3 Νοε 2011

Βίντεο: Η ΣΦΕΒΑ βάπτισε 19 Βορειοηπειρῶτες στὴν Κορυτσά!Πρωτοχριστιανικὴ ἀτμόσφαιρα ζήσαμε 60 μέλη καὶ φίλοι της ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης τὶς ἡμέρες τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τοῦ ΟΧΙ στὴν ἡρωικὴ Κορυτσά. Στὶς 29 Ὀκτωβρίου,  19 ἀδελφοί μας  ἀπὸ τὸ χωριὸ Πολένα τῆς Κορυτσᾶς ἡλικίας ἀπὸ  8 ὡς 55 ἐτῶν, ποὺ γιὰ διάφορους   λόγους δὲν εἶχαν βαπτισθεῖ ὡς τώρα, πῆραν μέρος στὸ μυστήριο τοῦ ἁγίου βαπτίσματος , βαπτίσθηκαν , μυρώθηκαν  καὶ ἔγιναν μέλη τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας μας σὲ μία ἰδιαίτερα συγκινητικὴ τελετή. Στὸ χωριὸ Πολένα ποὺ ἡ ΣΦΕΒΑ μὲ τὴ συμπαράσταση πολλῶν φορέων ἔχει ἀνεγείρει τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως , ὁ ἱερέας τοῦ χωριοῦ μᾶς  εἶχε ἀναφέρει ἐδῶ καὶ 2 χρόνια τὸν προβληματισμό του γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀρκετοὶ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ (χριστιανικὸ στὸ σύνολό του) ἦταν ἀβάπτιστοι κάτι ποὺ παρατηρεῖται γενικότερα σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς στὴ γειτονικὴ χώρα. Γίναμε μέτοχοι στὸν προβληματισμὸ αὐτὸ καὶ προσπαθήσαμε μὲ...

 τὴν κατάλληλη ἐνημέρωση νὰ προτρέψουμε τοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ νὰ βαπτισθοῦν γιὰ νὰ μποροῦν νὰ συμμετέχουν στὰ μυστήρια τῆς ἐκκλησίας μας καὶ νὰ μὴ στεροῦνται τὴν  χάρη  τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στὴν προσπάθεια αὐτὴ   πολύτιμη ἦταν ἡ συμβολὴ καὶ τῶν διδασκαλισσῶν ποὺ ὑπηρετοῦν στὸ σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ τῆς Κορυτσᾶς, ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα Χριστιανικὴ Ἐλπὶς τῆς Θεσσαλονίκης,  οἱ ὁποῖες γιὰ  χρόνια  ἔκαναν κατηχητικὰ μαθήματα γιὰ τὰ παιδιὰ ἀλλὰ καὶ τοὺς μεγαλυτέρους  μεταδίδοντας μὲ ἁπλότητα τὶς βασικὲς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας. Τὸ φετεινὸ Πάσχα,  ἐνημερώσαμε τοὺς κατοίκους ὅτι οἱ σύλλογοι τοῦ ΠΑΣΥΒΑ καὶ τῆς ΣΦΕΒΑ μὲ μεγάλη χαρὰ θὰ γίνονταν ἀνάδοχοι σὲ ὅποιον κάτοικο τοῦ χωριοῦ θὰ ἐξέφραζε τὴν ἐπιθυμία νὰ βαπτισθεῖ, ἀναλαμβάνοντας ὅλα τὰ ἔξοδα τῆς βαπτίσεως.

Ἔτσι  μέσα στὸ καλοκαίρι συνολικὰ 19 ἀδελφοί μας ἐκδήλωσαν τὴν ἐπιθυμία νὰ βαπτισθοῦν ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ , ἐνῶ στὴν πορεία τέθηκε καὶ ἡ ἰδέα τελέσεως καὶ τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου γιὰ ὁρισμένα ζευγάρια( 8 στὸν ἀριθμὸ) ποὺ παρέμεναν ἀστεφάνωτα. Ἀμέσως ἄρχισε ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ΣΦΕΒΑ ἕνας μαραθώνιος προετοιμασίας γιὰ νὰ εἶναι ὅλα ἕτοιμα γιὰ τὴν μεγάλη  ἡμέρα τελέσεως τῶν μυστηρίων ποὺ ὁρίσθηκε γιὰ τὶς 29 Ὀκτωβρίου. Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν  ἄοκνη προσπάθεια μελῶν καὶ φίλων της  ΣΦΕΒΑ ποὺ ἐργάστηκαν φιλότιμα γιὰ σχεδὸν 2 μῆνες, ἡ προσπάθεια καρποφόρησε καὶ στὶς 29 -10 βρεθήκαμε μαζὶ μὲ πολλοὺς φίλους καὶ συμπαραστάτες τῶν συλλόγων μας στὴν  πόλη τῆς Κορυτσᾶς. Γιὰ πρακτικοὺς λόγους τὸ μυστήριο τῆς βάπτισης τελέσθηκε στὸν καθεδρικὸ ναὸ τῆς Κορυτσᾶς ὅπου ὑπάρχει καὶ βαπτιστήριο.  Μὲ τὴ συμμετοχὴ τριῶν ἱερέων  ἀλλὰ καὶ τὴν ἐθελοντικὴ ἀναδοχὴ ὅλων τῶν νεοφωτίστων ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες στὴν ἀποστολή, σὲ κλίμα ἔντονης συγκίνησης   τελέσθηκε ἡ πρώτη ὁμαδικὴ βάπτιση στὴν περιοχὴ μετὰ ἀπὸ 15 περίπου χρόνια ὅπως  μᾶς τόνισαν οἱ ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ.

Μὲ ἐπίγνωση τῆς ἱερότητας τῶν στιγμῶν,  οἱ 19 Βορειοηπειρῶτες  ἀδελφοί μας,  πῆραν μέρος στὴν κατήχηση καὶ στὴ συνέχεια στὴν βάπτιση καὶ τὸ χρίσμα, τὰ ὁποία τελέσθηκαν καὶ στὰ ἑλληνικὰ καὶ τὰ ἀλβανικά, ἐνῶ μὲ συγκίνηση οἱ νεοφώτιστοι μὲ τοὺς ἀναδόχους τους κύκλωσαν 3 φορὲς τὸ βαπτιστήριο ψάλλοντας τὸ «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε…».

Ἀμέσως μετὰ κατευθυνθήκαμε στὸ χωριὸ τῆς Πολένας, προσκυνήσαμε στὸν ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως καὶ παρακαθήσαμε σὲ γεῦμα ποὺ μᾶς ἑτοίμασαν ἐξ ἰδίων μὲ πολλὴ ἀγάπη,  οἱ οἰκογένειες τῶν βαπτισμένων ἀδελφῶν μας. 

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας στὴν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ ἔγινε τὸ μυστήριο τοῦ Γάμου γιὰ 8 ζευγάρια ἡλικίας  ἀπὸ 30 ἕως 60 ἐτῶν. Καὶ ἐδῶ ἡ χαρὰ ἦταν μεγάλη γιὰ ὅλους μας, καθὼς οἱ ἀδελφοί μας νομιμοποιοῦσαν τὴν συζυγική τους σχέση ἐνώπιόν του θεοῦ  καὶ δέχονταν τὴν εὐλογία τῆς ἐκκλησίας στὴ ζωή τους.

Ἡ μέρα αὐτὴ θὰ μείνει χαραγμένη στὴ μνήμη ὅλων μας καθὼς ζήσαμε καταστάσεις γιὰ τὶς ὁποῖες διαβάζαμε σὲ ἀνταποκρίσεις ἀπὸ  ἱεραποστολικὰ κλιμάκια  στὶς ἠπείρους τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας. Δοξάζουμε τὸν Ἅγιο Θεὸ γιὰ τὴν αἴσια ἔκβαση τῆς προσπάθειας αὐτῆς καὶ εὐχαριστοῦμε θερμὰ ὅλους ὅσους ἐμφανῶς καὶ ἀφανῶς  συνέβαλαν τὰ μέγιστα στὴν ἐπιτυχῆ προετοιμασία τοῦ μυστηρίου, ἀλλὰ καὶ ὅσους φίλους μας συμμετεῖχαν στὴν ἀποστολὴ αὐτή. Εἶναι σίγουρο ὅτι οἱ δεσμοί μας μὲ τὸ χωριὸ τῆς Πολένας  ἐνισχύθηκαν ἀκόμη περισσότερο καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ μᾶς ὑποσχόμαστε ὅτι θὰ εἴμαστε πάντα δίπλα στοὺς κατοίκους του, οἱ ὁποῖοι μὲ σοβαρότητα, σταθερότητα ἀλλὰ καὶ ζῆλο διατρανώνουν σὲ κάθε περίσταση τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν ἑλληνική τους συνείδηση.

4 σχόλια:

  1. ΕΥΓΕ, ΕΥΓΕ, ΕΥΓΕ !!

    Όπου υπάρχει Ορθοδοξία, ο Ελληνισμός ΔΕΝ πεθαίνει !

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Καλοφώτιστοι να είναι!

    Είναι σωτήριο να κρατήσουμε και τις Ορθόδοξες παραδόσεις μας, όπως τις παραλάβαμε. Ούτε φορτωμένες με ξένα προς αυτήν πράγματα, ούτε μειωμένες κατά το ελάχιστο!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.