15 Δεκ 2010

Ἀποκαλύφθηκε τὸ Βαπτιστήριο τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Κωνσταντινούπολη, ποὺ ἔμεινε στὸ σκοτάδι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Ἅλωσης.Ἡ ἀποκάλυψη ἔγινε ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀρχὲς μετὰ τὶς ἐργασίες ἀναπαλαίωσης ποὺ ὁλοκληρώθηκαν πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες. Ἡ χτιστὴ κολυμπήθρα , ποὺ θεωρεῖται ἡ μεγαλύτερή της ἐποχῆς τοῦ Βυζαντίου χτίστηκε τὸν 6ο αἰώνα παράλληλα μὲ τῆς ἐργασίες τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ βρίσκεται σὲ σημεῖο ἀκριβῶς δίπλα ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναό. Πάνω ἀπὸ 500 χρόνια, λίγοι ἦταν αὐτοὶ ποὺ μιλοῦσαν καὶ γνώριζαν τὴν ὕπαρξη τοῦ Βαπτιστηρίου . Σύμφωνα μὲ τοὺς τούρκους ἀρχιαιολόγους μετὰ τό 1453 , ὁπού ἡ Ἁγία Σοφία μετατράπηκε σὲ τζαμί, τὸ συγκεκριμένο σημεῖο τοῦ ναοῦ χρησιμοποιήθηκε ὡς χῶρος ἀποθήκευσης λαδιοῦ γιὰ τὰ καντήλια.

Ὅταν τὸ 1935 ἡ Ἁγία Σοφία ἔγινε μουσεῖο ξεκίνησαν οἱ ἀνασκαφές, τὸ 1943 ἀποκαλύφθηκε ἡ κολυμπήθρα ποὺ ἔχει χτιστεῖ ἀπὸ ἕνα κομμάτι μαρμάρου. Μετὰ ἀπὸ διαδοχικὲς ἐργασίες ἀποκαλύφθηκε πὼς ὅλο τὸ σημεῖο αὐτὸ ἦταν τὸ Βαπτιστήριο τῆς Ἁγίας Σοφίας. Οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνάδειξη τῆς Κωνσταντινούπολης ὡς «πολιτιστικὴ πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης» ξεκίνησαν τὶς ἐργασίες ἀνάδειξης καὶ ἀναπαλαίωσης τοῦ συγκεκριμένου χώρου ποὺ ἦταν ὑπὸ ἐγκατάλειψη.

Ὁ γενικὸς γραμματέας τοῦ Πρακτορείου 2010 Πολιτιστικῆς Πρωτεύουσας τῆς Εὐρώπης Γιλμὰζ Κούρτ, τόνισε « τὸ Βαπτιστήριο, βρίσκονταν σὲ σημεῖο ποὺ....

 ἦταν κλειστὸ γιὰ τὸ κοινό. Εἶναι ἕνα καλὸ δεῖγμα τοῦ Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Ἡ κολυμπήθρα εἶναι γερὴ καὶ καθαρὴ ὅπως καὶ τότε. Σὲ λίγο καιρὸ καὶ οἱ ἐπισκέπτες τοῦ Μουσείου μας θὰ μποροῦν νὰ τὴν βλέπουν.»

Ὁ πρόεδρος τοῦ Μουσείου τῆς Ἁγίας Σοφίας Χαλοὺκ Ντουρσοῦν, μιλώντας στοὺς δημοσιογράφους τόνισε ὅτι τὸ Βαπτιστήριο, χρησιμοποιήθηκε γιὰ μαζικὲς βαπτίσεις κυρίως μετὰ τὸν 6ο αἰώνα μ.Χ. « Ὑπάρχαν δίπλα της καὶ σημεῖα ποὺ τοποθετοῦνταν σταυροὶ καὶ εἰκόνες, πιθανότατα αὐτὰ τὰ κομμάρια ἐξαφανίστηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς εἰσβολῆς τῶν Λατίνων» τόνισε ὁ ἴδιος..

Ὁ Χαλοὺκ Ντουρσοῦν ὑπενθύμισε πὼς πρώτη φορὰ μετὰ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης βγαίνει στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας αὐτὸ τὸ Βαπτιστήριο.


Βέβαια μὲ τὴν ἀποκάλυψη αὐτὴ οἱ Τοῦρκοι ἀναμένουν καὶ οἰκονομικὰ ὀφέλη καθὼς εὐελπιστοῦν πὼς θὰ αὐξηθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν τουριστῶν ποὺ θὰ θέλουν νὰ δοῦν τὴν κολυμπήθρα ποὺ ἔμεινε στὸ σκοτάδι ἀπὸ τὸ 1453.

«Ἡ Ἁγία Σοφία, ξεκίνησε πρὶν λίγα χρόνια νὰ ἔχει 2 ἑκατομμύρια ἐπισκέπτες καὶ τὸ 2010 φτάσαμε στὰ 3 ἑκατομμύρια, Ὑπάρχει μία ραγδαῖα αὔξηση. Ἔχω τὶς ἐπιφυλάξεις μου ἀπὸ αὐτὴ τὴν μαζικὴ προσέλευση διότι ὁ χῶρος τῆς Ἁγίας Σοφίας εἶναι στενός. Δὲν εἶναι σχεδιασμένη ὡς μουσεῖο, εἶναι ἕνα μνημεῖο. Πάντως μὲ τὴν ἀποκάλυψη τὴ σημερινὴ περιμένουμε κι ἄλλη αὔξηση στοὺς ἐπισκέπτες» δήλωσε ὁ διευθυντὴς τοῦ Μουσείου.
onalert.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.