2 Δεκ 2011

Ἤχησε ξανὰ ἡ καμπάνα τῆς σκλαβωμένης Μονῆς τοῦ Ἄπ. Ἀνδρέα στὴν Καρπασία, ἀλλὰ οἱ Τοῦρκοι ἔδειξαν τὸ πραγματικό τους πρόσωπο.

Ἑκατοντάδες πιστοί, μὲ τὸν πόθο τῆς ἐπιστροφῆς ζωγραφισμένο στὰ πρόσωπά τους, συνέρευσαν, χθὲς τὸ πρωί, στὴν κατεχόμενη Καρπασία καὶ στὸ φημισμένο Μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἱερῆς μνήμης τοῦ ἰδιαίτερα ἀγαπητοῦ, στοὺς πιστούς της Κύπρου, Πρωτόκλητου Ἀποστόλου. Τὸ κατεχόμενο, ἀπὸ τὸ 1974, Μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Ἀντρέα εἶναι ἀπόλυτα συνδεδεμένο μὲ τὴν ἱστορία, τὴν παράδοση καὶ τὴ λαογραφία τοῦ τόπου μας, ἀποτελεῖ τὴ Μονὴ σύμβολο γιὰ τὴ μαρτυρική μας πατρίδα καὶ στὸν Πρωτόκλητο Ἀπόστολο στρέφονται οἱ πόθοι καὶ οἱ παλμοὶ τοῦ κυπριακοῦ ἑλληνισμοῦ γιὰ ἐλευθερία καὶ δικαίωση. Ἡ Θεία Λειτουργία τελέστηκε ἀπὸ τὸν οἰκονόμο π. Ζαχαρία, ποὺ γιὰ 37 τώρα χρόνια στέκεται ἄγρυπνος φύλακας τοῦ μοναστηριοῦ, κάτω ἀπὸ πολὺ ἀντίξοες συνθῆκες.
Οἱ κατοχικὲς δυνάμεις ἀποκάλυψαν γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὸ πραγματικὸ πρόσωπό τους, προβαίνοντας σὲ νέα ἐπίδειξη δυνάμεως, ἀπαγορεύοντας στὸν Ἐπίσκοπο Καρπασίας Χριστοφόρο νὰ προστεῖ τῆς Θείας Λειτουργίας, καταδεικνύοντας ἔτσι τὶς πραγματικὲς προθέσεις τῆς Τουρκίας, οἱ ὁποῖες ἀντιβαίνουν σὲ κάθε Ἀρχὴ Διεθνοῦς Δικαίου καὶ τῆς σύμβασης ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἐλευθερία ἄσκησης τῆς θρησκευτικῆς λατρείας. Οἱ Τοῦρκοι ἐπέτρεψαν στὸν Καρπασίας Χριστοφόρο ἁπλὰ νὰ παραστεῖ στὴ Θεία Λειτουργία καὶ νὰ κηρύξει τὸν θεῖο λόγο.  Σὲ δηλώσεις του, ἀμέσως μετὰ τὸ τέλος τῆς λειτουργικῆς συνάξεως, ὁ Θεοφιλέστατος ὑπογράμμισε μὲ νόημα ὅτι...
 «ὅταν κανεὶς ζήσει καὶ βιώσει τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, τότε μέσα τοῦ καλλιεργεῖται καὶ ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ ἀγάπη καὶ ὅλες ἐν γένει οἱ ἀρετές, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπαραίτητες σὲ ἕνα λαό, σὲ ἕνα ἔθνος ὀρθόδοξο, χριστιανικὸ γιὰ νὰ ζήσει καὶ νὰ ἐπιβιώσει».

Τὰ 37 χρόνια ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ ἄφησαν ἔντονα τὰ σημάδια τους στὸ μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα. Ὅσες προσπάθειες ἔγιναν γιὰ τὴν ἀναστήλωσή του σκόνταψαν στὴν τουρκικὴ ἀδιαλλαξία καὶ τὰ παιγνίδια τῶν κατοχικῶν ἀρχῶν τῆς Ἄγκυρας.
Ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση στοὺς τουρκικοὺς ἰσχυρισμοὺς ὅτι τὸ μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα ἀποτελεῖ ἰδιοκτησία τοῦ θρησκευτικοῦ ἱδρύματος ΕΒΚΑΦ, ἔδωσε μὲ δηλώσεις τοῦ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, τονίζοντας ξεκάθαρα ὅτι «ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας ἀνήκει στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ σὲ κανένα ἄλλο».

Παράλληλα ἀνέφερε ὅτι ζήτησε ἀπὸ τὸ Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς νὰ συμφωνηθεῖ κοινὴ διακήρυξη οὕτως ὥστε ἡ Τουρκία νὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ σεβαστεῖ τὰ μνημεῖα, τὰ ὁποῖα ἀνήκουν σὲ ὅλους καὶ νὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος τῆς συντήρησής τους.
«Ἡ προσπάθειά μας θὰ εἶναι συνεχής, ὁ ἀγώνας θὰ εἶναι συνεχής, μέχρις ὅτου φθάσουμε στὸ ποθούμενο ἀποτέλεσμα, νὰ τύχουμε τῆς πλήρους ἐλευθερίας μας καὶ νὰ εἴμεθα ἀφέντες στὸν τόπο μας», ἐπεσήμανε.
Ρομφαία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.