2 Μαρ 2012

Ἡ Νέα Τάξη θέλει νά μαθαίνει ἀκόμα τό πού πηγαίνουμε!

Πράσινο φῶς γιά τό ἠλεκτρονικό εἰσιτήριο!
Σχόλιο ID-ont: Θές εἰσιτήριο γιά τά Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς; Πάρε κάρτα μέ ἤ χωρίς τσιπάκι καί πές μᾶς ποιός εἶσαι. Δέν εἶναι δυνατόν νά ταξιδεύεις στό λεωφορεῖο, στό μετρό κλπ καί νά μήν ξέρουμε ποιός εἶσαι! Ἄλλωστε οἱ κάμερες δέν εἶναι ἀρκετές, πρέπει νά ξέρουν καί ὄνομα οἱ διαχειριστές. Δέν φθάνει τό πρόσωπο.  Καί ἐπειδή ἔχουν μαζευτεῖ ἕνα κάρο κάρτες μέ ἤ χωρίς τσιπάκι (ἡ κάρτα τῆς τράπεζας, ἡ κάρτα ὑγείας, ἡ κάρτα τοῦ φοιτητῆ, τό ἠλεκτρονικό εἰσιτήριο, ἡ κάρτα τοῦ δημότη, ἡ φοροκάρτα, ἡ κάρτα ἐργαζομένου κ.α), ἔλα νά σέ διευκολύνουμε μέ τό νά τίς ἐνσωματώσουμε ὅλες σέ μία: στήν ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΗ! καί ἀργότερα θά μᾶς ποῦν: ἔλα νά σού βάλουμε ἕνα τσιπάκι στό χέρι γιά νά μήν τήν χάνεις κι αὐτή ποτέ! Ἡ ἠλεκτρονική φυλακή ὑφαίνεται σιγά-σιγά. Ἔτσι ὅπως προχωράει τό σχέδιο, θά ἔρθει ἡ ἐποχή πού ὁ κόσμος θά παρακαλάει νά τοῦ δώσουν τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, προκειμένου νά γλιτώσει ἀπό τήν ... γραφειοκρατία τῶν πολλῶν καρτῶν.  Ξυπνῆστε Ἕλληνες! Ἡ Ἠλεκτρονική φυλακή εἶναι πολύ χειρότερη ἀπό τήν οἰκονομική φυλακή τῶν "φίλων καί ἑταίρων μᾶς" δανειστῶν Γερμανῶν...

Παρελθόν θά ἀποτελεῖ τό κλασικό χάρτινο εἰσιτήριο γιά τή μετακίνηση μέ τίς ἀστικές συγκοινωνίες σέ περίπου ἕναν χρόνο ἀπό τώρα, καθώς σύμφωνα μέ...
 τόν σχεδιασμό τοῦ ὑπουργείου Ὑποδομῶν τό «ἔξυπνο» ἠλεκτρονικό εἰσιτήριο, τό ὁποῖο θά τό ἀντικαταστήσει, θά εἶναι ἕτοιμο -βάσει χρονοδιαγράμματος- νά κυκλοφορήσει περίπου στά μέσα τοῦ 2012. Τό ἠλεκτρονικό εἰσιτήριο θά μπορεῖ νά ἐπαναφορτίζεται ἀπό ΑΤΜ τραπεζῶν, ἀπό τό Διαδίκτυο, ἐνῶ θά δίνει τή δυνατότητα στούς ἐπιβάτες μίας διαδρομῆς νά μετακινοῦνται μέ τίς ἀστικές συγκοινωνίες, στέλνοντας ἁπλῶς ἕνα γραπτό μήνυμα μέσω τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου τους. Ἡ πρόσκληση ἐνδιαφέροντος γιά τόν σχετικό διεθνῆ διαγωνισμό πρόκειται νά τεθεῖ σέ δημόσια διαβούλευση μεθαύριο ἤ τό ἀργότερο ἕως τό τέλος τῆς ἑβδομάδας, ἐνῶ τό ἔργο τοῦ Αὐτόματου Συστήματος Συλλογῆς Κομίστρου (ΑΣΣΚ) θά ὑλοποιηθεῖ μέσω Σύμπραξης Δημοσίου Ἰδιωτικοῦ Τομέα (ΣΔΙΤ). Ὁ ἀρχικός προϋπολογισμός τοῦ εἶναι 82 ἑκατ. εὐρώ, ἀλλά ὁ διαγωνισμός θά εἶναι μειοψηφικός.
Τό χάρτινο εἰσιτήριο καί οἱ κάρτες ἀπεριορίστων διαδρομῶν θά ἀντικατασταθοῦν σταδιακά ἀπό «ἠλεκτρονικές» κάρτες, ἐνῶ στόχος εἶναι ἡ χρησιμοποίησή τους νά δώσει τή δυνατότητα ἐφαρμογῆς δικαιότερων χρεώσεων στούς ἐπιβάτες. Ἔτσι ἤδη ἐξετάζεται ὁ καθορισμός τοῦ κομίστρου ἀνάλογα μέ τή διανυόμενη ἀπόσταση καί τόν χρόνο κατά τόν ὁποῖο οἱ ἐπιβάτες πραγματοποιοῦν τίς μετακινήσεις τους, ὥστε νά σχεδιαστεῖ μείωση τῆς τιμῆς τοῦ κομίστρου τά Σαββατοκύριακα ἤ τίς ἀργίες. Τρεῖς εἶναι οἱ τύποι «ἔξυπνου» εἰσιτηρίου πού ἐξετάζονται:
Πολλαπλό: «Ἔξυπνη» κάρτα μνήμης χωρίς μικροεπεξεργαστή. Θά ἀποθηκεύει χρηματική ἀξία καί θά ὑποκαταστήσει τό χάρτινο εἰσιτήριο ἁπλῆς διαδρομῆς καί τό ἡμερήσιο εἰσιτήριο πολλαπλῶν διαδρομῶν. Λόγω τῶν περιορισμένων διαδρομῶν πού θά εἶναι ἀποθηκευμένες, θά ἀπευθύνεται κυρίως σέ περιστασιακούς ἐπιβάτες ἤ τουρίστες καί ἡ χρηματική της ἀξία θά μειώνεται κατά τήν ἀκύρωση, ἐνῶ θά ἐπαναφορτίζεται ἀπό τά σημεῖα πώλησης.
Κάρτα: «Ἔξυπνη» κάρτα μέ μικροτσίπ. Θά ὑποκαταστήσει τίς μηνιαῖες καί ἐτήσιες κάρτες καί θά περιέχει ἠλεκτρονικά τή χρονική ἰσχύ τῶν ἀπεριορίστων διαδρομῶν, ἀνήκοντας ἀποκλειστικά στόν κάτοχό της. Θά ἀπευθύνεται σέ τακτικούς χρῆστες καί τό κόμιστρο θά εἶναι χαμηλότερό του πολλαπλοῦ.
Γραπτό μήνυμα μεσω κινητοῦ τηλεφώνου γιά μεμονωμένες διαδρομές. Ἡ ἐπαναφόρτιση τῶν «ἔξυπνων» καρτῶν θά γίνεται ἐκτός ἀπό τά αὐτόματα μηχανήματα καί στά ἐκδοτήρια τῶν φορέων καί ἀπό ἐξωτερικά σημεῖα πώλησης, ἀπό ΑΤΜ, μέσω e-banking, Διαδικτύου, σταθεροῦ ἤ κινητοῦ τηλεφώνου, ἐνῶ θά ὑποστηρίζει ζωνικῆ καί χρονική χρέωση καί θά μειώνει τόν χρόνο ἀναμονῆς τῶν ἐπιβατῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.