23 Νοε 2012

Ἐκκλησία μέ Ἀποστολική Διαδοχή θεωρεῖ τούς μονοφυσίτες Κόπτες ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος

Ἔντονη δυσαρέσκεια καὶ προβληματισμό, προκαλεῖ γιὰ ἀκόμη μία φορὰ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μὲ τὰ ἀπαράδεκτα οἰκουμενιστικὰ του «ἀνοίγματα». Καὶ ἡ σιωπὴ κλήρου καὶ λαοῦ συνεχίζεται….  Ὁ Θεὸς νὰ μας ἐλεήσει.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧH ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΠΑΠΑ ΤΩΝ ΚΟΠΤΩΝ (4−11−2012)
«Πρός τήν Ἁγιότητα τοῦ ἐκλεγέντος Πάπα Tawadros II:
Μέ εἰλικρινῆ ἀδελφικήν χαράν ἐπληροφορήθημεν τήν πρόσφατον ἐκλογήν σας
ὡς πνευματικοῦ ὁδηγοῦ τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας, ὡς διαδόχου τοῦ ἀγαπητοῦ καί σεβαστοῦ Πάπα  Shenouda III, μετά τήν μακροχρόνιον καί πλουσίαν διακονίαν του.
 Ὁμοῦ μετά τῶν  εὐλαβῶν πιστῶν τῆς ἀνά τόν κόσμον Κοπτικῆς Ἐκκλησίας, συμμεριζόμεθα τήν βαθεῖαν παρηγορίαν πού συνοδεύει τήν ἐκλογήν καί τήν ...
ἐνθρόνισιν τοῦ νέου  πνευματικοῦ πο ιμένος, ὡς ἐπίσης καί τήν μετά πολλῶν  προσευχῶν ἀναγνώρισιν τῆς τεραστίας εὐθύνης πού ἀναλαμβάνει ἡ  Ἁγιότης Σας, καθώς τώρα εἶσθε ὁ ὁδηγός τῶν ἀνθρώπων πού σᾶς ἐνεπ ιστεύθη ὁ Θεός εἰς μίαν ἐποχήν πού ὁ κόσμος χαρακτηρίζεται ἀπό ταραχάς καί εἰς μίαν περιοχήν  πού ἀπαιτεῖ ἐξαιρετικήν διάκρισιν καί εὐαισθησίαν.  
Γνωρίζομεν ὅτι ἡ μέχρι τοῦδε διακονία σας ὡς ἐπ ισκόπου, μοναχοῦ καί θεολόγου θά ἀποτελέση ἀνεκτίμητον πηγήν, τήν ὁποίαν,  θερμῶς προσευχόμεθα, ἡ Θεία Χάρις πλουσίως νά  εὐλογῆ καί νά πολλαπλασιάζη, διά τήν συνεχῆ εὐημερίαν τῆς Ἐκκλησίας σας, διά τήν ἐνίσχυσιν τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν μας, καί διά τήν ὠφέλειαν ὅλου τοῦ κόσμου τοῦ Θεοῦ. 
Ὑπό τό φῶς τῆς ἐπερχομένης ἐπισήμου ἐνθρονίσεώς σας τήν 18ην Νοεμβρίου,  μέ ἱερότητα προσευχόμεθα μεθ’ Ὑμῶν καί σᾶς συγχαίρομεν ἐγκαρδίως, προκαταβολικῶς, ἐπί τῇ ἀνταξίᾳ ὑμῶν ταύτῃ καί ἱστορικῆς σημασίας περιστάσει.  
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, 4 Νοεμβρίου 2012».
[Μετάφραση:  Δέσποινα Καλογεράκη, Δρ Θεολογίας] 

4 σχόλια:

 1. Δεν μπορέις παρά να πείς Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησε και φώτησε το απολωλό πρόβατο σου να μην οδηγήσει μεγάλο μέρος του ποίμνιου του στην κόλαση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είναι πραγματικά ντροπή για την ορθοδοξία μας αυτά τα πράγματα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ηταν καποτε ένας φιλόστοργος Πατέρας ειχε πολλά παιδιά καί τά αγαπούσε πάρα πολύ σέ τετοιο βαθμό πού πήρε τήν απόφαση νά θυσιάσει τήν ίδια του τή ζωή γι'αυτά. Αλλά καί τά παιδιάτου τόν αγαπούσαν καί ήθελαν νά είναι συνέχεια μαζί του τόν καλούσαν συνεχώς στά σπίτια τους. Αλλά τά παιδιά αυτά δέν τόν είχαν γνωρίσει προσωπικά καί έτσι μάλωναν μεταξύτους. Αλλο παιδι έλεγε ότι ο πατέρας μου είναι ψηλός άλλο παιδι έλεγε όχι κοντος είναιο πατέρας μου.Αλλο έλεγε τά μάτιατου είναι γαλανά. Αλλο έλεγε όχι είναι μαύρα.Περνούσαν τά χρόνια καί τό μίσος θέριευε ανάμεσά τους σέ σημέιο νά μήν μιλιόνται μεταξύ τους. Ο Πατέρας λυπόταν γι''αυτή τήν κατασταση ήθελε τά παιδιά του ενωμένα αγαπημένα τούς συμβούλευε συνεχώς γιά αγάπη γιά ειρήνη για δικαιοσύνη αλλά αυτά τίποτα. Σέ ποιά απ'όλλα τά παιδιά αυτά θά πάει ο Πατέρας στό σπίτι του γιά νά μείνει ; Τί νοιώθει αυτός ο πατέρας βλέποντας τά παιδιά του νά έχουν τετοιο μίσος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Παρακαλώ πείτε μου σε ποιο σημείο φαίνεται να αναφέρεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε εκκλησία των κοπτών με αποστολική διαδοχή?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.