31 Μαΐ 2011

Τέρμα οἱ Μητέρες καὶ οἱ Πατέρες γιὰ χάρη τῶν Ὁμοφυλοφίλων

 
 Η Ε.Ε ΘΕΩΡΕΙ ΩΣ "ΕΧΘΡΟΠΑΘΕΙΣ" ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ "ΠΑΤΕΡΑΣ" ΚΑΙ "ΜΗΤΕΡΑ"
Κάποιοι ἀπὸ σᾶς ποὺ ἔχετε παιδιὰ ἴσως ἔχετε ἀντιληφθεῖ πὼς κάτι περίεργο συμβαίνει μὲ τὴ "γραφειοκρατία" τῶν σχολείων. Εἰδικὰ γονεῖς παιδιῶν τῆς ΣΤ Δημοτικοῦ , ποὺ τὰ παιδιὰ τοὺς ἑτοιμάζονται γιὰ ἐγγραφὴ στὸ Γυμνάσιο , καλοῦνται νὰ ξαναφέρουν στὴ διεύθυνση τοῦ σχολείου νέα πιστοποιητικὰ γέννησης τῶν παιδιῶν τοὺς , προκειμένου νὰ μπορέσουν νὰ γραφτοῦν στὴν Ἃ Γυμνασίου. Στὸν ἴδιο "κόπο" θὰ μποῦν καὶ οἱ ὑπόλοιποι γονεῖς τῶν ἄλλων ἄλλων ἡλικιῶν , οἱ ὁποῖοι σύντομα θὰ κληθοῦν νὰ ἀντικαταστήσουν τὰ ἔγγραφα τῶν παιδιῶν τους. Ὄχι ! Δὲν χάθηκαν τὰ παλιὰ πιστοποιοητικά τους... Ἁπλὰ θεωροῦνται ΑΚΥΡΑ πλέον , καὶ ζητοῦνται τὰ κυριολεκτικὰ "Νέα" ἔγγραφα , ἐναρμονισμένα μὲ τὴ νομοθεσία τῆς ΕΕ. Καὶ εἰδικὰ μὲ τὴν Ἀπόφαση 12267 τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία γιὰ χάρη τῶν νέων κοινωνικῶν… ἠθῶν, νοοτροπιῶν καὶ θεσμῶν καὶ γιὰ χάρη τῶν ὁμοφυλόφιλων, ἡ ΕΕ κατήργησε (στὰ μουλωχτά, πάντα) τὴν λέξη «Μητέρα», ἀφοῦ θεωρήθηκε ...σεξιστικὴ στερεοτυπία!!!
Μάλιστα, ὁ ὅρος θὰ παρακάμπτεται καθὼς ἡ ἔννοια τοῦ εἶναι ἀνασταλτικὴ γιὰ τὴν ἰσότητα τῶν φίλων ἐνῶ «ὁ ρόλος τῆς μητέρας ἀξιολογεῖται πλέον σὰν παθητικὴ λειτουργία». Δηλαδή, γιὰ νὰ καταλάβουμε, οἱ λέξεις «μητέρα» καὶ «πατέρας», ἀνήκουν (σύμφωνα μὲ τὴν ΕΕ) στὴν κατηγορία τῶν καλουμένων «ἐννοιῶν διακρίσεων», ἑπομένως θὰ πρέπει στὸ ἑξῆς νὰ...

 περιγράφονται ἀπὸ τὴ φράση «γονεϊκὰ μέρη» καὶ νὰ χωρίζονται σὲ «ἃ’» καὶ «β’», ἀφοῦ οἱ γονεῖς μποροῦν στὸ ἑξῆς νὰ εἶναι εἴτε «γυναίκα-ἄντρας», εἴτε «ἄντρα-ἄντρας», εἴτε «γυναίκα-γυναίκα»! Τί ἄλλο θὰ δοῦμε, τί ἄλλο θὰ ἀκούσουμε… Ἔλεος!

Τὸ δὲ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἰσχυρίζεται ὅτι ψήφισε ὑπέρ της, μὲ στόχο νὰ ὑποχρεώσει ὅλα τὰ κράτη- μέλη νὰ ἀναγνωρίζουν ὡς ἔγκυρα τὰ «πιστοποιητικὰ οἰκογενειακῆς κατάστασης» ποὺ προέρχονται ἀπὸ κράτη μέλη τῆς ΕΕ, στὰ ὁποῖα ἐπιτρέπονται οἱ gay γάμοι ἢ ἀκόμα καὶ οἱ πολυγαμικοί, ἐνῶ θὰ συμβάλλει καὶ ὡς πρὸς τὴ διεκδίκηση γονεϊκότητας ἀπὸ ὁμοφυλόφιλα ζεύγη. Ἤτοι ἂν κάποιο παιδὶ μὲ «κοινωνικοὺς γονεῖς» δύο λέσβιες γυναῖκες, δὲν θὰ ἔχει πλέον μία μητέρα καὶ μία θετὴ μητέρα ἀλλὰ δύο «γονεϊκὰ μέρη»: γονεϊκὸ μέρος 1 καὶ γονεϊκὸ μέρος 2., ὁ δὲ παπποὺς θὰ γίνει «προγονέας 1», ἡ γιαγιὰ « προγονέα 2» - ἢ σὲ προγονεϊκὸ μέρος 1.1, προγονεϊκὸ μέρος 1.2, κλπ κλπ. Τί ἄλλο θὰ δοῦμε, τί ἄλλο θὰ ἀκούσουμε… Ὠιμέ!

Πρὸς τὸ παρόν, ἡ ὁδηγία εἶναι ὑποχρεωτικὴ γιὰ «ὑπηρεσιακὰ δημοσιεύματα καὶ ἔγγραφα», ἀλλὰ ὅπου νὰ’ ναὶ θὰ μᾶς τὸ ἐπιβάλλουν καὶ στὸ προφορικό μας λόγο. Θέμα χρόνου εἶναι, ἐξάλλου, καὶ ἡ παραγωγὴ παιδικῶν ταινιῶν μὲ ὁμοφυλόφιλους χαρακτῆρες, γνωστῆς gay-friendly ἑταιρείας (!!! μὲ τὸ ζόρι νὰ κάνουμε τὰ παιδιὰ μᾶς …Εὐρύπρωκτους πολίτες).

Μία ἀπόφαση, ποὺ ἂν δὲν μὲ ἀπατᾶ ὁ ἐγκέφαλός μου, ὑποβιβάζει ἢ εὐστοχότερα ἰσοπεδώνει τὴν σύσταση τῆς οἰκογενειακῆς ἑστίας μὲ τὸ πατροπαράδοτο μοντέλο: πατέρας-μητέρα-τέκνα… Αὐτὸ ἄλλωστε, θέλουν: τὴν ὁλοκληρωτική μας ἰσοπέδωση, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.

Ἐγὼ πάντως τὴν μητέρα μου ἐπ’ οὐδενὶ δὲν πρόκειται νὰ τὴν προσφωνήσω «γονεϊκὸ μέρος 2». Καὶ ἐσεῖς τῆς ΕΕ, ληγμένα κατεβάζετε;;;

1 σχόλιο:

  1. Θεωρώ την νομοθεσία απάνθρωπη και άδικη για να μην προχωρήσω σε βαρύτερους χαρακτηρισμούς. Προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο έπακρο καθώς επίσης και τα προσωπικά δεδομένα.

    Διότι... για ποιον λόγο το μέρος που αντιπροσωπεύει το αντρικό στοιχείο καλείται γονεϊκό μέρος 1 και το μέρος που αντιπροσωπεύει το γυναικείο στοιχείο καλείται γονεϊκό μέρος 2; Για άλλη μια φορά πλήττεται το πρόσωπο της γυναίκας καθώς και η ισότητα των τεσσάρων φύλλων στο όνομα του πατριαρχικού μοντέλου οικογένειας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.