13 Ιαν 2012

Ὁ Ἄρειος Πάγος λέει «Ἀθῶος ὁ ἡγούμενος Ἐφραίμ καί ὁ Μοναχός Ἀρσένιος»


Ὁ Ἄρειος Πάγος ἀνατρέπει τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου Ροδόπης καὶ δὲν ἰσχύει πλέον ἡ καταδίκη σὲ δεκαμήνη φυλάκιση (μὲ τριετῆ ἀναστολὴ) τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου καὶ (ἤδη προφυλακισμένου γέροντα Ἐφραίμ), τοῦ μοναχοῦ Ἀρσενίου καὶ τῆς ἐφέτου Μαρίας Ψάλτη, ἡ ὁποία ἐσφαλμένα εἶχε κριθεῖ ἔνοχος παραβίασης δικαστικοῦ ἀπορρήτου καὶ παράβασης καθήκοντος μὲ ἠθικοὺς αὐτουργοὺς τοὺς δύο μοναχούς. Ἡ ὑπόθεση ποὺ ἀφορᾶ τὸ «κλείσιμο» τῆς δίκης ποὺ ἐκκρεμοῦσε στὸ Πολυμελὲς Πρωτοδικεῖο Ροδόπης γιὰ τὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστὼς παραπέμπεται ἀπὸ τὸν Ἄρειο Πάγο στὸ Ἐφετεῖο Θρᾴκης γιὰ νὰ γίνει νέα δίκη μὲ διαφορετικὴ σύνθεση δικαστῶν....
Τὸ Ποινικὸ Τμῆμα Ἀρείου Πάγου υἱοθετώντας σχετικὴ πρόταση τοῦ Ἀντιεισαγγελέα Ἀρείου Πάγου Ν. Τσάγγα δέχεται ὅτι ἡ ἐφετειακὴ ἀπόφαση δὲν ἔχει νόμιμη αἰτιολογία, παρουσιάζει αἰτιολογικὰ κενά, ἀντιφάσεις καὶ ἐλλείψεις σὲ ἀρκετὰ σημεῖα.
Στὴ νέα δίκη ποὺ θὰ γίνει στὸ Ἐφετεῖο τὸ κατηγορητήριο ἀναμένεται νὰ...

 εἶναι γιὰ ὅλους ἐλαφρύτερο, ἀφοῦ ὁ Ἄρειος Πάγος θεωρεῖ ὅτι τυχὸν γνωστοποίηση τοῦ ἀποτελέσματος μόνο τῆς διάσκεψης ἑνὸς δικαστηρίου δὲν ἀποτελεῖ πλέον ἀξιόποινη πράξη.
Ἔτσι ἀποδεικνύεται ἤδη ὅτι στὴν ὑπόθεση αὐτὴ δὲν ὑπάρχει ἀδίκημα.

1 σχόλιο:

  1. Ας περιμένετε πρώτα και τη νέα εκδίκαση της υπόθεσης...

    ΥΑΚΙΝΘΟΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.