῖλος ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος χωρὶς φυσικὰ νὰ  γνωρίζει τὴν σημερινὴ κατάσταση: «Θὰ ἔρθει ἡ ἐποχὴ ποὺ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, (ἐκτὸς ὀλίγων ἐξαιρέσεων), θὰ εἶναι ἄντρες κενόδοξοι, παντελῶς μὴ γνωρίζοντες τὴν δεξιὰν ὁδὸ ἀπὸ τὴν ἀριστερὰ  καὶ οἱ ἐκκλησίες θὰ στερηθοῦν εὐλαβῶν καὶ εὐσεβῶν ποιμένων καὶ ἀλλοίμονο τότε σὲ αὐτοὺς  τοὺς χριστιανοὺς ποὺ βρίσκονται στὸν κόσμο».
Σήμερα δυστυχῶς ζοῦμε σὲ αὐτὴ τὴν ἐποχή. Μία ἱεραρχία τῆς ἑλληνορθόδοξου ἐκκλησίας ποὺ εἴτε ὑπάρχει εἴτε δὲν ὑπάρχει εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτό, γὶ αὐτὸ καὶ παίρνει τὰ εὔσημα, (στὴν οὐσία εἶναι ὄνειδος), ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ποὺ τοὺς βολεύει ἄριστα αὐτὴ ἡ κατάσταση. Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι ὅτι ἐνῶ ἡ χώρα καταστρέφεται, ἐνῶ ἡ ὀρθοδοξία ἀπαξιώνεται καὶ διώκεται ὅλο καὶ πιὸ φανερά, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες βυθίζονται στὴν ἀπελπισία, ἡ ἱεραρχία τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησίας εἶναι σκανδαλωδῶς ἀποῦσα.
Πρὶν κοιμηθεῖ ὁ μεγάλος ἐκεῖνος γέροντας τοῦ ἁγίου Ὅρους, (εὐλογημένο τὸ ὄνομά του),  εἶχε πεῖ αὐτὰ τὰ λόγια ποῦ ταιριάζουν τέλεια στὴν σημερινὴ συγκυρία: «Ἂν  ἡ ἐκκλησία δὲν μιλᾶ γιὰ νὰ μὴν ἔρθει σὲ ρήξη μὲ τὸ κράτος, ἂν οἱ μητροπολίτες δὲν  μιλοῦν γιὰ νὰ τὰ ἔχουν καλὰ μὲ ὅλους γιατί τοὺς βοηθοῦν σὲ ἱδρύματα, τότε ποιός θὰ μιλήσει;».
Ἡ ἑλληνικὴ ἱεραρχία ἐνδιαφέρεται γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες, γιὰ τοὺς μουσουλμάνους, γιὰ τὸ προδοτικὸ πολιτικὸ σύστημα, γιὰ τοὺς ἀπατεῶνες ποὺ....

κατέκλεψαν τὸ ἑλληνικὸ κράτος, γιὰ τοὺς ἀρτίστες καὶ γιὰ τὶς ἐμετικὲς δημόσιες σχέσεις τῆς διεφθαρμένης ἐλὶτ ποὺ ἔσυρε τὴν χώρα στὸν γκρεμό. Καμία παρέμβαση γιὰ τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας, καμία παρέμβαση γιὰ τὴν ἐκστρατεία ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, κουβέντα γιὰ τὸ φασιστικὸ νομοσχέδιο ποὺ ὑποχρεώνει ὅλους τους Ἕλληνες νὰ γίνουν ἄθελά τους δωρητὲς σώματος, κουβέντα γιὰ τὴν ἐκστρατεία ἀποκαθήλωσης ὅλων τῶν ἑλληνορθόδοξων θρησκευτικῶν συμβόλων ἀπὸ τοὺς δημόσιους χώρους, κουβέντα γιὰ τὴν ἐκστρατεία ἀποχριστιανοποίησης τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας, κουβέντα γιὰ τὴν διάλυση μέσω νομοσχεδίων τῆς ἑλληνικῆς οἰκογενείας, γιὰ τὴν νομιμοποίηση τῆς συμβίωσης.  Ἡ ἴδια ἡ κεφαλὴ τῆς ἱεραρχίας εὐλόγησε αὐτὸν τὸν ἀρχηγὸ κόμματος ποὺ δηλώνει ἐπίσημα ἄθεος, ποὺ δὲν βαφτίζει τὰ παιδιά του, ποὺ συζεῖ μὲ τὴν  γυναίκα του χωρὶς νὰ ἔχει τελέσει τὸ μυστήριο τοῦ γάμου.
Καὶ συνεχίζει ὁ μεγάλος γέροντας: «Ἂν δὲν ἀντιδράσουμε θὰ σηκωθοῦν οἱ πρόγονοί μας ἀπὸ τοὺς τάφους. Ἐκεῖνοι ὑπέφεραν τόσα γιὰ τὴν πατρίδα μας ἐμεῖς τί κάνουμε γὶ αὐτὴν; Ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ὀρθοδοξία μὲ τὴν παράδοση της τοὺς ἁγίους καὶ τοὺς ἥρωές της πολεμᾶτε ἀπὸ τοὺς ἴδιους το
ς Ἕλληνες καὶ ἐμεῖς νὰ μὴν μιλᾶμε. Εἶναι φοβερό! Εἶπα σὲ κάποιο. -Γιατί δὲν μιλᾶτε; Τί εἶναι αὐτὰ ποῦ κάνει ὁ τάδε; -Τί νὰ πεῖς μου λέει, αὐτὸς ὅλος βρωμάει. -Ἂν βρωμάει αὐτὸς γιατί δὲν μιλᾶτε; Χτυπῆστε τον. Τίποτα τὸν ἀφήνουν. Ἕνα πολιτικὸ τὸν ἔφτυσα. Πὲς τοῦ λέω δὲν συμφωνεῖς  μὲ αὐτὸ; Τίμια πράγματα, θέλεις νὰ ἐξυπηρετηθεῖς ἐσὺ καὶ νὰ ρημάξουν ὅλα». Ἀλήθεια καὶ ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε τὸ «ἀγαθὸν ποίμνιο» τί κάνουμε βλέποντας τοὺς ἱεράρχες νὰ γίνονται σύγχρονοι πόντιοι Πιλάτοι καὶ νὰ προτιμοῦν τὴν «ἐκκλησία τοῦ καναπέ»;
Θὰ περίμενε κανεὶς ἡ ἱεραρχία νὰ σταθεῖ στὸ ὕψος της καὶ νὰ στήσει «φράγμα» ἀντίστασης σὲ ὅλο αὐτὸν τὸν κατήφορο. Ἀντὶ αὐτοῦ ἔχουμε ἀλλεπάλληλα κηρύγματα στὴν γραμμή το
, «ἄλλα λόγια νὰ ἀγαπιόμαστε». Ἀλλὰ τὸ χειρότερο δὲν εἶναι αὐτό. Ἔχουμε γεμίσει ἀπὸ Φαρισαίους ποὺ εἶναι πρωταθλητὲς στούς τεμενάδες ὅπως οἱ μουσουλμάνοι καὶ ποὺ προβάλλονται σὰν μεγάλοι ἱεράρχες μὲ δεκάδες συγγράμματα καὶ «φλογερὰ κηρύγματα» τὴν ἴδια ὥρα ποὺ τὸ πλοῖο βουλιάζει καὶ μᾶς παρασέρνει ὅλους στὸν βυθό. Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ποὺ ὀργανώνουν συνέδρια μὲ βαρύγδουπους τίτλους ὅπως, «Ἀριστερὰ καὶ Ἐκκλησία», εὐλογώντας κάθε προσπάθεια γιὰ τὴν ἀπαξίωση καὶ στὴ συνέχεια ἐξαφάνιση τῆς ἐκκλησίας. Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ποὺ ἐμφανίζονται «ἐκσυγχρονιστὲς» καὶ χαλιναγωγοῦν τὸ ποίμνιο νὰ κάνει ὑπομονὴ καὶ νὰ μὴν θυμώνει μὲ τοὺς κυβερνῶντες ποὺ τὸ ἔχουν καταδικάσει σὲ θάνατο. Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ποὺ ἔκαναν δημόσιες σχέσεις μὲ κοινοὺς ἀπατεῶνες γιατί τοὺς ἔδιναν χρήματα νὰ προβάλουν τὸ δικό τους ἔργο. Μέχρι καὶ μὲ ἐμίρηδες εἶχαν ἐπαφὲς γιὰ νὰ τονώσουν τὰ οἰκονομικά τς ἐκκλησίας. Ἀλήθεια ἡ ἐκκλησία ἔχει τὴν ἀνάγκη ἀπὸ τὸν διάβολο γιὰ νὰ σταθεῖ στὰ πόδια της;
Κάποτε ὁ μεγάλος δάσκαλος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ πατὴρ Ρωμανίδης, εἶχε πεῖ ὅτι ἡ κρίση ποὺ περνᾶ ἡ ἐκκλησία εἶναι ἡ τελευταία καὶ ἂν δὲν τὴν ξεπεράσει τότε δὲν θὰ ὑπάρχει πιὰ τίποτα.  Δὲν γίνεται μία ἐκκλησία ποὺ ἔχει ἱστορία μαρτύρων, ποὺ ἔχει θυσιάσει ἀμέτρητους ἱεράρχες γιὰ τὸν ἑλληνισμό, ποὺ τὸ ράσο της ἔγραψε τὴν δική του μοναδικὴ ἱστορία, σήμερα νὰ ἔχει καταντήσει ἄλλο ἕνα γρανάζι ἑνὸς κατεστημένου καὶ ἑνὸς συστήματος ποὺ πρόδωσε ὅτι ἱερὸ καὶ ὅσιο ἔχει παρουσιάσει ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ρωμιοσύνη. Οἱ λόγοι καὶ τὰ κηρύγματα μᾶς περίσσεψαν, οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι μᾶς ἔπνιξαν, «οἱ συμφορὲς ἔρχονται καλπάζοντας», ἦταν τὸ μήνυμα τοῦ Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας. Ἐμεῖς θὰ καθίσουμε στὸν καναπὲ νὰ παρακολουθοῦμε ἀπὸ τὴν ὀθόνη τὴν καταστροφή μας; Θὰ τοὺς ἐπιτρέψουμε νὰ μᾶς δώσουν τὸ τελειωτικὸ χτύπημα;

4 σχόλια:

 1. Κάποτε πρέπει να ξυπνήσουμε και να απαιτήσουμε την επαναφορά του αυτονόητου στο εκκλησιαστικό σώμα, δηλαδή την ουσιαστική συμμετοχή του λαού στον εκκλησιαστικό βίο. Με την αδιαφορία-ανεκτικότητα-παθητικότητά μας, από "λογική ποίμνη" καταντήσαμε κοπάδι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μπράβο στον κ. Χειλαδάκη! Αυτή είναι η αλήθεια, το πλοίο προδίδεται από μέσα, και όπως είναι γνωστό και αποδεδειγμένο, πολλοί από αυτούς που υποτίθεται ότι είναι Ποιμένες - για να νοσφίζονται μόνο τα καλά του λογικού χριστεπωνύμου Ποιμνίου - είναι όχι μόνο απαθείς θεατές, αλλά και γρανάζια της Νέας Τάξης Πραγμάτων και της Νέας Εποχής, με προθάλαμο τη Μασονία, όπου αποδεδειγμένα πολλοί ανήκουν. Αυτοί που ρίχνουν νερό στο νερόμυλο της Πανθρησκείας και της ανάμειξης της ανόθευτης Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις, και μόνο γι αυτό είναι επικίνδυνοι και αφανείς εχθροί. Κάτω από την "ηρεμία" του Αρχιεπισκόπου τα λιμνάζοντα ύδατα έχουν μαζέψει πολλά μικρόβια και επιδημίες.

  Κάποιοι Ορθόδοξοι Μοναχοί (όχι Γ.Ο.Χ.)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δυστυχώς η πλειονότητα των ιερέων δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να επαναλαμβάνει μηχανικά τις λειτουργείες.
  Γιατί δεν κατηχούν τον κόσμο ,γιατι δεν τους εξηγούν για την νηστεία ,τι σημαίνει ο Σταυρός;
  Πρέπει να εμπνεύσουν ,οι περισσότεροι΄είμαστε ημιμαθείς ή ακόμα χειρότεροι.
  Γιατί δεν αναλαμβάνουν να καθοδηγήσουν τον λαό ;Για να μην ρισκάρουν;
  Ευτυχώς που υπάρχουν και πολλοί που δεν είναι δούλοι των προνομίων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο,σο λάθος είναι να παρακολουθείς την επερχόμενη καταστροφή σου καθήμενος στον καναπέ απολαμβάνοντας τον φραπέ σου, άλλο τόσο και χειρότερο λάθος είναι προκαλείς χωρίς νου και ψυχή………… Το κακό δεν σε βρήκε ξαφνικά΄ Σε βρήκε διότι το αγνόησες, διότι δεν το γνώριζες, διότι κάτι σε κοίμισε, διότι ήσουν άφρων, διότι δεν εγρηγόρησες διότι…διότι….διότι….. Τώρα είναι κάπως αργά με τις δικές σου νεκρές δυνάμεις αλυσοδεμένος ων,κάτι να κάνεις…. ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ………………

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.