31 Ιουλ 2010

Οἰκουμενισμός καί Φανατικοί Ὀρθόδοξοι

π.Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος
προσχωμεν! Ἐν ταπεινώσει, ἐν προσευχή, ἐν νηστεία, ἐν κατανύξει, ἄς ζητήσουμε ἀπό τόν Κύριο νά μᾶς φωτίσει γιά τό πῶς πρέπει νά πορευτοῦμε σέ αὐτά πού ἔρχονται. Διπλός ὁ κίνδυνος τῆς Ἐκκλησίας: ἀπό τή μία ὁ σατανοκίνητος Οἰκουμενισμός καί ἀπό τήν ἄλλη ὁ Φανατισμός πού φθείρει τίς ψυχές καί ὁδηγεῖ τελικά σέ φρικαλέες βλασφημίες καί αἱρέσεις καί κρύβει τήν ἀλήθεια. Καί τά δύο νά τά φοβηθοῦμε καί νά τά ἀποφύγουμε. Δέν θά παρεκκλίνουμε οὔτε δεξιά οὔτε ἀριστερά. Θά πορευτοῦμε τή μέση καί βασιλική ὁδό. Αὐτή εἶναι ἡ ὁδός τῆς...ἀμόλυντης Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία γνωρίζει καί νά προστατεύει τήν ἀκρίβεια καί δέν ἀγνοεῖ τήν ἐπίδειξη οἰκονομίας.

πηγή:Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.