24 Νοε 2011

Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης ἀπέναντι στόν Ἀπόστολο Μακράκη
Το Μάριου Μπέγζου, ναπλ. Καθηγητή Θεολογικς Σχολς Πνεπιστημίου θηνν
φέτος (2001) συμπληρώνονται 150 χρόνια πό τήν γέννηση το λέξανδρου Παπαδιαμάντη (4.3.1851) καί 90 τη πό τήν κοίμησή του (1911). Ο πέτειοι χρησιμεύουν στήν νάμνηση χι μόνο το παρελθόντος λλά καί το μέλλοντος λων μας, φο τά ρωτήματα παραμένουν, μολονότι ο παντήσεις λλάζουν. Σκιαθίτης διηγηματογράφος νσαρκώνει μιά στάση ζως πο συνεχίζει νά εναι πίκαιρη καί ζωτική. Τήν σημασία τς προσφορς το μπορομε νά τήν ντιληφθομε καλύτερα, ν τόν συγκρίνουμε μέ ναν λλο ρηξικέλευθο χριστιανό διανοούμενο τς ποχς του, τόν Σίφνιο λόγιο πόστολο Μακράκη (1831-1905), πο ντιπροσωπεύει μιάν ντελς λλιώτικη ντίληψη γιά τήν κκλησία καί τόν νεοελληνισμό. νάμεσα στόν λέξανδρο Παπαδιαμάντη καί στόν πόστολο Μακράκη φίστανται πάρα πολλές διαφορές.
Μιά πρώτη διαφοροποίηση μεταξύ Παπαδιαμάντη καί Μακράκη πο μέ μφαση πισημαίνεται πό τό Σκιαθίτη μς εναι πόσταση πο χωρίζει τό μακρακισμό πό τό φιλοκαλικό κίνημα ναγέννησης τς ρθοδοξίας στό 18ο-19ο α. γνωστό μέ τή μειωτική πωνυμία...
"Κολλυβάδες", πο ναφάνηκε στό γιον ρος μέ γήτορα τόν γιο Νικόδημο τόν γιορείτη καί συνίστατο στήν ναβίωση τς ρθόδοξης πατερικς παράδοσης μέ πίκεντρο τή μελέτη τς "Φιλοκαλίας" καί ρατό ναγνωριστικό σημεο τή συχνή συμμετοχή τν πιστν στό μυστήριο τς θείας εχαριστίας.
Ο ντίπαλοί της φιλοκαλικς γιορετικς κίνησης κατασυκοφάντησαν τούς πρωτεργάτες ατς τς πρωτοβουλίας κάνοντας κατάχρηση τς συνήθειας νά τηρεται πιστά λατρευτική παράδοση τς ρθοδοξίας καί νά μή τελονται μνημόσυνα τήν Κυριακή, μέρα νάστασης, παρά μόνο τό Σάββατο, μέρα μνήμης τν νεκρν καί προσφορς κολλύβων στό ναό. τσι πινοήθηκε τό περιπαικτικό παρωνύμιο "Κολλυβάδες" πό τή δθεν νομιζόμενη τυπολατρική προσκόλληση στά "κόλλυβα", ν στήν πραγματικότητα προκειτο γιά ρωμαλέο κκλησιαστικό κίνημα νακαίνισης μέ βάση τή "Φιλοκαλία" τν νηπτικν πατέρων τς μυστικς θεολογίας τς ρθοδοξίας. Κατάλοιπα τν καταδιωγμένων "Κολλυβάδων" βρκαν καταφύγιο στή Σκιάθο, πο κατά μία εστοχη παρατήρηση το Τάκη Παπατσώνη1 εναι σκιά το θωνα (Σκιάθος: Σκιά το θως: Σκί-θως).
τσι Παπαδιαμάντης τρέφεται πό τήν ρθόδοξη παράδοση στή φιλοκαλική τς κδοχή μέ τήν ποία κρίνει, συγκρίνει καί κατακρίνει τό μακρακισμό. πέναντι στόν δυτικό, προτεσταντικό καί εσεβιστικό Μακράκη2 ρθώνεται νατολικός, ρθόδοξος καί φιλοκαλικός Παπαδιαμάντης. διαιτέρως ποκαλυπτικός εναι κοσμοκαλόγερός μας στή νεκρολογία το συντοπίτη το ερομονάχου πατρός Διονυσίου τόν ποο διαφοροποιε πό τόν μακρακισμό πο τόν τοποθετε στόν συχασμό τν φιλοκαλικν τς ρθοδοξίας. Μάλιστα πογραμμίζει γιός μας γιά τούς Κολλυβάδες τι "τό σκωπτικόν πίθετον ναξίως δόθη ατος πό φθονερν του μοναστικο βίου πτήνων"3 καί σημειώνει πιπροσθέτως τι "κ τν Κολλυβάδων σαν κ τν παλαιν λογίων πατέρων Κορίνθου Μακάριος, Νοταρς, γιος τιμώμενος, θανάσιος Πάριος καί Νικόδημος πολυγραφώτατος, Κύριλλος, λίας, ρσένιος καί λλοι νάρετοι πατέρες"4.
Σέ λλη συνάφεια δηλώνει ρητά τι Μακράκης πιχείρησε νά πομιμηθε τά "κολλυβάδικα" θιμα γιά τήν συχνή θεία μετάληψη, λλά χωρίς καμμιά πιτυχία, διότι προκειτο γιά ξηρό τυπολοατρικό, πιδερμικό μιμητισμό: " ν λόγω διδάσκαλος "Μακράκης", ατός μλλον εχεν κολουθήσει τινά τν παλαιν θίμων μοναστικς τινός κοινότητος, λίαν ρχαιοπρεπος, ες τήν ποίαν νκον ο σκηταί οτοι. Οτω συνέπεσαν ν μέρει ες τάς δοξασίας"5. ξηγε τήν μακρακική ποτυχία στήν πομίμηση το φιλοκαλικο νανεωτικο κινήματος μέ τόν κόλουθο τρόπο: "Παρά τν Κολλυβάδων τούτων θέλησε καί κ. Μακράκης νά μιμηθ τινά θιμα, ς τό τς συχνς μεταλήψεως καί λλα, καί πέτυχεν, ς εκός. Διότι δέν δόθη ες κοσμικούς νθρώπους νά μιμνται τά θιμα τν σκητικν κείνων νδρν, τν ν μέμπτω πολιτεία διαγόντων, οδ' ξεστιν ες τούς ν τή τύρβη το κόσμου βιούντας νά παραδώσει τά σεμνά καί ψηλά κενα πράγματα"6.
Γιά τόν Σκιαθίτη διηγηματογράφο Σίφνιος λόγιος φέρεται σάν προτεστάντης κι χι ς ρθόδοξος. Παρόλα τά καλά πο το ναγνωρίζει τόσο στίς προθέσεις σο καί στό θος, στόσο μέ τρόπο νυποχώρητο Παπαδιαμάντης μέμφεται τόν Μακράκη γιά προτεσταντισμό7 καί μάλιστα κατ' πανάληψη στά ργα του. κοσμοκαλόγερος τς λογοτεχνίας μς πορρίπτει τόν μακρακισμό μέ τήν ργίλη ποστροφή: "Τί καινοτομίαι, τί ξενισμοί, τί λεσχηνεαι εναι ατά; Προτεστάνται εμεθα μες δ;"8.
Στήν πιστολογραφία το μάλιστα Παπαδιαμάντης γίνεται σαφέστερος καί δριμύτερος: " οσία το προτεσταντισμο δέν γκειται τόσον ν τή μή τιμή τν εκόνων καί τν λειψάνων, σον ν τή πορρίψει το κύρους τν Οκουμενικν Συνόδων, τν Πατέρων καί τς παραδόσεως, ν τή πολύτω λευθερία το ρμηνεύειν καστον τάς Γραφς, πως ν ατ ρέσκη. Τοτο δέ κριβς πράττει καί κ. Μακράκης, στις περιέρχεται τάς πόλεις καί τά χωρία ρμηνεύων κατά τήν δίαν ατο φαντασίαν τάς ερς Γραφς, νευ κύρους, νευ δείας καί γκρίσεως κκλησιαστικς"9.
πτή καί ρατή διαφοροποίηση το ρθοδόξου καί το προτεσταντικο στοιχείου ντοπίζεται στήν ριοθέτηση το κοινωνικο καί το τομικο παράγοντα. προτεσταντισμός εναι νας θρησκευτικός τομικισμός, που τό τομο χει πόλυτη προτεραιότητα, προηγεται διώτης πιστός καί λος βίος ξατομικεύεται. ντιθέτως στήν ρθοδοξία πρυτανεύουν τό κοινωνικό, τό κοινοτικό καί τό κοινοβιακό στοιχεο. κκλησία κατανοεται ς σμα Χριστο καί χι ς σωματεο χριστιανν. καταστατική πράξη τς κκλησίας, θεία εχαριστία, λέγεται καί εναι "θεία κοινωνία", γι' ατό δη στήν πρωτοχριστιανική παράδοση διακηρυσσόταν πεποίθηση: "unus christianus, nullus christianus", δηλαδή "νας χριστιανός σον κανένας χριστιανός".
Τέτοια κριβς ρθόδοξη κκλησιαστική ατοσυνειδησία ντιτάσσει Παπαδιαμάντης στόν Μακράκη, τόν ποο χει κατηγορήσει γιά προτεσταντική κακοδοξία, καί ριοθετε τήν δική του κκλησιαστική ρθοδοξία μέ τόν κόλουθο τρόπο: "γώ εμαι τέκνον γνήσιόν της ρθοδόξου κκλησίας κπροσωπουμένης πό τν πισκόπων της. άν δέ τυχόν πολλοί τούτων εναι μαρτωλοί, ρμοδία νά κρίνη εναι μόνον κκλησία, καί μόνον τό πειρον λεος το Θεο μες πρέπει νά πικαλώμεθα. Τό κύρος καί τήν νότητα τς κκλησίας μες δέν τά συγχέομεν μέ τάς μαρτίας τν προσώπων, καθώς ο παρασυνάγωγοι σες"10.
Γιά τόν Παπαδιαμάντη κκλησία εναι Σμα Χριστο, ν γιά τόν Μακράκη ατό πο προέχει καί μέλλει νά σώσει τόν νθρωπο καί τήν νθρωπότητα, τόν χριστιανισμό καί τόν λληνισμό μαζί, εναι να σωματεο χριστιανν, γι' ατό λλωστε διος διά βίου προέβαινε στήν δρυση πολλν καί λλεπάλληλων σωματείων θρησκευτικο πολιτικο προσανατολισμού11.
Μέ ατόν τόν τρόπο μως κκλησία διαφθείρεται: στό Σμα Χριστο καταντ σωματεο χριστιανν. τσι καταργεται κκλησιαστικότητα καί ναφύεται παραεκκλησιαστικότητα. σχέση τς κκλησίας μέ τήν παραεκκλησιαστική θρησκευτική ργάνωση εναι εθέως νάλογη μέ τήν σχέση το κράτους καί το παρακράτους, τς παιδείας καί τς παραπαιδείας, τς οκονομίας καί τς παραοικονομίας, το σώματος καί το σωματείου, τς ρθοδοξίας καί τς τεροδοξίας, το φιλοκαλικο συχασμο καί το προτεσταντικο εσεβισμο, δηλαδή τς κκλησιαστικότητας καί τς θρησκευτικότητας.
συγκεκριμένη διαφορά ντοπίζεται στήν προτεραιότητα: ποιός προηγεται; Χριστός χριστιανός, κκλησία τό τομο; τό σμα τό σωματεο; τό Σμα το Χριστο τό σωματεο τν χριστιανν; κκλησιαστικότητα θρησκευτικότητα; Μέ τήν γλώσσα το Παπαδιαμάντη λοιπόν: "Ποος Μητροπολίτης, ποία Σύνοδος, δύναται ποτέ ν'ναγνωρίση τόν κ. Μακράκην ς ρθόδοξον, άν οτος δέν προσέλθη πλς καί καθαρς, ν ταπεινώσει, νευ σοφισμάτων καί νευ στεροβουλίας, άν δέν προσπέση ες τήν κκλησίαν νά επη τό μαρτον, ν' ποπτύση τό τρισύνθετον καί πάσαν λλην κακοδοξίαν, καί νά επη τι μετανοε ελικρινς; ς σος πρός σην τολμ νά διαπραγματεύεται πρός τήν κκλησίαν, τι θρασύτερον, ς θεραπαίνιδα θέλει νά τήν μεταχειρισθ γχίστροφος διαλεκτικός, πολυπλαγκτος γορητής, ξιν, να κκλησία ατή καί χι Μακράκης μολογήση τι σφαλε νά τόν ποκηρύξη: Οον ξαίσιον πτμα! Οος κρημνός! ν μως λησμονε πολύστροφος λογοκόπος, τό τι ο ρειοι καί ο πολλινάριοι καί ο ριγένεις σαν πολύ ατο εφραδέστεροι καί λογιώτεροι καί πιφανέστεροι... λλ' ες τήν περίπτωσιν ατήν τακτος εναι κ. Μακράκης, στις δέν πείθεται ες τήν κκλησίαν"12.
Μέ τέτοια κκλησιολογική λογική ρθόδοξης ατοσυνειδησίας Σκιαθίτης γιος του αώνα μς γράφει γιά τόνΣιφνιο "Σωκράτη το 19ου αώνα" τά ξς: "πς χριστιανός φείλει νά πειθαρχ ες τούς ρατούς ντιπροσώπους τς κκλησίας, ετε μαρτωλοί εναι οτοι ετε γιοι, καί νά μή πλησιάζη ες τόν Μακράκη. λλως, θά τον ναρχία καί τίποτε λλο"13. Σέ λλη πάλι συνάφεια διαδηλώνει τίς πόψεις του μέ μφαντικότερο τρόπο: "Τό βμα τς κκλησίας δέν εναι, πως τό βμα τό δικανικόν, τό βμα τό πολιτικόν, που πάρχουν ρήτορες καί ντιρρήτορες... Τό κκλησιαστικό βμα - μβων- εναι αστηρόν, ποκλειστικόν, αθεντικόν. Ες μόνος μιλε. ποτίθεται, τι λέγει, χι διδόμενα, λλά συμπεράσματα, παραδεδεγμένα, ναμφισβήτητα, δόγματα. Δέν πιτρέπονται κε α ατοσχέδιοι νοησίαι. Διά τοτο ες κενος πρέπει νά εναι χρισμένος πό τήν κκλησίαν// φείλει νά εναι τό στόμα τς κκλησίας, πειδή συζήτησις δέν πιτρέπεται, οτε δευτερολογία, οτε διακοπ. νάγκη ρα νά εναι κληρικός"14.
Τό φάντασμα το Μακράκη καί σκιά το Παπαδιαμάντη μέλλουν νά παραμένουν διαρκς μαζί μας σέ κάθε τίμια ναζήτηση τς λήθειας το γένους μας σέ κάθε τύπο καί σέ κάθε καιρό. πιλογή πέρ το νός το λλου ποτελε προσωπική πιλογή καθενός μας καί συλλογική εθύνη λων μας.
________________
1. Τ. Παπατσώνης, σκηση στόν θω, θήνα 1963 (1984), 14.
2. Λ. Μπράνγκ, Τό Μέλλον το λληνισμο στόν δεολογικό Κόσμο το Α. Μακράκη, θήνα 1997, 111: " Μακράκης ... ναδεικνύεται τελικά ντί-συχαστικός".
3. Α. Παπαδιαμάντης, παντα (πιμ.), Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, 5 τόμοι, θήνα 1981-1988, τόμ. Ε?, σέλ. 330. Πρβλ. τόν σχολιασμό το Ζ. Λορεντζάτου, Μελέτες, θήνα 1994, τόμ. Ά', σέλ. 235-258.
4. Στό διο.
5. Παπαδιαμάντης, ο.π., Β', 498-499.
6. Παπαδιαμάντης, ο.π., Ε', 330.
7. Εστοχα κάνει λόγο γιά τόν "ρθόδοξο προτεσταντισμό" το Μακράκη π. Θεοκλητός Διονυσιάτης (στό Μπράνγκ, ο.π., 30 καί 28-30, που καταχώριση τς ντιμακρακικς τοποθέτησης το π. Φιλοθέου Ζερβάκου).
8. Παπαδιαμάντης, ο.π., Δ', 148.
9. Παπαδιαμάντης, ο.π., Ε', 163.
10. Παπαδιαμάντης, ο.π., Ε', 165. Πρβλ. παλαιότερη μελέτη μας: Μ. Μπέγζος, "λέξανδρος Παπαδιαμάντης καί πόστολος Μακράκης: "ειπλάνητος Διδάχος" "Κοσμοκαλόγερος"; Νέα Κοινωνιολογία, τχ. 27 (νοιξη 1999), 32-42 πο φορμήθηκε πό προφορική πόδειξη το ποιητ Δημήτρη Κοσμόπουλου γιά τήν ντιστικτική σχέση Παπαδιαμάντη-Μακράκη.
11. Πρβλ. Μπράνγκ, ο.π., 313επ., δ. 327 που διασύνδεση το μακρακισμο μέ τίς μετέπειτα παραεκκλησιαστικές ργανώσεις ("δελφότητες Θεολόγων") στήν λλαδική κκλησία μέ πρωτεργάτη τόν ρχιμανδρίτη π. Εσέβιο Ματθόπουλο (1849-1929), ρχικά παδό το π. Μακράκη καί μετά (μετά τήν ποσκίρτησή του πό τόν μακρακισμό) δρυτή τς "Ζως" (1907). Πρβλ. Χ. Γιανναρς, ρθοδοξία καί Δύση στή Νεώτερη λλάδα, θήνα 1992, 348] π., 359: " πρώτη ξωεκκλησιαστική ργάνωση στήν λλάδα δρύεται τόν Σεπτέμβριο το 1976 πό τόν πόστολο Μακράκη". Βλ. τήν διδακτορική διατριβή στό Τμμα Ποιμαντικς καί Κοινωνικς Θεολογίας το Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μέ πιβλέποντα καθηγητή τόν π. Θεόδωρο Ζήση) το μμ. Καραγεωργούδη, Χριτσιανισμός καί Πολιτική κατά τόν πόστολο Μακράκη, Θεσσαλονίκη 1992, δ. σέλ. 107επ., που τεκμηριώνεται "μακρακική" γενεαλόγηση το κινήματος "Χριστιανική Δημοκρατία" καί τν ργανωσιακν πρωτοβουλιν το Αγουστίνου Καντιώτη.
12. Παπαδιαμάντης, ο.π., Ε?, 164.
13. Παπαδιαμάντης, ο.π., Γ?, 576.
14. Παπαδιαμάντης, ο.π., Δ?, 148.
(Πηγή: "ερά Μητρόπολις ττικς")

25 σχόλια:

 1. Πολύ καλό άρθρο, συγχαρητήρια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Επιτέλους θίξατε το θέμα των αδελφοτήτων. Τόσο καιρό προσπαθούσα να σας ψυχολογήσω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μεταφέρω απόσπασμα από το: http://www.orthros.org/Greek/EA/EA.htm#q16


  Πρίν ἀπ᾽ ὅλα πρέπει νά ποῦμε ὅτι πολλοί ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας σχετίζονται μέ τίς χριστιανικές ὀργανώσεις εἴτε ὡς τακτικά μέλη τους εἴτε ὡς συμμετέχοντες στούς κύκλους τους στίς ὁμάδες νέων κλπ. Πολλοί ἀπ᾽ αὐτούς εἶναι εὐλαβέστατοι καί ἀξιόλογοι. Ὅσα θά εἰπωθοῦν δέν ἀφοροῦν τά πρόσωπα ἀλλά τό πνεῦμα, ἡ νοοτροπία τῶν χριστιανικῶν ὀργανώσεων, άδελφοτήτων κλπ..
  Οἱ ὀργανώσεις αὐτές ἀρχίζουν νά ἐμφανίζονται πρός τό τέλος τοῦ 19ου αἰῶνα κυρίως μέ τόν Ἀπόστολο Μακράκη πού ξέφυγε ἀπό τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία. ἀκολουθοῦν ἡ «Ζωή» στήν πρώτη δεκαετία τοῦ 20ου αίῶνα δημιούργημα τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου καί οἱ Ὀρθόδοξες Χριστιανικές Ἑνώσεις τοῦ π. Ἀγγέλου Νησιώτου. Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽60 ἔχουμε τήν ἀπόσχιση ἀπό τή «Ζωή» τμήματος της πού ὀνομάζεται «Σωτήρ», ἐνῷ τήν ἴδια περίοδο ἱδρύεται καί ἡ ἀδελφότης «Σταυρός».
  Οἱ ὀργανώσεις αὐτές, σχηματικῶς μιλώντας, ἀποτελοῦν τόν τρίτο πυλῶνα καί τόν πιό πρακτικό ἀπό ὅπου εἰσῆλθε στήν πατρίδα μας ὁ ἐκδυτικισμός, ὁ εὐσεβισμός καί ἡ ἀλλοτρίωση ἀπό τήν ὀρθόδοξη παιδεία καί Παράδοση. Εἶχε προηγηθεῖ α) ἡ ἀλλοίωση τῆς Παιδείας ἀπό τόν Κοραή καί τούς δυτικοθρεμμένους λογίους καί β) ἡ βίαιη διακυβέρνηση τῶν Βαυαρῶν μέ τούς άντορθόδοξους νόμους, τή διάλυση τῶν μοναστηριῶν καί τήν δικτατορική παρέμβαση στήν Ἐκκλησία.
  Οἱ ἱδρυτές τῶν ὀργανώσεων ξεκίνησαν μέ ἁγνές προθέσεις, ἀλλά μέ κρυφή ὑπερηφάνεια καί περιφρόνηση στήν Ὀρθόδοξη παραδοση. Οὐσιαστικά ἀρνήθηκαν τίς ὀρθόδοξες προϋποθέσεις καί μαζί μ᾽ αὐτό τόν ἀληθινό σκοπό τῆς χριστιανικῆς ζωῆς πού εἶναι ἡ κάθαρση ἀπό τά πάθη διά τῆς ἀσκήσεως, ὁ φωτισμός καί ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Θαμπωμένοι ἀπό τά «ἀποτελέσματα» τῶν μεθόδων ἱεραποστολῆς τῶν παπικῶν καί προτεσταντῶν, τίς οἰκειοποιήθηκαν. Ρίχτηκαν σέ μιά ἀγχώδη δράση μέ κηρύγματα, κατηχητικά κύκλους μελέτης ἁγίας Γραφῆς, κατασκηνώσεις κλπ. ἀκολουθώντας τά δυτικά πρότυπα. Ἔδωσαν πίστη στήν ἀλλαγή συμπεριφορᾶς καί παρέβλεψαν τή διδασκαλία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Πίστεψαν στή δύναμη τῶν πολλῶν λόγων, τῶν ἐπιστημονικῶν ἀποδείξεων καί τῆς πειθοῦς γιά νά μεταστρέψουν τούς ἀνθρώπους, νά τούς φέρουν κοντά στό Θεό. Ἀλλά μέ τόν τρόπο αὐτό πέτυχαν νά βελτιώσουν μόνο ἐξωτερικά τούς ἀνθρώπους πού τούς πλησίαζαν. Ἡ εὐσέβεια πού συμπεριλαμβάνει τήν ὀρθόδοξη πίστη καί τήν ἐν Χριστῷ ζωή μετατράπηκε σέ εὐσεβισμό σέ «μόρφωσιν εὐσεβείας». Τό νά πηγαίνουμε στήν Ἐκκλησία εἰ δυνατόν στό ναό τῆς ἀδελφότητος, νά ἐξομολογούμαστε στόν πνευματικό τῆς ἀδελφότητος, νά διαβάζουμε τήν Ἁγία Γραφή, νά μή λέμε ἄσχημα λόγια καί πρό πάντων νά διαβάζουμε τά ἔντυπα τῆς ὀργανώσεως καί νά πηγαίνουμε στούς κύκλους αὐτό ἀποτελοῦσε τό Ακαί τό Ω τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλά είστε τελείως λάθος. Οι οργανώσεις έχουν ορθοδοξότατο πνεύμα και μην ακούτε τέτοιες απόψεις. Δείτε τι προσέφεραν τόσες δεκαετίες. Μήπως κάποιοι τις ζηλεύουν και γι' αυτό τα λένε αυτά;;;

  Μάριος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η OOAA (Ορθόδοξη Ομάδα Αντισωτηρικού Αγώνα) είναι εδώ. Θα λέει την άποψή της όσο και αν κάποιοι την πολεμούν με σθένος...

  Καιρός να γυρίσουνε στις ενορίες. Να ενσωματωθούν εκεί που βρίσκεται κ η υπόλοιπη εκκλησία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ἀδέλφια μήν τσακωνόμαστε μεταξῦ μας. ὅπως ἔλεγε καί ὁ γεροΠαΐσιος και λάθος νά ἔχουν νά μήν τίς πολεμοῦμε. Ἄλλωστε ἐδῶ καί μερικά χρόνια ἔχουν στραφῆ περισσότερο στήν ὀρθόδοξη παράδοση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. οργανώσεις:προτεσταντισμός ελληνικής εμπνεύσεως

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ο Μπέγζος είναι ο υπερασπιστής του βλάσφημου Ανδρουλάκη.

  Για να ξέρετε τί διαβάζετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλά ανώνυμε 12:02 μ.μ. μας έπεισες.
  Σε αυτά που γράφει έχεις τίποτε να αντιπροτείνεις και να επιχειρηματολογήσεις;;
  Σε τι διαφωνείς με αυτά που γράφει στο συγκεκριμένο άρθρο;
  Δεν με ενδιαφέρει αν ο ψάλτης στην εκκλησία είναι άγιος ή αμαρτωλός αρκεί να ψάλλει.
  Εν προκειμένω ο Μπέζγος λέει τα πράγματα με το όνομά τους.
  Σε ενοχλεί μήπως ότι ο Παπαδιαμάντης καταφέρεται εναντίον των οργανώσεων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Δεν καταλαβαίνω εσείς είστε υποστηριχτές του Μητροπολίτη Ανδρέα και δεν υπάρχει να μην είστε και υποστηριχτές του Μακαριστού Μητροπολίτου Σεβαστιανού τον προκάτοχο του Σεβασμιότατου Ανδρέα που ήταν μέλος της αδελφότητος «Ζωής».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Βασικό είναι να ξέρουμε και ποιός είναι αυτός που τα λέει. Αν είναι τόσο αντίχριστος ώστε να υποστηρίζει αισχρούς βλάσφημους τότε ό,τι λέει εναντίον τους είναι υπερ τους.

  Και για το θέμα του ψάλτη, πάλι ΛΑΘΟΣ έχεις. Φυσικά και στην Ορθοδοξία μας νοιάζει ποιος τα λέει, αν ένας ψάλτης είναι φάλσο αλλά είναι άγιος αυτός αξίζει ως ψάλτης πολύ περισσότερο απο ένα αναίσθητο ψάλτη που ψέλλει καλλίφωνα.

  Φαίνεσαι εντελώς άσχετος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Φίλε θεωρώ ότι θίχτηκες από τα γραφόμενα γιατί προφανώς ανήκεις σε κάποια οργάνωση. Γιατί δεν απαντάς με επιχειρήματα σε αυτά που γράφει στο κείμενο και απλά περιορίζεσαι στο να χαρακτηρίσεις τον συγγραφέα ως αντίχριστο;;;
  Ο Μακράκης έχει καταδικαστεί από την Εκκλησία. Η αλλοίωση όμως που επέφερε με τη δράση του στην Ορθοδοξία μας ακόμα δεν λέει να εξαφανιστεί. Ο εκδυτικισμός στο ορθόδοξο τρόπο ζωής οφείλεται εν πολλοίς σε αυτόν τον άνθρωπο.
  Και στο θέμα του ψάλτη πάλι λάθος είσαι. Πάρε ένα άλλο παράδειγμα: Δεν με ενδιαφέρει αν είναι αμαρτωλός ή άγιος ο ιερέας που με κοινωνεί ή με εξομολογεί γιατί από τη στιγμή που έχει χειροτονηθεί φέρει τη χάρη του Θεού. Ο π. Παΐσιος το λέει πολύ χαρακτηριστικά.
  Συνεπώς προσπάθησε να ξεκολλήσεις από τη νοοτροπία των οργανώσεων που σε μερικά θέματα ξεφεύγει από τα όρια της ορθόδοξης παράδοσης. Μόνο έτσι θα αντιληφθείς ορθά την Ορθοδοξία!!!
  Ελπίζω ο Θεός να σε φωτίσει. Καλό αγώνα... Θα χαρώ πολύ να μου απαντήσεις...

  Δημήτρης Κονιτόπουλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αγαπητέ Δήμητρη εσύ είσαι λάθος και στα δύο θέματα.
  Ο Μακράκης είχε λάθος και είχε καταδικαστεί αλλά οι οργανώσεις δεν έχουν μακρακιστικές θεωρίες.
  Είσαι λάθος και να βάζεις στο τσουβάλι όλες τις οργανώσεις και σε όλους τους καιρούς. Κάποιες είχαν εκδυτικιστεί αλλά και αυτές διορθώθηκαν.

  Στο θέμα του ψάλτη έχεις λάθος και κάνεις λάθος να το συγχέεις με την εξομολόγηση όπου εκεί ενεργεί το μυστήριο, η Χάρη. Ο ψάλτης που έχει θεία χάρη μέσα του, ας είναι κακόφωνος αυτός περνά τα θεία λόγια μέσα στις καρδιές των ανθρώπων γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η Χάρη και όχι οι εξωτερικές φανφάρες, καλλιφωνίες, που αυτά δεν μπορεί να μπουν στην ψυχή του ανθρώπου.
  Ο π.Παϊσιος ήταν αγράμματος αλλά σου μίλαγε 1 λεπτό απλά και σου έμπαιναν στην ψυχή γιατί τα ζούσε και τα πίστευε. Ένας καθηγητής θεολογίας άπιστος και ανήθικος, όσα καλά και σοφά και αν σου πει σε διωχνει γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι ξύλινος λόγος.

  Ο καθένας κρίνεται με τις πράξεις του. Μπορεί να έχει δίκαιο εδώ, αλλά η αντίχριστη συμπεριφορά του, τον κάνει ανάξιο να κρίνει τις οργανώσεις που ποτέ δεν υποστήριξαν τόσο αισχρούς βλάσφημους. Το να υποστηρίξεις αισχρό βλάσφημο σημαίνει ότι δεν πιστεύεις τίποτα.

  Εύχομαι ο Θεός να σε φωτίσει να αγωνιστείς σωστά χωρίς να απορρίπτεις ανθρώπους που αναμόρφωσαν τόσο κόσμο.

  Ορέστης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Εκλαμβάνω αυτά που λες ως ΑΝΕΚΔΤΟΤΟ. Οι οργανώσεις βασίστηκαν πάνω στις απόψεις του Μακράκη. Ο π. Ευσέβιος Ματθόπουλος επηρεάστηκε καταλυτικά από τις δυτικοφερμένες απόψεις του Μακράκη με αποτέλεσμα να τις μεταδώσει στη Ζωή. Σήμερα δυστυχώς ακόμη επιβιώνουν πιετιστικά-ευσεβιστικά στοιχεία κυρίως στον Σωτήρα (Τα στοιχεία αυτά είναι πολλά αλλά βαριέμαι να κάθομαι να πληκτρολογώ). Στα λέει ένας άνθρωπος που για χρόνια ασχολούνταν ως φοιτητής με την αδελφότητα.
  Ευτυχώς που το Άγιον Όρος δεν επηρεάστηκε και κράτησε το αυθεντικό ορθόδοξο πνεύμα.
  Όταν κατάφερα να φύγω από τη λογική των οργανώσεων άρχισα να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο όλο τελείως διαφορετικά.
  Προσωπικά μένω στα λόγια του Γέροντος Παϊσίου που είπε: "ΟΙ ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ".
  Τα τελευταία χρόνια ίσως έγιναν κάποιες προσπάθειες αλλά ο δρόμος ακόμα είναι πολύ μακρύς.

  Δημήτρης Κονιτόπουλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΑΝΕΚΔΟΤΟ είναι αυτά που λες εσύ. Αν έχεις κακές εμπειρίες μην προσπαθείς να τις φορτώσεις σε όλες τις οργανώσεις, ίσως να οφείλεται σε κάποιους κακούς εκπροσώπους τους.

  Κάνεις λάθος και για τον π. Ευσέβιο που διέρρηξε τις σχέσεις του με τον Μακράκη. Πώς μπορεί να επηρεάστηκε ένας που διαφώνησε και χώρισε τον δρόμο του απο τον Μακράκη;

  Αφήνω ότι ο Μακράκης είχε και αιρέσεις, δεν σημαίνει ότι όλα όσα είχε ήταν απόβλητα. Τότε μην τρως διότι έτρωγε και ο Μακράκης!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχει ο Μακράκης ο οποίος είχε πράγματι αιρετικές απόψεις με τις οργανώσεις. Τώρα αν είχε κάποιες σχέσεις ο π. Ευσέβιος Ματθόπουλος με τον Μακράκη αλλά μετά κατάλαβε ότι ο άνθρωπος ήταν πλανεμένος δεν λέει τίποτα όλοι κάνουμε λάθη και έχουμε την ευκαιρία να τα διορθώσουμε άλλωστε και οι άγιοι έκαναν λάθη μόνο ο Θεός δεν κάνει λάθη. Να υπενθυμίσω πως ο άγιος Νεκτάριος είχε πει πως «ο Ευσέβιος Ματθόπουλος είναι άνθρωπος του Θεού». Αν θέλετε βγάλτε προτεστάντη και τον άγιο Νεκτάριο. Ο άγιος Νεκτάριος είχε πει και για τον π. Γερβάσιο Παρασκευόπουλο ιδρυτή της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών τα ακόλουθα «Εις το πρόσωπό του βλέπω τον αυριανόν ταγόν της Εκκλησίας τον γνήσιον ποιμένα του χριστεπωνύμου πληρώματος». Να σημειωθεί πως ο π. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος ήταν μία αγία μορφή του 20ου αιώνα και υπάρχουν μαρτυρίες πως και θαύματα είχε κάνει αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες περί του πατρός Γερβάσιου πατήστε: http://www.impantokratoros.gr/Simia_Xarismata.el.aspx
  Μία άλλη πολύ συκοφαντημένη αλλά αγία μορφή είναι ο Αυγουστίνος Καντιώτης τον οποίο επειδή ήταν τόσο απλός και δεν ενδιαφερόταν για τα του κόσμου αλλά φρόντιζε να ετοιμάσει σωστές αποσκευές για τον άλλο κόσμο δεν έβρισκαν και πολλές κατηγορίες εναντίον του κατάφεραν να πουν ότι ήταν οργίλος και ότι φώναζε στα κηρύγματα όμως και ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος φώναζε μήπως ήταν και αυτό οργίλος ή μήπως τον έπνιγε η αλήθεια και η αγάπη του για τους συνανθρώπους του που πρέπει να μάθουν την αλήθεια; Βεβαίως και για τον π. Αυγουστίνο Καντιώτη υπάρχουν μαρτηρίες για θαύματα αλλά επειδή πάντα υπάρχουν οι καλοθελιτές που μόνο να κατηγορούν ξέρουν και έχουν φθόνο μέσα τους ή άλλοι που επηρεάζονται από αυτούς και κατ' ευθείαν θα προσπαθήσουν να αποδείξουν το αντίθετο θα αποδείξω πως ο Αυγουστίνος Καντιώτης υπήρξε πράγματι άγιος άνθρωπος με τα λόγια των αγίων γερόντων του αιώνα μας. ῾Ο θαυμαστὸς Γέροντας τῶν ἡμερῶν μας π. Πορφύριος εἶπε στον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο γιὰ τὸν π. Αὐγουστῖνο· «῾Ο Αὐγουστῖνος εἶνε ὁ μεγάλος ἀσκητής. ῞Οσα λέγει καὶ ὅσα γράφει εἶνε ὅλα διαμάντια». Καὶ σὲ ἄλλο πρόσωπο εἶπεν· «῾Ο Αὐγουστῖνος εἶνε Πατερικὴ μορφή, σὰν τοὺς Πατέρες τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου». Επίσης θαυμαστός Γέροντας τῶν ἡμερῶν μας π. Ιάκωβος είπε στον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο «Τί κάνει, Νῖκο, ὁ δεσπότης μας, ὁ π. Αὐγουστῖνος; Αὐτὸς μᾶς κρατάει ὅλους, αὐτὸς κρατάει ὅλη τὴν ᾿Ορθοδοξία. Ξέρεις γιατὶ τὸν μισοῦν καὶ τὸν διώκουν ἄλλοι δεσποτάδες; Τὸν μισοῦν καὶ τὸν διώκουν, διότι τὸν φθονοῦν, ἐπειδὴ εἶνε ἀνώτερός τους καὶ δὲν μποροῦν νὰ τὸν φθάσουν». Περισσότερα δείτε εδώ http://niksotiropoulos.blogspot.com/search/label/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82. Τέλος πρέπει να πως οι αδελφότητες έχουν βγάλει μοναχούς και μοναχούς όπως και πολλούς ιερείς. Και οι άνθρωποι των οργανώσεων όσο ζούσαν οι άγιοι γέροντες όπως ο π. Πορφύριος, ο π. Παΐσιος, ο π. Ιάκωβος ο Τσαλίκης κ.α. τους επισκέπτονταν και οι γέροντες αυτοί είχαν χαρίσματα από τον Θεό και ένα από αυτό είναι να γνωρίζουν τα πάντα για τους άλλους ώστε να βοηθούν του ανθρώπους στα προβλήματά τους. Και ρωτώ αν οι οργανώσεις δεν είναι σωστές δεν θα έλεγαν σ'αυτούς του ανθρώπους να φύγουν απ' τις οργανώσεις;
  Βέβαια μπορεί να υπάρχουν και αιρετικές οργανώσεις όπως ο σύλλογος του π. Μάξιμου Βάρβαρη που λέει ένα σωρό ανοησίες και πλάνες στον κόσμο περί της Δετέρας Παρουσίας του Κυρίου μας και περί του αντιχρίστου. Αλλά τουλάχιστον οι αδελφότητες που γνωρίζω εγώ η «Ζωή», ο «Σωτήρ» και ο «Σταυρός» δεν διδάσκουν ουδεμία πλάνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΙ. ΛΙΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝ, ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΡΑΣ. ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ "ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΖΟΥΝ"...ΔΥΣΤΥΧΩΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Γιατί κάποιος που δεν είναι "της Εκκλησίας" αλλά με καλή προαίρεση και με στόχο να γίνει ενεργός μέλος της, δεν μπορεί να αισθανθεί άνετα μέσα στις οργανώσεις;;;; Μήπως γιατί τον απορρίπτουν και μόνο από την εμφάνιση χωρίς να σκέφτονται ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια αθάνατη ψυχή που αξίζει τη σωτηρία;;;
  Γιατί οι οργανώσεις αναφέρονται με επαίνους σε μεγάλες προσωπικότητες που ήταν μέλη τους (και πράγματι μπορεί να είναι σημαντικοί) αλλά δεν θα κάνουν μια διάλεξη για τον π. Παΐσιο ή για έναν Αγιορείτη Γέροντα;;;;;;
  Γιατί οι οργανώσεις δεν ενώνονται με τις ενορίες;;; Από τη μία μιλούν για εκκλησιαστική ενότητα και από την άλλη αρνούνται να ενταχθούν στον θεοΐδρυτο οργανισμός της Εκκλησίας.

  Γιατί στα τραγούδια των οργανώσεων δεν αναφέρονται ονόματα αγίων και της Παναγίας;;; Μήπως γιατί πολλά εξ αυτών αποτελούν μεταφράσεις προτεσταντικών τραγουδιών όπως το τραγούδι: "Του Χριστού οι στρατιώτες";;
  Ο Επίσκοπος Κοζάνης Διονύσιος Ψαριανός είχε πει:
  "Μία είναι η Αλήθεια, ότι η Εκκλησία είναι Σώμα και αι θρησκευτικαι οργανώσεις είναι Σωματεία, δηλαδή παρασιτικοί οργανισμοί εις το σώμα".
  Γιατί οι αφιερωμένοι/ες δεν γίνονται μοναχοί/ες παραβιάζοντας της εκκλησιολογική τάξη και τον θεσμό του μοναχισμού;;

  Ως κατακλειδα θα αναφέρω το εξής: Ο Χριστός δεν ζητάει ιεραποστολές προτεσταντικού τύπου, ζητάει ιεραποστολές τύπου Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, που αφού πέραασε από το καμίνι των πειρασμών και καθαρίστηκε από τα πάθη του, φωτισμένος και αγιασμένος όπως ήταν ανέλαβε το έργο στηρίξεως των αδελφών στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ 3:40 μμ

  ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΜΩΣΕ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Καταρχάς Ανώνυμε 6:43 δεν απάντησες στα επιχειρήματά μου δηλαδή στου Ανώνυμου 3:40 και δεν μπορείς να λες κάτι χωρίς να έχεις επιχειρήματα. Τώρα όσο αναφορά τα χριστιανικά τραγούδια δεν γνωρίζω αν είναι αντιγραφή από προτεσταντικά τραγούδια αλλά αν μου βρεις δογματική διαφορά σ' αυτά τα τραγούδια να το δεχτώ. Τα τραγούδια αυτά αναφέρουν τον Χριστό ο οποίος είναι ο ίδιος ο Θεός αλλά αναφέρονται καμιά φορά οι άγιοι και η Παναγία σ'αυτά τραγούδια. Και είναι φτιαγμένα με σκοπό να απομακρύνουν τους νέους από τα διεφθαρμένα τραγούδια της εποχής μας και να βάλουν λίγο Χριστό μέσα τους διότι όπως σίγουρα ξέρεις τα κοσμικά τραγούδια περνούν και σατανικά μηνύματα. Αν όμως εσύ Ανώνυμε 6:43 είσαι κατά των οργανώσεων μόνο και μόνο για αυτά τα τραγούδια μετά τι να σου πω. Αλλά ακόμα και αν μπορούμε να το θεωρήσουμε λάθος από μέρους των οργανώσεων και πάλι δεν λέει τίποτα διότι όλοι κάνουν λάθη αλλά αυτό δεν σημαίνει πως όποιος κάνει λάθος είναι αιρετικός. Όλα διορθώνονται με την αγάπη του Χριστού όμως την αγάπη. Όσο αναφορά το θέμα γιατί να πας σε μια χριστιανική οργάνωση στην εκκλησία και όχι στην ενορία θα έλεγα τα εξής: Πρώτα πρώτα πρέπει να πούμε πως δεν είπε κανείς πως αν δεν πας σε μια οργάνωση είσαι κακός απλούστατα κάνουν κηρύγματα και κατηχητικά αν θέλετε της ενορίας διαλέγετε και παίρνετε δικαίωμα σας αλλά δεν είναι σωστό να κατηγορείτε άδικα πως κηρύττουν πλάνες. Ύστερα επειδή οι ιεράρχες μας τείνουν προς τον οικουμενισμό και επειδή οι ενορίες ελέγχονται από τους επισκόπους πολλές φορές μπορούν τα κηρύγματα των ιερέων στις ενορίες να νεοφερτίζουν και να οικουμενιστίζουν φοβούμενοι μην τους κάνει την παρατήρηση ο Μητροπολίτης τους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πάντοτε πως είναι κακό να πας να ακούσεις κήρυγμα στην ενορία σου άλλωστε οι αδελφότητες συνεργάζονται πολλές φορές με τις Μητροπόλεις. Και θέλω να ρωτήσω κάτι σε όσους βάλονται με τις οργανώσεις. Είναι τυχαίο που πιο φανατικός άνθρωπος είναι ο Χρήστος Γιανναράς που είναι νικολαΐτης; Θέλετε μήπως και εσείς να πέσετε σε τέτοιο κατάντημα; Θα ήθελα επίσης να πω πως όλοι κατηγορούν τις αδελφότητες ότι προτεσταντίζουν μα το άκρως αντίθετο γίνετε. Διδάσκουν την μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατερικών Κειμένων, την τακτική εξομολόγηση και κατόπιν Θεία Κοινωνία, την νηστεία, την καθημερινή προσευχή. Αν όλα αυτά είναι πλάνες τότε μάλλον εσείς είστε τελικά οι πλανεμένοι. Δεν έλεγε ο άγιο Ιωάννης ο Χρυσόστομος να γίνονται συγκεντρώσεις των πιστών για την μελέτη και ερμηνεία της Αγίας Γραφής; Γιατί κατηγορούν τις οργανώσεις και για τους κύκλους μελέτης της Αγίας Γραφής. Τέλος να πρέπει να αναφέρω πως υπήρχαν αδελφότητες και στα πρώτα Χριστιανικά χρόνια και στα Βυζαντινά.
  Θα ήθελα επίσης να παρακαλέσω τους διαχειριστές του blog να απαντήσουν και αυτοί στα σχόλια των αναγνωστών γιατί πιστεύω πως εφόσον ανέβασαν μια ανάρτηση έχουν χρέος και να απαντήσουν στα σχόλια.Κλείνοντας προτείνω σε όλους το βιβλίο του έγκριτου θεολόγου Σταύρου Μποζοβίτη «Σύλλογοι και Αδελφότητες στο σώμα του ζώντος Χριστού» εκδ. Σταυρού

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. καλά ο σωτηρόπουλος είναι τελείως πέρα βρέχει...χαχαχα. Ότι να'ναι ρε φίλε, ΈΛΕΟΣ....
  Περιμένω τη μέρα που θα πουν ένα συγγνώμη οι οργανωσιακοί και θα ρωτήσουν μια συμβουλή κάποιου Αγιορείτου ή γενικότερα από κάποιον Γέροντα σε Μοναστήρι και όχι "κουρεμένο" αρχιμαδρίτη μέσα σε μια εβδομάδα, με τα χρυσά μανικετόκουμπα, τα χρυσοποίκιλτα άμφια και όλα τα συναφή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Αγαπητέ ανώνυμε 9:25μμ εκδόσεις Σωτήρ είναι και όχι Σταυρού το τελευταίο βιβλίο που λες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ανώνυμε 9;30 δεν γνωρίζω ποιές οργανώσεις έχεις στο νου σου ή αν είσαι συκοφάντης τους. Αλλά οι Σωστές οργανώσεις είναι πρώτες και στην λιτότητα και στην παραδοσιακότητα και δεν έχουν στους κόλπους τους κουρεμένους και με χρυσοποίκιλτα ή μανικετόκουμπες.
  Δεν αποκλείεται και να είσαι βαλτός και να λες ότι σου κατέβει η κούτρα σου, ως ανώνυμος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Παιδιά μην σκάτε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος θα μας λύσει τα προβλήμτα: "Τις Χριστιανικές οργανώσεις να μην τις καταργήσουμε αλλά να τις κάνουμε πατερικές", προσέξατε κάτι; Δεν είπε πιό πατερικές, αλλά πατερικές... Όποιος κατάλαβε κατάλαβε....
  Υ.Γ.:Και κάτι προς τους διαχειριστές του ιστολογίου: Δεν χρειάζεται να βάζετε άρθρα για τις οργανώσεις κλπ, όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση και τις αντιλήψεις που έχουν, και οι περισσότεροι έχουμε περάσει από οικοτροφεία, συλλόγους κλπ...Σχεδόν όλοι ξέρουμε και χωρίς πολλά επιχειρήματα ότι δεν πάνε καλά, σταματήστε το εδώ λοιπόν και ας μην ξαναδεχτήτε άλλο σχόλιο ούτε θετικό, ούτε αρνητικό.
  Συνεχίστε Ρωμαϊικα και προ πάντων Πατερικά όπως είστε!
  "Ένας καθημερινός αναγνώστης σας!!!!!!!"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. ὥς ἕνας ἀπό τούς διαχειριστές τοῦ ἰστολογίου σταματάω ἀπό τοῦδε καί στό ἑξῆς νά ἐγκρίνω σχόλια γιά τήν συγκεκριμένη ἀνάρτηση. ὁ σύντάκτης πού ἀνέρτησε τό ἄρθρο, τό ἔκανε μόνο γιά νά δοῦμε ποιά ἄποψη εἶχε ὁ κυρ Ἀλέξανδρος γιά τήν συγκεκριμένη (καί τονίζω τὀ συγκεκριμένη) ἐκκλησιαστική κίνηση τοῦ Μακράκη. τό νά κατηγοροῦμε ὅμως συλλήβδην τίς ἀδελφότητες εἶναι ἀντιεκκλησιαστικό. ἄς παρουμε καλλίτερα τό κομποσχοίνι νά τούς φωτίσει ὁ Θεός γιά ὅσα λάθη τους καί λάθη μας. Δυστυχῶς μᾶς λείπει ἡ ἑνότητα. Γ.Ε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.