22 Νοε 2011

ΗΠΑ: Νοσοκομεῖο ἀπειλεῖ νοσοκόμες ποὺ δὲν θέλουν νὰ συμμετέχουν σὲ ἐκτρώσεις

Στὴν φωτογραφία: οἱ 12 νοσοκόμες τοῦ Πανεπιστημίου Ἰατρικῆς καὶ Ὀδοντιατρικῆς του Νιοῦ Τζέρσεϊ (UMDNJ), ποὺ ἀρνοῦνται νὰ συμμετέχουν σὲ ἀμβλώσεις, μαζὶ μὲ τὸν Ρεπουμπλικάνο Γερουσιαστὴ Christopher Smith. Οἱ δώδεκα νοσοκόμες ἔχουν καταθέσει μήνυση καὶ εἶναι ἀντίθετες στὴ νέα πολιτικὴ τοῦ UMDNJ τὸ ὁποῖο ἀπαιτεῖ ἀπὸ αὐτὲς νὰ συμμετέχουν σὲ ἀμβλώσεις, μία ἀπότομη ἀλλαγὴ ἀπὸ τὴν μέχρι τώρα πολιτικὴ τοῦ νοσοκομείου. Τὸ Πανεπιστήμιο Ἰατρικῆς καὶ Ὀδοντιατρικῆς του Νιοῦ Τζέρσεϋ ἀγνοεῖ μία δικαστικὴ ἐντολὴ καὶ ἀπειλεῖ μὲ διακρίσεις τὶς 12 νοσοκόμες ποὺ εἶναι ἀντίθετες μὲ τὶς ἐκτρώσεις καὶ ὑπὲρ τῆς ζωῆς (pro-life). Δικηγόροι τῆς δικηγορικῆς ἐταιρίας Alliance Defense Fund (ADF) ἐκπροσωποῦν τὶς νοσηλεύτριες στὴν κατάθεση Αἴτησης ἀσφαλιστικῶν μέτρων κατὰ τοῦ νοσοκομείου.
Τὸ νοσοκομεῖο προσπαθεῖ νὰ ἐξαναγκάσει τὶς νοσοκόμες νὰ συμμετάσχουν σὲ συνεδριάσεις ποὺ θὰ ἐπιβάλλουν διακρίσεις ὅσον ἀφορᾶ τὴν μεταφορὰ θέσεων ἐργασίας καὶ ἄλλες ἀλλαγὲς στὴν ἀπασχόλησή τους μόνο γιὰ ἕνα λόγο: Οἱ νοσοκόμες δὲν θέλουν νὰ βοηθήσουν στὶς ἀμβλώσεις. Ἡ κίνηση τοῦ νοσοκομείου εἶναι μία κατάφωρη παραβίαση τῆς δικαστικῆς ἀπόφασης. "Αὐτὲς οἱ pro-life νοσοκόμες δὲν πρέπει νὰ πέσουν θύματα ἐκφοβισμοῦ σὲ διακρίσεις γιὰ...
 τὴν ἀπασχόληση ποὺ ἀπαγορεύεται τόσο ἀπὸ τὴν ὁμοσπονδιακὴ νομοθεσία ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν δικαστικὴ ἀπόφαση," λέει ὁ Matt Bowman, νομικὸς σύμβουλος τῆς ADF. «Τὸ νοσοκομεῖο ἀπειλεῖ νὰ ἐπιβάλει ἐργασιακὲς διακρίσεις σὲ αὐτὲς τὶς νοσοκόμες λόγω τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἠθικῶν τους ἀντιρρήσεών τους στὸ θέμα τῆς ἄμβλωσης.«Τέτοιες διακρίσεις εἰς βάρος τῶν νοσοκόμων ποὺ ὑπερασπίζονται τὴ ζωὴ παραβιάζουν τὴν πολιτειακὴ καὶ τὴν ὁμοσπονδιακὴ νομοθεσία, τὴν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου στὴν συγκεκριμένη περίπτωση, καὶ ἀκόμη καὶ τὴν πολιτικὴ τοῦ ἴδιου του νοσοκομείου ποὺ οἱ δημόσιες δηλώσεις τοῦ λένε ὅτι κανένας νοσηλευτὴς δὲν πρέπει νὰ συμμετέχει σὲ διαδικασίες γιὰ τὶς ὁποῖες εἶναι ἀντίθετος."


Μία προσωρινὴ διαταγὴ τοῦ Περιφερειακοῦ Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ τῆς περιοχῆς τοῦ New Jersey ἐξέδωσε στὶς 3 Νοεμβρίου ἀπαγόρευση τὸ νοσοκομεῖο νὰ κάνει ἐργασιακὲς διακρίσεις ἕως ὅτου τὸ δικαστήριο ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ ἐξετάσει τὴν ὑπόθεση. Ἡ ἀκροαματικὴ διαδικασία ἔχει προγραμματιστεῖ γιὰ τὶς 5 Δεκεμβρίου.


Ἂν καὶ τὸ νοσοκομεῖο θεωρεῖ τὴν ἀπειλὴ ἐργασιακῶν ἀλλαγῶν ὡς «λογικὲς διαρρυθμίσεις», ἡ ADF ὑποστηρίζει ὅτι, ἐπειδὴ τὰ δικαιώματα τῆς συνείδησης σχετικὰ μὲ τὴν ἄμβλωση εἶναι ὑψίστης σημασίας στὸ νόμο, «ὁ νόμος σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση δὲν ἐπιτρέπει στοὺς ἐργοδότες νὰ διαπραγματευτοῦν ‘λογικὲς διαρρυθμίσεις’ σὲ θέματα ἔκτρωσης. "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.