5 Σεπ 2012

Ἀγωνία τῶν Ἑλλήνων τῆς Αἰγύπτου γιὰ τὴ συνέχιση τῆς ἀπρόσκοπτης λειτουργίας τῶν ἱστορικῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων

Στὸν «ἀέρα» βρίσκεται μέχρι αὐτὴν τὴν ὥρα τὸ χρονοδιάγραμμα λειτουργίας τῶν ἐκπαιδευτηρίων τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας στὸ Κάιρο, τῆς ἱστορικῆς Ἀχιλλοπουλείου Σχολῆς (Δημοτικὸ) καὶ τῆς Ἀμπετείου Σχολῆς (Γυμνάσιο/Λύκειο).
Ὅπως ἐπισημαίνεται σὲ ἐκτενὲς ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας Καΐρου «Νέο Φῶς», παρὰ τὶς ἐπίμονες προσπάθειες τῆς κοινότητας καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Σινᾶ, τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ἑλλάδας δὲν ἔχει ἀποσαφηνίσει ἀκόμη ἂν θὰ ἐγκρίνει τὴν ἀπόσπαση ἐκπαιδευτικῶν, δίνοντάς τους καὶ τὸ ἀπαιτούμενο ἐπιμίσθιο, ὅπως γίνεται μὲ τὰ σχολεῖα μας στὴν Ἀλβανία.
«Κύριε Ὑπουργέ, μὴν ἀφήνετε τὴν παροικία νὰ πεθάνει», ἦταν ἡ χαρακτηριστικὴ ἔκκληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, κ. Δαμιανοῦ καὶ τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας Καΐρου, Νικόλαου Βαδῆ, οἱ ὁποῖοι συνάντησαν τὸν ὑπουργό, Κωνσταντῖνο Ἀρβανιτόπουλο, τὴν περασμένη ἑβδομάδα στὴν Ἀθήνα.
Ἡ συνάντηση μὲ τὸν ὑπουργὸ...
Παιδείας τῆς Ἑλλάδας, ποὺ πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικοῦ αἰτήματος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, κ. Δαμιανοῦ, μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ προέδρου τῆς Ἐφορείας τῆς Ἀμπετείου Σχολῆς Καΐρου, διεξήχθη σὲ ἐγκάρδιο κλίμα, μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ ὑφυπουργοῦ, Θ. Παπαθεοδώρου καὶ τοῦ γενικοῦ γραμματέα, Ἄθ. Κυριαζή.
Ὁ ὑπουργὸς ἀναγνώρισε τὸ ἔργο καὶ τὴ σημασία τῶν ἑλληνικῶν ἐκπαιδευτηρίων στὴν Αἴγυπτο καὶ ὑποσχέθηκε νὰ μελετήσει τὸ ζήτημα σὲ μία προσπάθεια νὰ ἐξευρεθεῖ ρεαλιστικὴ καὶ βιώσιμη λύση, ἐνῶ ἀναφέρθηκε στὶς δύσκολες περιστάσεις ποὺ διέρχεται ἡ Ἑλλάδα καὶ στὴν οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ ἔχει καταστήσει ἀναγκαία τὴν ἐξοικονόμηση πόρων μὲ θυσίες ἀπὸ ὅλους.
Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας Καΐρου, Νικόλαος Βαδῆς, προσκάλεσε τὴν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νὰ ἐπισκεφτεῖ τὰ ἑλληνικὰ ἐκπαιδευτήρια τῆς Αἰγύπτου, ἐνῶ παρέδωσε ὑπόμνημα μὲ τὰ αἰτήματα τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας.
«Εἶναι ἀδήριτος ἐθνικὴ ἀνάγκη νὰ διατηρηθεῖ ἡ μακρὰ ἐκπαιδευτικὴ παράδοση τοῦ Αἰγυπτιωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, καὶ μάλιστα σήμερα, σὲ μία ἐποχὴ ἀναστατώσεων καὶ μεταβολῶν στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς», τονίζεται-μεταξὺ ἄλλων-στὸ ὑπόμνημα. «Λόγω, δέ, τῶν συνθέτων καταστάσεων, ὑπὸ τὶς ὁποῖες τελεῖ ἡ περιοχή μας, θεωροῦμε ὅτι θὰ πρέπει πάση θυσία νὰ διατηρηθεῖ τὸ ἐπιμίσθιο γιὰ ὅλους τους ἀποσπωμένους στὴν Αἴγυπτο ἐκπαιδευτικούς, τόσο νεωτέρους ὅσο καὶ παλαιοτέρους, κατ' ἐξαίρεση ἀκόμη καὶ εἰς τοὺς συμπληρώσαντες τὸν προβλεπόμενο χρόνο τῆς ἀποσπάσεως, ὡς ἐλάχιστο κίνητρο ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν ἀπόσπαση καὶ παραμονή τους στὴν ἐμπερίστατη χώρα τοῦ Νείλου».
Ἐφόσον δὲν δοθεῖ ἄμεσα λύση, σὲ ἐλάχιστες ἡμέρες ποὺ ξεκινᾶ τὸ νέο ἐκπαιδευτικὸ ἔτος, τὰ σχολεῖα μας στὴν Αἴγυπτο κινδυνεύουν νὰ βρεθοῦνε μὲ κενὰ καὶ μάλιστα σὲ πρωτεύοντα γνωστικὰ ἀντικείμενα, ὅπως τονίζει τὸ «Νέο Φῶς».
Ὅπως τονίζει ἡ ἐφημερίδα τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας Καΐρου, ἡ μὴ στελέχωση τῶν ἑλληνικῶν σχολείων στὴν Αἴγυπτο, θὰ ὁδηγήσει πολλὲς ἑλληνικὲς οἰκογένειες νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς πατρογονικές τους ἑστίες καὶ νὰ πᾶνε στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ συνεχίσουν τὰ παιδιά τους νὰ διδάσκονται ἑλληνικά, ἐνῶ γιὰ αὐτοὺς ποὺ θὰ μείνουν, ἐνέχεται ὁ κίνδυνος νὰ ἀφομοιωθοῦν πλήρως. Σημειώνει, ἀκόμη, ὅτι ἡ συρρίκνωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, θὰ ἔχει ἐπίπτωση καὶ στὴν παρουσία τοῦ δισχιλιόχρονου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Ἀπευθυνόμενη πρὸς τὸν ὑπουργὸ Παιδείας, ἡ ὁμογενειακὴ ἐφημερίδα ἐκφράζει τὴν ἐλπίδα πὼς θὰ πράξει «ὅ,τι εἶναι δυνατὸν-ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ-γιὰ νὰ μὴν ὑποσταλεῖ ἡ ἔνδοξη ἑλληνικὴ σημαία μας», τὴν ὁποία ἀντικρίζουν, καθημερινῶς καὶ μὲ ὑπερηφάνεια, τὰ ἑλληνόπουλα στὰ ἑλληνικὰ ἐκπαιδευτήρια στὴν περίφημη περιοχὴ τῆς Ἡλιούπολης Καΐρου. Τονίζει, ἀκόμη, ὅτι τὸ θέμα δὲν εἶναι μόνο ἐκπαιδευτικό, ἀλλὰ καὶ ἐθνικὸ καὶ ὡς τέτοιο πρέπει εἰδικὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ καὶ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν.
ΑΜΠΕ
Ἰνφογνώμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.