1 Ιαν 2010

Ὀπαδὸς τῆς πολυπολιτισμικῆς παιδείας καὶ ὁ Πάπας


«Τὸ σεβασμὸ τῶν ἄλλων ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ δέρματος, τὴν ἐθνικότητα, τὴ γλῶσσα, τὴ θρησκεία» ζήτησε ὁ Πάπας Βενέδικτος XVI, χαρακτηρίζοντας τὸν ἀναγκαῖο γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς εἰρήνης στὸν πλανήτη.

«Κάθε παιδὶ εἶναι σημαντικὸ νὰ ἐκπαιδευτεῖ νὰ σέβεται τὸν ἄλλο ἀκόμη καὶ ὅταν εἶναι διαφορετικὸς ἀπὸ ἐμᾶς» δήλωσε ὁ Πάπας, προσθέτοντας ὅτι στὰ σχολεῖα εἶναι πιὰ συχνότερη ἡ παρουσία παιδιῶν μὲ διαφορετικὲς ἐθνικότητες........

«Τὰ πρόσωπά τους ἀντιπροσωπεύουν τὴν προφητεία τῆς ἀνθρωπότητας ποὺ καλούμαστε νὰ δημιουργήσουμε: μία οἰκογένεια οἰκογενειῶν καὶ ἀνθρώπων» σημείωσε ὁ Πάπας Βενέδικτος XVI, κατὰ τὴ διάρκεια ὁμιλίας του στὴν Ἁγία Ἕδρα.

«Ὁ ἄλλος εἶναι ἕνας ἀδελφὸς στὴν ἀνθρωπότητα, δὲν εἶναι οὔτε ἀντίπαλος οὔτε ἐχθρὸς» ἀνέφερε ὁ Ποντίφικας.

Ἀκόμη, ὁ Πάπας ζήτησε τὴν ἀνάπτυξη μίας «ἀνθρώπινης οἰκολογίας», ὑπογραμμίζοντας τὴ στενὴ σχέση μεταξύ του σεβασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ τὴ σωτηρία αὐτοῦ ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔχει δημιουργηθεῖ. «Ἂν ὁ ἄνθρωπος ἀπαξιωθεῖ, ὑποβαθμίζει τὸ περιβάλλον τοῦ» δήλωσε ὁ Πάπας.
ΠΗΓΗ:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.