1 Δεκ 2011

Ἀνώτατο Γερμανικὸ δικαστήριο: Ἀπαγορεύεται νὰ προσεύχονται στὸ σχολεῖο οἱ μαθητὲς

ΒΕΡΟΛΙΝΟ, Associated Press. Τὸ κορυφαῖο διοικητικὸ δικαστήριο τῆς Γερμανίας ἔχει ἀποφανθεῖ ὅτι οἱ μαθητὲς δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ προσευχηθοῦν, ἐνῶ βρίσκονται στὸ σχολεῖο, μήπως δημιουργηθεῖ σύγκρουση. Τὸ δικαστήριο ἐπικύρωσε τὴν Τετάρτη μία ἀπόφαση κατώτερου δικαστηρίου ποὺ εἶχε ἀρνηθεῖ αὐτὸ τὸ δικαίωμα σὲ ἕνα μουσουλμάνο μαθητή, ὁ ὁποῖος εἶχε ζητήσει ἕναν ἰδιωτικὸ χῶρο προσευχῆς στὸ γυμνάσιό του στὸ Βερολίνο. Τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Διοικητικὸ Δικαστήριο τῆς Λειψίας, δήλωσε, ὅτι ἐνῶ ἡ ἀπόφαση δὲν ἀπαγορεύει τοὺς μαθητὲς σὲ γενικὲς γραμμὲς νὰ προσεύχονται στὰ διαλείμματα, ὁ μαθητὴς τοῦ Βερολίνου δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ προσευχηθεῖ.
Τὸ δικαστήριο εἶπε ὅτι οἱ προσευχὲς θὰ πρέπει νὰ ἀπαγορευθοῦν, ἂν ἡ θρησκευτικὴ πράξη μπορεῖ νὰ προκαλέσει θρησκευτικὲς συγκρούσεις στὸ σχολεῖο – κάτι τὸ ὁποῖο ἔγινε στὴν περίπτωση στὸ σχολεῖο τοῦ Βερολίνου. Τὸ δικαστήριο εἶπε ἐπίσης ὅτι ἡ δημιουργία ἑνὸς ξεχωριστοῦ χώρου προσευχῆς θὰ ὑπερέβαινε τὶς δυνατότητες τοῦ σχολείου τοῦ Βερολίνου. Ὅλα ξεκίνησαν τὸ Νοέμβριο τοῦ 2007, ὅταν ὁ Yunus M. γιὸς Γερμανοῦ ποὺ ἀσπάστηκε τὸ Ἰσλάμ, καὶ πολλοὶ ἄλλοι μαθητὲς ἔστρωσαν στὸν διάδρομό του σχολείου τὰ σακάκια τους γιὰ νὰ προσευχηθοῦν σ’ ἕνα διάλειμμα. Τὴν ἑπόμενη μέρα ἡ διευθύντρια ἐνημέρωσε τὸ παιδὶ καὶ τοὺς γονεῖς του ὅτι ἡ προσευχὴ δὲν ἐπιτρέπεται στοὺς χώρους τοῦ σχολείου, ποὺ ἔχει μαθητὲς ἀπὸ περίπου 30 διαφορετικὲς ἐθνικότητες καὶ...
 σχεδὸν ὅλες τὶς μεγάλες θρησκεῖες. Φοβήθηκε μήπως διαταραχθεῖ ἡ εἰρηνικὴ συνύπαρξη στὸ σχολεῖο, εἶπε.

Ο Yunus M. Ὑποστήριξε ὅτι ἐπειδὴ ὁ χρόνος προσευχῆς ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ καὶ τὴ δύση τοῦ ἥλιου, δὲν εἶχε καμία ἄλλη ἐπιλογὴ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ χειμώνα, παρὰ νὰ προσευχηθεῖ γύρω στὸ μεσημέρι, ἐνῶ ἦταν στὸ σχολεῖο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.