2 Αυγ 2010

Καλημέρα Ἑλλάδα, ἀντίο Θράκη...

Δέν κυματίζει ἑλληνική σημαία σέ δύο κρατικά κτίρια τῆς Ὀργάνης
Ἐπί μισό μήνα (ἴσως καί περισσότερο) ἡ Ἑλληνική σημαία ἔχει... ἐξαφανιστεῖ!!!
Πῶς μποροῦν ἡ κυρία Κόκλα, ὁ κύριος Ραγκούσης, ὁ κύριος Πάγκαλος καί ὁ πρωθυπουργός, νά δικαιολογήσουν αὐτό τό γεγονός;

Ἐάν συνέβαινε κάπου ἀλλοῦ, σέ ἄλλο κράτος ἤ στή νότια Ἑλλάδα, ἴσως νά ἦταν καί ἕνα γεγονός γραφειοκρατικῆς ρουτίνας ἤ ἁπλῆς ἠλιθιότητας κάποιου ὑπαλλήλου. Ὅμως, τό ὅτι ἡ Ἑλληνική Σημαία "ἔκανε φτερά" ἀπό δημόσιο κτίριο στήν Θράκη, εἶναι ἕνα γεγονός πού ἔχει σημειολογική σημασία καί κάποιοι πρέπει νά τό ἀντιμετωπίσουν στήν πραγματική του διάσταση. Καί ἐάν τό περιστατικό τῆς ἀπώλειας - ἀπουσίας τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας ἦταν μεμονωμένο, τότε ἴσως -ἀκόμη καί γιά τήν Θράκη- νά θεωροῦνταν δυσάρεστο μέν, ἀλλά καί ὡς ἀτόπημα δημοσίου ὑπαλλήλου πού ἔφυγε γιά διακοπές καί... ἄφησε τόν ἱστό χωρίς τό Ἑλληνικό Σύμβολο.
Ὅμως, τό περιστατικό εἶναι ἐπαναλαμβανόμενο καί ἀποκτᾶ χαρακτήρα πρόκλησης, πού δέν θά πρέπει νά παραμείνει ἀναπάντητη ἐπ' οὐδενί. Ἡ Ἑλληνική κυβέρνηση ὀφείλει νά... τοποθετηθεῖ ἄμεσα καί νά τιμωρήσει μέ βαριές διοικητικές ἀλλά καί οἰκονομικές ποινές τόν/τούς ὑπευθύνους.
Τί ἔχει συμβεῖ; Γιά ἄγνωστο -μέχρι στιγμῆς- λόγο, ἔχει ἀφαιρεθεῖ ἀπό τήν κοινότητα τῆς Ὀργάνης καί ἀπό τό παράρτημα τῆς Περιφέρειας Α.Μ.–Θ ἡ Ἑλληνική Σημαία... Τυχαῖο; Μᾶλλον ὄχι. Κι ἐπειδή εἶναι πονηροί οἱ καιροί πού διανύουμε καί μᾶς ἐπιβάλλουν καί πονηρές σκέψεις, γι’ αὐτό καί μᾶς προβλημάτισε ἀμέσως τό γεγονός, ὅτι ἐδῶ καί περίπου 15 μέρες σέ δύο κρατικά κτίρια τῆς Ὀργάνης, δέν κυματίζει ἡ ἑλληνική σημαία. Πρόκειται γιά τό κοινοτικό κατάστημα καί τό παράρτημα τῆς Περιφέρειας Ἄν. Μακεδονίας καί Θράκης. Οἱ λόγοι ἀφαίρεσης τοῦ Ἑλληνικοῦ Συμβόλου παραμένουν ἄγνωστοι.
Στήν περίπτωση κατά τήν ὁποία οἱ σημαῖες ἔχου κλαπεῖ, σίγουρα θά ἔχει γίνει καταγγελία στήν ἀστυνομία (ἀπό ὅσο γνωρίζουμε τέτοια καταγγελία δέν εἶχε γίνει μέχρι τήν Παρασκευή 30.7.2010). Βέβαια, οἱ σημαῖες μπορεῖ καί νά ἀφαιρέθηκαν γιά λόγους καθαριότητας καί συντήρησής τους. Τό σίγουρο ὅμως εἶναι πώς τουλάχιστον μισό μήνα μετά, θά ἔπρεπε νά ἔχουν ἐπιστρέψει στίς θέσεις τους. Καί φυσικά, εἶναι ἀπαράδεκτο τό γεγονός νά μήν ὑπάρχουν ἑλληνικές σημαῖες πρός ἄμεση ἀντικατάσταση, σέ περίπτωση καταστροφῆς, ἀπώλειας ἤ συντήρησης...
Οἱ πληροφορίες εἶναι συγκεχυμένες, ἀλλά τό γεγονός ἀξίζει νά καταγραφεῖ. Μάλιστα οἱ φωτογραφίες ἀπό τό κοινοτικό κατάστημα Ὀργάνης, ὅπως καί τό κτίριο τῆς Περιφέρειας στόν ὀρεινό ὄγκο, ἀποδεικνύουν τήν ἔλλειψη τῆς σημαίας.
Λέτε νά τίς πῆρε ὁ ἀέρας τίς σημαῖες; Μήπως ὁ κύριος Πάγκαλος (ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης) μπορεῖ νά τοποθετηθεῖ; Ἡ κυρία Κόκλα (περιφερειάρχης Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης) ἔχει νά δηλώσει ἄραγε κάτι;
Ἀναρωτιέμαι, ἄν ψάξει κανείς μέσα στό συγκεκριμένο "ὑποκατάστημα" τῆς περιφέρειας ΑΜ-Θ, ὑπάρχει περίπτωση σέ κάποιο συρτάρι ἤ σέ κάποιο φοριαμό νά βρεῖ τήν σημαία τῆς ἀνεξάρτητης Θράκης ἤ τήν τουρκική σημαία;
Πηγή:Ἄς μιλήσουμε ἐπιτέλους
Κωνσταντῖνος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.