26 Φεβ 2013

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος: «Στὸν κόσμο μέσα θὰ δοκιμάσετε θλίψη, ἀλλὰ μὴν ἀπελπίζεστε»

Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς εὐεργέτησε τὴν ἀνθρωπότητα, καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς συμπατριῶτες του Ἰουδαίους, μὲ ποικίλες καὶ πολύτροπες εὐεργεσίες. Ὅμως ἔλαβε ὡς ἀμοιβὴ ἀπὸ τοὺς εὐεργετηθέντες ὀνειδισμούς, ἐμπτυσμούς, κολαφισμούς, μαστιγώσεις, καταφρονήσεις΄ δέχτηκε στὸ κεφάλι του ἔνα  στεφάνι πλεγμένο μὲ ἀγκάθια, ποτίστηκε ξίδι καὶ χολὴ καὶ στὸ τέλος καταδικάστηκε μὲ τὸ σταυρικὸ θάνατο, τὸ θάνατο τῆς πιὸ μεγάλης ντροπῆς.
Ἀλλὰ καὶ στοὺς Μαθητὲς του λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ σταυρικό του θάνατο  εἶπε:  Ἂν καταδίωξαν ἐμένα, καὶ σᾶς θὰ κυνηγήσουν.  Ἂν ἐτήρησαν τὸ λόγο μου, καὶ τὸ δικό σας λόγο θὰ σεβαστοῦν καὶ θὰ τηρήσουν… Ἐπειδὴ δὲν εἶστε ἔνα  κομμάτι ἀπὸ τὸν ἁμαρτωλὸ κόσμο,  θὰ σᾶς μισήσει ὁ κόσμος ὂ  ἁμαρτωλός. Στὸν κόσμο μέσα θὰ δοκιμάσετε θλίψη, ἀλλὰ μὴν ἀπελπίζεστε ἡ θλίψη θὰ μεταβληθεῖ σὲ χαρὰ καὶ αὐτὴ τὴ χαρὰ κανεὶς δὲν θὰ μπορεῖ νὰ σᾶς τὴν ἀφαιρέσει, γιατί θὰ εἶναι διαρκής, παντοτινή.
Λοιπὸν μὴ λυπηθεῖτε. Μᾶλλον νὰ χαρεῖτε, διότι μὲ τὸ ποὺ σᾶς καταφρόνησαν οἱ ἄνθρωποι ποὺ εὐεργετήσατε, περισσότερό σας τίμησαν. Σᾶς ἀνέδειξαν συναθλητὴ καὶ συναγωνιστὴ ὅλων ἐκείνων τῶν μεγάλων καὶ ἐπιφανῶν ἀνδρῶν, ποὺ ἔπαθαν γιὰ τὴν...
ἀγάπη, τὴν ἀλήθεια, τὴ δικαιοσύνη, τὴν καλοκαγαθία καὶ ποὺ  ὁ Κύριος τους ἐμακάρισε λέγοντας:  Μακάριοι θὰ εἶστε, ὅταν σᾶς μισήσουν οἱ ἄνθρωποι καὶ σᾶς ὀνειδίσουν καὶ σᾶς καταδιώξουν. Νὰ χαίρεστε τότε, γιατὶ  ὁ μισθὸς ποὺ θὰ πάρετε στοὺς οὐρανοὺς θὰ εἶναι μεγάλος.
Ὁ Κύριος,  σὰν ἦταν κρεμασμένος ἐπάνω στὸ Σταυρό, προσευχόταν γιὰ τοὺς σταυρωτές του κι ἔλεγε : «Πάτερ, ἅφες αὐτοῖς οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσοι», ποὺ θὰ πεῖ «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δὲν καταλαβαίνουν τί κάνουν». Ὅπως ὁ Κύριος, ἔτσι καὶ οἱ περισσότεροι Ἅγιοι καὶ μεγάλοι σοφοὶ καὶ σπουδαῖοι ἄνθρωποι, προσεύχονταν γιὰ τοὺς ἐχθρούς, γιὰ κείνους ποὺ τοὺς μισῆσαν καὶ τοὺς ἀδικοῦσαν. Αὐτοὺς νὰ μιμηθοῦμε κι ἐμεῖς, γιὰ νὰ ἔχουμε μεγάλο μισθὸ στοὺς οὐρανούς.
Διδαχὲς πατρικὲς καὶ Θαυμαστὰ γεγονότα
τοῦ Γέροντος ΦΙΛΟΘΕΟΥ Ζερβάκου (1884-1980)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.