5 Δεκ 2011

ΝΑΤΟ πρὸς Σκόπια: "Ἂν δὲν λυθεῖ τὸ πρόβλημα τῆς ὀνομασίας, δὲν πάτε πουθενά…"


Στὶς δηλώσεις τοὺς πάντως ὁ Ἀμερικανὸς Πρέσβης καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ΝΑΤΟ ἀποκαλοῦν τὰ Σκόπια Μακεδονία!!!

Τὴν ἄποψη πὼς ἡ ἀπόφαση τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης ἐπὶ τῆς προσφυγῆς τῶν Σκοπίων κατὰ τῆς Ἑλλάδας, δὲν ἐπηρεάζει καὶ προφανῶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὴν ἀπόφαση τῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ, ἔτσι ὅπως αὐτὴ καταγράφηκε στὴ Σύνοδο τοῦ Συμφώνου στὸ Βουκουρέστι τὸ 2008, περὶ μὴ ἔνταξης τῶν Σκοπίων ἕως ὅτου ἐπιλυθεῖ τὸ θέμα τῆς ὀνομασίας, ἐξέφρασε καὶ πάλι σήμερα ὁ γενικὸς γραμματέας τοῦ ΝΑΤΟ Ἀντερς Φὸγκ Ράσμουνσεν. Ὁ κύριος Ράσμουνσεν τόνισε πὼς τὸ ΝΑΤΟ παραμένει στὴν θέση του πὼς ἡ πρόσκληση πρὸς τὴν πρώην Γιουγκοσλαβικὴ Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας θὰ ἐνεργοποιηθεῖ ἀμέσως μόλις βρεθεῖ μία «ἀμοιβαία ἀποδεκτὴ» λύση στὸ θέμα τῆς ὀνομασίας. Τὴν ἴδια στιγμή, σύμφωνα μὲ τηλεγράφημα τοῦ "MIA", μὲ τίτλο «Γουόλερς: Ἡ θέση τοῦ ΝΑΤΟ εἶναι γνωστὴ - ἡ Μακεδονία θὰ μπορεῖ νὰ καταστεῖ μέλος ὅταν λυθεῖ τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας», ὁ Ἀμερικανὸς Πρέσβης στὴν ΠΓΔΜ, Πὸλ Γουόλερς, κληθεῖς νὰ ἀπαντήσει σὲ δημοσιογραφικὴ ἐρώτηση σχετικὰ μὲ τὴν ἐτυμηγορία τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης ὅτι ἡ Ἑλλάδα, παρεμποδίζοντας τὴν ἔνταξη τῆς ΠΓΔΜ στὸ ΝΑΤΟ στὴ Σύνοδο τοῦ 2008, παραβίασε τὴν Ἐνδιάμεση Συμφωνία καὶ ἐὰν αὐτὴ θὰ ἐπηρεάσει τὴν ἐρχόμενη Σύνοδο τῆς Συμμαχίας ὥστε κατὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος ἡ ΠΓΔΜ νὰ καταστεῖ μέλος, τόνισε: «Ἡ θέση τοῦ ΝΑΤΟ εἶναι γνωστή. Ἡ Μακεδονία θὰ μπορεῖ νὰ καταστεῖ μέλος τοῦ ΝΑΤΟ ὅταν ἐπιλυθεῖ τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας. Τώρα εἶναι ὁ κατάλληλος καιρὸς οἱ ἡγέτες τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Ἑλλάδας νὰ καταβάλουν ἐπιπρόσθετες προσπάθειες  καὶ...
 νὰ λύσουν αὐτὸ τὸ ζήτημα».

«Νομίζω», ὑπέδειξε, σύμφωνα μὲ τὸ "MIA", ὁ κ. Γουόλερς, «ὅτι αὐτὸ συνιστᾶ εὐκαιρία ποὺ οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν μποροῦν νὰ τὴν ἐκμεταλλευτοῦν καὶ νὰ ἐντείνουν ἐκ νέου τὶς προσπάθειες νὰ λυθεῖ τὸ πρόβλημα καὶ τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας. Ἡ θέση τῶν ΗΠΑ εἶναι γνωστή, δὲν ἔχει ἀλλάξει. Οἱ ΗΠΑ στηρίζουν σθεναρὰ τὶς προσπάθειες τοῦ ΟΗΕ, τοῦ διαμεσολαβητῆ Μάθιου Νίμιτς, νὰ λυθεῖ αὐτὸ τὸ ζήτημα. Ἐμεῖς προσφέρουμε, ὅσο μποροῦμε, στήριξη γιὰ νὰ ἐπιλύσουμε αὐτὸ τὸ ζήτημα πρὸς ὄφελος καὶ τῶν δύο χωρῶν», πρόσθεσε, σύμφωνα μὲ τὸ τηλεγράφημα, ὁ κ. Γουόλερς.
Κληθεῖς νὰ σχολιάσει τὶς ἐξελίξεις καὶ ὁ εἰδικὸς ἀπεσταλμένος τοῦ ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, δήλωσε ἕτοιμος νὰ ἀναλάβει νέα διαπραγματευτικὴ πρωτοβουλία γιὰ τὸ θέμα τῆς ὀνομασίας τῆς ΠΓΔΜ.
Ὁ κύριος Νίμιτς τόνισε χαρακτηριστικὰ πὼς βρίσκεται σὲ τακτικὴ ἐπαφὴ μὲ τὶς κυβερνήσεις Ἑλλάδας καὶ FYROM καὶ χαρακτηριστικὰ τόνισε πὼς ἡ ἀπόφαση τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης εἶναι «μία εὐκαιρία νὰ σκεφτοῦν ἐποικοδομητικὰ γιὰ τὶς ἀμοιβαῖες σχέσεις τους καὶ νὰ ἐξετάσουν μία νέα πρωτοβουλία, προκειμένου νὰ φτάσουν σὲ λύση τοῦ προβλήματος».
Ἀπὸ τὴν πλευρά της ἡ Κομισιὸν δὲν σχολίασε ἐπὶ τῆς οὐσίας τὴν ἀπόφαση, μὲ ἐκπροσώπους της νὰ τονίζουν πὼς ἡ ἀπόφαση τῆς Χάγης εἶναι μία ἀφορμὴ γιὰ τὶς δύο χῶρες νὰ ἀνοίξουν ἐκ νέου ἕναν δίαυλο ἐπικοινωνίας, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ, μὲ στόχο νὰ φτάσουν σὲ μία ἀμοιβαία ἀποδεκτὴ λύση. Μία λύση ποὺ θὰ εἶναι πρὸς ὄφελος καὶ τῶν δύο κρατῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, ὅπως καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.