5 Ιαν 2010

Τί συμβαίνει στὴ Βόρειο Ἤπειρο;


Κωνσταντῖνος Χολέβας-Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

Ἐνῷ οἱ Ὀρθόδοξοι καὶ γενικὰ ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ἀνὰ τὸν κόσμο ἑορτάζουμε τὰ Χριστούγεννα καὶ τὴν Πρωτοχρονιά, στὴ Βόρειο Ἤπειρο οἱ ἀλβανικὲς ἀρχὲς δὲν ἀφήνουν ἥσυχο τὸν Ἑλληνισμὸ νὰ ἑορτάσει. Τὸ κλίμα ἔχει ἐπιβαρυνθεῖ ἀπὸ τὴν ἄσκηση δίωξης ἐκ μέρους τῆς .....
Εἰσαγγελίας τῆς Αὐλῶνας κατὰ τοῦ Δημάρχου τῆς Χειμάρρας καὶ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ὀργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ, τοῦ μαχητικοῦ Βασίλη Μπολάνου.

Ὁ Μπολάνος ἔχει μπεῖ στὸ στόχαστρο τῶν ἀλβανικῶν ἐθνικιστικῶν κύκλων ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια. Ἀρκεῖ νὰ θυμηθοῦμε τὴ βία καὶ τὴν καλπονοθεία ποὺ χρησιμοποιοῦσε ἡ ἀλβανικὴ ἀστυνομία κάθε φορᾶ ποὺ γινόταν ἐκλογικὴ ἀναμέτρηση στὴν ἑλληνικότατη Χειμάρρα. Σήμερα τὸ ... ἁμάρτημα τοῦ Μπολάνου εἶναι ἡ παραχώρηση δημοτικῆς ἔκτασης, τὴν ὁποία διεκδικεῖ τὸ ἀλβανικὸ δημόσιο γιὰ νὰ τὴ δώσει σὲ ἀλβανοὺς ἀπὸ τὸ Κόσσοβο καὶ ἄλλους μέτοικους, τοὺς ὁποίους χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ ἀλλοιώσει τὴν ἑλληνικότητα τοῦ πληθυσμοῦ.

Τὸ ζήτημα τῶν περιουσιῶν τῶν Ἑλλήνων ποὺ ζοῦν στὴν Ἀλβανία εἶναι μεγάλο καὶ ὀφείλεται στὴν κρατικοποίηση τῶν ἰδιωτικῶν περιουσιῶν κατὰ τὴν περίοδο τοῦ κομμουνισμοῦ. Οἱ Βορειοηπειρῶτες ἔχουν ἔγγραφα ποὺ ἀποδεικνύουν τὰ ἰδιοκτησιακὰ δικαιώματά τους, ἀλλὰ τὰ ἀλβανικὰ δικαστήρια ἐκδίδουν ἀποφάσεις ὑπὲρ μουσουλμάνων καταπατητῶν.

Καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ μόνη ἔνδειξη κακοπιστίας ἐκ μέρους τῶν διαδοχικῶν κυβερνήσεων, οἱ ὁποῖες ἐναλλάσσονται στὰ Τίρανα. Στὸν θρησκευτικὸ καὶ ἐκπαιδευτικὸ τομέα ὁ Ἑλληνισμὸς ἀντιμετωπίζεται μὲ ἀρνητικὸ πνεῦμα, ἐνῷ διατηροῦνται οἱ «μειονοτικὲς ζῶνες» ποὺ εἶχαν καθιερώσει οἱ δικτάτορες Χότζα καὶ Ἀλία. Ἐνῷ ἡ Ἑλλὰς δείχνει τὸ φιλικό της πρόσωπο σὲ κάθε εὐκαιρία καὶ φιλοξενεῖ μεγάλο ἀριθμὸ Ἀλβανῶν ἐργαζομένων, δυστυχῶς τὰ Τίρανα δὲν ἀνταποδίδουν τὴν καλὴ συμπεριφορά.

Τοῦτο φαίνεται ὄχι μόνον στὸν τρόπο ἀντιμετωπίσεως τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν, ἀλλὰ καὶ στὴ συνεχῆ ὑποδαύλιση τῶν διεκδικήσεων τῶν Τσάμηδων, οἱ γονεῖς τῶν ὁποίων ὑπῆρξαν συνεργάτες τῶν Γερμανοϊταλῶν στὴ Θεσπρωτία κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ διακηρύξει μὲ κάθε τρόπο ὅτι ἡ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῆς γείτονος, ἡ ἐνδυνάμωση τῶν ἑλληνοαλβανικῶν σχέσεων καὶ ἡ μελλοντικὴ εὐρωπαϊκὴ πορεία τῆς Ἀλβανίας περνοῦν μέσα ἀπὸ τὴν ἔμπρακτη βελτίωση τῶν συνθηκῶν ζωῆς καὶ τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς μειονότητας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.