21 Μαρ 2012

Πατήρ Ἀθανάσιος Χενεῖν. Ἡ θαυμαστή μεταστροφή στήν Ὀρθοδοξία τοῦ προϊσταμένου τῶν Κοπτῶν Ἀθηνῶν

Σέ ἕνα τόσο θαυμαστό γεγονός εἶναι καλύτερα ἀντί προλόγου δικοῦ μας νά μιλήσει ὁ ἴδιος ὁ π. Ἀθανάσιος μέ τά δικά του λόγια, γί΄αὐτή τήν εὐλογημένη μεταστροφή στήν ὄντως Ζωή, τήν Ἀλήθεια, πού ὑπάρχει μόνο στήν Μία Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία μας, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Δοξάζουμε τόν Θεό γιά τά θαυμαστά ἔργα του καί εὐχόμαστε στόν π. Ἀθανάσιο, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων, ὁ Κύριος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστός νά εὐλογεῖ καί νά ἐλεεῖ καί νά στηρίζει τόν ἴδιο καί τήν οἰκογένειά του. Ἐπίσης τόν εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἐμπιστοσύνη του καί τά κείμενα πού μᾶς ἀπέστειλε, τά ὁποῖα καί θά δημοσιεύσουμε σιγά-σιγά καί στά Ἑλληνικά, καί στά Ἀραβικά,  πρός ὠφέλεια ψυχῶν καί δόξαν Κυρίου.

Πατήρ Ἀθανάσιος Χενεῖν. Ἡ μεταστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία!
«Πολλοί μιλᾶνε γιά τήν αἵρεση, ἀρκετοί γράφουν γιά τήν αἵρεση, ἀλλά λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν γευτεῖ τήν πίκρα  τῆς αἵρεσης, καί ἀκόμα ἐλάχιστοι εἶναι αὐτοί πού τήν ἔζησαν καί ἔχυσαν αἷμα γιά νά ἀπελευθερωθοῦν ἀπό τήν αἰχμαλωσία της. Ἡ αἵρεση εἶναι τρόπος ζωῆς, εἶναι....
 μεγάλη φυλακή, εἶναι ἀσθένεια ψυχική ἀλλά καί σωματική. Ἐγώ ὁ Ἀθανάσιος Χενεῖν τά ἔζησα ὅλα αὐτά τά τραγικά γεγονότα  ὡς προϊστάμενος τῆς κοπτικῆς παροικίας  τῶν Ἀθηνῶν γιά δέκα πέντε χρόνια. Οἱ κόπτες διχάζουν τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας καί καταργοῦν τήν διανθρώπινη πραγματική καί ρεαλιστική παρουσία του στόν κόσμο καί στήν ἐκκλησία.
Ἀλλά τό θαῦμα τῆς θεραπείας μου καί τῆς μεταστροφῆς μου στή μητέρα μας τήν Ὀρθόδοξη ἐκκλησία,  ἔγινε μέ τήν χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἀλλά καί τήν ἔμπρακτη ἀγάπη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, τοῦ γέροντα Μεθόδιου Κρητικοῦ καί τῶν πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀναστάντος Χριστοῦ.

Αὐτά τά λόγια πού θά διαβάσεις ἀγαπητέ ἀναγνώστη εἶναι ὁμολογία πίστης, ἀλλά καί δεῖγμα εὐγνωμοσύνης ἀλλά  ταυτόχρονα εἶναι  μία ἔκκληση νά συνεργασθοῦμε ὅλοι μαζί νά βοηθήσουμε τούς ἁπλούς  κόπτες (15 χιλιάδες ζοῦν στήν Ἀθήνα) νά γνωρίσουν τό  κάλλος τῆς  Ὀρθοδοξίας». 
Πατήρ Δρ. Ἀθανάσιος Χενεῖν 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.