5 Ιαν 2012

Ρῶσοι ἐπιστήμονες: Τὴν ἥμερα τῶν Θεοφανείων ὅλα τὰ νερὰ βελτιώνονται

Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 
Ὅλα τὰ νερά, συμπεριλαμβανομένων αὐτῶν τοῦ συστήματος τροφοδοσίας νεροῦ,  ἄλλαξαν τὶς φυσικές τους ἰδιότητες τὴν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων καὶ τὴν παραμονή,  ἀνακάλυψαν πρὶν μερικὲς ἡμέρες,  φυσικοί    του Ἐρευνητικοῦ Ἰνστιτούτου Sysin  τῆς Ἀνθρώπινης Οἰκολογίας καὶ Ὑγιεινῆς του Περιβάλλοντος, τῆς Ρωσικῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἰατρικῶν Ἐπιστημῶν.  (Russian Academy of  Medical Sciences).
Οἱ ἐπιστήμονες τοῦ Ἰνστιτούτου καθημερινὰ ἐξέταζαν τὶς ἰδιότητες καὶ τὴν ποιότητα τοῦ συνήθους νεροῦ ἀπὸ τὸ σωλήνα τοῦ δικτύου,  μετρώντας τὴν ποσότητα τῶν ριζῶν ἰόντων μέσα    σ’  αὐτό.  Ἀπὸ τὶς 17  Ἰανουαρίου  (προπαραμονὴ τῶν Θεοφανείων μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία) τὸ ἐπίπεδο τῶν ἰόντων ἄρχισε νὰ ἀνεβαίνει, καὶ τὸ νερὸ ἄρχισε νὰ  «μαλακώνει». Τὸ ἐπίπεδό του pH τοῦ νεροῦ,  ἀνέβαινε ἐπίσης,  κάνοντας τὸ λιγότερο ὄξινο,  ἀνέφερε τὴ Δευτέρα ἡ ἡμερήσια “Moskovsky Komsomolets”. 
Ὅπως ἀνέμεναν,  ἡ μέγιστη δραστηριότητα ἔφτασε τὸ βράδυ τῆς 18ης Ἰανουαρίου  (παραμονή, καὶ ἀγρυπνία τῶν Θεοφανείων). Ἡ ὑψηλὴ συγκέντρωση ἰόντων ἔκανε τὴν ἠλεκτραγωγιμότητα τοῦ νεροῦ ἰσοδύναμη μὲ αὐτὴν ἀπὸ τεχνητὸ καταλύτη (ἠλεκτρικὰ κεκορεσμένο νερό).  Ἡ ἠλεκτρομαγνητικὴ δραστηριότητα ἄρχισε νὰ πέφτει μετὰ τὸ πρωὶ τῆς 19ης Ἰανουαρίου καὶ ἔφτασε στὰ κανονικά της ἐπίπεδα κατὰ τὶς 20 Ἰανουαρίου Ἡ αἰτία γιὰ τὴν γρήγορη ἄνοδο τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς δραστηριότητας τοῦ νεροῦ τὴν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων ἦταν...

 μία μεγάλη συγκέντρωση ἰόντων στὴ λιθόσφαιρα τῆς Γής,  ἡ ὁποία εἶναι ἕνα ἀληθινὸ ρεζερβουὰρ ἠλεκτρονίων, ποὺ μεταφέρει τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ στὸ νερὸ
 Αὐτὰ εἶπε ὁ δρ. Anatoly Stekhin, ἕνας πεπειραμένος ἐρευνητής.  Οἱ ἐρευνητὲς ἐπίσης μέτρησαν τὸ ἐπίπεδο  (ποιότητας) τῆς δομῆς τοῦ νεροῦ τῶν Θεοφανείων,  παγώνοντας γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ νερὸ ἀπὸ τὸν ἀγωγὸ ὕδρευσης,  ἀπὸ τὸν ποταμὸ Moskva, καὶ ἀπὸ ἕνα πηγάδι ἐκκλησίας.
Ἀκόμη καὶ τὸ νερὸ ἀπὸ τὸ σύστημα τροφοδοσίας, τὸ νερὸ τῆς βρύσης, τὸ ὁποῖο συνήθως ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τοῦ νὰ εἶναι ἰδανικό, φαινόταν ἁρμονικὸ στὸ μικροσκόπιο ὅταν τὸ παγώσαμε εἶπε ὁ Stekhin.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.