25 Φεβ 2013

π. Χριστόδουλος Ἀγγελόγλου: " Ἡ Φοβερὰ Προστασία, παρ’ὅλες τὶς συνέπειες ποὺ ὑφίστανται τὰ μέλη ποὺ Τὴν ὑπηρετοῦν, σὲ καμμία περίπτωση δὲν θὰ μετατραπεῖ σὲ «Παναγία ἀδιαφοροῦσα» γιὰ τὴν καταστροφὴ τὴ δική σας καὶ τοῦ τόπου μας"Ἡ χθεσινὴ συγκλονιστικὴ ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ. π. Χριστοδούλου Ἀγγελόγλου γιὰ τὸ ἔγκλημα ποὺ συντελεῖται στὶς Σκουριὲς Χαλκιδικής. Ἡ Ἐκκλησία πάντα θὰ στέκεται στὸ πλευρὸ τοῦ δίκαιου ἀγώνα τῶν κατοίκων! 
Ἡ μεγαλειώδης συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατὰ τῶν μεταλλείων στὶς Σκουριὲς ποὺ εἶχε ἔνταση καὶ παλμό, πραγματοποιήθηκε στὴν Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής. Κατόπιν αἰτήσεως τῶν κατοίκων, κύριος καὶ πρῶτος ὁμιλητῆς εἶχε ὁρισθεῖ ὁ ἀγωνιστὴς Ἀρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος, Πνευματικὸς καὶ ἐφημέριος του Ἡσυχαστηρίου “Παναγία, ἡ Φοβερὰ Προστασία”, ποὺ ἑδρεύει στὴν Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής. Ὁ κόσμος παρ’ ὅτι ἡ ὁμιλία τοῦ ἦταν μακροσκελής, τὸν παρότρυνε νὰ συνεχίσει. Τὴν δημοσιεύουμε αὐτούσια καὶ σᾶς συνιστοῦμε νὰ τὴν διαβάσετε. Ἀξίζει! 
"Κάτοικοι τῆς Μέγάλης Παναγίας καὶ τῆς Ἱερισσοῦ μὲ παρακάλεσαν νὰ μιλήσω σήμερα στὴν ἀγάπη σας καί, ἀφοῦ προηγουμένως ἔθεσα τὸ θέμα στὴν Γεροντικὴ Σύναξη τοῦ Ἡσυχαστηρίου, ἔκανα ὑπακοή. 
Πρὶν σᾶς καταθέσω ὅσα ὀφείλω, θέλω νὰ σᾶς διαβιβάσω τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση τῆς Ἀδελφότητας τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μας, τὸ ὁποῖο σταθερὰ ἀπὸ τὸ 2006 στὰ πλαίσια τῆς γνωμοδότησης τῆς τοπικῆς κοινωνίας γιὰ τὸ ἐπενδυτικὸ σχέδιο ἀνάπτυξης, ἐγγράφως, ὡς οἱ νόμοι ὁρίζουν, μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους φορεῖς κατέθεσε τὴν ἀρνητική του θέση γι’αὐτὸ τὸ οἰκονομικὸ καὶ περιβαλλοντικὸ ἔγκλημα. Ἔκτοτε τὸ Ἡσυχαστήριο ἔχει νομίμως ἐξουσιοδοτήσει τὸν ὁμιλοῦντα νὰ τὸ ἐκπροσωπῶ στὰ....
Συντονιστικὰ ὄργανα τῶν Ἐπιτροπῶν, νὰ συμπαραστέκομαι νυχθημερὸν δίπλα στοὺς κατοίκους, ποὺ μὲ τὸν δίκαιο ἀγώνα τοὺς ἀγωνίζονται μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις νὰ μὴν καταστραφεῖ ὁ τόπος τους καὶ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν τους. Ἡ Ἀδελφότητα τοῦ Ἡσυχαστηρίου μου εἶπε νὰ σᾶς διαβιβάσω ὅτι ἡ Παναγία, ἡ Φοβερὰ Προστασία, παρ’ὅλες τὶς συνέπειες ποὺ ὑφίστανται τὰ μέλη ποὺ Τὴν ὑπηρετοῦν, σὲ καμμία περίπτωση δὲν θὰ μετατραπεῖ σὲ «Παναγία ἀδιαφοροῦσα» γιὰ τὴν καταστροφὴ τὴ δική σας καὶ τοῦ τόπου μας. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ Παναγία ἐπονομάσθη καὶ «Ὅρος ἀλατόμητον». Αὐτὰ ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀμέριστη ἀγάπη καὶ συμπαράσταση τῆς Ἀδελφότητας τοῦ Ἡσυχαστηρίου στὸν δίκαιο καὶ νόμιμο ἀγώνα σας.

Ὅσα θὰ πῶ στὴν συνέχεια, θέλω νὰ διευκρινίσω ὅτι: α) δὲν τὰ λέω μὲ τὴν ἰδιότητά μου ὡς Ἱερέας ἀλλὰ ὡς Ἕλληνας πολίτης, καὶ β) ὅτι ἔχω ὑπ’ὄψιν μου ὅτι ὁ Χριστὸς στὸν Ὁποῖο ὀμνύει τὸ Σύνταγμά μας, ἐπὶ 30 χρόνια ἐκάθητο ἐν ἡσυχία καὶ οὐδεὶς ἐνοχλήθη. Τρία χρόνια βγῆκε στὴν δημόσια ζωὴ καὶ στὸ κήρυγμα καὶ ὁ κόσμος Τὸν ἐπευφημοῦσε. Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη, Μ. Τετάρτη, τρεῖς ἡμέρες ἄσκησε κριτικὴ στὸ κατεστημένο τῆς ἐξουσίας λέγοντάς τους: «οὐαί», καὶ Τὸν σταύρωσαν. Ὁ Τίμιος Πρόδρομος ἐπὶ χρόνια κήρυττε δημοσίως, ὅταν ὅμως ἀπηύθυνε στὸν βασιλέα τό: «οὐκ ἔξεστι», τοῦ πῆραν ἀμέσως τὸ κεφάλι. Ὅσα λοιπὸν θὰ σᾶς πῶ, τὰ λέω ἐν πλήρη ἐπιγνώσει τῶν συνεπειῶν.

Ἡ σημερινὴ συγκέντρωση πραγματοποιεῖται ὡς διαμαρτυρία γιὰ τὰ ὅσα πρωτόγνωρα λαμβάνουν χώρα αὐτὲς τὶς μέρες καὶ τὶς νύχτες στὴν περιοχὴ ἀπὸ Οὐρανούπολη ἕως τὸ ἐπίκεντρό της Μ. Παναγίας. Κλήθηκε τὸ πανελλήνιο ἀπὸ ὅλα τὰ ΜΜΕ, καὶ τὸν πολιτικὸ κόσμο, νὰ καταδικάσουν τὰ ὅσα ἔλαβαν χώρα στὶς Σκουριές, καὶ ἤρξαντο εἰς καθείς, πάντες -πρὶν ὁ ἁρμόδιος Εἰσαγγελέας καὶ τὸ ἁρμόδιο δικαστήριο ἀποφανθεῖ- νὰ ὑπακούουν καὶ νὰ καταδικάζουν τὰ γεγονότα καὶ τοὺς διαπράξαντες. Τὸ ἄρθρο 185 Π.Κ. ὁρίζει ὅτι: «ὅποιος ἐγκωμιάζει δημοσίως καὶ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο ἔγκλημα ποὺ διαπράχθηκε, τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση». Συνεπῶς, ἀπὸ τὸ νόμο δεσμεύομαι νὰ ἐγκωμιάσω τὸ ὁποιοδήποτε ἔγκλημα. Ἔψαξα ὅμως νὰ βρῶ ποιὸ ἄρθρο τοῦ Π.Κ. ὁρίζει νὰ καταστῶ Εἰσαγγελέας καὶ Δικαστής, καὶ πρὶν ἀποφανθεῖ τὸ ἁρμόδιο Δικαστήριο γιὰ τοὺς δράστες καὶ τὶς πράξεις, νὰ τοὺς καταδικάσω ἐγώ. Δὲν βρῆκα νὰ ὑπάρχει τέτοιος νόμος, καὶ συνεπῶς δὲν νομιμοποιοῦμαι νὰ καταδικάσω τὸν ὁποιονδήποτε, πρὶν καν βρεθεῖ, πρὶν νὰ ἀπολογηθεῖ, ἁπλῶς ἐπειδὴ ἔτσι τὸ ὅρισαν τὰ ΜΜΕ.

Μετὰ τὰ γεγονότα τῆς Ὀλυμπιάδος τὸ 2002-2003, πολλοὶ κάτοικοι εἶχαν κατηγορηθεῖ καὶ εἶχαν μηνυθεῖ γιὰ ἐγκληματικὲς πράξεις κατὰ τῆς τότε ἑταιρείας καὶ κατὰ τῆς ἀστυνομικῆς ἀρχῆς, καὶ οἱ κατηγορούμενοι -ἐνῶ εἶχε κινηθεῖ δίωξη εἰς βάρος τοὺς- ὅταν τὸ ΣτῈ ἀπεφάνθη ὅτι τὸ ἔργο ἦταν ἀντισυνταγματικὸ καὶ καταστροφικὸ γιὰ τὸ περιβάλλον καὶ μὴ συμφέρον γιὰ τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο, οἱ κατηγορούμενοι ὡς «ἐγκληματίες» ἀθωώθηκαν, διότι ἁπλούστατα κάποιοι ἄλλοι δὲν ἐσέβοντο τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους καὶ αὐτοὶ ἀγωνίζοντο μὲ ἀφοσίωση γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν ὅσων ὁ Συνταγματικὸς νομοθέτης βάσει τοῦ ἄρθρου 120 ἔχει ἐναποθέσει στὸ φιλότιμο καὶ τὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων.

Ἕνας σοφὸς ἀρχαῖος πρόγονός μας, ὁ Σόλων, εἶπε: «Μηδένα πρὸ τοῦ τέλους μακάριζε». Ὁ Χριστὸς λέει: «Μὴν κρίνετε» καὶ «μηδένα πρὸ τοῦ τέλους καταδίκαζε». Γιατί ἔχει ὁ καιρὸς ἀπίστευτα γυρίσματα· ἐσὺ ποὺ σήμερα καταγγέλλεις τοὺς δημότες σου γιὰ συμμετοχή τους σὲ δομημένη τρομοκρατικὴ ὀργάνωση, μπορεῖ αὔριο νὰ βρεθεῖς στὴν θέση τοῦ κ. Τσοχατζόπουλου, τέως Ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης, ποὺ τότε ὑπέγραψε μαζί σου τὴν σύμβαση γιὰ τὴν «ἀνάπτυξη» αὐτῆς τῆς περιοχῆς, ἢ τοῦ κ. Παπακωνσταντίνου ποὺ ὑπέγραψε τὴν ΜΠΕ.

Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ ΣτΕ ἀποφανθεῖ ὅτι τὸ ἔργο αὐτὸ εἶναι ἀντισυνταγματικὸ καὶ καταστροφικὸ γιὰ τὴν περιοχή, ἴσως τὸ ποινικὸ δικαστήριο νὰ ἀποφανθεῖ ὅτι δὲν εἶναι γιὰ καταδίκη αὐτοὶ ποὺ μὲ μία μικρὴ καταστροφή, ἀποδεδειγμένα παράνομων ἐγκαταστάσεων, προσπάθησαν ἀπεγνωσμένα νὰ σταματήσουν λόγω διαφθορᾶς τῶν Ἀρχῶν τὴν τεράστια καταστροφὴ χιλιάδων στρεμμάτων ἀρχέγονου δάσους μέχρι νὰ ἀποφανθεῖ τὸ ἁρμόδιο ὄργανο, τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας.

Ὅταν πῆγαν μπροστὰ στὸν Θεὸ τὴν πόρνη καὶ Τοῦ εἶπαν: Πιάσαμε τὴν γυναίκα αὐτὴ ἐπ’ αὐτοφώρω μοιχευομένη καὶ ὁ νόμος λέγει ὅτι πρέπει νὰ τὴν λιθοβολήσουμε, Ἐσὺ τί λές; Ἐκεῖνος –ἂν καὶ Νομοθέτης- δὲν τὴν καταδίκασε· εἶπε στοὺς ἀπαιτοῦντες τὴν καταδίκη της: «ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος τὸν λίθον βαλέτω». Καὶ τότε οἱ πάντες ἀποσύρθηκαν, ὄντες ὑποκριτὲς καὶ ὄχι δίκαιοι.

Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ κατέστρεψαν τὴν πατρίδα μας, ποὺ κατέστρεψαν τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς ἔκαναν κατὰ χιλιάδες ἀπεγνωσμένοι νὰ αὐτοκτονοῦν, ποὺ ἔκλεψαν τὰ χρήματα τῶν συμπολιτῶν μας, ποὺ κατέστρεψαν τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα καὶ καρκινοπαθεῖς δὲν ἔχουν χρήματα νὰ πάρουν τὰ φάρμακά τους, ποὺ κόβουν τὴν λιγοστὴ βοήθεια ἀπὸ τοὺς ἀναπήρους, ποὺ ἐκχώρησαν τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία μας, ποὺ κατάσχουν τὰ σπίτια καὶ ἄλλα περιουσιακὰ στοιχεῖα τῶν συμπολιτῶν μας, ποὺ κατέστησαν ἀνέργους τὴν μισὴ Ἑλλάδα, ποὺ ἔκαναν τοὺς Ἕλληνες νὰ ψάχνουν τὸ φαγητό τους στὰ σκουπίδια καὶ νὰ κοιμοῦνται στὰ παγκάκια, πού…πού…πού…, ποὺ ξεπούλησαν στὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα τὴν δημόσια περιουσία χωρὶς νὰ κερδίσει τίποτα τὸ δημόσιο, ἀντὶ σήμερα αὐτοὶ νὰ καταδικάζονται γιὰ τὰ εἰδεχθῆ δικά τους ἐγκλήματα, προσπαθοῦν -καὶ κατάφεραν- νὰ δείξουν σὲ συνεργασία μὲ τὰ ΜΜΕ ὅτι πρέπει νὰ καταδικασθοῦν αὐτοὶ ποὺ πωλοῦν ἀκόμα καὶ «κουλούρια» χωρὶς ἄδεια γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν, ὅλοι αὐτοί, μὲ τὴ συνδρομὴ τῶν ΜΜΕ ἀπαιτοῦν ἀπὸ ἐμᾶς χωρὶς ντροπὴ -προκειμένου νὰ καλύψουν τὴν ἐνοχή τους- νὰ καταδικάσουμε ἀγνώστους, καὶ ὄχι αὐτοὺς ποὺ κατέστρεψαν ἕναν ὁλόκληρο Λαό. Σὲ αὐτοὺς λοιπόν, ἕνα τους ταιριάζει, τό: «Οὐαὶ ὑμὶν ὑποκριταί».ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ, ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΗΘΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ, ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ1) 20 Μαρτίου 2012, μὲ λεωφορεῖα τῆς Ἑλληνικὸς Χρυσός, ἑκατοντάδες ὑπάλληλοί της, μὲ «μπροστάρη» τὸν ἀντιδήμαρχο κ. Μοσχοπουλο ἀνέβηκαν στὶς Σκουριές, πυρπόλησαν τὸ φυλάκιο τῶν κατοίκων, καὶ περὶ τὰ 450 ἄτομα ὅρμησαν καὶ βιαιοπράγησαν πάνω σὲ 30 φιλήσυχους κατοίκους, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων γυναικόπαιδα, μὲ τὴν ἀπόλυτη ἀνοχὴ τῆς ἑλληνικῆς ἀστυνομίας καὶ -ἂν ἐνημερώθηκε- τῆς Εἰσαγγελέως. Τὸ Α.Τ. Ἀρναίας ἄφησε τοὺς 450 νὰ ἀνέβουν στὸ βουνό, καὶ ταυτοχρόνως ἀπέκλεισε καὶ δὲν ἐπέτρεπε νὰ ἀνέβουν οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς πρὸς βοήθεια τῶν ἐγκλωβισμένων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κινδυνεύει ἡ ζωὴ τῶν 30 κατοίκων.

 Ἐκείνη τὴν ἡμέρα διαπράχθηκαν ἀπὸ δομημένη ὁμάδα πλῆθος ἐγκλημάτων ἐκ προμελέτης καὶ προθέσεως. Βάσει τοῦ Ἄρθρου 411 Π.Κ., οἱ ἐργοστασιάρχες εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὰ πταίσματα ποὺ διαπράττουν οἱ ὑφιστάμενοί τους. Ἡ ἑλληνικὴ ἀστυνομία ἔκανε καμία προσαγωγὴ ἐκείνη τὴν ἡμέρα; Τί ἔκανε; Εἶχε στείλει 3 ἀστυνομικοὺς νὰ βλέπουν τὸ ξύλο ποὺ τρῶνε οἱ 30 κάτοικοι, καὶ τὸν ἐμπρησμὸ τοῦ φυλακίου. Ἐνώπιόν του κ. Εἰσαγγελέως Πρωτοδικῶν Πολυγύρου κατέθεσα τὴν ἀπὸ 24-9-2012 συμπληρωματικὴ κατάθεσή μου γιὰ τὶς εὐθύνες τῆς ΕΛ.ΑΣ., καὶ τὴν ἐπιδεικτικὴ ἐγκληματικὴ ἀμέλειά της.2) Μετὰ ἀπὸ τὴν ἐγκληματικὴ αὐτὴ ἐνέργεια, σταδιακὰ ἡ ἑταιρεία παρανόμως ἔκλεινε τοὺς δασικοὺς κοινόχρηστους δρόμους καὶ προσέλαβε σεκιουριτάδες, οἱ ὁποῖοι ἐπέβαλαν ἐκεῖ δικό τους «νόμο», ἐνῶ ἡ κοινωνία διαδήλωνε καὶ «ἔβραζε», ὁ πανελλαδικὸς τύπος βούιζε, τὸ διαδίκτυο κατήγγελνε τοὺς κουκουλοφόρους σεκιουριτάδες τοῦ Κακάβου.3) Δέκα ἡμέρες ἀργότερα, ἡ ἀντιπολίτευση τοῦ Δήμου στὴν ἀπὸ 31-3-2012 Συνεδρίαση, ζήτησε νὰ τεθεῖ ὡς θέμα συζήτησης πρὸ ἡμερησίας διατάξεως τὸ μεῖζον γεγονὸς τῆς συμπλοκῆς στὶς Σκουριές, καὶ νὰ ἀποδοθοῦν εὐθύνες στὸν ἀντιδήμαρχο κ. Μοσχοπουλο, διότι δὲν δικαιοῦται νὰ πρωτοστατεῖ σὲ αὐτοδικίες καὶ νὰ πηγαίνει μὲ 500 ὑπαλλήλους τῆς ἰδιωτικῆς ἑταιρείας ἐνάντια σὲ 30 γυναικόπαιδα, δημότες του. Ὁ Δήμαρχος καὶ ἡ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. δὲν θέλησαν νὰ συζητηθεῖ τὸ θέμα, οὔτε καν νὰ τεθεῖ πρὸς ψήφιση, μὲ ἀποτέλεσμα, βλέποντας ἡ μειοψηφία ὅτι ὁ Δήμαρχος δὲν ἤθελε νὰ συζητηθεῖ αὐτὸ τὸ μεγάλο πρόβλημα ποὺ εἶχε προκύψει, ἀλλὰ ἔκρινε ὡς θέματα μεγαλύτερης σημασίας τὴν ἀνθοκομικὴ ἔκθεση τοῦ Συλλόγου Γονέων καὶ Κηδεμόνων καὶ τὰ σεμινάρια τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, ἡ μειοψηφία μὴ ἀντέχοντας τὴν ὑποκρισία καὶ τὴν ἐγκληματικὴ ἀδιαφορία ὅπως ἦταν φυσικό, ἀποχώρησε ἀπὸ τὸ Δ.Σ. Ὅταν οἱ Ἱερισσιῶτες ἔμαθαν πὼς ὁ Δήμαρχος καὶ ἡ Πρόεδρος ἀρνήθηκαν νὰ συζητήσουν τὰ γεγονότα τῶν Σκουριῶν καὶ νὰ τὰ καταδικάσουν ὥστε νὰ ἠρεμήσουν τὰ πνεύματα, αὐθόρμητα μαθαίνοντας τὸ γεγονὸς προσῆλθαν, ἐπὶ τὸ πλεῖστον νέοι, καὶ ἔγιναν ὅσα ἔγιναν. Ὁ Δήμαρχος τότε ἀντὶ νὰ καταδικάσει τὴν δομημένη ὁμάδα τῶν ὑπαλλήλων τῆς ἑταιρείας ποὺ πυρπόλησαν τὸ φυλάκιο, ποὺ βιαιοπράγησαν κατὰ 30 γυναικόπαιδων κ.λ.π., κατήγγειλε ὡς μέλη δῆθεν δομημένης τρομοκρατικῆς ὁμάδας τὸν ἀρχηγὸ τῆς μειοψηφίας κ. Βλαχόπουλο καὶ πλῆθος οἰκογενειαρχῶν κατοίκων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.4) Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐπεισόδια, κουκουλοφόροι μὲ μάσκες ἐπέβαλαν τὸν δικό τους «νόμο» στὶς Σκουριὲς αὐθαιρέτως, ἐντελῶς παράνομα σταματοῦσαν κατοίκους, κορίτσια, παιδιὰ μέσα στὸ βουνό, ἀπαιτοῦσαν ἐξακρίβωση στοιχείων, ρωτοῦσαν ποῦ πᾶνε, ἐγκλώβιζαν αὐτοκίνητα κοριτσιῶν, φωτογράφιζαν καὶ βιντεοσκοποῦσαν τοὺς περαστικοὺς καὶ τὶς πινακίδες τῶν αὐτοκινήτων, προειδοποιώντας ὅτι ἐὰν στὴν περιοχὴ συμβεῖ κάτι θὰ θεωροῦν ὕποπτους αὐτοὺς τοὺς φιλήσυχους κατοίκους. Ἀπὸ τὴν ἑταιρεία ἐπὶ τῆς δημόσιας κοινόχρηστης δασικῆς ὁδοῦ τέθηκαν παρανόμως μπάρες καὶ παρεκώλυαν τὴν ἐλεύθερη διακίνηση τῶν πολιτῶν, προκαλώντας ἀπερίγραπτα τὸ δημόσιο περὶ δικαίου αἴσθημα. Στὶς 19-4-2012 κατέθεσα στὸ Α.Τ. Ἀρναίας τὴν ἀπὸ 18 Ἀπριλίου 2012 κατεπείγουσα αἴτησή μου, διὰ τῆς ὁποίας γνωστοποιοῦσα τὶς προκλήσεις τῶν ἄγνωστων κουκουλοφόρων καὶ ζητοῦσα νὰ προβοῦν σὲ ὅσα ὁ νόμος ὁρίζει πρὸς ἀποκατάσταση τῆς παρεκτραπείσης δημοσίας τάξεως. Ἡ αἴτησή μου ἔλαβε Α.Π. 9009/20/536/19.4.2012. Πῆγα ἀμέσως στὴν ἀντιεισαγγελέα Πολυγύρου, κᾶ Κεχαγιά, νὰ καταθέσω τὴν ἐν λόγω αἴτησή μου καὶ ἀφοῦ εἶδε τὸ περιεχόμενό της καὶ τὸ αἴτημά μου, ἀρνήθηκε νὰ τὴν παραλάβει καὶ ἔδωσε ἐντολὴ καὶ στὴν Γραμματέα τῆς Εἰσαγγελίας νὰ μὴν τὴν παραλάβει, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀναγκασθῶ νὰ τῆς τὴν κοινοποιήσω στὶς 20-4-2012 ἐξωδίκως μὲ ἀριθμὸ ἔκθεσης ἐπίδοσης 2644-Δ/ 20.4.2012 μὲ τὸν δικαστικὸ ἐπιμελητὴ κ. Δημητριάδη, τὴν κοινοποίησα καὶ τὴν παρέλαβαν καὶ ἔλαβαν γνώση ἡ Ἀστυνομικὴ Δ/νσὴ Πολυγύρου, ὁ Εἰσαγγελέας Ἐφετῶν Θεσσαλονίκης καὶ ὁ Εἰσαγγελέας Ἀρείου Πάγου. Τί ἔπραξαν; Τίποτα ἀπολύτως. Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ κὰ Ἰγγλέζη Αἰκατερίνη (νῦν βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ) μαζὶ μὲ ἄλλους κατοίκους μὲ τὴν ὑπ’ἀριθ. 28-3-2012 μὲ Α.Π. 7905 καταγγελία τους στὸ Δασαρχεῖο, κατήγγειλαν τὶς ἔκνομες ἐνέργειες τῆς ἑταιρείας. Ἐπίσης ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀγώνα Μ. Παναγίας κατήγγειλε τὶς ἔκνομες ἐνέργειες στὸ Δασαρχεῖο καὶ στὴν Εἰσαγγελία. Στὶς 12-4-2012 κάτοικοι τῆς Μεγάλης Παναγίας κατέθεσαν μήνυση γιὰ τὶς ἔκνομες ἐνέργειες τῶν κουκουλοφόρων σεκιουριτάδων καὶ τῆς ἑταιρείας.Στὶς 20 Ἀπριλίου 2012 σὲ δημόσιο δασικὸ δρόμο, ὁ ὁμιλῶν καὶ συμπορευόμενοί μου γίναμε δέκτες τῶν ἔκνομων ἐνεργειῶν τῶν σεκιουριτάδων, παρεμποδίσθηκε ἡ διέλευσή μας, καὶ ὁ δικηγόρος κ. Κανελλόπουλος ζήτησε νὰ ἀκολουθηθεῖ ἡ διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου. Τὸ ἀποτέλεσμα; Χωρὶς μήνυση, χωρὶς ἔνταλμα σύλληψης, χωρὶς κατηγορητήριο, συλληφθήκαμε ἐγὼ καὶ 8 ἄτομα καὶ κρατηθήκαμε στὸ Α.Τ. Ἀρναίας μέχρι τὶς πρωινὲς ὧρες, ὅπου ἀφοῦ εἶδαν ὅτι δὲν συμβιβαζόμασταν καὶ δὲν ἀνακαλούσαμε, μᾶς ἄφησαν ἐλεύθερους ἀφοῦ εἶχαν φροντίσει προηγουμένως νὰ διαρρεύσει στὸ διαδίκτυο ὅτι συνελήφθη ὁ παπὰς μὲ τοὺς κατοίκους. Στὶς 21-4-2012 οἱ ἐγκαλούμενοι ὁδηγήθηκαν μὲ τὴν αὐτόφωρη διαδικασία στὸ δικαστήριο, ὅπου πῆραν 48ωρη ἀναβολή, καὶ στὸν Πολυγύρο ἐκ νέου συνέλαβαν ἐμένα μὲ παράνομες διαδικασίας μὲ μήνυση τοῦ κ. Στρατουδάκη μὲ ψευδεῖς κατηγορίες. Πήραμε κι ἐμεῖς 48ωρη προθεσμία καὶ ὁρίσθηκε ἡ δίκη γιὰ τὶς 23-4-2012, προκειμένου νὰ ἑτοιμάσω τὸ ἀπολογητικὸ ὑπόμνημά μου. Στὶς 23-4-2012 τὸ πρωὶ πῆγα μὲ τὸν συνήγορό μου καὶ τοὺς μάρτυρές μου νὰ καταθέσω τὸ ἀπολογητικό μου ὑπόμνημα στὴν ἀντιεισαγγελέα κὰ Σαριδάκη, ἡ ὁποία εἶπε στὸν συνήγορο καὶ σὲ ἐμένα καὶ ἐνώπιον ἄλλων, ὅτι ἃ) δὲν παραλαμβάνει τὸ ἀπολογητικό μου ὑπόμνημα, δὲν θέλει νὰ τὸ δεῖ, β) δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς δώσει τὰ στοιχεῖα τῆς δικογραφίας διότι μελετᾶ τί ἔχει καταγγείλει ἡ ἑταιρεία, γ) ἄρχισε ἐν ψυχρῶ νὰ συκοφαντεῖ ἐμένα σὲ τρίτους, δ) καὶ χωρὶς νὰ δεῖ καθόλου τὸ ἀπολογητικό μου ὑπόμνημα ἀπεφάνθη στὸν συνήγορό μου ὅτι πρόκειται περὶ μυθιστορήματος!! Ἦταν ἡ Εἰσαγγελέας ποὺ σὲ λίγο θὰ μὲ δίκαζε. Μπορεῖ νὰ κατανοήσει κανεὶς τί σήμαιναν ὅλα αὐτὰ λίγο πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς δίκης.Ἡ ὑπόθεση κατὰ τῆς ἑταιρείας ἐκδικάστηκε, τὸ δικαστήριο ἀπεφάνθη ὅτι ἦταν ἔκνομες οἱ ἐνέργειες τῶν σεκιουριτάδων, ἀλλὰ λόγω δήλωσης ἄγνοιας καὶ ὑπακοῆς τους στὴν ἑταιρεία, ἡ ποινικὴ δίωξη κινήθηκε κατὰ τῶν νομίμων ἐκπροσώπων τῆς ἑταιρείας. Ἔτσι ἐκδόθηκε ἡ ὑπ’ἀριθ. 788/2012 ἀπόφαση τοῦ Μονομελοῦς Πλὴμ/κειου Πολυγύρου. Κατὰ τὴν ἐκδίκαση τῆς μηνύσεως τῆς ἑταιρείας εἰς βάρος μου, ὅλοι της ἑταιρείας ἀποχώρησαν καὶ ἐρήμην τους τὸ δικαστήριο μὲ ἀθώωσε. Τί κι ἂν ἐπικαλεσθήκαμε τὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη, τί κι ἂν αὐτὴ ἀπεφάνθη; Ἡ ἑταιρεία καὶ οἱ κουκουλοφόροι μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Δασάρχη Ἀρναίας καὶ μὲ τὸ ἀπὸ 25-4-2012 μὲ Α.Π.9809 ἔγγραφό του, ξαναέβαλαν τὶς μπάρες, καὶ οἱ κουκουλοφόροι ξανά, ἐν γνώσει τοὺς πλέον γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου, προέβαιναν στὶς προκλητικὲς ἔκνομες ἐνέργειες μὴ σεβόμενοι τὴν ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου. Ἐμεῖς ἀπευθύναμε αἰτήσεις στὸν Δασάρχη, ἐκεῖνος δὲν μᾶς ἀπαντοῦσε, τὶς κοινοποιοῦσε στὴν Εἰσαγγελία Πολυγύρου, ἐκείνη τὶς ἔβαζε στὸ συρτάρι της, καταγγέλαμε στὴν ἀστυνομία ἐκείνη τὶς κοινοποιοῦσε στὴν Εἰσαγγελία…

 Ἡ ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου δὲν ἐτηρεῖτο, οἱ ἔχοντες τὴν εὐθύνη τῆς τήρησης τῶν νόμων δὲν ἐπέβαλαν τὸν νόμο.

 Ζητήσαμε νὰ μάθουμε τὴν διεύθυνση τῆς ἑταιρείας security, γιὰ νὰ τῆς στείλουμε ἐξώδικη ἐπιστολὴ νὰ συμβουλεύσει τοὺς ὑπαλλήλους της νὰ σεβαστοῦν τὴν ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου καὶ νὰ σταματήσουν νὰ παρανομοῦν καὶ νὰ προκαλοῦν τὸ δημόσιο αἴσθημα. Ἡ ἀστυνομία τὸ ἀρνήθηκε. Καταθέσαμε αἴτηση γιὰ εἰσαγγελικὴ παραγγελία καὶ ἡ ἀντιεισαγγελέας κὰ Κεχαγιὰ τὴν ἀπέρριψε· ἡ βούληση τῶν ἀρχῶν προφανῶς ἦταν νὰ μὴν ἐνημερώσουμε τὴν security.

 Στὶς 24-12-2012, παραμονὲς Χριστουγέννων, πάλι παρεμποδίσθηκαν κάτοικοι ἀπὸ τοὺς σεκιουριτάδες, πάλι δέχθηκαν τὶς ἔκνομες ἐνέργειές τους καὶ κάλεσαν τὴν ἀστυνομία. Ἐκείνη διαπίστωσε τὶς ἔκνομες ἐνέργειες καὶ κίνησε τὴν αὐτόφωρη διαδικασία. Ὅμως τὰ αὐτεπάγγελτα ἀδικήματα ἐφ’ ὅσον ἐκ τοῦ νόμου δὲν ἀνακαλοῦνται, ἀπὸ τὴν προϊσταμένη τοὺς ἀρχὴ ὄμορφα στὴν περιοχὴ μᾶς ἀνασκευάζονται. Ταυτόχρονα ἡ ἑταιρεία προέβαινε καὶ σὲ ἄλλες ἔκνομες ἐνέργειες ποὺ καταγγέλλονται ἀπὸ πολίτες, καὶ κατατίθεντο.

 Γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔπρατταν οἱ κουκουλοφόροι τοῦ Κακάβου, ποὺ δὲν ὑπήκουαν στὴν δικαστικὴ ἀπόφαση, ποὺ προκαλοῦσαν τὸ δημόσιο αἴσθημα, δύο τινὰ συνέβαιναν: ἢ ἡ Εἰσαγγελέας καὶ ἡ ἀστυνομία δὲν ἐπέβαλαν τὸν νόμο ἢ ἀδυνατοῦσαν νὰ τὸν ἐπιβάλουν λόγω πολιτικῆς ἢ δικῆς τους βούλησης, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ἴδιοι ὡς ἠθικοὶ αὐτουργοὶ νὰ ἀναγκάσουν κάποιους νὰ πάρουν τὸ νόμο στὰ δικά τους χέρια.Λένε ὅτι εἴμαστε λίγοι. Ἐγὼ δὲν θὰ μπῶ στὸ παιχνίδι τῶν λίγων ἢ πολλῶν. Ἔχω νὰ τοὺς πῶ ὅμως ὅτι: 1) μία δημοκρατία ἀναγνωρίζει καὶ σέβεται καὶ προστατεύει τὰ δικαιώματα καὶ μίας χελώνας «καρέτα-καρέτα».

 2) Σὲ αὐτὴ τὴν χώρα τὴν ἱστορία τὴν ἔκτισαν καὶ τὴν ἔγραψαν οἱ λίγοι, ὄχι τὰ ἑκατομμύρια, ἀλλὰ οἱ «300»,

 3) στὸ ὑπέδαφος, τὸ πολύτιμο μέταλλο ὁ χρυσός, εἶναι σὲ πολὺ μικρὴ ποσότητα σὲ σχέση μὲ τὰ ἄλλα μέταλλα καὶ μπακίρια, 0,8 γρ. ἀνὰ τόνο, ἀλλὰ σύμφωνα μὲ αὐτοὺς συμφέρει ἡ καταστροφὴ ὅλου του τόπου γιὰ τὴν ἀπόκτησή του. Οἱ Σκουριὲς γίνονται αἰτία ὅλοι στὴν Ἑλλάδα νὰ «ξεσκουριάσουμε», νὰ ἀναδειχθεῖτε ἐσεῖς μέσα ἀπὸ τὴν κοινωνία ὡς χρυσός. Ὁ χρυσὸς γιὰ νὰ ἀνακτηθεῖ καὶ ἀναδειχθεῖ, πρέπει νὰ περάσει ἀπὸ φωτιά. Ὁ Προφήτης εἶπε: «ὥσπερ δοκιμάζεται ἐν καμίνω χρυσός, οὕτως ἐκλεκταὶ καρδίαι παρὰ Κυρίω».

 Σήμερα ὅλοι ἐσεῖς δοκιμάζεσθε καὶ ἡ Διεθνὴς Ἀμνηστία ἀκόμα καταδικάζει τὴν βία ποὺ δέχεσθε, καὶ ἀποδεικνύεται ὅτι εἶσθε φλέβα καθαροῦ χρυσοῦ 24 καρατίων, καὶ εἶμαι περήφανος ποὺ εἶμαι κοντά σας, δίπλα σας. Ἡ τρόϊκα τῆς Εὐρώπης μπορεῖ νὰ ὑπέγραψε ὅτι τὰ θέλει ὅλα, ἡ τρόϊκα τῆς κυβέρνησης μπορεῖ νὰ ὑπέγραψε «πάρτα ὅλα». Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅμως, ὅτι ὁ Συνταγματικὸς νομοθέτης ἔχει θεσπίσει τὸ Σύνταγμα στὸ Ὄνομα μίας ἄλλης «τρόϊκας», ἡ Ὁποία τὸ ἄδικο δὲν τὸ εὐλογεῖ καὶ δὲν τὸ προσυπογράφει, καὶ αὐτὴ ἡ «Τρόϊκα» (Ἁγία Τριάδα) δὲν ἔχει βάλει τὴν ὑπογραφή Της σὲ κανένα ἐπενδυτικὸ σχέδιο καταστροφῆς, καὶ δὲν πρόκειται νὰ τὴν βάλει. Προσέξτε ὅμως ἐσεῖς νὰ μὴν βάλετε οἰκειοθελῶς τὴν δική σας ὑπογραφή, ὅπως κάνετε μὲ τὸ DNA σᾶς στὸν Πολυγύρο.Τελειώνοντας, ἀφιερώνουμε καὶ διατρανώνουμε σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα:

 «Χρυσάφι εἲν’ ὁ τόπος μας,

 χρυσάφι τὸ νερό μας,

 χρυσάφι εἶναι τὸ βουνὸ

 καὶ τ’ ὄμορφο χωριό μας.Χρυσάφι εἲν’ ὁ ἥλιός μας,

 χρυσὲς οἱ ἀμμουδιές μας,

 χρυσάφι ἡ ἀγάπη μας,

 χρυσὲς καὶ οἱ καρδιές μας.Τὸ χωριό μου τὸ πονάω,

 τ’ ἀγαπῶ, δὲν τὸ πουλάω!

 Ἂς τὸ μάθουνε καμπόσοι,

 πῶς θὰ γίνουμε “τρακόσιοι” ! »

 Σᾶς εὐχαριστῶ.
antigoldgreece

4 σχόλια:

 1. Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Σκεύος Εκλογής.
  Πραγματικά δεν σας κρύβω ότι συγκινήθηκα διαβάζοντας την ομιλία του πατρός γιατί επιτέλους βλέπω την εκκλησία να πρωτοστατεί στον αγώνα κατά του ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ που πραγματοποιείται στη Χαλκιδική. Δόξα τω Θεώ! Υπάρουν και ιερείς που νιώθουν τον πόνο του λαού

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτός ο παπάς ΕΙΝΑΙ Εκκλησία...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. αυτος ο παπας ειναι ολη ηεκλησια μπροσταρης στους αγωνες του λαου οθεος δεν ευλογη το αδικο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. και η εκκλησια ειαναι αυτος ο παπας.............ο ΠΑΙΣΙΟΣ να μεσιτευει

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.