28 Φεβ 2013

Τριώδιο: Περίοδος φραγκοπαπικῶν διασκεδάσεων ἢ περίοδος μετανοίας καὶ ἀπέκδυσης τῆς μάσκας τῆς ὑποκρισίας;

Διαβάσαμε ἕνα πολὺ ὡραῖο ἄρθρο γιὰ τὴν περίοδο τοῦ Τριωδίου. Ἀφορᾶ τὴν ἀπόφαση ποὺ θὰ πάρουμε ὅλοι τὶς προσεχεῖς ἡμέρες γιὰ τὰ καρναβάλια. Μικροὶ καὶ μεγάλοι, γονεῖς καὶ παιδιά, θὰ διαλέξουν «ἐνδυμασίες»… Ἀξίζει νὰ τὸ διαβάσουμε χωρὶς προκαταλήψεις. Ἀπὸ  τὴν ἰστοσελίδα «εὐχή».
Ἐμεῖς ὅμως μὲ ποιὸ πνεῦμα πορευόμαστε αὐτὴ τὴν περίοδο;    
Πρέπει νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφαση.
Λέγαμε καὶ μὲ τὰ παιδιὰ προηγουμένως ὅτι ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφαση· δὲν μποροῦμε νὰ εἴμαστε ὅπως εἶναι οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, ποὺ πιστεύουν σὲ κάτι ἄλλο καὶ ζοῦν σύμφωνα μ' αὐτό. Αὐτοὶ πιστεύουν ἁπλῶς στὴ ζωὴ αὐτή, ἁπλῶς στὴ διασκέδαση, ἁπλῶς στοὺς χοροὺς καὶ στὰ παρόμοια. Σ' αὐτὰ πιστεύουν καὶ αὐτὰ κάνουν. Ἐμεῖς ὅμως οἱ χριστιανοὶ ὑποτίθεται ὅτι πιστεύουμε σ' αὐτὸ ποὺ διδάσκει ἡ Ἐκκλησία. Δὲν γίνεται ἑπομένως σ' ἐμᾶς τοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουμε ὅτι ἀπὸ σήμερα εἰσερχόμεθα στὸ Τριώδιο, ἡ περίοδος αὐτή, ἡ λέξις αὐτὴ «Τριώδιο», ἀντὶ νὰ μᾶς θυμίζει ὅτι πρέπει νὰ μετανοήσουμε, πρέπει νὰ ταπεινωθοῦμε, πρέπει νὰ συγχωρηθοῦμε μὲ τοὺς ἄλλους, νὰ μὴν ἔχουμε μὲ κανέναν ἔχθρα καὶ κακία, νὰ μᾶς φέρνει στὸν νοῦ χοροὺς καὶ διασκεδάσεις. Ἐνῶ γνωρίζουμε ὅτι ἔτσι εἶναι γιὰ μᾶς τὰ πράγματα, ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ τοὺς ἄλλους, μὲ ἀποτέλεσμα...
καὶ γιὰ μας Τριώδιο νὰ σημαίνει ὅτι θὰ κάνουμε χορούς.
Τὰ σύγχρονα καρναβάλια δὲν εἶναι οὔτε «πατροπαράδοτες παραδόσεις», οὔτε «ἑλληνικὰ ἔθιμα»: Στὴν ἀρχαιότητα οἱ πρόγονοί μας δὲν ἀσχολοῦνταν μὲ τέτοια ἀνούσια πράγματα. 
Οἱ μεγάλοι φιλόσοφοι, ὅπως ὁ Πλάτων καὶ ὁ Σωκράτης, καταδίκαζαν ὁποιαδήποτε ἀκολασία καὶ ἔκπτωση ἠθῶν ἔβλεπαν στὴν τότε κοινωνία. Οἱ Σπαρτιάτες οὔτε καν διανοοῦνταν νά... μασκαρευτοῦν καὶ νὰ «καρναβαλιστοῦν». Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος δὲν εἶχε καιρὸ γιὰ τέτοιες σαρκολατρικὲς ἐκτροπές, ἀφοῦ κατακτοῦσε τὸν κόσμο.
Τὰ ὄργια στὴν ἀρχαιότητα, ἐντάθηκαν ἐπὶ κατακτήσεως τῶν βάρβαρων Ρωμαίων: Μαζὶ μὲ τὶς μιθριδατικὲς καὶ ἀνατολίτικες «θεότητες» ποὺ εἰσήγαγαν, κατάφεραν νὰ διαλύσουν ΚΑΙ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ θρησκεία, ὑπερτονίζοντας τὴ «λατρεία» «θεῶν» - πόρνων καὶ τρελῶν μέθυσων, ὅπως τοῦ Διονύσου!
Εἶναι λοιπὸν ἐντελῶς ἀνιστόρητο νὰ λένε κάποιοι πὼς τὰ καρναβάλια ἔχουν τὴν παραμικρὴ σχέση μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Ἑλληνισμό: Ἡ «γενέτειρά» τους εἶναι ἡ Βενετία καὶ ἄλλες φραγκοπαπικὲς περιοχές (ἢ κατὰ ἄλλους φραγκολατίνικες), ὅπου τὸ μασκάρεμα ἐπιβλήθηκε ὡς ἄλλοθι γιὰ ἀκολασία μεταξύ... ἀγνώστων, σὲ ἐποχὲς ποὺ οἱ κοινωνίες ἦταν πιὸ συντηρητικὲς ἀπ' ὅ,τι σήμερα.
Οἱ περισσότεροι γονεῖς θὰ ποῦν στὰ παιδιά τους ὅτι αὐτὴ τὴν περίοδο ντυνόμαστε μὲ μάσκες γιὰ νὰ στολίσουμε τὴν ματαιοδοξία μας , καὶ τὴν πνευματική μας ὑποκρισία καὶ ἀνυπαρξία. Ὅτι ἔχει γέλιο καὶ χαβαλὲ νὰ γίνω μασκαρὰς καὶ νὰ πάω σὲ πάρτι ποὺ ὅλοι θὰ εἶναι ντυμένοι. 
Πόσοι γονεῖς θὰ πουν ὅτι: «Παιδί μου αὐτὴ ἡ περίοδος εἶναι δρόμος πνευματικῆς ἄσκησης ὄχι γιὰ νὰ λερώσουμε τὸ πρόσωπο καὶ τὴν εἰκόνα μας μὲ ψεύτικα εἴδωλα καὶ μάσκες τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ νὰ βγάλουμε τὴν μάσκα τῆς ὑποκρισίας καὶ νὰ ἐνδυθοῦμε μὲ τὰ στολίδια τῶν ἀρετῶν. Εἶναι ἡ περίοδος ποὺ ξεκινᾶ μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαϊου, νὰ κατέβουμε στὸν ἑαυτό μας καὶ νὰ ἀνυψωθοῦμε γιὰ νὰ συναντήσουμε τὸ Χριστό. Ὁ Φαρισαῖος παιδί μου προσευχήθηκε σὲ μασκαρεμένο εἴδωλου τοῦ ἑαυτοῦ του, ἐνῶ ἐμεῖς θὰ προσπαθήσουμε νὰ βγάλουμε αὐτὴ τὴν μάσκα τοῦ ἐγὼ καὶ μέσα ἀπὸ τὸν πνευματικὸ ἀγώνα ἡ προσευχή μας μὲ ταπείνωση νὰ γίνει ἀγκαλιὰ γιὰ νὰ βάλουμε στὸ ἐμεῖς, τὸν συνάνθρωπο, τὸν ἐχθρὸ καὶ τὸν Χριστό».
Ἂς εὐχηθοῦμε πολλοὶ γονεῖς νὰ ἐπιλέξουν τὴν δεύτερη ὁδὸ πνευματικῆς καὶ γονεϊκῆς νουθεσίας καὶ νὰ ρίξουν στὴν καρδιὰ τῶν παιδιῶν καρποὺς πνεύματος.
Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ Καρναβαλιστικῆς Περιόδου:
Στὴν Πάτρα καὶ σὲ πολλὲς περιοχὲς ποὺ γίνονται τὰ Καρναβάλια ἔχουμε κάποια στοιχεῖα γιὰ προβληματισμό:
1.       Πάνω ἀπὸ 100.000 ἐκτρώσεις (δηλαδὴ φόνοι, ὅπου τὸ θύμα δὲν τοῦ δίδεται καν τὸ δικαίωμα νὰ ἀμυνθεῖ) ἔγιναν πέρσι μετὰ τὶς καρναβαλικὲς ἐκδηλώσεις στὴν Πάτρα. Ἀπὸ μόνο του τὸ γεγονὸς εἶναι φρικιαστικὸ καὶ αὐτὸ σημαίνει πως στὸ καρναβάλι, δὲν πᾶνε νὰ διασκεδάσουν, ἀλλὰ νὰ βγάλουν ὅλα τὰ κτηνώδη τους ἀνώμαλα ἀπωθημένα! Οἱ καρναβαλικὲς γιορτές, δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ ἀπομεινάρια εἰδωλολατρικῶν ἑορτῶν ποῦ ἐν γνώσει τους ἢ ἐν ἀγνοία τους οἱ καλεσμένοι συμμετεῖχαν σὲ δαιμονικὰ πανηγύρια! Οἱ ἐκτρώσεις τῆς καρναβαλικῆς ἀσυδοσίας καταμαρτυρᾶ τὸν ξεπεσμὸ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας!
2.       Γνωρίζετε πόσα παιδιὰ μεθοῦν μέχρι θανάτου ἐκεῖνες τὶς μέρες ποὺ τὸ ἀλκοὸλ ρέει ἄφθονο πίσω ἀπὸ τὴ χαλαρότητα τοῦ μασκαρέματος καὶ τοῦ γλεντιοῦ ; 
3.       Πόσα χρήματα δαπανῶνται σὲ καρναβαλικὲς ἐκδηλώσεις (;) ἄνευ νοήματος ἐνῶ ὁ κόσμος πεινάει;


«Ὄταν ἐνδυθετε τόν Χριστό, δὲν θὰ κάνετε καμμιὰ προσπάθεια γιὰ τὴν ἀρετή. Ἐκεῖνος θὰ σᾶς τὴν δώσει». πατήρ Πορφύριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.