12 Δεκ 2012

Ἔκκληση γιὰ τὴν δημιουργία μίας Παγκόσμιας Κυβέρνησης καὶ μίας Νέας Παγκόσμιας Τάξης ἔκανε ὁ Πάπας.

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΕΙΠΕ: 
"ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ"
Ὁ ηγέτης τῆς παπικῆς "Ἐκκλησίας", Πάπας Βενέδικτος XVI, ἔκανε ἔκκληση για τὴν δημιουργία μιάς Παγκόσμιας Κυβέρνησης και μιάς Νέας Παγκόσμιας Τάξης.
Σὲ μία ὁμιλία ποὺ ἔγινε στό Ποντιφικικό Συμβουλιο γιὰ τήν Δικαιοσύνη καὶ τήν Ειρήνη, τὴν Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012, ὁ Πάπας ζήτησε τήν "κατασκευὴ μίας παγκόσμιας κοινότητας, μέ μιά ντίστοιχη ἀρχή", γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὸ «κοινὸ καλό τῆς ἀνθρώπινης οἰκογένειας».
Ὡς μέσο ὑπεράσπισης τῆς «παγκόσμιας εἰρήνης καὶ δικαιοσύνης», τὸ ὅραμα τοῦ Πάπα γιά τήν ίδρυση μιάς Παγκοσμιας Κυβέρνησης καὶ μιάς Νέας Παγκόσμιας Τάξης, ὑποτίθεται ὄτι δέν πρόκειται νὰ δημιουργήσει μιά νέα ὑπερδύναμη, ἀλλά ἕνα νέο κυβερνών σώμα που θ παρέχει σ' ατος (τος πολιτικος) ο ποοι εναι πεύθυνοι γι τὴν λήψη ποφάσεων, τ κριτήρια γι τν κρίση κα πρακτικς κατευθυντήριες γραμμές.
Ὁ Πάπας εἶπε:...

«Τὸ προτεινόμενο σῶμα (Παγκόσμια Κυβερνηση) δὲν θὰ εἶναι μία ὑπερδύναμη, που θα συγκεντρώνεται στὰ χέρια μερικῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐξουσιάζουν ὅλους τους λαούς, καὶ ποὺ θὰ ἐκμεταλλεύονται τὸν πιὸ ἀδύνατο.
Ὁ Πάπας περιέγραψε ἐπίσης τὸ ὅραμά του ὠς μια «ἠθικὴ δύναμη» ἢ ἠθικὴ ἀρχὴ ποὺ θὰ ἔχει τὴν "δύναμη νὰ ἐπηρεάσει σύμφωνα μὲ τὴν λογική, δηλαδή, μία συμμετέχουσα ἀρχή, ποὺ θὰ περιορίζεται ἀπὸ τὸν νόμο στὴν δικαιοδοσία της."
Αὐτὲς οἱ τελευταῖες παρατηρήσεις ποὺ ἔγιναν ἀπὸ τὸν Πάπα καὶ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας δὲν ἀποτελεῖ ἔκπληξη δεδομένου ὅτι τὸ 2010 ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία ζήτησε τὴ δημιουργία μίας νέαςΚεντρικης Παγκόσμιας Τράπεζας που θὰ εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὴ ρύθμιση τοῦ παγκόσμιου χρηματοπιστωτικοῦ κλάδου καὶ τῆς διεθνοῦς προσφορᾶς χρήματος.
Ἀναφέρθηκε ὅτι τὸ Βατικανὸ ζήτησε «μία ὑπερεθνικὴ ἀρχή», ἡ ὁποία θὰ ἔχει παγκόσμια ἐμβέλεια καὶ «οἰκουμενικὴ δικαιοδοσία» γιὰ νὰ καθοδηγεῖ καὶ νὰ ἐλέγχει τὶς παγκόσμιες οἰκονομικὲς πολιτικὲς καὶ ἀποφάσεις.
Ἡ νέα κίνηση τῆς Κίνας για στενότερους δεσμούς με τὴ Ρωσία, οἱ αὐξανόμενες παρεισφρήσεις ἀπὸ τά Ηνωμένα Ἔθνη οσον ἀφορᾶ τὸν ἔλεγχο τοῦ Διαδικτύου καὶ οἱ τελευταῖες παρατηρήσεις ποὺ ἔγιναν ἀπὸ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία, ὅλα δείχνουν πὼς ὁ κόσμος βαδίζει πρὸς μία νέα παγκόσμια τάξη. Σὲ ἕνα δρόμο ἀπὸ τὸν ὁποῖο δὲν θὰ ὑπάρχει ἐπιστροφή.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.