13 Μαΐ 2024

Κάθε μέρα καὶ μιὰ νέα Ἐθνικὴ προσβολὴ μὲ τὴν ἀνοχὴ τῆς Κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Ράμα καὶ ἡ ἐπίδειξη δύναμης στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας μὲ αἰχμὲς καὶ κατηγορίες ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος ὑποδαυλίζει τὴν διχόνοια μεταξὺ τῶν δύο γειτονικῶν λαῶν ἀποκλειστικὰ γιὰ ἐπίτευξη μικροπολιτικῶν συμφερόντων ἀπὸ μέρους τῆς Ἀλβανίας. 
Ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδος βρίσκεται σὲ χέρια ἀνίκανων ἀνθρώπων. Σὲ χέρια ἀνθρώπων ποὺ δὲν ἔχουν καμία ἐπαφὴ μὲ τὸν πολιτισμό, τὴν ἱστορία, τὶς ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Βρίσκεται σὲ χέρια ἀνθρώπων ποὺ προσπαθοῦν νὰ καταπολεμήσουν τον «νατιβισμὸ» τῆς χώρας τοὺς (προστασία τῶν συμφερόντων τῶν ἰθαγενῶν πολιτῶν ἑνὸς κράτους) ὅπως εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης, ἀλλὰ δὲν ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὸν ἐπιθετικὸ ἐθνικισμὸ ἄλλων λαῶν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος... 

Ἡ κυβέρνηση τῆς ΝΔ παρέμεινε ἀπαθὴς μὲ τὸν κ. Ράμα, ὅπως παραμένει καὶ σὲ ὅλα τὰ ἐθνικὰ θέματα ποὺ ἀντιμετωπίζει μὲ ὅμορες χῶρες. Δὲν εἶναι πλέον ζήτημα σωφροσύνης καὶ δῆθεν στρατηγικῆς ψυχραιμίας. Εἶναι ἐπικίνδυνη νοοτροπία ὑποτέλειας, ἀδιαφορίας, φόβου καὶ ἄγνοιας. Τὴν κυβέρνηση τῆς ΝΔ δὲν τὴν ἐνδιαφέρει ἡ πρόοδος, ἡ εὐημερία καὶ ἡ εἰρηνικὴ συμβίωση τῶν Ἑλλήνων ἀλλὰ μόνο ἡ διατήρηση μίας ἐπικοινωνιακῆς εἰκόνας συμβατῆς μὲ τὶς ἐντολὲς ἐξωχώριων οἰκονομικῶν καὶ πολιτικῶν συμφερόντων. Εἶναι ζήτημα Ἐθνικῆς Ἀξιοπρέπειας γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, ὅπου γῆς. Κάθε μέρα ποὺ περνᾶ ἡ Κυβέρνηση Μητσοτάκη φροντίζει νὰ μᾶς προσφέρει μιὰ νέα Ἐθνικὴ προσβολή, μιὰ νέα Ἐθνικὴ ταπείνωση! 

Τὸ Δημοκρατικὸ Πατριωτικὸ Kίνημα ΝΙΚΗ θυμίζει στὸν γειτονικὸ λαὸ τῆς Ἀλβανίας ὅτι ὁ ἐθνικὸς τοὺς ἥρωας εἶναι ὁ Ἕλληνας -Ρωμιὸς Βυζαντινὸς Γεώργιος Καστριώτης (Γκιέργκι Καστριότι-Σκεντέρμπεης), γεγονὸς ποὺ δηλώνει ὅτι εἶναι περισσότερα ἐκεῖνα ποὺ ἑνώνουν τοὺς δύο λαοὺς παρὰ ὅσα οἱ φαῦλοι πολιτικοὶ καὶ τῶν δύο χωρῶν προβάλουν γιὰ νὰ τοὺς χωρίσουν. 

Ἡ ΝΙΚΗ ὑπενθυμίζει ἐπίσης ὅτι δὲν ἔχει καμία ἐμπιστοσύνη στὴν μυστικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς ΝΔ ἐνόψη καὶ τῆς ἐπικείμενης ἐπίσκεψης τοῦ κ. Μητσοτάκη στὴν Ἄγκυρα καὶ καλεῖ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ ἀποδοκιμάσει ἐκλογικὰ τὴν ΝΔ στὶς ἐπικείμενες Εὐρωεκλογές. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.