27 Ιαν 2012

Τουρκοκύπριοι δάσκαλοι στά κατεχόμενα: Τά προβλήματα στό Κυπριακό τά δημιούργησε ἡ Τουρκία

Ὁ τέως ἡγέτης τῶν Τουρκοκυπρίων Μεχμέτ Ἀλί Ταλάτ, σέ δηλώσεις του σέ ἰδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, ἀναφέρθηκε στή συνάντηση τῶν δύο ἡγετῶν μέ τό ΓΓ τοῦ ΟΗΕ στό Greentree.
Σύμφωνα μέ τόν τ/κ Τύπο, επε τι τό λο σκηνικό μετά τή συνάντηση δέν εναι θετικό καί πρόσθεσε τι χει πε πολλές φορές στόν Ντερβίς ρογλου τι πιβάλλεται πίλυση το Κυριακο καί τι μή λύση δέν εναι ναλλακτική λύση γιά τούς Τ/κ.
κ. Ταλάτ κάλεσε τόν Πρόεδρο τς Δημοκρατίας, σύμφωνα μέ τά δημοσιεύματα, νά παραμερίσει τούς φόβους του καί πιδεικνύοντας γετική στάση νά στραφε πρός πίλυση το Κυπριακο τό συντομότερο.
Στόν διο τηλεοπτικό σταθμό ταν φιλοξενούμενος καί σύμβουλος πί «προεδρίας» Ταλάτ ζντίλ Ναμί.
κ. Ναμί σχυρίστηκε στίς δηλώσεις του τι...
 χει περιοριστε σέ πολύ μεγάλο βαθμό λπίδα γιά λύση, τι δέν βρίσκει θετικά τά μηνύματα το ΓΓ το ΟΗΕ.
ξάλλου σέ δηλώσεις το γέτης το Κόμματος Κοινοτικς Δημοκρατίας Μεχμέτ Τσακιτζ επε τι ν πάρχει βούληση, πίτευξη συμφωνίας εναι δυνατή ντός 3-4 μηνν λλά εναι νωρίς γιά σύγκληση διεθνος διάσκεψης.
Γιά τήν πίτευξη λύσης, επε τι θά πρέπει νά γίνουν στό νησί κάποιες προεργασίες πως ο /κ νά κάνουν κάποια βήματα στό περιουσιακό καί τ/κ πλευρά στό θέμα τς διασταυρούμενης ψήφου καί μόνο τσι θά εναι δυνατή διεθνής διάσκεψη.
Επε κόμα τι στό Κυπριακό χουν συζητηθε τά πάντα καί τι εναι δυνατόν νά πιλυθε ντός 3 μηνν, ρκε νά πάρχει βούληση γιά ξεύρεση τς μέσης δο.
γ.γ. το «σωματείου» τν Τ/κ δασκάλων Σενέρ λτσίλ, ναφερόμενος στή συνάντηση, επε τι ο Κύπριοι δέν χουν πλέον καιρό γιά χάσιμο καί τι ατοί πού δημιούργησαν τό πρόβλημα εναι δύνατο νά τό πιλύσουν.
πως επε, στήν νακοίνωση το ΓΓ το ΟΗΕ μετά τή συνάντηση ναφέρεται τι τα σημεα πού δηγον στή μή λύση εναι τό δαφικό, τό περιουσιακό καί θέματα πού φορον τόν πληθυσμό στά κατεχόμενα, «προβλήματα πού δημιούργησε Τουρκία», πως σημείωσε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.