31 Δεκ 2012

Ἀναρτήσεις-Ἀπανθίσματα τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ γιὰ τὴν χρονιὰ ποὺ φεύγειΤὸ ἔτος 2012 ἔφτασε στὴ δύση του! Ὑπῆρξε πραγματικὰ μιά χρονιὰ μὲ συνεχεῖς ἐξελίξεις καὶ γεγονότα σὲ κάθε ἐπίπεδο καὶ συνεπῶς πολλὰ ἐξ αὐτῶν ἀπαιτοῦν σχολιασμὸ καὶ συζήτηση. Ἂς περιοριστοῦμε ὅμως σὲ ὁρισμένες στιγμὲς ποὺ θὰ λέγαμε πὼς σημάδεψαν τὸ Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό. Θὰ προσπαθήσουμε λοιπὸν σὲ ἁδρὲς γραμμὲς νὰ συνοψίσουμε καὶ νὰ ἀναδείξουμε θέματα ποὺ ἔγιναν γνωστὰ χάρη στὴ σελίδα μας καὶ κέρδισαν τὶς ἐντυπώσεις τῶν ἀναγνωστῶν μας.

Κατ' ἀρχὰς θὰ θέλαμε νὰ ξεχωρίσουμε ἕνα κείμενο ποὺ μᾶς ἀπεστάλη ἀπὸ ἕναν τακτικὸ ἀναγνώστη, ποὺ θέλησε νὰ διατηρήσει τὴν ἀνωνυμία του, καὶ ἀποτέλεσε τὴν ἀνάρτηση μὲ τὴν μεγαλύτερη ἐπισκεψιμότητα μέσα στὴ χρονιά. Πρόκειται γιὰ κάποιες σκέψεις ποὺ πραγματικὰ συγκλονίζουν γιὰ τὸν "προφητικό" τους χαρακτήρα ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν τρόπο προσέγγισης καὶ ἑρμηνείας τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ποὺ πλήττει τὸν τόπο μας. Τὸ συγκεκριμένο κείμενο ἀναπαράχθηκε ἀπὸ ἑκατοντάδες ἄλλες σελίδες καὶ ἀποτέλεσε ἀφορμὴ γιὰ γόνιμο σχολιασμὸ καὶ παρατηρήσεις.

Δὲν μποροῦμε νὰ ξεχάσουμε ἐπίσης τὶς συγκλονιστικὲς δηλώσεις τοῦ ἀμερινακοῦ ἠθοποιοῦ Jonathan Jackson μπροστὰ στὰ ἔκπληκτα μάτια τῶν ὑπόλοιπων ἠθοποιῶν κατὰ τὴν τελετὴ ἀπονομῆς τοῦ βραβείου Emmy. Ὅπως μπορεῖτε νὰ δεῖτε στὸ βίντεο ὁ νεαρὸς ἠθοποιὸς κάνει τὸν Σταυρὸ τοῦ ἐπὶ σκηνῆς ἐνῶ στὸ τέλος τοῦ λόγου τοῦ εὐχαριστεῖ τοὺς ἁγιορεῖτες πατέρες ποὺ προσεύχονται ἀδιαλείπτως γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου. Τὸ βίντεο τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ ἄγγιξε ἤδη τὶς 60.000 προβολὲς ἐνῶ ἀναφορὲς γιὰ τὸ γεγονὸς ἔγιναν σὲ θρησκευτικὰ καὶ μὴ ἱστολόγια, σελίδες καὶ ἀφημερίδες

Μία ἀκόμη στιγμὴ ποὺ πράγματι ξεχωρίζει εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ φέτος (ὅπως καὶ πέρυσι) στὴν πόλη τῆς Βορείου Ἠπείρου, τὴν Χειμάρρα, γιὰ τὴν τέλεση τοῦ διετοῦς μνημοσύνου τοῦ Ἐθνομάρτυρα Ἀριστοτέλη Γκούμα, ποὺ....
σκοτώθηκε ἀπὸ Ἀλβανοὺς Ἐθνικιστὲς γιατί "τολμοῦσε" νὰ μιλᾶ τὴν μητρική του γλώσσα, τὰ ἑλληνικὰ στὴν ἑλληνικὴ πατρίδα του.  Μὲ ὁρισμένα ἀποκλειστικὰ βίντεο προσπαθήσαμε νὰ σᾶς μεταδώσουμε τὴ σεμνὴ τελετὴ στὴ μνήμη του καὶ τὸ ἀγέρωχο φρόνημα τῶν Βορειοηπειρωτῶν συμπατριωτῶν του ποὺ ἀγωνίζονται σὲ ἐχθρικὸ περιβάλλον  νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν ὀρθόδοξη καὶ ἑλληνικὴ ταυτότητά τους.

Σίγουρα καὶ συνάντησή μας μὲ τὸν γνωστὸ σὲ ὅλους π. Ἀνδρέα Κονάνο καὶ ἡ σύντομη συνέντευξη ποὺ μάς παραχώρησε μὲ θέμα τὴν προσέγγιση τῶν νέων ἀπὸ τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν Ἐκκλησία ἀνήκουν στὰ γεγονότα ποὺ σημάδεψαν τὴν σελίδα μας γιὰ φέτος. Πρόκειται πραγματικὰ γιὰ ἕναν χαρισματικὸ ὁμιλητὴ ποὺ ξέρει νὰ ἀγγίζει μὲ τὰ ἁπλὰ ἀλλὰ μεστὰ νοήματος λόγια του τὶς ψυχὲς ὅλων μας καὶ νὰ μεταδίδει μήνυμα ἐλπίδας καὶ αἰσιοδοξίας μέσα σὲ ἐποχὴ ποὺ ἀποπνέει ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα.

Ἀξίζει ἐπίσης νὰ γίνει ἀναφορὰ στὴν παρουσία μας στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς συμπλήρωσης 100 χρόνων ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης κατὰ τὸ τριήμερο 26-28 Ὀκτωβρίου. Ἀναρτήθηκε ἀρκετὸ ὑλικὸ (ΕΔΩ, ΕΔΩ, ΕΔΩ καί ΕΔΩ) ἀπὸ τὸ ὁποῖο ξεχωρίζουν τά βίντεο μὲ τοὺς ἄνδρες τῶν ΛΟΚ καὶ τῶν ΟΥΚ νὰ φωνάζουν συνθήματα κάνοντας τὰ ἀνάρπαστα μὲ πολλὲς δεκάδες χιλιάδες προβολὲς τὸ καθένα.

Μία ἀκόμη ἀπὸ τὶς ἀναρτήσεις μας ποὺ ἔκανε τὸν γύρο τοῦ διαδικτύου ἦταν τὸ βίντεο μὲ τὰ λίγα λόγια ποὺ μας ἀπήυθηνε ὁ π. Ἰουστίνος, ὁ διάδοχός του Κύπριου Μάρτυρα Ἁγίου Φιλουμένου ποὺ κατακρεουργήθηκε ἀπὸ ραββίνους τὸ 1979. Ὅπως ἐνδεχομένως θὰ εἴδατε, ὁ π. Ἰουστίνος μάς ἐκμυστηρεύτηκε ὁρισμένες ἀπὸ τὶς δολοφονικὲς ἐπιθέσεις σὲ βάρος του καὶ τὶς θαυματουργικὲς ἐπεμβάσεις τοῦ Ἁγίου, ποὺ τὸν ἔσωσαν ἀπὸ βέβαιο θάνατο. Τὰ λόγια του ἀποπνέουν τὴ δύναμη ψυχῆς ποὺ διαθέτει γιὰ νὰ παραμένει τόσα χρόνια στὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, σὲ περιβάλλον δηλαδὴ ἐξόχως ἐχθρικὸ  καὶ φανατισμένο ἐναντίον κάθε ὀρθόδοξου καὶ ἑλληνικοῦ στοιχείου.

Τέλος, θὰ θέλαμε νὰ ἐπισημάνουμε τὴν ἀποκαλυπτικὴ ὁμιλία τοῦ στρατηγοῦ Φράγκου Φραγκούλη στὴ Θεσσαλονίκη κατὰ τὴν παρουσίαση τοῦ νέου του βιβλίου μὲ τίτλο "Ποιὰ Τουρκία; Ποιοὶ Τοῦρκοι;". Ὅποιοι δὲν τὴν εἴδατε ἀξίζει νὰ ἀφιερώσετε 40 λεπτὰ γιὰ νὰ ἀκούσετε τὶς ἐμπειρίες τοῦ στρατηγοῦ ἀπὸ τὴν θητεία του στὴν πρεσβεία τῆς Ἄγκυρας γιὰ τὶς ἐπαφές του μὲ κρυπτοχριστιανοὺς σὲ ὅλη τὴ Μ. Ἀσία, γιὰ τὴν ἑλληνικὴ καὶ τούρκικη ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ ἄμυνα, γιὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ πολλὰ ἄλλα.

Αὐτὲς εἶναι οἱ ἀναρτήσεις τὶς ὁποῖες θὰ θέλαμε νὰ ξεχωρίσουμε καθὼς τὸ 2012 φτάνει στὸ τέλος του. Ἐλπίζουμε καθ' ὅλη τὴ διάρκεια τῆς χρονιᾶς νὰ προσθέσαμε ἕνα λιθαράκι Ρωμηοσύνης στὶς ψυχὲς ὅλων τῶν ἀναγνωστῶν μας τοὺς ὁποίους εὐχαριστοῦμε θερμὰ γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ μας δείχνουν. Κι ἂν ὑποπέσαμε σὲ σφάλματα ζητοῦμε νὰ μᾶς συγχωρήσουν καὶ νὰ γνωρίζουν ὅτι ὅλα ἔγιναν μὲ ἀγαθὰ κίνητρα.

Εὐχόμαστε σὲ ὅλους τους ἀναγνῶστες νὰ ἔχουν μία καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιὰ καὶ τὸ 2013 μ.Χ νὰ ἀποτελέσει εὐκαιρία μετανοίας γιὰ ὁλόκληρο τὸν ἑλληνικὸ λαό. Γιατί μὴν ξεχνᾶμε ὅτι αὐτὸ πού μας κάνει νὰ ἐλπίζουμε ὅτι μπορεῖ νὰ ἀλλάξει κάτι δὲν εἶναι ὁ ἀριθμὸς πού ἄλλαξε κι ἀντικατέστησε τὸ 2012. Εἶναι τὰ δύο γράμματα πού ἀκολουθοῦν: «μ.Χ». Αποτελεί ἐξαιρετικὸ προνόμιο τὸ γεγονὸς ὅτι ζοῦμε τὴ μετὰ Χριστὸν ἐποχή, τὴν ἐποχὴ τῆς Χάριτος!


Υ.Γ Περιμένουμε μηνύματα καὶ σχόλια μὲ παρατηρήσεις καὶ ὅ,τι ἄλλο ἐσεῖς ἐπιθυμεῖτε γιὰ τὴν χρονιὰ ποὺ πέρασε!

11 σχόλια:

 1. Χρόνια πολλά!!!
  Καλη χρονιά να έχετε!
  Μου κρατήσατε συντροφιά μια ολοκληρη χρονιά και σας ευχαριστώ πολύ!!!
  ΤΟ νέο έτος που έρχεται σίγουρα θα είναι πιο δύσκολο από αυτό που πέρασε γι' αυτό εύχομαι πάνω από όλα δύναμη και κουράγιο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σας εύχομαι καλή Χρονιά και Ευλογημένη.
  Νομίζω πως το Ρωμαίικο Οδοιπορικό, είναι από τις καλύτερες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.
  Και αυτό το λέω διότι, οι διαχειριστές τολμούν και μιλούν για όλα τα θέματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι είναι καθαροί!
  Για να καταλάβουν όλοι, το Ρωμαίικο Οδοιπορικό κάνει αναφορές:
  Σε Θρησκευτικά θέματα (Θεολογία, Πατερικά, Αντι-οικουμενιστικά, Γεροντικό, Αγιολόγιο και Ομιλίες, λειτουργική γλώσσα)
  Σε Εθνικά θέματα (Μακεδονία, Βόρειος Ήπειρος, Κύπρος, Πόντος, Μ.Ασία, Κων/πολη, εκδηλώσεις, ιστορικά, αντι-νεοταξικά, κάρτα πολίτη, προσωπικότητες και άλλα)
  Γενικώς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμώς τα παιδιά του Ρωμαίικου Οδοιπορικού, που αγωνίζονται καθημερινώς για την πληρέστερη ενημέρωση της Ρωμαίικης κοινωνίας μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΝΑΤΕ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
  Γεωργία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλή Χρονιά σε μία απο τις καλύτερες σελίδες που υπάρχουν. Δημιουργός της σελίδας Ελλάδα Ξυπνάει(διαδώστε το) του Fb. O Θεός μαζί μας!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Είστε μια υπέροχη νότα σε καιρούς δύσκολους και πονηρούς.
  Η ημέρα μας ξεκινάει με ένα κλικ στο "ρωμαίικο" και κλίνει πάλι έτσι...
  Φυσικά ας μην το παρεξηγήσει κανείς, όλα προς Δόξαν Θεού γίνονται.
  Δόξα σοι ο Θεός.
  Ο καινούργιος χρόνος να φέρει ομόνοια, ειρήνη, αγωνιστικότητα και πιο πολύ από όλα μετάνοια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Με την ευκαιρία του απανθίσματος αναρτήσεων που ανεβάσατε, θα ήθελα να στείλω για άλλη μια φορά τις ευχαριστίες μου για τη σταθερότητά σας στην "ιντερνετική φουρτούνα" που καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε, γιατί ξέρουμε ότι θα μπούμε σε μια ιστοσελίδα και αυτό που θα διαβάσουμε θα είναι καθαρό, σωστό, Ελληνορθόδοξο.
  Καλή συνέχεια και καλή δύναμη για την καινούργια χρονιά!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. H ευχή της τελευταίας παραγράφου του κειμένου πραγματικά με εντυπωσίασε!!!
  Χρόνια πολλά και απο μένα!
  Δείξτε δυναμικό ιντερνετικό παρόν στα δύσκολα γεγονότα που έρχονται!
  Θα κληθήτε όπως και κάθε άλλη σελίδα να πάρετε θέση για πολλά φλέγοντα θέματα που θα ξεσπάσουν μέσα στο 2013!!!
  Καλη και δημιουργική χρονιά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΑ! ΥΓΕΙΑ, ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Χρόνια πολλά, Χρόνια καλά, Χρόνια ευλογημένα, σε σας εκεί στο Ρωμαιικο Οδοιπορικό, στους αναγνώστες, σε όλο τον κόσμο... Ο Χριστός και η Παναγιά μαζί μας! Καλή Χρονιά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Χρόνια πολλά σε όλους. Η αρχή της νέας χρονιάς να γίνει το εφαλτήριο για να έχουμε μια νέα αυγή η οποία θα είναι χρυσή και οι Έλληνες θα βγουν από τον ζυγό στον οποίο βρίσκονται. Καλή λευτεριά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Εὐχαριστοῦμε πάρα πολὺ γιὰ τὸ τόσο ὡραῖο ἰστολόγιο! Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς δυναμώνη καὶ χαριτώνη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.