27 Δεκ 2012

Ἀπεργία ἐνάντια στὴν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας

«Ὄχι» στὴν κατάργηση τῆς ἀργίας
Πανελλαδικὴ ἀπεργία τῶν ἐμποροϋπαλλήλων τὴν Κυριακὴ
Τὴν κήρυξη 24ωρης πανελλαδικῆς ἀπεργίας στὸ ἐμπόριο τὴν Κυριακὴ 30 Δεκεμβρίου (τελευταία Κυριακή το χρόνου) καὶ συγκέντρωση τῶν ἐργαζομένων καὶ σωματείων μελῶν τῆς Ὁμοσπονδίας Ἰδιωτικῶν Ὑπαλλήλων (ΟΙΥΕ) στὸ Σύνταγμα (Ἑρμοῦ) στὶς 10:30 τὸ πρωὶ ἀποφάσισε ἡ διοίκηση τῆς ΟΙΥΕ ὡς ἀπάντηση τὴν ἐπιχειρούμενη κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς.
Ἡ ὁμοσπονδία ὑπογραμμίζει, σὲ ἀνακοίνωσή της, ὅτι τὸ σχέδιο τῆς κυβέρνησης «ὑλοποιεῖ τὸ πάγιο αἴτημα μίας χούφτας μεγάλων πολυεθνικῶν ἐμπορικῶν ὁμίλων, γιὰ πλήρη ἀπελευθέρωση τοῦ ὡραρίου, γνωρίζοντας συνειδητὰ ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ καταστρέψουν ταυτόχρονα καὶ τοὺς ἐργαζόμενους καὶ τὶς χιλιάδες μικρομεσαῖες ἐμπορικὲς ἐπιχειρήσεις, στὶς ὁποῖες αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἀπασχολεῖται τὸ 80% τῶν μισθωτῶν».
Ἡ ὁμοσπονδία ἐπισημαίνει γιὰ μία ἀκόμα φορᾶ ὅτι ἡ λειτουργία τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακὲς «συνιστᾶ αἰτία πολέμου» ἐνῶ γνωστοποιεῖ ὅτι, πέραν τῆς ἀπεργίας, ἀποφάσισε τὴν πραγματοποίηση ἀγωνιστικῶν δράσεων καὶ...
ἄλλων παρεμβάσεων, μὲ στόχο νὰ μὴν περάσουν τὰ ἀντεργατικὰ σχέδια τῆς κυβέρνησης.
Εἰδικότερα, ἡ ΟΙΥΕ θὰ ἐπιδιώξει συνάντηση μὲ ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα, διεκδικώντας νὰ μὴ στηρίξουν τὸ κυβερνητικὸ σχέδιο παίρνοντας σαφῆ θέση κατὰ τῆς ἐλεύθερης λειτουργίας τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακές.
Ἐπίσης, θὰ ὑπάρξουν συναντήσεις μὲ τὴν ΕΣΕΕ καὶ τὴ ΓΣΕΒΕΕ, προκειμένου νὰ διερευνηθεῖ ἡ δυνατότητα κοινῶν παρεμβάσεων καὶ θὰ διερευνηθεῖ ἡ δυνατότητα συντονισμοῦ καὶ στήριξης τῆς ἀπεργίας στὴν Ἀθήνα μὲ τὰ σωματεῖα τῶν ἐργαζομένων στὶς συγκοινωνίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.