23 Νοε 2011

«Φύλακας τοῦ ἀδελφοῦ μου» τοῦ Γιώργου Μπάρλα ἀπό τίς ἐκδόσεις ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ

Κείμενα γιά τήν αγάπη καί τήν πίστη σήμερα. Τό βιβλίο ἐκδίδεται σέ μία ἐποχή κρίσης γιά τήν ῾Ελλάδα, τά δέ κείμενα πού περιέχονται σ’ αὐτό ἀποτελοῦν ἀκριβῶς μία ὑπενθύμιση γιά ὅσα οἱ ῞Ελληνες ἀφήσαμε νά ξεχαστοῦν καί γιά ἄλλα τά ὁποῖα ἐπιδιώξαμε, ὡς δῆθεν σπουδαῖα καί πολύτιμα.
Εκεῖνα πού ἀφέθηκαν στό περιθώριο, εἶναι ὅλα ὅσα σχετίζονται μέ τήν πίστη στόν Θεό, τήν ἠθική ζωή καί τήν πατρίδα. Καί τά ἄλλα πού κυνηγήσαμε καί κυνηγᾶμε εἶναι ὅλα ὅσα ἡ μετα-χριστιανική νοοτροπία τοῦ κόσμου μας θεώρησε ὡς τά μόνα ἀναγκαῖα γιά τήν εὐτυχία μας· ἄνεση, ὑλικές ἀπολαύσεις, λατρεία τοῦ ἑαυτοῦ καί ἱκανοποίηση τῶν ἐπιθυμιῶν του.
Ισως, στήν ἐποχή αὐτή τῆς κρίσης, τό ἐνδεχόμενο νά ὑπάρξει μιά ἀνανέωση τῆς σχέσης ἀνθρώπου καί Θεοῦ μοιάζει μέν δύσκολη ἀλλά ὄχι ἀπίθανη. Τά κείμενα αὐτοῦ του βιβλίου ἀνιχνεύουν ἀκριβῶς τά σημεῖα κρίσης τοῦ ἀνθρώπου στίς...
 σχέσεις του μέ τόν Θεό, τόν πλησίον καί τή φύση, εἰδικά σέ σχέση μέ τή μοντέρνα νοοτροπία.


Το βιβλίο κυκλοφορείται από τις εκδόσεις «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ». Διακινείται από τις εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε. Πωλείται και στο Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.