31 Δεκ 2012

Τό φαινόμενο «Τσάμικο...»

Σύμφωνα μὲ ἀλβανικὰ ΜΜΕ, στὶς 10 Δεκεμβρίου, τὸ κόμμα PDIU κατέθεσε ψήφισμα πρὸς συζήτηση στὸ ἀλβανικὸ κοινοβούλιο, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει 13 σημεῖα γιὰ τὴν «ἐπίλυση» τοῦ «Τσάμικου ζητήματος» στὴ βάση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως γιὰ τὴν προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ἡ ἀνάγνωση βασικῶν σημείων τοῦ ἐν λόγω ψηφίσματος ἀποκαλύπτει μὲ σαφήνεια στόχους καὶ στρατηγική.
Εἰδικότερα, τὸ ψήφισμα ἀναφέρεται σὲ «γενοκτονία» καὶ «ἐθνοκάθαρση» τῶν Τσάμηδων,
Ἀπαιτεῖ τὴν «ἀποκατάσταση» τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τους, κυρίως δε, τῆς «ἰδιοκτησίας», τῆς «ἰθαγένειας», καὶ τοῦ «ἐπαναπατρισμοῦ».
Ἐκχωρεῖ στὸ ἀλβανικὸ ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν τὴν προστασία τῶν Τσάμηδων ποὺ δὲν ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τὴν «πατρίδα τοὺς» (ἐννοεῖ τὴ Θεσπρωτία), καθὼς καὶ τὴ διεκδίκηση τοῦ καθεστῶτος τῆς «ἐθνικῆς μειονότητος».
Ἀπαιτεῖ τὴ σύσταση ἑλληνοαλβανικῶν διμερῶν ἐπιτροπῶν γιὰ τὴν «ἐξέταση» ὅλων τῶν παραμέτρων τοῦ θέματος.
Στὸ περιεχόμενο τοῦ ψηφίσματος ἀναφέρθηκε μὲ δηλώσεις του στὴν...
κρατικὴ τηλεόραση καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Ἀλβανίας, σαφὴς ἀπόδειξη, γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ, ὅτι τὸ «Τσάμικο» ὑποθάλπεται καὶ συντηρεῖται στὸ ἀνώτατο πολιτειακὸ καὶ πολιτικὸ ἐπίπεδό της γείτονος.
Ἐξάλλου, εἶναι ἀνεπίδεκτο ἀμφισβητήσεως ὅτι ἡ ἀλβανικὴ πολιτικὴ ἡγεσία, τουλάχιστον ἀπὸ τὸ 1992 καὶ ἐντεῦθεν, οὐδέποτε ἀπεκήρυξε τὸν «ἀλυτρωτισμὸ» εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος μὲ κύριο ὄχημα τὸ «Τσάμικο».
Τὰ δεδομένα ὁδηγοῦν στὴ βάσιμη ἐκτίμηση ὅτι κατὰ τὸ 2013 τὸ θέμα θὰ τεθεῖ ψηλὰ στὴν ἀλβανικὴ πολιτικὴ ἀτζέντα, ἡ ὁποία ἐν πολλοῖς ὑπαγορεύεται ἀπὸ τοὺς ἀνθελληνικοὺς κύκλους τῆς «Ἐρυθρόμαυρης Συμμαχίας» καὶ τοῦ PDIU, μὲ τὴν ἀνάληψη στοχευμένων δράσεων, τόσο στὸ ἐσωτερικό της χώρας, ὅσο καὶ διεθνῶς.
Ναί, τὸ «Τσάμικο» εἶναι ἀνύπαρκτο σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸ ἀνυπόστατό της «ἱστορικῆς» του βάσεως, τὸ σαθρὸ τῶν αἰτιάσεων, τὸ ὑπερφίαλο τῶν «διεκδικήσεων». Ὅμως, εἶναι πλήρως ὑπαρκτὴ ἡ μέσω αὐτοῦ ἀλυτρωτικὴ στόχευση κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ συνακόλουθη προσβολὴ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ τῆς ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας.
Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἀπαιτεῖται ἐγρήγορση καὶ ἄσκηση οὐσιαστικῆς πολιτικῆς ὑπερασπίσεως τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων. Ἂν φυσικὰ μείνει χρόνος στὴν κυβέρνηση γιὰ ἄσκηση ἐθνικῆς πολιτικῆς, ἀνάμεσα στὶς ἐγγραφοδιαγραφὲς τῆς «λίστας Λαγκὰρντ»
Ἀθήνα, 30-12-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.