16 Δεκ 2010

Ἡ συνάντηση τῆς ἐφηβείας τοῦ μαθητῆ καὶ τῆς ἐφηβείας τοῦ θεολόγου καθηγητῆ
ταν κάποιος δν γαπ τν αυτό του 

σ μι περίοδο τς ζως του, 


τν γνοε παντελς σ μι στιγμ τς στορίας του, 

θ κάνει κα τ διο μ τ παιδί του.


Γιατί τ γαπ, πως τν διο του τν αυτό.

Φρ. Ντολτ

Τ
θέμα τς φηβείας χει πασχολήσει τος εδικος κα χουν γραφε πολλ σχετικ κείμενα. ντίστοιχα, χουν καταγραφε σημαντικο προβληματισμο γι τ διδασκαλία το μαθήματος τν Θρησκευτικν. Εναι μως ναγκαία μελέτη τς λληλεπίδρασης πο συντελεται στ συνάντηση τν κόσμων το μαθητ κα το θεολόγου καθηγητ. Γιατί σ κάθε οσιαστικ πικοινωνία δν φίστανται μόνο δύο τομα, λλ κα λληλαντίδραση τν κόσμων τους. Τ σύνολο τν μπειριν παρτίζει τν προσωπικ κόσμο, μέσα στν ποο ποκρύπτονται τ μπόδια πο παγορεύουν τν πικοινωνία, λλ κα τ φόδια πο θ συμβάλουν στν οσιαστικ σχέση κα στ γέννηση το καινούργιου, τ ποο δν πάρχει στν τομικότητα.

Ο
νήλικοι ταυτίζουν συνήθως τν φηβεία μ τν ντιδραστικότητα, τν νταση, τν μφισβήτηση, τ ρήξη μ τος γονες κα τν ξουσία, τν πέρμετρη σεξουαλικότητα. Καθίσταται ναγκαία διευκρίνιση τι τ ζητήματα ατ εναι δευτερεύοντα. Τ σημαντικ θέμα τς φηβείας δν εναι ρήξη, νταση, μφισβήτηση. Τ κρίσιμο εναι σχηματισμς ταυτότητας.

νας νήλικος πο γνωρίζει πς νὰ....
σχετίζεται οσιαστικ μ ναν φηβο, δν στέκεται στν πρόκληση μ τν ποία τίθεται τ ρώτημα, λλ παντ στ διο τ ρώτημα. Γιατί μφισβήτηση δν εναι ατοσκοπός. ρήξη μ τ παρελθν δν ποτελε μία διοτροπία το φήβου, λλ μία ναγκαία διεργασία, στε ν θέσει τς βάσεις γι τ δική του ταυτότητα. πομένως, προκλητικότητα τν φήβων ποτελε δευτερεον πιφανειακ στοιχεο γι ποιον θέλει ν κοινωνήσει μαζί τους.

ταυτότητα το αυτο περιλαμβάνει τς ντιλήψεις πο τ τομο διαμορφώνει γι τν αυτό του κα γι τος ρόλους του. ταυτότητα αυτο κρυσταλλώνεται γύρω π δύο ξονες: 1) Τν παρξιακ κοσμοθεωριακ ντίληψη περ ζως κα 2) Τν ταυτότητα φύλου. Ατ κρυστάλλωση διαμορφώνεται κα ριστικοποιεται κατ τ διάρκεια τς φηβείας.

πομένως φηβεία εναι λικία πο χαρακτηρίζεται π παρξιακ γωνία. φηβος χει ν ποφασίσει γι τν πορεία τς ζως του κα γι τ νόημά της. φηβεία εναι σως κα μόνη λικία πο τολμάει κα μιλάει τόσο νοιχτ γι τ θάνατο, πο ψάχνει ν βρε τς παντήσεις γι τ ζωή, γι τ προσωπικ νόημα τς ζως.

Στ
παρελθν φίστατο τ ταμπο το σέξ. πρχε νας περιορισμς στν νοιχτ ναφορ στ σεξουαλικότητα κα τν ρωτα. Στς μέρες μας παγόρευση ατ χει ξαλειφθε λοκληρωτικά. Δν πάρχει ποιοδήποτε θέμα γύρω π τ σεξουαλικότητα τ ποο δν μπορε ν μιληθε στν τηλεόραση, χωρς ν πάρχει κανένα πρόβλημα. ντίθετα, τ ταμπο πο φίσταται σήμερα στς σύγχρονες Δυτικς κοινωνίες εναι τ θέμα το θανάτου. ποφεύγεται ναφορ στ θάνατο. ν σ μία παρέα ρωτήσεις τ διπλανό σου γύρω π τ θάνατό του, τί σκέφτεται, πς τ ντιμετωπίζει, θ αφνιδιαστε κα θ ναρωτηθε γι τ σωματικ κα ψυχική σου γεία.

Ο
φηβοι τολμον κα ναφέρονται στ παρξιακ θέμα τς ζως κα το θανάτου κα μάλιστα τ θέτουν νοιχτ κα ντονα. Εναι πολ στεο κα τραγικ ν πειλες ναν φηβο τι μ τ μηχανάκι μ τ ναρκωτικ μπορε ν δηγηθε στ θάνατο, φο τν δια ρα παίζει μ τ θάνατο. Κα τ γνωρίζει ατό.

Καθοριστικ
παράγοντα γι τν πορεία το φήβου ποτελε σχέση μ τος γονες του. Σ' ατ τν περίοδο ο γονες τν φήβων πίσης βρίσκονται σ μία κρίσιμη λικία. Βλέπουν τν αυτό τους ν μεγαλώνει κα ν χάνει τ νιότη. ναρωτιονται γι τς παγγελματικς κα τς συναισθηματικς πιλογές τους, καθς στενεύουν τ χρονικ περιθώρια λλαγν. ντιμετωπίζουν τν ρρώστια, τ γηρατι τν θάνατο τν δικν τους γονιν. πιπρόσθετα δέχονται τν μφισβήτηση π τ δια τους τ παιδιά.

ποιότητα τς συζυγικς σχέσης τν γονιν ποτελε καθοριστικ παράγοντα. Τ ζευγάρι πο χει ναπτύξει μία ζωνταν σχέση τρυφερότητας πο τροφοδοτεται καθημερινά, θ μπορέσει ν ντέξει τν μφισβήτηση τν φήβων παιδιν τους. Ο γονες δν θ καταρρεύσουν πειδ μφισβητήθηκαν, φο θ χουν προσωπικ νόημα ζως. Δν θ πιθυμον τν προσκόλληση το φήβου, γιατί δν θ τν χουν νάγκη. Θ γωνιον γι τος ποιους κινδύνους, λλ θ το πιτρέψουν ν ναλάβει τ ζωή του.

πίτευξη τς γιος ατονόμησης το φήβου παιτε π τος γονες ν παραμένουν ο διοι ζωντανο μ προσωπικ νόημα ζως κα γιες προσωπικς σχέσεις. Δυστυχς ατ δν εναι καθόλου ατονόητο.

Πολλο
φηβοι βιώνουν τν δύνη τς διάλυσης το γάμου τν γονιν τους, φο τος βλέπουν ν «σορροπον» ετε μ νεύθυνες ξωσυζυγικς τριγωνοποιήσεις, ετε μ τν ποδοχ τς τυπικς συνύπαρξης στ πλαίσια νς νεκρο γάμου. Σύζυγοι πο βρίσκονται μαζί, λλ δίχως ν φίσταται μία οσιαστικ λληλεπίδραση πο ν τος ζωοποιε. Μία μονογαμικ λειτουργικ σχέση δν εναι ατονόητη στς μέρες μας.

Γι
ν μπορέσει ν σχηματίσει ταυτότητα φηβος, παιτεται ν νήκει σ να στέρεο σύστημα. πομένως, ταν ο φηβοι βιώνουν τν κατάρρευση το δικο τους οκογενειακο συστήματος, διεργασία τς φηβείας στρεβλώνει.

Ἐὰν φηβος χει γονες καταθλιπτικούς, ποσυρμένους, πογοητευμένους π τν προσωπική τους πορεία κα σχέση, νήμπορους, κουρασμένους, φορτισμένους, πο πενθον διαρκς, πο ποφέρουν π σωματικς ρρώστιες, πο νιώθουν νεπαρκες, τότε δν μπορε ν τος μφισβητήσει, γιατί φοβται τν κατάρρευσή τους. πομένως σ' ατς τς περιπτώσεις κινδυνεύει ν μν μφανιστε φηβεία! Στν γωνία του ν μν δημιουργήσει προβλήματα στος γονες του, ρνεται τν ατονόμησή του.

Τ
παιδι ατά, τος φήβους π ατς τς οκογένειες, καλονται ν διακονήσουν ο καθηγητς στ σχολικ περιβάλλον. Πς θ τ ντιμετωπίσει θεολόγος καθηγητής; Σν ν μν τν φορον; Θ παρατηρήσει τ δάκρυ τν ναίτιο κνευρισμ μις μαθήτριάς του; Θ φουγκρασθε τ ατια μις ξαφνικς πόσυρσης; Θ προσπαθήσει ν κατανοήσει τς πιθετικς-προκλητικς ρωτήσεις;

Ο
Σακελλαρόπουλος κα Μποτονάκης σημειώνουν: Τ παιδι θ προβάλλουν στος καθηγητς τους τν τρόπο σχετίζεσθαι πο χουν μ τος γονες τους κα θ ναμένουν ντίστοιχη ντιμετώπιση. Εναι πιθανόν, δηλαδή, τ παιδ ν προκαλε τ σαδισμ μέσα π τν παιδικ δυναμία του, τν αταρχισμ μέσα π τν παθητικότητα. Ν διεγείρει τν σεξουαλικ πιθυμία μέσα π τν νάγκη του γι τρυφερότητα κα τ γχος μ τν λλειψη λέγχου τν ρμν του. Ν δημιουργε συναίσθημα νωτερότητας στ μειωμένο νήλικο. Ν ποδαυλίζει τς παρορμήσεις κα ν παγιδεύει τς νάγκες γι τρυφερότητα τν νώριμων νηλίκων. λες ατς ο συναισθηματικς πενδύσεις ξηγον γιατί φηβος εναι τόσο συχν τ ντικείμενο τν πι ντιφατικν συναισθημάτων κα τν πι ματαιωμένων ρμν τν νηλίκων. Στ σημεριν σχολεο ο καθηγητς δν χουν τν παραδοσιακ ξουσία. αξηση τν δικαιωμάτων κα λευθεριν το τόμου χει θέσει σ μφισβήτηση τν παραδοσιακ ξουσία. Ο δάσκαλοι πομένως καλονται ν ντλήσουν δύναμη π τν αθεντικότητα τς προσωπικς τους ριμότητας. τσι θ μπνεύσουν τος νέους στε ν πετυχαίνουν ο διοι τν λεγχο τν πιθυμιν τους, ντ γι τν λεγχο πο εχε στ παρελθν πειθαρχία κα ο ξωτερικς πεμβάσεις. Ατ πιτυγχάνεται χι τόσο π ατ πο λέει πο κάνει καθηγητής, σο π ατ πο εναι (Σακελλαρόπουλος κα Μποτονάκης, Συναισθηματικς σχέσεις δασκάλων κα φήβων, 1992).

Τί σημαίνει α
τό; Σημαίνει τι καθηγητς ργάζεται μ κύριο ργαλεο τν αυτό του. ν ναφερόμαστε σ αθεντικς σχέσεις καθηγητ-μαθητή, χουμε ν ναρωτηθομε γι τν ποιότητα τς προσωπικότητας το καθηγητ. Δυστυχς δν φίσταται κάποιο σύστημα ξιολόγησης τς λειτουργικότητας τν καθηγητν, οτε κάποια οσιαστικ δυνατότητα εαισθητοποίησης. Πς θ πικοινωνήσει μ τ παιδιά; Ατ σχετίζεται μ τ βιώματα τς δικς του φηβείας, λλ κα μ τν πεξεργασία τους στν νήλικη ζωή του.

πιλογ το νέου φήβου ν σχοληθε μ τ θεολογία ποτελε μι συνειδητ στάση προϊν τυχαίων γεγονότων; πρξε πιλογ π ρωτα ξ ποκλεισμο; πιλογ εχε ν κάνει πρωτίστως μ τ «θεολόγος» μ τ «καθηγητής»; πάντηση εναι δια γι λους; διαφορετικ στάση το κάθε θεολόγου μέσα στν τάξη μπορε ν χει ν κάνει μ τος διαφορετικος δρόμους πο χει κολουθήσει μέχρι ν φτάσει στν τάξη;

Δ
ν φίσταται μόνο νας σωστς δρόμος πο ν δηγε στ λειτουργικότητα. πίγνωση μως τν συνείδητων κινήτρων, πο τν θησαν ν κολουθήσει ατ τν πιλογή, θ τν βοηθήσει ν παλλαγε π αταπάτες, π πικρίες, π διαψεύσεις παιδικν φαντασιώσεων παντοδυναμίας, π τν παγγελματικ κόπωση.

Δ
ν εναι λίγοι ο μαθητς πο ν ρωτηθον γι τος θεολόγους τους, θ παντήσουν «καλς καημένος, λλ χρωμος». πουσία χρώματος ντιστοιχε στν καθηγητ πο στέκεται μυντικ πέναντι στος μαθητές του. Κάτι νάλογο μ τ καλ παιδιά, πο προσπαθον ν μ δημιουργήσουν προβλήματα, στε ν μ βρεθον στ δίνη κάποιας ντασης.

Τ
μάθημα θεωρεται, δηλαδή, ς μία πώδυνη διαδικασία, που πιθυμητς στόχος θ ταν ποφυγ τν ποιων συγκρούσεων. μως σκουρι μις ρουτίνας βάσταχτης, νέραστης, πελπισμένης, εσχωρε στ εναι. Τ «καλ παιδ» πο γινε θεολόγος, πς θ ντιμετωπίσει τ σημεριν παιδι πο δν εναι διατεθειμένα ν συμπεριφέρονται ντίστοιχα; 1) Θ ντιπαρατεθε μαζί τους σ να παιχνίδι κυριαρχίας που μως τελικ θ ττηθε κα θ γίνει βορ τν θηρίων; 2) καλυπτόμενος πίσω π τν ξουσία του θ πιτεθε στ «κακ» παιδι πο τόσο τν τυράννησαν, ταν ταν ατς μαθητής; 3) θ γοητευτε π τν φηβεία πο νθε γύρω του κα θ δηγηθε στν προσπάθεια ν ζήσει μι καθυστερημένη φηβεία;

θεολόγος καθηγητής, καθς σχετίζεται μ τος μαθητές, συναντ παιδι μ μεγάλη νταση, μ πιθετικότητα ντίθετα ποσυρμένα κα διάφορα, κα ναρωτιέται πς θ τ ντιμετωπίσει. Συχν υοθετε μι μυντικ στάση. Μι μυντικ στάση πο τν δηγε ν περιορίζεται μήχανα στ διδακτέα λη. Προσποιεται τι δν παρατηρε κάποιες ταξίες κάνει κάποιες παραινέσεις δίχως ν λπίζει τι θ εσακουστον κα προσπαθε ν μποδίσει κάποιες ρωτήσεις πο θ τν δηγήσουν σ «πικίνδυνα» θέματα κτς διδακτέας λης. πιπλέον προσπαθε ν δωροδοκήσει τος μαθητς μ ψηλ βαθμολογία.

Α
τ σημαίνει τι τελικ κάνει μάθημα μ δύο-τρες μόνο μαθητς τος ποίους εγνωμονε, φο το πιτρέπουν ν νορθώνει τν νύπαρκτη ατοεκτίμησή του κα διασώζουν τ προσχήματα γι τν παρξή του μέσα στν τάξη.

νας δεύτερος μυντικς τρόπος γι τν καθηγητ εναι ν γίνει πολ αστηρός. Βαθμολογε μ χαμηλος βαθμούς, φωνάζει, προσπαθε ν πιβληθε. λλ κα ατς καθηγητς δείχνει τν νασφάλειά του. Στέκεται μυντικά, φοβται τος μαθητές, κα γι' ατ δν μπορε ν τος συναντήσει οσιαστικά.

Ο
δύο ατο τύποι θεολόγων πιθανν ν μοιάζουν διαφορετικοί, νας ν κατηγορε τν λλο, λλ εναι ντίστοιχοι. Εναι ο κρυμμένες ψυχολογικς νασφάλειες πο δηγον στν δεολογικοποίηση.

μυντικ στάση το καθηγητ πρς τ παιδι πονοε τι ατ εναι κακ π τ φύση τους. Πρόκειται δηλαδ γι προβολικ στάση• πειδ διος τ βλέπει ς κακά, θεωρε τι θ συμπεριφερθον νάλογα. χουμε δηλαδ τ τόσο διαδεδομένο λάθος τς ατοεκπληρούμενης προφητείας. Γιατί υοθετώντας μία τέτοια στάση, θ δε τι ντως τ παιδι θ φέρνονται σχημα.

χει κανες ν ναρωτηθε: Σ' ναν κόσμο που να CD μπορε ν χωρέσει λη τ διδακτέα λη, ποι θ εναι θέση κα ποις ρόλος το συγκεκριμένου καθηγητ; Ο ποιες γνώσεις του δν θ μπορέσουν ν τν προστατεύσουν, καθς ποιοτικ σχέση μ τος μαθητς θ ποτελε τν καθοριστικ παράγοντα.

θεολόγος καθηγητς ρχεται κ τν πραγμάτων ντιμέτωπος μ τ δική του φηβεία. ναγκάζεται ν γυρίσει πίσω κα κε μπορε ν συναντήσει να κενό. ναρωτιέται ν τελικ χει βιώσει τν φηβεία. ναρωτιέται πς βίωσε τ σεξουαλικότητα στ δική του φηβεία, φο καλεται ν ντιμετωπίσει καθημεριν προβλήματα μ τ σεξουαλικότητα τν μαθητν του. Καθς ντιμετωπίζει τ διάφορα προβλήματα, το ρχονται μνμες, εκόνες, π τν δική του φηβεία. Μ πόνο συνειδητοποιε τι μπορε ν πρξε τ «καλ» παιδ τς οκογένειάς του, γιατί ο δυσκολίες τν γονιν του τν δήγησαν σ’ ατ τν πιλογή.

Στ
συνάντηση το μαθητ κα το καθηγητ γίνεται συνάντηση δύο κόσμων. Δύο διαφορετικν χρονικν περιόδων, δύο διαφορετικν πολιτισμν.

συνάντηση ατή, γι ν εναι οσιαστική, παιτε τν νάπτυξη κλίματος μπιστοσύνης κα κτίμησης. παιτε τν ναγνώριση τς διαφορετικότητας τν μπειριν το λλου κα τν δημιουργία το κώδικα πικοινωνίας πο θ πιτρέψει τν μύηση στν κόσμο το ποφατικο κα το πέρλογου, στν κόσμο τς πίστης.

βιωμένη μπειρία πίστης π τν διδάσκοντα, χι σν μία θικιστικ κπλήρωση κάποιων κανόνων, λλ σν μι πελευθερωτικ αρα πο ναζωογονε τν πάσχοντα νθρωπο, εναι ναγκαία συνθήκη γι ν δώσει κίνητρο στ νέο ν σχοληθε μ τ λεγόμενα το καθηγητ του.

νας κουρασμένος κα πογοητευμένος καθηγητς πο κλιπαρε τν νοχ τν μαθητν του γίνεται τραγικ φιγούρα μιζέριας. στάση του χι μόνο δν πιτρέπει τν ναζήτηση το Θείου, λλ δημιουργε τν γι θυμ κα τν περιφρόνηση τν μαθητν του.

Μο
μπιστεύτηκε μι καθηγήτρια: «μουν ποπτεύουσα καθηγήτρια στ διάλειμμα κα εχα δίπλα μου να ζευγαράκι πο φιλιόντουσαν πιδειχτικά. Μαθητές μου! κενοι τν ρα πο φιλιόντουσαν, δν μο διναν καμι σημασία. Κι γ ζοριζόμουν φόρητα. λεγα ν διαφορήσω, ν κάνω τι δν τ εδα. μως, τότε θ νιωθα σχημα ς πρς τν αυτό μου. Εμαι καθηγήτρια μόνο γι ν δώσω γνώσεις κα γι ν διαπαιδαγωγ; Ἐὰν πάλι κανα παρατήρηση, θ γινόμουνα ρεζίλι. Θ λεγαν τι εμαι θεούσα».

Βέβαια μ
φορμ τος μαθητς της ναρωτιόταν γι τ δική της ταυτότητα. Δν τν πασχολοσαν ο κανόνες το σχολείου κα ποψη το διευθυντ, λλ ντίκριζε τ δική της παρξιακ γωνία. ναφερόταν στ δική της σεξουαλικότητα. δια εχε ντισταθε στν ρραβωνιαστικό της ν προχωρήσουν σ ρωτικ σχέση κα πάλευε μ τν αυτό της. Βρισκόταν σ κρίση μ τν πνευματικό της κα ναρωτιόταν γι τν πορεία της: «Πο χω κάνει λάθος;». «ν δν χω κάνει λάθος, τότε εμαι μόνη σωστ σ να πλαίσιο πο λα λειτουργον μ διαφορετικ τρόπο;».

ντίστοιχο εναι να παράδειγμα π τν πλευρ τν μαθητν. Μία μαθήτρια τρίτης Λυκείου μο ξιστοροσε: «Πήγαμε στν πενθήμερη κδρομή. Μο ρεσε νας νέος καθηγητής, θεολόγος, λλ συγκρατοσα τν αυτό μου. Εδα τ φίλη μου πο πγε κα τν κάλεσε ν χορέψουν. Στ συνέχεια κπληκτη παρατήρησα τι τν φλέρταρε. πεσε στ μάτια μου καθηγητς κα μάλωσα μ τ φίλη μου».

Στ
θεραπευτικ πλαίσιο τ γεγονς ρμηνεύτηκε ς πρς τ σχέση τς κοπέλας μ τν πατέρα της. ταν πόμακρος κα πιζητοσε μία σχέση μαζί του. λλά, ναρωτιέμαι. Ατς θεολόγος καθηγητς προσπαθε ν μν μοιάζει μ τος παλιος θεολόγους. Στν γωνία του ν μ βρεθε στ περιθώριο, κινδυνεύει ν μπλέκεται. Ζηλεύει τος φήβους πο ζον ατ πο στερήθηκε, ταυτίζεται κα ψάχνει τρόπους κα δικαιολογίες γι ν ζήσει μι ψιμη φηβεία! Δημιουργε δεολογικ τεχνάσματα, τι πρέπει ς καλς καθηγητς ν χει παφ μ τος μαθητές του. Οσιαστικ γωνι γι τ δική του πιβεβαίωση, γι τς δικές του ναρκισσιστικς νάγκες, π τν θαυμασμ τν μαθητν του. Βρίσκεται σ μι πελπισμένη μφισβήτηση τν πιλογν στ δική του φηβεία κα δηγεται στ ντίθετο κρο, ν νταγωνίζεται τος φήβους σ νωριμότητα!

Κάποιες φορ
ς ναρωτιέται γι τν πίστη του. ρχεται στ νο περίπτωση το προτεστάντη ερέα στν ταινία το Μπέργκμαν πο χει χάσει τν πίστη του κα νιώθει τ Θε πόμακρο, πο δν ποκρίνεται... Πς ν διδάσκει τν πίστη σ κάποιον μ τν ποο χει χάσει τν παφή; Ν παραιτηθε ν μιλ γι' Ατν κα ν θιστε σ μία θεολογία δίχως Θεό; Εναι πραγματικ χρηστο τ μάθημα τν Θρησκευτικν, ν δν ξέρει ν' παντ στ παρξιακ ρωτήματα τν μαθητν προσφέροντας ναστάσιμα βιώματα.

χειρότερος κίνδυνος μως γι τν θεολόγο καθηγητ εναι ν ταυτιστε μ τν Θε κα ν πιστεύει τι πειδ μιλε γι' Ατόν, διαθέτει δθεν τς διότητές Του κα κατέχει κα τν ποψή Του γι τ κάθε τί. νας νασφαλς καθηγητς πο ποζητ κάποιους φήβους παδούς, γι ν νιώσει ατάρεσκα τι ξίζει, ατ πο θ μεταδώσει θ εναι τραυματικό, φο θ τος χει χρησιμοποιήσει. ντίστοιχα, ἐὰν τος πλησιάζει μ τ πρόσχημα ν τος σώσει, δν θ συνειδητοποιήσει ποτ τν κατακτητικ στάση του.

Στ
διάβα τν χρόνων καθηγητς κινδυνεύει ν δηγεται σ' να παγγελματικ burnt out, στν παγγελματικ κόπωση πο κρυσταλλώνεται σ μία στάση διαφορίας γι τ τεκταινόμενα. Τ παιδι τν κουράζουν, το δημιουργον προβλήματα κα τν πογοητεύουν. πομένως θ σπρώχνει πλς τ σχολικ χρονι κα θ σχολεται μαζί τους τ λιγότερο δυνατόν.

νας ζωντανς καθηγητς μπορε ν πιλέξει μία διαφορετικ πτική. Τ ρωτήματα πο θέτουν τ παιδιά, στω κα ν παιτον πώδυνη πεξεργασία, μπορε ν γίνουν φορμ γι προσωπική του λοκλήρωση.

σωτερικ διεργασία, ναζήτηση τς δικς του στορίας, παρξιακ γωνία γι ν παντήσει αθεντικ στος μαθητές του, προσφέρει στν καθηγητ τ δυνατότητα ν ριμάζει, διατηρώντας ταυτόχρονα μία δροσι κα φρεσκάδα νανέωσης πο το προσφέρει παφ μ τ νέα παιδιά. Δίνοντας νόημα στ ζωή του, δίνει νόημα κα στ ζω τν μαθητν του κα γίνεται σοφότερος. τσι ο μαθητές του δν θ εναι πηγ δυστυχίας κα κόλασης, λλ μοναδικς εκαιρίες βιωμένης λπίδας.
Καραγιάννης Δημήτρης (Παιδοψυχίατρος)
πηγή:ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.