5 Ιαν 2010

ΣΤΑ ΚΡΥΦΑ...ΜΗΝ ΜΑΣ ΔΟΥΝΕ!!!

Γι ν κάνουμε μία λεημοσύνη θέλει θυσία, χι περισσεύει να πενηνταράκι κα τ δίνω, ν σο στοιχίζει ατ πο θ δώσεις.

Θὰ πεθάνουμε αὔριο, τὸ πήρατε εἴδηση, ὅτι θὰ πεθάνουμε;

Ποῦ εἶναι οἱ παπποῦδες μας, οἱ μαμάδες μας, οἱ μπαμπάδες μας, οἱ γιαγιάδες μας, οἱ....
προπάππουδές μας, ποῦ εἶναι;

Ποῦ εἶναι;

Ποῦ εἶναι τὰ δισεκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων;

Ποῦ πέρασαν πάνω ἀπ’ τὴ γῆ, τὰ τρισεκατομμύρια.

Ποῦ εἶναι;

Ποῦ θᾶσαι σὺ καὶ σὺ καὶ σὺ κι γῶ αὔριο;

Αὐτὲς οἱ προσφορὲς νὰ γίνονται μὲ εὐχαρίστηση,μὲ καλοσύνη,μὲ ἱλαρότητα,μὲ καρδιακὴ εὐμένεια, καὶ πάντοτε ἐν κρυπτῷ, στὰ κρυφά.

Καὶ τώρα ἔρχεται ἡ θυσία.

Δανείζει καὶ ξεχνᾶ.


Δάνεισε ἑκατὸ εὐρὼ μὲ θυσία,τὰ δάνεισε, καὶ ἔρχεται ὕστερα ἀπὸ πέντε χρόνια ὁ κύριος Κωνσταντῖνος καὶ λέει, «βρὲ Γιώργη, πρὶν ἔξι ἑφτὰ χρόνια, σοὺ πῆρα, σοὺ ζήτησα ἑκατὸ εὐρὼ δανεικά, μοῦ τὰ ’δωσες μὲ εὐχαρίστηση, ἂν καὶ δὲν εἶχες, πάρτα».

–«Ποιά»;

-«Αὐτά».

-«Στάδωσα ἐγώ»;

-«Δὲν θυμᾶμαι, τὸ ξέχασα, κι ἂν σ’ ἔδωσα τὸ ξέχασα, ἀλλὰ ἀποκλείεται νὰ σ’ ἔδωσα».

Μποροῦμε νὰ τὸ ...

ποῦμε αὐτό;

Νὰ ξεχάσουμε τὸ δανεικό;

Κᾶνε τὸ καλὸ καὶ ρίξτο στὸ γιαλό, ποῦ λέει ὁ λαός, ἔτσι δὲ λέμε;

Κᾶνε τὸ καλὸ καὶ ρίξτο στὸ γιαλό, τί σημαίνει αὐτό;

Νὰ τὸ πάρει τὸ ποτάμι, νὰ φύγει, νὰ τὸ ξεχάσεις.

Μόνο μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἁγιάζεται ἡ φιλόθεος καρδιὰ μᾶς ἀπ’ τὴ Θεία Χάρη.

Ἡ ψυχὴ ποὺ πυρπολεῖται ἀπὸ τὸ φῶς τῆς ἀγάπης, καθίσταται γιὰ μία ὁλόκληρη ζωὴ ἁπλόχερη καὶ μεγαλόκαρδη.

Ἀκόμα καὶ στὸν ἀχάριστο!

Καὶ στὸν ἀγνώμονα!

Καὶ στὸν ἐκμεταλλευτή!
ΠΗΓΗ:
ΔΙ'ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.