16 Φεβ 2024

«Δάκτυλος» τῶν ΗΠΑ ὁ γάμος ὁμοφυλοφίλων!

Ὁ πέμπτος γῦρος «Στρατηγικοῦ διαλόγου Ἀμερικῆς-Ελλάδος» ποὺ διεξήχθη προσφάτως στὶς ΗΠΑ , μὲ τὴν παρουσία καὶ συμμετοχὴ τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν δύο κρατῶν Ἄ.Μπλίνκεν καὶ Γ. Γεραπετρίτη, ἀνεφέρθη σὲ δραστηριότητες ποὺ ἐνδιαφέρουν ἐξ ἴσου τὶς δύο χῶρες ὅπως ἡ «Πράσινη ναυτιλία» , ἡ προστασία τῶν ὠκεανῶν – θέμα διεθνοῦς διασκέψεως στὶς 24 Ἀπριλίου ἔ.έ- ἡ ἀσφάλεια τοῦ κυβερνοχώρου , τὸ πρῶτο δάνειο 125 ἑκατομ. δοιλλαρίων ἀπὸ τὸν Ἀμερικανικὸ χρηματοδοτικὸ ὀργανισμὸ DFC , ὑπὲρ τῆς ἀναζωγονήσεως τῶν ναυπηγείων τῆς Ἐλευσῖνος , τὸ ....ἔλεγχο τῶν «ἀμέσων» 

ξένων ἐπενδύσεων στὴν Ἑλλάδα (διάβαζε ΚΟΣΚΟ καὶ «χρυσῆ βίζα»)και τὴν ὑποστήριξη τῆς ὑποψηφιότητος τῆς Ἑλλάδος ὡς μέλους τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας , γιὰ τὴν περιόδο 2025-26 ποὺ ἔχει ἀνάγκη τῆς Ἀμερικανικῆς συγκαταθέσεως ὡς καὶ μερικῶν δευτερευούσης σημασίας «ἀνταλλαγῶν» στὸν τομέα τῆς ἐκπαίδευσης , τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς διεθνοῦς συνεργασίας. 

Ὁ «διάλογος» ἐξελίχθη ὅμως εἰς μονόλογον ὅταν οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπέβαλαν τὴν «ἐνσωμάτωση προσφύγων στὶς Ἑλληνικὲς δημοσίες ὑπηρεσίες» δηλ. τὴν πρόσληψη λαθρομεταναστῶν στὸ δημόσιο καὶ τὴν «προώθηση τῆς διαφορετικότητας , ἰσότητας καὶ συμπερίληψης» τῶν ΛΟΑΤΙΚ+ στὴν Ἑλλάδα. Μάλιστα οἱ Ἀμερικανοὶ συνεχάρησαν τὸν κ.Κυρ. Μητσοτάκη γιὰ τὴν προστασία ποὺ προσφέρει στὶς ὁμάδες αὐτὲς ὡσὰν νὰ ἀνήκει στὴν WOKE CULTURE... 

Πέραν τοῦ ὅτι ἡ Ἀμερικανικὴ συνηγορία στὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀποτελεῖ κατάφορη ἐπέμβαση στὰ ἐσωτερικὰ τῆς χώρας μας , ἀμφισβητεῖ τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα,την Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος , τὴ «Νέα Δημοκρατία» καὶ τὴν πατριωτικὴ δεξιὰ καὶ δίδει τὴν ἐντύπωση ὅτι ὅλος αὐτὸς ὁ θόρυβος ὁ ὁποῖος ἀφορᾷ μιὰ ἐλαχίστη μειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ ἐν πάσῃ περιπτώσει δὲν ἀποτελοῦν πρόβλημα γιὰ τὴν ἀνεκτικὴ Ἑλληνικὴ κοινωνία , εἶναι «ἀμερικανικὸς» δάκτυλος γιὰ νὰ μὴν εἴπωμεν κάτι χειρότερον περὶ δακτύλων. 

Θὰ ἐδέχετο ἡ Ἀμερικανικὴ κυβέρνηση συστάσεις τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν διαχρονικὴ μεταχείρηση τῶν μαύρων , τὶς διακρίσεις εἰς βάρος τῶν λευκῶν στὰ Ἀμερικανικὰ πανεπιστήμια , τὴν ἀγενῆ συμπεριφορὰ τῶν ἐγχρώμων μεταναστευτικῶν ὑπαλλήλων ἀπένατι στοὺς λευκοὺς ἐπισκέπτες τῶν ΗΠΑ καὶ τὴν ἐκτέλεση καταδίκου δι ἀσφυξίας ; Ἀσφαλῶς ὄχι , διότι ἀποτελοῦν «ἐσωτερικὴ ὑπόθεσιν» τῶν ΗΠΑ. 

Πὼς ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει οἱ ...διαλεγόμενοι ἐκθέτουν τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ γιὰ «ἑτεροφωτισμὸ» σ' ἕνα ζήτημα ποὺ ἔχει διχάσει τὴν Ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη ὅπως ἡ «τεκνοθεσία» τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν ὅταν ὑπάρχει θεσμοθετημένη ἀπὸ ἐτῶν ἡ υἱοθεσία; 

Ὑποπτευόμεθα ὅτι δὲν εἶναι Ἀμερικανικὴ ἀλλὰ μᾶλλον Ἑλληνικὴ κυβερνητικὴ πρωτοβουλία , νὰ συμπεριλάβει τὰ ἀμφιλεγόμενα αὐτὰ ζητήματα στὸν «στρατηγικὸ διάλογο» τῶν δύο κρατῶν , ὅταν μάλιστα ἐκκρεμοὺν πολὺ σοβαρότερα ζητήματα , ὅπως ὁ ἐπανεξοπλισμὸς τῆς Τουρκίας μὲ 119 σύγχρονα F-16 , ποὺ ἀπειλοῦν τὴν Κύπρο καὶ ἡ παράταση τῆς 9μήνου φυλακίσεως , ἄνευ δίκης τοῦ ἐκλεγμένου δημάρχου τῆς Χειμάρας Φρέντυ Μπελέρη , σὲ γειτονικὴ χώρα τοῦ ...ΝΑΤΟ!(*) ποὺ δυστυχῶς ἐμελήθησαν!... 

Προσφέρει κακίστη ὑπηρεσία καὶ γιὰ τὶς δύο χῶρες αὐτὸς ποῦ γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὶς ἰδικές του πανάθλιες εἰσηγήσεις , ἀνέμειξε τὶς ΗΠΑ στὴν παραφιλολογία τῶν λεσβιὼν καὶ ἀρσενοκοιτών .Ἡ Ἑλλὰς δὲν εἶναι Ἀμερικανικὸ προτεκτορᾶτο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.