31 Ιαν 2011

Κοινωνικὲς ἀναταραχὲς στὴν Ἑλλάδα προβλέπει ἀμερικανικὴ ἐφημερίδα!


 Μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο γεμάτο ἀπὸ ἀπεργιακὲς κινητοποιήσεις καὶ περικοπὲς μισθῶν, συντάξεων καὶ ἐπιδομάτων ἡ Ἑλλάδα ἑτοιμάζεται γιὰ περισσότερες ἀναταραχές, ἀναφέρει σὲ δημοσίευμά της ἡ Wall Street Journal.
«Οἱ προσπάθειες τῆς σοσιαλιστικῆς κυβέρνησης νὰ ἀπελευθερώσει τὰ κλειστὰ ἐπαγγέλματα ὅσων ἐργάζονται στὴν παροχὴ ὑπηρεσιῶν κινδυνεύει νὰ προκαλέσει νέο κύμα ἀντιδράσεων ἀπὸ τοὺς ὁδηγοὺς ταξὶ ἕως τους ἀρτοποιούς», συνεχίζει τὸ ἄρθρο. Στὸν κατάλογο, ὅπως σχολιάζει ἡ ἀμερικανικὴ ἐφημερίδα, βρίσκονται ἐπαγγέλματα τὰ ὁποῖα «προστατεύονται μὲ ἕνα ἀσφυκτικὸ πλαίσιο κανονισμῶν, ὅπως οἱ δικηγόροι, οἱ συγγραφεῖς, οἱ μηχανικοὶ καὶ οἱ συμβολαιογράφοι».
Ἡ ἐφημερίδα ἀναφέρει ὅτι παρὰ τὸ «ἐγγυημένο ποσοστὸ κέρδους 30% ἐπὶ τῶν πωλήσεων» καὶ τὴν «πληθώρα φαρμακείων» στὴν Ἑλλάδα «οἱ τιμὲς τῶν φαρμάκων εἶναι ἀπὸ τὶς ὑψηλότερες στὴν Εὐρώπη». Ἀνάλογες ἀναφορὲς γίνονται καὶ γιὰ τὸ ἐπάγγελμα τῶν νομικῶν. «Στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν ἀναλογικὰ μὲ τὸν πληθυσμὸ περισσότεροι δικηγόροι ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, ἀλλὰ οἱ 45.000 δικηγόροι ἀπολαμβάνουν τὶς ὑψηλότερες ἀμοιβὲς στὴν Εὐρώπη».
Στὸ ἄρθρο τῆς Wall Street Journal γίνεται πλήρης ἀναφορὰ τῶν ἀπεργιακῶν κινητοποιήσεων ποὺ διοργανώθηκαν τὸ τελευταῖο διάστημα καὶ ὅσων ἔχουν προγραμματιστεῖ γιὰ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ πλήττονται ἀπὸ τὶς μεταρρυθμίσεις. Καὶ καταλήγει: «τὰ μέτρα αὐτὰ ἀπειλοῦν πολλὲς ἀπὸ τὶς μακρόβιες ἱερὲς ἀγελάδες».
Πηγη: Αγιορειτικο Βήμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.