6 Αυγ 2012

Ἐπιχείρηση «Ξένιος Ζεύς»: ἀπομάκρυνση λαθρομεταναστῶν ἢ συνειδητὴ παραπλάνηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ;

Επιχείρηση «Ξένιος Ζευς»: απομάκρυνση λαθρομεταναστών ή συνειδητή παραπλάνηση του ελληνικού λαού;Συνεχίζεται μέχρι τώρα ἡ ἐπιχείρηση τῆς ἀστυνομίας, μὲ τὴν ὀνομασία «Ξένιος Ζεύς», γιὰ τὴν «ἀπομάκρυνση τῶν λαθρομεταναστῶν», σύμφωνα μὲ τὸ ὑπουργεῖο ΠΡΟ-ΠΟ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ὁ κωδικός της ἐπιχείρησης παραπέμπει σὲ φιλοξενία καὶ ὄχι σὲ ἀπομάκρυνση. Ἄραγε, ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια; Από τὴν ἄλλη μεριά, οἱ λαθρομετανάστες ποὺ κρατοῦνταν προσωρινὰ στὴν Ἀμυγδαλέζα μεταφέρονται στὶς σχολὲς τῆς Ἀστυνομίας στὴν Κομοτηνή, «μέχρι νὰ ξεκινήσει ἡ διαδικασία τῆς ἀπέλασής τους», σύμφωνα μὲ τὸ ὑπουργεῖο ΠΡΟ-ΠΟ. Εἶναι ἀλήθεια αὐτὸ ἢ μήπως κάποιοι συνειδητὰ παραπλανοῦν τὸν ἑλληνικὸ λαό;
Κατ’ ἀρχάς, νὰ ποῦμε πὼς ἡ ἐπιχείρηση «Ξένιος Ζεὺς» ξεκίνησε ἐντελῶς ξαφνικά. Κι αὐτὸ δὲν ἔγινε τυχαία.Πρόκειται γιὰ ἐπικοινωνιακὸ τρὺκ τῆς τριμεροῦς μνημονιακῆς συγκυβέρνησης τῆς συμφορᾶς, τὸ ὁποῖο ὀφείλεται στὴν ἀποκάλυψη ὅτι ὁ δράστης τῆς βάναυσης κακοποίησης τῆς 15χρονης στὴν Πάρο εἶναι ἕνας «κακόμοιρος οἰκονομικὸς μετανάστης» ἀπὸ τὸ Πακιστᾶν. Για νὰ προλάβει, λοιπόν, τὶς ἀναμενόμενες λαϊκὲς ἀντιδράσεις ἡ συγκυβέρνηση ἀποφάσισε νὰ τὶς προλάβει, θολώνοντας τὰ νερὰ μὲ τὴν πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς δῆθεν ἐπιχείρησης-σκούπας.
Μαθαίνουμε, λοιπόν, ὅτι μέχρι τὴν ὥρα ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμές, συνολικὰ προσήχθησαν σὲ ὑπηρεσίες τῆς Γενικῆς Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης Ἀττικῆς...
4.900 ἀλλοδαποί, ἐκ τῶν ὁποίων «συνελήφθησαν» οἱ 1.130, γιατί διαμένουν παράνομα στὴ χώρα (λαθρομετανάστες). Οἱ ὁποῖοι, προφανῶς, θὰ μεταφερθοῦν στὰ στρατόπεδα φιλοξενίας, μέχρι ποὺ νὰ ἀπελαθοῦν. Ἢ μήπως δὲν θὰ ἀπελαθοῦν ποτέ; Η ἀλήθεια εἶναι πικρή: ἂν ἑξαιρέσουμε τοὺς Ἀλβανοὺς λαθρομετανάστες, οἱ ὁποῖοι πράγματι ἀπελαύνονται τὸ ἀργότερο μία βδομάδα μετὰ τὴ σύλληψή τους (γιὰ νὰ ἐπανέλθουν τὴν ἑπόμενη μέρα ἀπὸ τὰ γνωστὰ μονοπάτια…), κανένας ἄλλος δὲν ἀπελαύνεται! Διότι, ἀφενὸς μὲν οἱ λαθρομετανάστες ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς ἔρχονται χωρὶς κανένα ταξιδιωτικὸ ἔγγραφο (διαβατήριο, ταυτότητα κ.τ.λ.) ποῦ νὰ ἀποδεικνύει ποιὸς εἶναι, ἀπὸ ποῦ εἶναι κ.τ.λ. Ἔτσι, δηλώνουν ψευδῆ στοιχεῖα καὶ ὅτι προέρχονται ἀπὸ  ἐμπόλεμες χῶρες καὶ συνήθως ζητοῦν πολιτικὸ ἄσυλο. Μέχρι ποὺ νὰ ὑπάρξει ἀπάντηση στὸ αἴτημά τους, δὲν γίνεται νὰ ἀπελαθοῦν. Ἡ ἀπάντηση στὸ αἴτημα ἔρχεται μετὰ ἀπὸ μῆνες ἢ καὶ χρόνια ἀκόμη, ἀλλὰ καὶ στὴν περίπτωση ποὺ εἶναι ἀπορριπτικό, οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἔχουν κάνει φτερά. Ὅσοι δὲ δὲν αἰτοῦνται ἄσυλο, δὲν γίνονται δεκτοὶ ἀπὸ τὴν χώρα ποὺ μπῆκαν στὴν Ἑλλάδα, δηλαδὴ τὴν Τουρκία, καθότι ἐφόσον δὲν ἔχουν διαβατήριο ποὺ νὰ πιστοποιεῖ ὅτι μπῆκαν ἀπὸ κεῖ. Παρομοίως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπελαθοῦν στὴ χώρα ἀπὸ τὴν ὁποία κατάγονται, διότι δὲν ἔχουν κανένα χαρτὶ ποὺ νὰ βεβαιώνει ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ χώρα. Ὅταν, λοιπόν, τύχει καὶ συλληφθοῦν (ὅπως τώρα) κρατοῦνται γιὰ κάνα μήνα περίπου σὲ διάφορα ἀστυνομικὰ τμήματα ἢ ἄλλους «χώρους φιλοξενίας», τοὺς ταΐζουμε καλὰ τρεῖς φορὲς τὴν ἡμέρα (πρωινὸ-μεσημεριανὸ καὶ βραδινὸ) καὶ μετὰ ἀπὸ ἕναν μήνα περίπου ἐκδίδεται μία «ἀπόφαση ἀπομάκρυνσής» τους (πρόκειται γιὰ μία διορία γιὰ νὰ φύγουν μόνοι τους ἀπὸ τὴ χώρα, μὲ ὅλα τὰ στοιχεῖα κατὰ δήλωσή τους…) καὶ ἀφήνονται… ἐλεύθεροι! Αὐτοὶ φυσικὰ δὲν πᾶνε στὶς πρεσβεῖες τους γιὰ νὰ βγάλουν διαβατήρια καὶ βέβαια δὲ φεύγουν ἀπὸ τὴ χώρα, ἀλλὰ σουλατσάρουν στὴν Ἀθήνα. Ὅταν τύχει νὰ τοὺς ξαναπιάσουν δηλώνουν διαφορετικὰ στοιχεῖα καὶ ἐπαναλαμβάνεται τὸ ἴδιο ἔργο!
Ὅσο γιὰ ἐκείνους τοὺς ἐλάχιστους ποὺ κάθε δύο-τρεῖς μῆνες διαβάζουμε ὅτι «ἀπελάθηκαν ἀεροπορικῶς 50 λαθρομετανάστες», πρόκειται γιὰ ὅσους ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ἐγγράφονται στὸ «πρόγραμμα ἐθελοντικοῦ ἐπαναπατρισμοῦ», πᾶνε στὴν πρεσβεία τους κι ἐκεῖ δηλώνουν τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα τους, ἐκδίδουν διαβατήρια καὶ ἐπιστρέφουν στὶς πατρίδες τοὺς δωρεὰν (τὰ ἔξοδα καλύπτονται κατὰ 75% ἀπὸ τὸ σχετικὸ εὐρωπαϊκὸ πρόγραμμα καὶ κατὰ 25% ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο). Συμπέρασμα: Οἱ μόνοι (ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ συλλαμβάνονται μὲ τὴν ἐπιχείρηση «Ξένιος Ζεὺς») ποὺ θὰ ἀπελαθοῦν ἀπὸ τὴ χώρα, εἶναι ὅσοι δηλώσουν συμμετοχὴ στὸ «πρόγραμμα ἐθελοντικοῦ ἐπαναπατρισμοῦ». Δηλαδή, ἕνας στοὺς χίλιους! Ἄρα, ὁ «Ξένιος Ζεὺς» δικαιώνει τὴν κωδικὴ ὀνομασία του: θὰ τοὺς φιλοξενήσουμε γιὰ κάνα μήνα στὰ «κέντρα φιλοξενίας», θὰ ξεκουραστοῦν, θὰ φᾶνε καλὰ καὶ μετὰ θὰ τοὺς ξαναδοῦμε πάλι στὰ γνώριμα μέρη…

1 σχόλιο:

  1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ8 Αυγούστου 2012 - 12:01 π.μ.

    Α, εντάξει, τώρα σωθήκαμε !

    Αφού από τα 2,5 εκατομμύρια λαθρομετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα θα απελαθούν τελικά οι....1130, μπορούμε να ησυχάσουμε !

    Μα ποιον κορο'ι'δεύουν ;;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.