14 Δεκ 2010

Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη παραβιάζει προσωπικὰ δεδομένα, λέει ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα


Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα, ἔκρινε ὅτι ὑπάρχουν νομικὰ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ παραβίαση προσωπικῶν δεδομένων στὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας συναλλαγῶν τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. Στὴν ἠλεκτρονικὴ κάρτα συναλλαγῶν θὰ «περνοῦν» ὅλες οἱ συναλλαγὲς τῶν φορολογουμένων καὶ ὁ ΦΠΑ. Ἡ κάρτα, μεταξὺ τῶν ἄλλων, θὰ χρησιμοποιεῖται σὲ κάθε συναλλαγὴ καὶ θὰ ἀπαλλάξει τοὺς πολίτες ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση συλλογῆς ἀποδείξεων.

Ἡ Ἀρχὴ ἔκρινε ὅτι ἡ πρόβλεψη καὶ ἐφαρμογὴ τῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας συναλλαγῶν ἔπρεπε νὰ γίνει μὲ νόμο καὶ ὄχι μὲ ὑπουργικὴ ἀπόφαση ὅπως ἔγινε ἐν προκειμένω. Εἰδικότερα, ἔπρεπε τὰ βασικὰ χαρακτηριστικά της ἐπεξεργασίας τῶν στοιχείων νὰ γίνουν μὲ νόμο καὶ ἐν συνέχεια ἡ ὑπουργικὴ ἀπόφαση νὰ καθόριζε τὶς τεχνικὲς λεπτομέρειες. Ἀκόμη, παραβιάζει τὰ προσωπικὰ δεδομένα τῶν φορολογουμένων, καθὼς θὰ γίνεται ταυτοποίηση τῶν ἀγορῶν μὲ τοὺς φορολογούμενους καὶ θὰ δημιουργεῖται τὸ «φορολογικὸ προφὶλ» τῶν φορολογουμένων. Δηλαδὴ γιὰ παράδειγμα θὰ γίνεται γνωστὸ τὸ θρησκευτικὸ πιστεύω τῶν φορολογουμένων καθόσον θὰ καταγράφεται ὅτι.....

 ἀπὸ συγκεκριμένο κατάστημα ποὺ πωλεῖ θρησκευτικὰ εἴδη μίας θρησκείας ἔγιναν ἀγορές.

Ἐπίσης, οἱ ἀγορὲς ἀπὸ τοὺς φορολογούμενους, κατὰ συνέπεια καὶ τὰ προσωπικὰ τοὺς δεδομένα, θὰ παραμένουν γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα σὲ βάση δεδομένων καὶ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ γίνεται ἀπὸ τρίτους ἐπεξεργασία γιὰ ἄλλους σκοπούς.

Τέλος, ἀπὸ τὴν Ἀρχὴ θὰ προταθεῖ νὰ γίνει διαχωρισμὸς τοῦ ΦΠΑ ἀπὸ τὴ ἠλεκτρονικὴ κάρτα συναλλαγῶν καὶ τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν κάρτα ἀγορῶν ἐτησίως νὰ γνωστοποιοῦνται μαζὶ μὲ τὴ φορολογικὴ δήλωση.
 Πηγη: skeftomasteellhnika.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.