3 Σεπ 2012

Σὰν σήμερα ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀπαίτησε ἀπὸ τοὺς ἀπολυταρχικοὺς Βαυαροὺς Σύνταγμα στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος!

Μήπως σήμερα εἶναι πολὺ πιὸ ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη νὰ ἐκδιώξουμε τοὺς σύγχρονους "Βαυαροὺς" (Ε.Ε καὶ  Δ.Ν.Τ) ποὺ μᾶς καταδυναστεύουν οἰκονομικὰ καὶ ἐθνικά; Ἄλλωστε, χίλιες φορὲς φτώχεια ἀλλὰ ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία παρὰ φτώχεια καὶ ἐθνικὴ ὑποδούλωση!

Τὸ ἱστορικὸ Κίνημα τοῦ Μακρυγιάννη γιὰ τὴν παροχὴ Ὀρθόδοξου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, μαζὶ μὲ τὸν Καλλέργη, στρατὸ καὶ λαό, μπροστὰ στὰ Ἀνάκτορα, ποὺ σήμερα στεγάζουν τὴ Βουλή! Ἀπὸ τότε καὶ ἡ Πλατεία ἐκείνη, λέγεται "Πλατεία Συντάγματος"!  Ἡ Βαυβαροκρατία τῆς Ἀντιβασιλείας καὶ τοῦ Ὄθωνα ἐμοίαζε καὶ ἦταν βαριὰ ξένη σκλαβιά, τέτοια, ὥστε προσπάθησαν καὶ τελικὰ ἔκλεισαν δεκάδες μοναστήρια, ξεπουλώντας τὰ ἱερὰ καὶ ὅσιά τους σκεύη! Πράγμα ποὺ δὲν ἔγινε μήτε στὴν Τουρκοκρατία! Ἡ Ἀντιβασιλεία, τῶν Προτεσταντῶν, προσπαθοῦσε νὰ ἐλέγξει τὰ πάντα, ἀκόμη καὶ τὶς συνειδήσεις τῶν Δικαστῶν, καταδικάζοντας τὸν ἴδιο τὸν Κολοκοτρώνη σὲ θάνατο (δὲν ἐκτελέστηκε εὐτυχῶς) καὶ κυνηγώντας τοὺς Ἀγωνιστὲς τῆς Ἐλευθερίας μας, ὅπως κάνουν σήμερα καὶ θέλουν κάποιοι ἄθεοι καὶ ἀντίθεοι, ὥστε νὰ ἀφαιρεθεῖ ἀκόμη καὶ ὁ μισθὸς τῶν Ἱερέων, τάχα γιὰ....

 οἰκονομία, ὅπως ἔλεγαν τότε καὶ οἱ Βαυαροὶ γιὰ νὰ ξεγελάσουν τοὺς ξιπασμένους καὶ τοὺς ἀφελεῖς!
Ἦταν τέτοια ἡ Κινητοποίηση τοῦ Στρατηγοῦ Ἰωάννη Μακρυγιάννη, ὁ ὁποῖος προσευχόμενος ὅρκιζε ὅλο τὸ προηγούμενο διάστημα μυστικὰ τοὺς Ἐπαναστάτες, ὥστε ὁ Ὄθωνας καὶ οἱ Βαυαροὶ βρέθηκαν πρὸ τετελεσμένων καὶ ἀναγκάστηκαν νὰ ἀποδεχθοῦν τὴ νέα κατάσταση!  Ἀμέσως ὁ Μακρυγιάννης καὶ οἱ δικοί του σχηματίζουν Ἐπαναστατικὴ Κυβέρνηση ὑπὸ τὸν Ἀνδρέα Μεταξά, τὸν ἴδιο τὸν Κωνσταντῖνο Κανάρη καὶ τὸν Λέοντα Μελά, συγγραφέα τοῦ θρυλικοῦ Γερὸ-Στάθη καὶ θεῖο τοῦ Παύλου Μελᾶ καὶ προχωροῦν σὲ Ἐκλογὲς κατὰ τόπους Ἀντιπροσώπων γιὰ τὴ συγκρότηση ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ἡ ὁποία καὶ θὰ συνετάσε τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα, εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος!

Τὸ Κίνημα ἐκδηλώθηκε τὴ νύχτα τῆς 2ας πρὸς 3ης Σεπτεμβρίου, ὅταν συνάχτηκαν μυστικὰ οἱ πρωτεργάτες του στὸ σπίτι τοῦ Μακρυγιάννη καὶ ἡ Χωροφυλακὴ τοῦ Ὄθωνα τοὺς περικύκλωσε ὑποπτευόμενη τὴ συνέχεια! Τότε κίνησε τὸ Στράτευμα ὁ Δημήτριος Καλλέργης καὶ κινήθηκε Στρατὸς καὶ Λαὸς στὰ Ἀνάκτορα! Σὰν σήμερα! Πόσα χρωστοῦμε στὸν Μακρυγιάννη, δὲ λέγεται, ποὺ μᾶς γλίτωσε καὶ τότε καὶ στὴ συνέχεια μὲ τὸν διωγμὸ τοῦ Ὄθωνα ἀπὸ τὰ χέρια τῶν Γερμανῶν!
Συνεχίζουμε ἀναξίως τὸν ἄξιο Ὀρθόδοξο καὶ Ἐθνικὸ Ἀγώνα τοῦ Στρατηγοῦ μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.