25 Αυγ 2010

Μοναχός Μωυσῆς Ἁγιορείτης:«Σκάνδαλο» κατ’ ἐμέ εἶναι ἡ μή ἑνότητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους

Συνέντευξη στό 24ωρο Πρακτορεῖο Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων «Romfea.gr», παραχώρησε ὁ λόγιος μοναχός Μωυσῆς Ἁγιορείτης, τόν ὁποῖο ἐπισκεφτήκαμε στήν Κελί του στήν Σκήτη τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα Ἁγίου Ὅρους.
Ὁ γέροντας Μωυσῆς μιλώντας στόν Διευθυντή τῆς «Romfea.gr» Αἰμίλιο Πολυγένη, δίνει οὐσιαστικές ἀπαντήσεις σέ θέματα πού ἀφοροῦν τό Ἅγιον Ὅρος, τόν Κάθ. Χρ. Γιανναρά, τήν ὑπόθεση Βατοπαιδίου καί τόν Ἡγούμενο Ἐφραίμ, τήν οἰκονομική κρίση καί τήν Πατριαρχική Λειτουργία στήν Σουμελά.
Ἡ συνέντευξη τοῦ γέροντα Μωυσῆ ἔχει ὡς ἑξῆς:
Πατέρα Μωυσῆ, εἶναι γιά μένα ἰδιαίτερη χαρά πού βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, ἐδῶ στό Θεοφρούρητο Περιβόλι τῆς Παναγίας. Εἶστε μοναχός πάνω ἀπό 35 χρόνια, πεῖτε μας γιά τό Ἅγιον Ὅρος τοῦ χθές καί τό Ἅγιον Ὅρος τοῦ σήμερα.
Ἀγαπητέ κύριε Πολυγένη, χαίρομαι κι ἐγώ πού σᾶς γνωρίζω σήμερα ἀπό κοντά, ὡς ἐπισκέπτη τῆς ταπεινῆς Καλύβης μας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, γιά τήν εἰλικρινῆ ἀγάπη σας πρός τήν Ἐκκλησία καί τήν...ἀντικειμενικότητα τοῦ Πρακτορείου Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων «Ρομφαία», πού ἀπό τριετίας μέ ἐπιτυχία ἀναγνωρισμένη διευθύνετε.
Τό Ἅγιον Ὅρος εἶναι ἀλήθεια, ὅπως τό λέτε, Θεοφρούρητο, Θεομητροσκέπαστο, ἁγιοτρόφο, ὀσιοπερπάτητο κι εὐῶδες Περιβόλι τῆς Παναγίας.
Τόν μήνα αὐτό ψέλνουμε καθημερινά τίς Παρακλήσεις Της καί μέ πόθο ἀναμένουμε τή μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τῆς ἔνδοξης Κοιμήσεώς Της καί τῆς εἰς οὐρανούς Μεταστάσεώς Της.
Ἡ Παναγία εἶναι τό πιό ἀγαπητό γυναικεῖο πρόσωπο γιά τούς Ἁγιορεῖτες. Οἱ ἑξήντα θαυματουργές εἰκόνες Της, τά Καθολικά, τά Κυριακά, τά παρεκκλήσια, τό Πρωτάτον, ἡ Τιμία Ζώνη Της, ὅλα μιλοῦν γι’ Αὐτήν σέ ἕναν ἄβατο γιά τίς γυναῖκες τόπο.
Πέρασαν 36 χρόνια ἀπό τότε πού πέρασα τό κατώφλι τῆς οὐρανογείτονης Σιμωνόπετρας καί 25 ἔτη ἀπό τότε πού εἰσῆλθα στήν Καλύβη τοῦ Χρυσορρήμονος Ἰωάννου. Ἀλήθεια, νομίζω, πώς εἶναι μόνο 36 ἡμέρες.
Δέν νομίζω ὅτι στά χρόνια αὐτά ἄλλαξε στήν οὐσία τό Ἅγιον Ὅρος. Τό μοναστικό τυπικό συνεχίζεται τό αὐτό ἐπί χίλια καί πλέον χρόνια. Αὐτό ἔχει μεγάλη σημασία γιά τή ζωή τῶν μοναχῶν, πού ἀφιερώνουν καθημερινά ἀρκετές ὧρες στή Θεία Λατρεία. Ἡ προσευχή εἶναι τό κύριο ἔργο τῶν μοναχῶν καί αὐτή ἀρωματίζει τή ζωή τους.
Τό ἄν προστέθηκαν κάποιοι δρόμοι καί κάποια τροχοφόρα εἶναι μικρότερης σημασίας. Χρειάζεται ὅμως μεγάλη προσοχή καί στόν σεβασμό τοῦ τόπου καί τοῦ τοπίου. Κατεστράφησαν παλαιά καλντερίμια καί αὐτό ἦταν λάθος.
Ὁ τεχνικός πολιτισμός θέλει διακριτική καί λελογισμένη χρήση. Δέν νομίζω ὅτι χαλᾶ ἡ παράδοση μέ τήν ἀντικατάσταση τοῦ πετρελαιοφάναρου ἤ λαδοφάναρου ἀπό ἡλιακή ἐνέργεια.
Ὁρισμένοι ἔρχονται μία φορά στή ζωή τους στό Ἅγιον Ὅρος μέ μία ρομαντική διάθεση, ἕνα φολκλορισμό καί νομίζουν πώς τό Ἅγιον Ὅρος εἶναι ἕνα ἀπολιθωμένο μουσεῖο, δίχως ζωή, κίνηση καί συνέχεια.
Εἶναι αὐστηροί κριτές, ὅλο ὑποδείξεις καί κατηγορίες. Γιά νά μετακινηθοῦν ὅμως ζητοῦν καλό ὄχημα, τούς ἐνοχλεῖ ἡ σκόνη καί θέλουν ἀνέσεις γιά τή διαμονή τους ὡς νά βρίσκονται σέ ξενοδοχεῖο.
Φρονῶ πώς ἄν τό Ἅγιον Ὅρος ἔχει ἀλλοιωθεῖ εἶναι μόνο ἐξωτερικά καί ὄχι ἐσωτερικά. Ἔγιναν τά τελευταία ἔτη σημαντικά ἀνακαινιστικά ἔργα, λίαν ἀπαραίτητα καί συνεχίστηκε ἡ ὑπερχιλιόχρονη μοναστική ζωή, βασισμένη σέ ἀρχαίους, ἱερούς θεσμούς πού συντηροῦν τό μοναχικό πολίτευμα, τή ζωή τῆς ἀφιερώσεως, ἀφοσιώσεως καί ἡσυχίας.
Ὑπάρχουν σήμερα στό Ἅγιον Ὅρος μορφές, ὅπως ὁ γέροντας Παΐσιος, ὁ γέροντας Πορφύριος, ὁ γέροντας Ἰωσήφ καί ἄλλοι;
Ἕνα βράδυ δέχθηκα ἕνα τηλεφώνημα ἀπό μία γυναίκα.
- Πάτερ Μωυσῆ, τώρα ποῦ ἐκοιμήθη ὁ Γέροντας Παΐσιος ποιός εἶναι στή θέση του;
- Ὁ πνευματικός σας.
- Τόν γνωρίζετε;
- Ὄχι.
- Πῶς τό λέτε;
- Ἀκοῦστε, κυρία μου, ἡ ἁγιότητα δέν εἶναι μεταδοτική, ἀλλά κατορθωτή. Δέν μεταδίδεται ἡ ἁγιότητα, ἄν ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος δέν ἀγωνισθεῖ ὑπομονετικά…
- Εὐχαριστῶ…
Μᾶλλον δέν τῆς ἄρεσε ἡ ἀπάντησή μου. Οἱ ἄνθρωποι σήμερα ψάχνουν συνεχῶς γιά εὔκολες καί γρήγορες λύσεις. Τό fast food τῆς κοσμικῆς ζωῆς ἔχει περάσει καί στήν πνευματική.
Ἀκόμη καί οἱ πιστοί δέν θέλουν καθόλου νά κουράζονται καί νά καθυστεροῦν. Θέλουν ἄμεσες λύσεις τῶν προβλημάτων τους. Γι’ αὐτό ψάχνουν νά βροῦν χαρισματούχους Γέροντες, νά τούς λύσουν τά προβλήματα ἀμέσως. Δέν θέλουν νά ἐπιμείνουν στήν προσευχή, νά ταπεινωθοῦν, νά ὑπομείνουν.
Μάλιστα ὅταν δέν βρίσκουν τέτοιους Γέροντες, τούς δημιουργοῦν. Αὐτό εἶναι ἡ ἔσχατη πλάνη καί γιά τίς δύο πλευρές. Στό Ἅγιον Ὅρος λένε, «νά πλανεθεῖς εἶναι εὔκολο, νά ξεπλανεθεῖς δύσκολο».
Τό χειρότερο εἶναι νά νομίσεις ὅτι εἶσαι ἅγιος. Ἡ ψευδοαγιότητα εἶναι τό μεγαλύτερο πρόβλημα. Ὁ Θεός νά μᾶς φυλάει ἀπό τούς ψευτοαγίους.
Ὁ μακαριστός καί χαριτωμένος Γέροντας Παΐσιος ἔλεγε: «Αὐτός πού νομίζει ὅτι εἶναι καλά εἶναι ὁ χειρότερος, γιατί δέν θά πάει ποτέ στόν ἰατρό».
Ἡ ἀναζήτηση λοιπόν ἐναρέτων Γερόντων σήμερα μπορεῖ νά λάβει νοσηρές διαστάσεις καί ὁ Γέροντας νά νομισθεῖ μέ «γκουρού», «μάγο», ἤ «μέντιουμ».
Χρειάζεται ἰδιαίτερα μεγάλη προσοχή καί ἀπό τίς δύο πλευρές. Ἄλλοτε πάλι ὑποκειμενικές ἰδέες, ἀντιλήψεις καί φαντασίες τίς φορτώνουν ὁρισμένοι στούς Γέροντες περί ἐσχατολογίας, δαιμονολογίας, ἀντιχριστολογίας, πολέμων καί παρσίματος κάστρων τῆς Ἀνατολῆς.
Ἀξιωθήκαμε νά ἀσπασθοῦμε πολλές φορές τό τίμιο χέρι τῶν μακαριστῶν Γερόντων Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου († 1991), Παϊσίου Ἁγιορείτου († 1994), πνευματικῶν τέκνων τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Σπηλιώτη († 1959) καί ἀρκετῶν ἄλλων.
Φυσικά καί ὁπωσδήποτε ὑπάρχουν καί σήμερα καί στό Ἅγιον Ὅρος καί ἀλλοῦ ἐνάρετοι Γέροντες ὅπως οἱ ἀνωτέρω μακαριστοί, τούς ὁποίους οἱ πιστοί ἐπικαλοῦνται ὡς ἁγίους.
Ὅσο θά ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία, θά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία, θά γεννῶνται ἅγιοι. Τό Ἅγιον Πνεῦμα δέν ἀργεῖ, δέν κοιμᾶται, δέν παύει νά ἐμπνέει.
Ἡ ἁγιότητα πάντως ἀγαπᾶ πολύ τή μυστικότητα, τήν ἀδοξία καί τήν ἀφάνεια. Ἡ ἁγιότητα δέν ἔχει φωτεινή ἐπιγραφή, ὀδοδεῖχτες, κράχτες, δυνατούς προβολεῖς καί διαφήμιση. Ὅποιος πεῖ ὅτι εἶναι ἅγιος παύει νά εἶναι ἅγιος.
Ἑτοιμάζουμε ἕνα Μέγα Γεροντικό του Ἁγίου Ὅρους πρός ἔκδοση μέ πεντακόσιες περίπου ἐνάρετες μορφές τοῦ 20ου αἰῶνος.
Τό Ἅγιον Ὅρος ὀνομάσθηκε ἔτσι λόγω τῆς ἁγιότητος τῶν πατέρων του. Τό ἀθωνικό καντήλι τῆς ἁγιότητος δέν ἔσβυσε ποτέ. Διατηρεῖται ἀκοίμητο μέχρι σήμερα παραμυθώντας πολλούς.
Τόν περασμένο μήνα ὁ Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου συνέστησε μία Ἐπιτροπή πού ἀποτελεῖται ἀπό πολιτικά πρόσωπα, σχετικά μέ τήν προστασία τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Ποιά εἶναι ἡ ἄποψή σας;
Τό Ἅγιον Ὅρος ὅπως εἴπαμε προστατεύεται ἀπό τήν Παναγία. Ἔχει ἀνάγκη καί ἀπό τήν προστασία τῆς Πολιτείας. Ἡ νεοσύστατη αὐτή πολιτική Ἐπιτροπή δέν γνωρίζω καλά τί λόγο ὑπάρξεως θά ἔχει, σκοπό καί στόχο.
Τά προβλήματα τοῦ Ἁγίου Ὅρους τά γνωρίζουν καλύτερα οἱ Ἁγιορεῖτες. Οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις βοήθησαν κατά καιρούς μέ διαφόρους τρόπους τίς ἀνάγκες τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Φοβᾶμαι ὅμως ὅτι δέν κατάλαβαν τήν ἱστορία, ἀξία, σημασία καί προσφορά τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Στήν πρόσφατη κρίση δέν ὑψώθηκε οὔτε μία φωνή πολιτικοῦ ἀνδρός νά πεῖ: «Κύριοι, ἡ Ἑλλάδα ἔχει τήν Ἀκρόπολη καί τό Ἅγιον Ὅρος. Σεβαστεῖτε τήν ἱερότητά τους. Μή ἀποϊεροποιεῖτε τά πάντα. Μή χρησιμοποιεῖτε τό Ἅγιον Ὅρος γιά κομματικές ἐπιδιώξεις».
Μακάρι ἡ συσταθεῖσα Ἐπιτροπή νά συνεργασθεῖ, ὄχι μονομερῶς, μέ τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους, γιά τό καλό του Ἁγίου Ὅρους.
Εὐχή ὅλων εἶναι νά ἐπιτύχει καί νά συνδράμει οὐσιαστικά στίς ἀνάγκες τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Ὅμως, ἐνῶ ὁ Πρωθυπουργός συνέστησε Ἐπιτροπή γιά τήν προστασία τοῦ Ἁγίου Ὅρους, τήν ἴδια στιγμή ἡ Κυβέρνηση ἀπέρριψε αἴτημα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας ἀπό τό πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας», τό ὁποῖο ἀφοροῦσε τήν ψηφιοποίηση τῶν βυζαντινῶν κειμηλίων τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Αὐτό δέν εἶναι μία τραγική εἰρωνεία;
Εἶναι πράγματι μία τραγική καί μεγάλη εἰρωνεία δίχως ἄλλο. Εὐχόμεθα νά ἀναθεωρηθεῖ ἡ ἀπόφαση αὐτή σύντομα.
Γέροντα, ὑπάρχει συνεργασία μεταξύ τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους; Ἄν ναί, τυπική ἤ οὐσιαστική;
Νομίζω ὅτι ὑπάρχει συνεργασία μεταξύ τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους, κυρίως στίς ἀποφάσεις τῶν συνεδριάσεων τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
Οἱ ἀποφάσεις φυσικά λαμβάνονται πλειοψηφικά. Πρόκειται γιά τήν ἀρχαιότερη δημοκρατία τοῦ κόσμου, πού λειτουργεῖ συνεχῶς ἐπί δέκα καί πλέον αἰῶνες.
Ἴσως θά μποροῦσε αὐτή ἡ συνεργασία νά εἶναι ἀκόμη πιό οὐσιαστική γιά τό κοινό καλό.
Ἡ ἀγαστή συμβίωση ἐπί χίλια ἔτη καί πλέον ἀνθρώπων ἀπό διαφόρους τόπους σέ ἕνα τόπο ἔχει πολλά νά πεῖ σέ ἕνα κόσμο διηρημένο καί ἀντιμαχόμενο.
Τόν Ἀπρίλιο εἴχατε γράψει ἕνα καυστικό κείμενο κατά τῶν ἀπόψεων τοῦ καθηγητῆ Χρήστου Γιανναρᾶ, τό ὁποῖο εἶχε μεγάλη ἀναγνωσιμότητα. Ποιά ἦταν ἡ ἀφορμή ποῦ συντάξατε ἐκεῖνο τό κείμενο;
Ὁ λόγος τῆς συντάξεως ἐκείνου τοῦ κειμένου ἦταν προφανής. Ὁ κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς εἶναι γνωστός καθηγητής καί πολυγραφώτατος συγγραφέας καί πιστεύω ὅτι θά ἔπρεπε νά προσέχει περισσότερο τά ἄρθρα πού ὑπογράφει.
Φυσικά ἔχει δικαίωμα νά ἔχει τήν ὅποια γνώμη ἤ κρίση, ἀλλά δέν τόν τιμᾶ νά ὑβρίζει μία πολυμελῆ Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους μέ πεζοδρομιακές ἐκφράσεις.
Πιστεύω καί εὔχομαι νά μετανόησε γιά ὅσα τότε ἔγραψε βιαστικά καί πρόχειρα.
Τελικά π. Μωυσῆ ὑπάρχει «σκάνδαλο» Βατοπαιδίου;
Ἤδη ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Ε. Βενιζέλος καί ὁ ἀρχηγός τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Α. Σαμαράς εἶπαν ὅτι δέν ὑφίσταται «σκάνδαλο» Βατοπαιδίου.
Ἐπί δύο ἔτη σέ καθημερινή βάση τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως προσπάθησαν νά πείσουν τόν κόσμο γιά μεγάλο «σκάνδαλο» τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου.
Ὁπωσδήποτε ἐπηρεάστηκαν πολλοί πολύ. Δημιουργήθηκε ἕνα ἀνόσιο κλίμα. Κάποιοι κέρδισαν ὑψηλές θέσεις, ψήφους, προαγωγή καί τά λοιπά. Ἡ ἔρευνα ἕως τώρα δέν βρῆκε μαῦρο χρῆμα, παρανομίες καί καταχρήσεις.
Στήν ἀτμόσφαιρα πού δημιουργήθηκε εἶναι δύσκολο νά ἐκφράσει κανείς μία ἄλλη γνώμη. Θά κατηγορηθεῖ ὅτι πληρώθηκε.
Ἐπί δύο ἔτη μία ἁγιορείτικη Μονή μέ 110 μοναχούς, ἱστορία, προσφορά, λιθοβολήθηκε, ὑβρίσθηκε, γελοιοποιήθηκε, εἰρωνεύθηκε, χλευάσθηκε κι ἐλάχιστοι ἄνθρωποι κατάφεραν νά τήν ὑπερασπισθοῦν καί ἄς μήν ἔχει ἀποδειχθεῖ καμία ἀπάτη.
«Σκάνδαλο» κατ’ ἐμέ εἶναι ἡ μή ἑνότητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Κανένας δέν εἶπε ποτέ νά ὑποστηρίξει μία ἀτασθαλία ἤ νά μήν καταθέσει τήν ὅποια γνώμη του στά ἁρμόδια ὄργανα, ἀλλά ὄχι δημόσια κάποιοι Ἁγιορεῖτες νά κατηγοροῦν Ἁγιορεῖτες ἀδελφούς τους.
Ποιά εἶναι ἡ ἄποψή σας γιά τόν Ἡγούμενο Ἐφραίμ;
Ὁ Ἡγούμενος Ἐφραίμ κατάντησε ὁ πιό κατηγορημένος ἄνθρωπος τῶν τελευταίων δεκαετιῶν.
Κανένας ποτέ δέν κτυπήθηκε τόσο πολύ, οὔτε ἐγκληματίας πολέμου νά ἦταν, οὔτε ἔμπορος ναρκωτικῶν, οὔτε σωματέμπορος. Ἡ πίστη του, ἡ ἀοργησία του, ἡ ὑπομονή του, ἡ συγχωρητικότητά του φανερώνουν μία ἐσωτερική δύναμη πού θά ἔπρεπε νά λένε πολλά στούς κατηγόρους του.
Δέν γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες τῆς ὑποθέσεως, ὅμως ἡ στάση τοῦ Ἡγουμένου μέ προβληματίζει θετικά καί ἡ στάση τῶν κατηγόρων του, ἀκόμη καί ρασοφόρων, μέ λυπεῖ.
Δέν θέλω νά κουράσω μέ πολλά. Εὔχομαι καί προσεύχομαι νά λάμψει ὅλη ἡ ἀλήθεια καί νά μήν ἐπικρατήσει ἡ προκατάληψη καί ἡ ἐμπάθεια.
Ἄν ὑπάρχουν λάθη φυσικά νά διορθωθοῦν, ὄχι ὅμως κανείς προκαταβολικά νά καταδικάζεται. Ἡ δικαιοσύνη ἀσφαλῶς ἀμερόληπτα κι ἐλεύθερα θά πράξει τό δύσκολο ἔργο της.
Τούς τελευταίους μῆνες ἡ Ἑλλάδα, περνάει μεγάλες δυσκολίες λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, μέ ἀποτέλεσμα ὁ κόσμος νά μήν ἔχει πολλές φορές οὔτε τά ἀπαραίτητα. Ποῦ ὁδηγούμαστε, ὑπάρχει ἐλπίδα σωτηρίας;
Εἶναι ἀλήθεια πώς ὑπάρχει σοβαρή οἰκονομική κρίση καί ἀρκετοί συνάνθρωποί μας δυσκολεύονται ὑπερβολικά.
Ἀξίζει ὅμως νά παρατηρήσουμε πώς ὁ νεοελληνικός βίος ἀπό καιρό ἔχει σοβαρές ρωγμές. Τό ὅραμα τοῦ μέσου Νεοέλληνα στάθηκε ὁ πλουτισμός, ὁ κορεσμός, ἡ σπατάλη, ἡ κατάχρηση καί ἡ διασκέδαση.
Θεοποιήθηκε ἡ φιλοχρηματία, ἡ φιλοσαρκία, ἡ φιλοδοξία καί ἡ φιλαυτία. Τό χρῆμα, ἡ σάρκα καί ἡ δόξα προσκυνοῦνται μέρα καί νύχτα ἀπό νέους καί γέρους. Μόνος σκοπός ὁ εὐδαιμονισμός, ἡ εὐμάρεια, ἡ καλοπέραση, ὁ ἀτομισμός.
Ἡ ἄνεση ἔφερε ἀνία. Ἡ Δύση κραυγάζει κουραστήκαμε νά εἴμαστε ξεκούραστοι. Ἡ ἀξία τοῦ Ἕλληνα ἔγκειται πλέον στά χρήματα, τά οἰκήματα, τά κτήματα καί τά ὀχήματα. Ἐπικρατεῖ ἡ ὕλη. Ἡ λιτότητα θεωρήθηκε μιζέρια, ἡ ἁπλότητα χαζομάρα, ἡ φτώχεια κατάρα, ἡ ἐγκράτεια ἀνοησία. Ἡ ἀπάτη νομίσθηκε καπατσοσύνη, τό ψέμα εὐφυΐα, ἡ μοιχεία λεβεντιά, ἡ τιμιότητα ἐπιπολαιότητα.
Ἡ κρίση μᾶς κρίνει. Ἡ κρίση βέβαια εἶναι οἰκονομική ἀλλά περισσότερο πνευματική. Ὅπως καί νά ναί δέν πρέπει ποτέ νά μελαγχολήσουμε, νά ἀπελπισθοῦμε, νά ὀκνεύσουμε καί νά κλαῖμε τή μοίρα μας.
Ἄς κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε καί μπορεῖ μέσα ἀπό τό πικρό νά φανερωθεῖ κάτι γλυκό. Νά νιώσουμε κάποια στιγμή ὅτι δέν γεννηθήκαμε γιά τήν ἀπόκτηση νέου πολυτελοῦς ὀχήματος καί ὅτι δέν ἀξίζει νά ζοῦμε γιά κάτι τέτοιο, οὔτε ὁ Θεός μᾶς ἔφερε στή ζωή γι’ αὐτόν τόν σκοπό καί μόνο…
Κλείνοντας, π. Μωυσῆ θά ἤθελα νά σχολιάσετε τήν ἱστορική Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στήν Παναγία Σουμελά.
Ἡ Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στή θαυμαστή Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Σουμελᾶ τοῦ Πόντου, ὕστερα ἀπό ἐρήμωση 88 ἐτῶν, ἦταν συγκινητική καί μεγάλο ἱστορικό γεγονός.
Δέν χαροποίησε μόνο τόν Ποντιακό λαό ἀλλά σύμπαντα τόν ἁπανταχοῦ οἰκουμενικό Ἑλληνισμό. Τό καύχημα τοῦ Πόντου, μέ τήν ὑπερχιλιετῆ πλούσια προσφορά σέ πνεῦμα, πολιτισμό, παιδεία, γνώρισε κάτι ἀπό τήν παλαιά αἴγλη της.
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος βαθύτατα καί δικαιολογημένα συγκινημένος μίλησε στίς καρδιές τῶν πιστῶν. Ἀσφαλῶς καί ἡ Θεία Λειτουργία αὐτή θά ἀποτελεῖ σημαντικό σταθμό τῆς πορείας του.
Ἡ παρουσία τοῦ Ποντιακῆς καταγωγῆς μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, οἱ λόγοι του καί οἱ στίχοι του, ἔδωσαν θερμά δάκρυα σέ πολλῶν μάτια.
Ἡ Παναγία ἡ Σουμελά, ἡ Παναγία ἡ Ἀθωνίτισσα, ἡ Ἑλληνίδα Παναγία, ἡ Παναγία τῆς Οἰκουμένης νά πρεσβεύει πάντοτε.
Ἔχουμε μεγάλη ἀνάγκη τῶν πρεσβειῶν τῆς ὅλοι. Ἡ ταπεινή, ἁγνή, σιωπηλή, σεμνή Ἀειπάρθενη Κόρη νά ἐμπνέει τούς πάντες, νά σκέπει ἀδιάπτωτα τό ἐράσμιο ἀθωνικό Περιβόλι Της.
Σᾶς εὐχαριστῶ κύριε Πολυγένη γιά τήν εὐκαιρία πού μου δώσατε καί συγχωρέστε τόν πόνο τῆς εἰλικρίνειάς μου καί τό αὐστηρό της μή διπροσωπίας μου πρός ἀνισόρροπη ἰσορρόπηση διεστώτων.
Ἡ Παναγία νά ἐνισχύει κι ἐσᾶς πλούσια πάντοτε στό ἔργο τῆς ἀντικειμενικῆς ἐνημερώσεως.
Γέροντα, σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν συζήτηση. Ἐπίσης, θέλω νά εὐχαριστήσω καί τόν π. Χρυσόστομο γιά τήν Ἀβραμιαία φιλοξενία.
Πηγή:Ρομφαία
ΑΠΟ:Ἀπόψεις γιά τήν Μονή Βατοπαιδίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.