14 Απρ 2013

Ὁ Γολγοθὰς προμηνύει τὴν Ἀνάσταση

Ὁ λαὸς περιμένει. Ἔχει ἀντοχές. Δὲν εἶναι ὅραμα, εἶναι ἡ ζωή μας, εἶναι προσευχὴ στὸ Θεὸ μᾶς «Δόξα σοὶ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἠμῶν». Ἐλπίζει ὁ λαός, γιατί ἔχει πίστη, γιατί ἔχει μέσα τοῦ μία σοφία αἰώνων. Κι ἂν πλανήθηκε τόσα χρόνια ἀπὸ τὴν πολυπολιτισμικότητα, ἂν τὰ πολυκλάδα πλοκάμια τοῦ κοσμοπολιτισμοῦ τυλίχτηκαν γύρω του, στὴ δεδομένη στιγμὴ στρέφεται στὴν αὐτοσυγκέντρωση, τὴν αὐτοενδοσκόπηση, στρέφεται στὶς ρίζες τοῦ τὶς τρισχιλιόχρονες καὶ ἀποδεσμεύεται ἀπ’ ὅλα τὰ κακά, ἀπὸ τὸ ζόφο τῆς φθορᾶς.
Ἀνοίγουν ξανὰ οἱ προγονικὲς παρακαταθῆκες καὶ ἀντλεῖ τὸ χρυσάφι τῆς φυλῆς, καὶ κανένας Γερμανός, Τοῦρκος, Εὐρωπαῖος, ὅποιας φυλῆς κι ὅποιας θρησκείας, δὲν μπορεῖ νὰ τοῦ κλέψει γιατί εἶναι φυλαγμένο τὸ χρυσάφι αὐτὸ στὴν ψυχὴ τοῦ ὡραίου Ἕλληνα. Μπορεῖ τὴν περιουσία, τὶς καταθέσεις μας, τὰ ὁμόλογα, τὰ ἀξιόγραφα νὰ τὰ ἁρπάξουν, νὰ τὰ μηδενίσουν. Ἡ ψυχὴ μᾶς μένει ἄτρωτη, γιατί εἶναι θεία, εἶναι εὐλογημένη. Εἶναι ἄτρωτη ἀπὸ βέλη ὑποχθονίων ἐχθρῶν.
Ὅλοι μας, ἂς προβάλουμε τὴ σύνεση, τὴν πίστη, τὴ σοφία ποὺ μᾶς κληροδότησαν οἱ πρόγονοί μας. Ἂς ἀντιτάξουμε στὰ βέλη κακόβουλων ἐχθρῶν, ὑπονομευτῶν, τὴ γρανιτένια ψυχή, νέοι, γέροι, παιδιὰ καὶ....

 ἔφηβοι. Στὴν ἔρημό του τοπίου, νὰ προστρέξουμε στὴν ὄαση τῆς ἀνθοφορίας καὶ τοῦ ζῶντος ὕδατος.
Νὰ δώσουμε τὰ χέρια. Ἑνωμένοι ψυχὴ τὲ καὶ σώματι. Τὰ μνημόνια ἔρχονται καὶ παρέρχονται. Εἶναι ἔργα ἀνθρώπων 
Ἐμεῖς προσβλέπουμε στὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ.Ὁ Γολγοθὰς προμηνύει τὴν Ἀνάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.