30 Μαΐ 2011

Τὰ Θρησκευτικά, τὸ μοναδικὸ μονόωρο μάθημα στὸ Τεχνολογικὸ Λύκειο

Τ Θρησκευτικ εναι τ μοναδικ μονόωρο μάθημα το Τεχνολογικο Λυκείου που παρουσίασε σήμερα  γεσία το πουργείου Παιδείας.  Τ μάθημα θ διδάσκεται γι μία ρα στν ΄ τάξη κα γι μία ρα στ Β΄ τάξη, ν στ Γ’ τάξη δν πάρχει καθόλου μάθημα Θρησκευτικν.
Τ σχέδιο γι τ Τεχνολογικ Λύκειο προβλέπει τν «παρξη μίας πρώτης τάξης με σχεδόνκοινα μαθήματα, στ Νέο Λύκειο κα στ Τεχνολογικ Λύκειο». Ατ τ «σχεδν» φορ προφανς κα τ Θρησκευτικά, φο στν ΄ τάξη το Νέου Λυκείου τ μάθημα εναι δίωρο ν στν ΄ τάξη το Τεχνολογικο Λυκείου τ μάθημα εναι μονόωρο! Τν δια στιγμ στν ΄ τάξη το Τεχνολογικο Λυκείου η Ξένη Γλώσσα θ διδάσκεται γι 3 ρες κα Φυσικ γωγ (Γυμναστικ) γι 2 ρες....
 Στ Β΄ τάξη πάντως, σον φορ στ Θρησκευτικά, πάρχει πλήρης μοιότητα τόσο στ Νέο (Γενικ) σο κα στ Τεχνολογικ Λύκειο. Κα στ δύο εδη Λυκείων τ μάθημα εναι κα ποβαθμισμένο (μονόωρο) κα λλαγμένο ς πρς τ περιεχόμενο (νομάζεται ...
«Θρησκεία κα Κόσμος»).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.