13 Ιαν 2024

ΑΓΑΠΗ ἤ ΑΠΑΤΗ;

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Α΄. Περὶ ὁμοφύλων

Ἔχουν ἀνοίξει οἱ χετοὶ τῆς προπαγάνδας καὶ ὅλα τὰ πετσωμένα μεγάφωνα τῆς πληροφόρηρης, δημοσιογράφοι, «ἰνφλουένσερς»καὶ κάθε ἄλλο νυκτερινό, πρωϊνὸ, ἤ μεσημβρινὸ δαιμόνιο ἐπὶ εἰκοσιτετραώρου, ἀπὸ τὰ παράθυρα τῶν τηλεοράσεων, ἀπὸ τὶς συχνότητες τῶν ραδιοφώνων, ἀπὸ κάθε σημεῖο τοῦ διαδυκτίου, ἀπὸ τὶς σελίδες τῶν ἐφημερίδων, ἀπὸ τὶς ταμπέλες τῶν διαφημήσεων, ἀπὸ παντοῦ· ὅλα μαζὶ, μὲ μία οὐρανομήκη φωνὴ προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν τὸν…

«γάμο τῶν ὁμοφύλων».

Ἐπιστήμονες, εἰδικοὶ, ψυχολόγοι, ἰδρύματα, ΜΚΟάδες, καὶ φυσικὰ οἱ λεγόμενοι πολιτικοί, ἐν χορῷ ἐξαπολύουν συνεχῶς  ἀκατάσχετες ὁμοβροντίεςκραυγῶν καὶ λόγων, ἐπιχειρημάτων καὶ σοφιστειῶν, ἐπιδιώκοντας τὴν ἀπόλυτη κυριαρχία καὶ ὁλοκληρωτικὴ ἐπικράτησι τους. Μέσα στὴ βία καὶ στὴ βουὴ, ξεχωρίζουν λέξεις γνωστὲς μὲν, ἀλλὰ ντυμένες πλέον μὲ ρὸζ ἤ πολύχρωμο μανδύα: Γάμος, δικαιώματα, ἱσότητα, παιδιά, ὁμόφυλοι, ἀγάπη. Ὅλοι ξέρουν αὐτὲς τὶς λέξεις, ἀλλὰ τὶς ξέρουν ἀλλοιῶς. Ἡπείρα , ἡ ζωὴ, οἱ αἰῶνες ποὺ πέρασαν, τὰ ἐκατομύρια ἀνθρώπων ποὺ βίωσαν τὸ περιεχόμενό τους καὶ διαμόρφωσαν τὴν μορφή τους καὶ τὴν σημασία τους, τώρα θεωροῦνται ἄχρηστα καὶ ὀπισθοδρομικὰ πράγματα. Οἱ λέξεις αὐτὲς ποὺ πηρέτησαν τὸν ἄνθρωπο τόσους αἱῶνες τώρα πρέπει νὰ ἀλλάξουν χρῆσι. Εἶναι σὰν νὰ παίρνεις τὰ γλυπτά καὶ  τὶς κολῶνες τῆς Ἀκροπόλεως γιὰ νὰ φτιάξεις τὸ χοιροστάσιό σου ἤ τὸ βόθρο τοῦ σπιτιοῦ σου.

Σ᾿ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα ἐπιδόθηκε τελευταῖα καὶ κ.Πρωθυπουργὸς, ποὺ κτὸς ἀπὸ τὸ ξεπούλημα κάθε Ἐθνικοῦ καὶ παραδεδομένουπρωτοστατεῖ καὶ σ᾿ αὐτὴ τὴν σύλησι λέξεων καὶ ἐννοιῶν προκειμένου νὰ διαλύσῃ τὰ πάντα.  Ἐδῶ συνεργάστηκαν τὰ πολιτικὰ δαιμόνια μὲ τὰ δημοσιογραφικά, τὰ ὁποία εἶναι, ὡς γνωστὸν, ἐξαγορασμένοι πετσωμένοι ὑπηρέτες τους,καὶ στήθηκε μιὰ πράστασι ἀγάπης καὶ εὐαισθησίας ὥστε νὰ πεισθοῦν οἱ ἀφελεῖς καὶ οἱ ἐπιπόλαιοι.

Ὁ Δημοσιογράφος τῆς Κρατικῆς Τηλεοράσεως κ. Γεώργοις Κουβαρᾶς, ὅσον ἀφορᾶ τὸ θέμα τοῦ «γάμου» ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου (ἄνδρας μὲ ἄνδρα καὶ γύναίκα μὲ γυναίκα), ξεκίνησε ρωτῶντας εὐθέως τὸν κ.Πρωθυπουργὸ:

«Τὸ θέμα τῆς ἰσότητος στὸν γάμο. Αὐτὸ ποὺ λέμε στὸν δημόσιο διάλογο «Τὸ δικαίωμα τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν στὸν γάμο καὶ τὴν τεκνοθεσία». Ἔχετε δεσμευθῇ ὅτι θὰ τὸ νομοθετήσετε , πρὶν τὶς ἐκλογὲς θυμᾶμαι τὶς συνεντεύξεις σας, καὶ θέλω σήμερα νὰ ξεκαθαρίσουμε τὰ πράγματα. Πρῶτον , Τί ἀκριβῶς σκοπεύετε νὰ νομοθετήσετε; Δηλαδὴ θὰ δώσετε στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια ἀκριβῶς ἵσα δικαιώματα μὲ τὰ ἐτερόφυλα στὸν γαμο καὶ στὴν τεκνοθεσία; Στὴν ἐκπομπή μου προχθὲς τὸ βράδυ -δὲν ξέρω ἄν εἴχατε τὴν εὐκαιρία νὰ τὴν παρακολουθήσετε- εἴχαμε ὁμόφυλα ζευγάρια καὶ νομικοὺς οἱ ὁποῖοι μᾶς ἔλεγαν ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἀποσυνδεθῇ ἡ τεκνοθεσία ἀπὸ τὸν γάμο. Ἰσχύει αὐτὸ ἤ ὄχι;» Γ. Κουβαρᾶς. ΕΡΤ. Ἐκπομπή ΕΡΤNEWS 10/1/2024 [1] 

Ὁ Πρωθυπουργὸς ἀπαντῶντας εἶπε τὴν ἐπιθυμία τουμὲ δυὸ λόγια :

«Αὐτὸ ποὺ θέλω νὰ νομοθετήσουμε εἶναι τὴν ἱσότητα στὸν γάμο. Δηλαδὴ τὴν ἀπαλοιφὴ ὁποιασδήποτε διάκρισης   ἀνάλογα μὲ τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμό, στὸ ζήτημα τῆς σύναψης μίας  σχέσης γάμου» Κ. Μητσοτάκης (ὅ.π.)[1]

Εἶπε καὶ τὴν ἄποψί του γιὰ τὸ πῶς (θεωρεῖ  ὅτι)βλέπουν οἱ «συμπολῖτες» του τὸ θέμα:

«Νομίζω, ὅτι οἱ συμπολῖτες μας δὲν ἔχουν ἐπὶ τῆς οὐσίας ἀντίρησι στὸν γάμο». Κ. Μητσοτάκης (ὅ.π.)[1]

Ὁπότε ἀφοὺ τὸ νομίζει ὁ Πρωθυπουργὸς, σίγουρα (θεωρεῖ  ὅτι) εἶναι ὅπωσδήποτε ἔτσι καὶ τίποτε ἄλλο  δὲν χρειάζεται, καὶ ἔκλεισε ἐκεῖ τὸ θέμα αὐτό!!!Τίποτε ἄλλο γιὰ τὴν «γάμο»!!!

Καὶ ἀρχίζει μία μαραθώνιος ἀναφορά ὄχι στοὺς «μοφιλόφιλους» καὶ στὸν «γάμο» τους, ἀλλὰ στὰ «παιδιά» καὶ στὰ δικαιώματά τους. 

ποτέλεσμα: στὴν ὅλη συζήτησι γίνεται δύο (2) φορὲς ἀναφορὰ στὸ δικαίωμα στὸν γάμο, δύο(2) φορὲς στὴν ἱσότητα στὸν γάμο καὶ εἰκοσιέξ (26) φορὲς στὰ «παιδιά»!!! 

Πολλοὶ , μπορεῖ νὰ ἔχουν τὴν ἐντύπωσι, ὅτι ὁ κ. Πρωθυπουργὸς εἶναι ἕνας σκληρὸς καὶ ἀμείλικτος ἄνθρωπος, ἕνας ἐντολοδόχος, ποὺ στέρησε ἐλευθερίες, ἄνθρωποι ἔχασαν τὶς δουλειὲς τους καὶ οἰκογένειες δὲνμποροῦσαν οὔτε νὰ πιβιώσουν, ἐπέβαλε τὰ ἐμβόλια τῶν φαρμακεμπόρων, ἀδιαφόρησε γιὰ τὸ ἔγκλημα τῶν Τεμπῶν, ξεπούλησε τὶς πλουτοπαραγωγικὲς πηγὲς τῆς χώρας μέχρι καὶ  τὸ Αἰγαῖο, ἄφησε ἀσύδοτους τοὺς κερδοσκόπους τῆς ἀγορᾶς (τρόφιμα-ἐνέργεια-ὑγεία),διέλυσε τὴν δημόσια ὑγεία καὶ τὰ τόσα ἄλλα ποὺ ζοῦμεκαὶ ἀκοῦμε. 

Ἐδῶ ὅμως φαίνεται ἕνας ἄλλος ἄνθρωπος. Ἕναςἄνθρωπος εὐαίσθητος σὲ τέτοιο σημεῖο ποὺ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν πολιτικὴ του καριέρα, μόνο καὶ μόνο γιατὶ ἄκουσε τὶς ἱστορίες κάποιων παιδιῶν:

«Ἐγὼ πρέπει νὰ σᾶς πῶ ὅτι πῆρα ὁριστικὰ τὴν ἀπόφασι ὅτι θέλω νὰ προχωρήσω ὅταν ἄκουσα τὶς ἱστορίες τῶν παιδιῶν». Κ. Μητσοτάκης (ὅ.π.) [1]

Ἀποφάσισε ν προχωρήσῃ στὴν νομοθέτησι τῶν «κουκλοπαντρειῶν», ποὺ ἔλεγε  Παπαδιαμάντης, γιατὶ ἄκουσε ἱστορίες παιδιῶν. Καὶ αὐτὲς τὶς ἱστορίες ποὺ κουσε καὶ τὸν συγκίνησαν τὶς λέει μήπως καὶ συγκινηθοῦν καὶ οἱ ὑπόλοιποι σκληρόκαρδοι ἤ ἐπιπόλαιοι ἤ καθυστερημένοι καὶ πεισθοῦν:

«Μία μητέρα ἡ ὁποία συζεῖ μὲ τὴ σύντροφό της, ἔχει καρκίνο καὶ μπορεῖ νὰ πεθάνῃ. Ἐὰν συμβεῖ αὐτὸ ἡ σύντροφός της δὲν ἔχει κανένα δικαίωμα στο παιδί. Τὸ παιδὶ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ πάῃ σὲ ἵδρυμα. Καὶ ρωτῶ. Κοιτάω στὰ μάτια ὅλους αὐτοὺς ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν κάποια ἐπιφύλαξι γιὰ τὸ θέμα αὐτό». Κ. Μητσοτάκης (ὅ.π.) [1]

Βλέπετε πιὰ εἶναι ἡ ἀφετηρία τῶν προβληματισμῶν καὶ τοῦ ἀγώνα τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ; Βλέπετε τὰ ὑψηλά κίνητρά του; Βλέπετε τὴν λεπτότητα μιᾶς εὐαίσθητης ψυχῆς ποὺ κονταροχτυπιέται μὲ συντηρητικὰ κατεστημένα αἰώνων, μόνο καὶ μόνο γιατὶ κουβέντιασε μὲ τέτοιους ἀνθρώπους καὶ ἄκουσε τὶς ἰστορίες τους; Νὰ πῶς γεννήθηκε μέσα του τὸ μεγάλο ἐρώτημα«Τί θὰ γίνῃ μὲ τὰ δικαιώματα αὐτῶν τῶν παιδιῶν;»

«Τί θὰ γίνῃ μὲ τὰ παιδιά. Πᾶμε νὰ δοῦμε λοιπὸν τί θὰ γίνῃ, τί πρέπει νὰ γίνῃ. Παιδιὰ ὑπάρχουν σήμερα, καὶ δὲν νομίζω ὅτι κανεὶς ἀμφισβητεῖ μιὰ πραγματικότητα, ὅτι τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια ἔχουν παιδιά καὶ δὲν θὰ σταματήσουν αὐτὰ τὰ παιδιὰ νὰ ὑπάρχουν. Δὲν θὰ ἐξαφανιστοῦν. Καὶ ὅμως αὐτὰ τὰ παιδιὰ ξερετε δὲν ἔχουν ἵσα δικαιώματα. Γιατὶ δὲν ἔχουν ἵσα δικαιώματα;» Κ. Μητσοτάκης (ὅ.π.) [1]

Ἄν ὅλα τὰ παραπάνω ἦταν διάλογοι κωμικῆς ταινίαςτοῦ ᾿60, θὰ γελοῦσε κανείς γιὰ τὴν φαντασία καὶ τὴν ερηματικότητα τοῦ σεναριογράφου, γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἠθοποιούς ποὺ ἐπέλεξε. Καὶ ὁ Μητσοτάκης προσπάθησε νὰ παίξῃ καλὰ τὸν ρόλο τοῦ εὐαίσθητου χαμηλῶν τόνων χαζοῦ, καὶ ὁ δημοσιογράφος τὸν ρόλο τοῦ (ξε)πετσωμένου ὑπαλλήλου του.

Ὅμως ὁ ἕνας εἶναι πρωθυπουργὸς τῆς χώρας, κρατᾶ τὰ νία, καὶ οἱ νόμοι καὶ οἱ ἀποφάσεις του ἐπηρεάζουν τὸ μέλλον της, ὁ δὲ ἄλλος εἶναι ἕνας «διαμορφωτὴς τῆς κοινῆς γνώμης», ὅπως λένε. Ὁπότε τὸ πράγμα μόνο γιὰ γέλια δὲν εἶναι.

Ἄς δοῦμε δυό τρία πὸ τὰ πολὺ «χοντρά» αὐτῆς τῆς παραστάσεως.

Πρώτα-πρώτα ὁ τίτλος τῆς ταινίας, ὅπως τὸν ἔθεσε ὁ δημοσιογράφος, συνοψίζοντας, ὅπως εἶπε, «τὸν δημόσιο διάλογο»:  «Τὸ δικαίωμα τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν στὸν γάμο καὶ τὴν τεκνοθεσία».

Ξεκινοῦμε ἀπὸ τὸ ὑποκείμενο τῆς προτάσεως. Ὁμόφυλα ζευγάρια. Δηλαδὴ; Θέλουν νὰ ποῦν ἄνδρας ποὺ σεξουαλικὰ προτιμᾶ ἄνδρα καὶ ἀντιστοίχως γυναίκα ποὺ προτιμᾶ γυναίκα.[2Αὐτὴ ἡ κατάστασι δὲν εἶναι πρωτόγνωρη οὔτε ἀχαρακτήριστη. πάρχουν πάμπολλες λέξεις τῆς Ἐλληνικῆς γλώσσας ποὺπεριγράφουν τὴν ὕπαρξι, τὴν παρουσία, τὶς ροπὲς, καὶ τὴν δράσι τέτοιων προσώπων. Κίναιδοι, θυληδρίες, ἀνδρόγυνοι, θηλυπρεπεῖς, γυναικώδεις, ἀρσενοκοῖτες, γυναικιζόμενοι, κφυλοι, σοδομῖτες, λεσβίες, μέχρι  τὰ  πιὸ πρόσφατα λαϊκά πούστης, λούγκρα, πισωγλέντης, κουνιστὸς , ἀδελφή, ξεφωνημένος καὶ μύρια ὅσα.[βλέπε LEXIGRAM Λεξικὸ συνωνύμων-ἀντιθέτων. Λέξη: κίναιδος] Καὶ φυσικὰ ἡ συνήθης λέξι ποὺ ἔχει ἐπικρατήσει τοὺς δύο τελευταίους αἰῶνες:ὁμοφυλόφιλοι.

Γιατὶ δὲν χρησιμοποιεῖται κάποια ἀπὸ αὐτὲς τὶς λέξεις ἤ ἔστω  ἐπικρατήσασα τελευταῖα (ὁμοφυλόφιλοι) ποὺ εἶναι πλέον καὶ συνήθης;

 κ. Πρωθυπουργὸς καὶ τὴν λέξι γνωρίζει καὶ τὰ περὶ ὁμοφυλοφίλων, ὅπως (τοῦ εἶπαν καὶ) λέει: 

«Νὰ πῶ καὶ κάτι ἀκόμα, ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν εἶναι μιὰ μόδα τῶν καιρῶν. Ὑπάρχει ἀπὸ καταβολῆς τοῦ ἀνθρώπινου γένους». Κ. Μητσοτάκης (ὅ.π.)[1]

Γιατί τότε δὲν μιλοῦν γιὰ «γάμο» ὁμοφυλοφίλων; Ποιό εἶναι τὸ πρόβλημα; Ἐπειδὴ ἡ λέξις ἔχει ζωὴ περίπου δύο αἰώνων ἔχει καὶ τὴν ἀνάλογη φόρτισι, ἀπὸ τὶς ἐποχὲς ποὺ ἐθεωρεῖτο πάθος. Δηλ, πρὶν παρουσιαστοῦν οἱ χρηματοδότες καὶ προπαγανδιστὲς κάθε διαστροφῆς καὶ κάθε ΛΟΑΤΚίας

«μοφυλόφιλος: ὁ ἐπιδιώκων τὴν ἰκανοποίησιν τοῦ γενετησίου αὐτοῦ ἐνστίκτου ἐπὶ προσώπων τοῦ αὐτοῦ φύλου,  πάσχων ἐξ μοφυλοφιλίας»

«μοφυλοφιλία: γενετήσιος διαστροφή, καθ’ἦν ἐπιδιώκει τις τὴν ἰκανοποίησιν τοῦ ἐρωτικοῦ αὐτοῦ ἐνστίκτου πὶ προσώπου τοῦ αὐτοῦ φύλου, ἐρωτικὴσχέσις πρὸς ἄτομον τοῦ αὐτοῦ φύλου, πρβλ.ρσενοκοιτία, λεσβιασμός». Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΜΕΓΑΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ τομ 10 σελ.5144 

Ὁπότε, ὅπως ἀντιλαμβάνεστε, ἡ μὲν ὁμοφυλοφιλία ὁρίζεται ὡς γενετήσιος διαστροφή, ὁ δὲ ὁμοφυλόφιλος ὡς πάσχων ἐξ αὐτῆς. Ἐπειδὴ αὐτὰ εἶναι γνωστὰ, ἔστω στοὺς κάποιας ἡλικίας, ἡ λέξις δὲν βοηθᾶ στὴν παρουσίασι αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ὡς ἀδικημένων καὶ στερημένων δικαιωμάτων, ὅπως τοῦ γάμου καὶ τῆς υἱοθεσίας παιδιῶν. Βρήκαν ἄλλη λέξι. ὉμόφυλοςΜόνο ποὺ αὐτὴ ἡ λέξι, ἔχει μιὰ τεράστια εὐρύτητα σημασιῶν καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ποὺ τώρα ἐπιχειρεῖται νὰ χρησιμοποιηθῇ (μόφυλα ζευγάρια-γἀμος ὁμοφύλων) καὶ ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα κακοποιεῖται καὶ ἀπόλυτη σύγχισις προκαλεῖται. Ἔτσι νομίζω εγὼ, ἀπὸ τὰ λίγα ποὺ ἔχω ἀκούσει.

Ἡ πρώτη συνήθης ἔννοια τῆς λέξεως σημαίνει τὸ ἴδιο γένος, τὴν ἴδια φυλή. Ἄς ποῦμε Ἕλληνες σὲἀντιπαραβολὴ μὲ τοὺς βαρβάρους ἤ τοὺς ξένους.

«μοὶ δὲ κρείσσων ὁ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος θάνατος τοῦ μοναρχεῖν τῶν ὁμοφύλων». ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ.Ἀποφθέγματα Λακωνικά. Stephanus 225, C

«Τὸν μὲν γὰρ ὁμόφυλον εἶναι καὶ πολλοῖς συνήθη δι' Ἀλέξανδρον, ἔπηλυν δὲ καὶ ξένον ἄνδρα τὸν Πύρρον» ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ. Βιογραφία Δημητρίου 44,6

Οἱ Ἀθηναῖοι π.χ. καὶ οἱ Θηβαῖοι δὲν ἔνοιωθαν ξένοι , ἀλλὰ ὁμόφυλοι.

«τι δὲ οὐδὲ ἀλλότριον ἡγεῖται εἶναι ὁ Ἀθηναίων δῆμος τὸν Θηβαίων δῆμον οὔτε τῇ συγγενείᾳ οὔτε τῷ ὁμοφύλῳ». ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 186,2

Δηλαδὴ ὅταν ἀνάφεραν τὸ ὁμόφυλον ννοοῦσαν τὸἴδιο ἔθνος μὲ τὸ πολίτευμα τοὺς νόμους τὰ ἤθη καὶ τὸνθεό (καὶ ὄχι μόνο οἱ Ἕλληνες).

 «Προϋπέλαβε γάρὡς εἰκόςτὸν ὁμόφυλον καὶσυγγενῆ μετέχοντα τῆς πρὸς τὴν ἀνωτάτω συγγένειανοἰκειότητος –  δἀνωτάτω συγγένειά ἐστιπολιτεία μία καὶ νόμος  αὐτὸς καὶ εἷς θεόςπάντες οἱ ἀπὸ τοῦ ἔθνουςπροσκεκλήρωνται» ΦΙΛΩΝ ΙΟΥΔΑΙΟΣ: ΠΕΡΙΤΩΝ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ Βιβλίο 4, 159,1

«Τήν τε γὰρ φύσιν τὴν αὐτήν τινας εἰληχότας καὶὁμοφύλους ἀλλήλοις ὄνταςἔν τε τοῖς αὐτοῖς ἤθεσιτεθραμμένους καὶ ἐν τοῖς ὁμοίοις νόμοιςπεπαιδευμένουςκαὶ κοινὴν καὶ τὴν τῶν σωμάτωνκαὶ τὴν τῶν ψυχῶν χρῆσιν τῇ πατρίδιπαρέχοντας» ΔΙΩΝ ΝΙΚΑΕΥΣ ΡΩΜΑΪΚΗΙΣΤΟΡΙΑ  Βιβλίο 52,4,1

Ἀπὸ τὰ παραπάνωτὰ ὁποία εἶναι ἐλάχιστα ἀπὸ τὰπάρχοντα,  φαίνεται καθαρά πῶς ἀντιπαραβάλλονταιοἱ γηγενεῖςοἱ ἐντόπιοι τοῦ ἰδίου γένουςοἱ μοεθνεῖςοἱ ὁμόφιλοι δηλαδὴμὲ τὰ ἴδια ἤθητοὺς ἰδίουςθεσμούςτὴν ἴδια πίστιμὲ τοὺς ἐπήλυδεςτοὺς ξένουςΣήμερα ποὺ πραγματοποιεῖται  ἐποικισμὸς τῆς χώραςἀπὸ τοὺς μεταφερόμενους λαθροεισβολεῖςτοὺςξένους δηλαδὴτοὺς ἐπήλυδεςγίνεται μανιώδηςπροσπάθεια νὰ ἐξαφανιστῇ  ἔννοια καὶ  αἴσθησι τοῦὁμοφύλουΓι᾿ αὐτὸ μεταφέρουν τὴν λέξι στοὺς κιναίδους ( ὁμοφιλόφιλους) καὶ ἔχουν διπλό κέρδος. Καὶ αὐτοὺς τοὺς ντύνουν μὲ λέξι καθαρὴ καὶ τίμια καὶ ταυτόχρονα γδύνουν τοὺς γηγενεῖς ἀπὸ τὴν παραδεδομένη στολή τους, προκειμένου νὰ τοὺς ἐξισώσουν μὲ τοὺς ἀναμαζωξιάρηδες ποὺ κουβαλοῦν ἐδῶ.

Βλέπει κανεὶς πῶς γκρεμίζεται ὅ,τι ἔχει παραδοθῇ, ὅ,τι ἔχει βιωθῇ, ὅ,τι ἔχει δοκιμαστῇ αἰῶνες τώρα, πὸ τοὺς ἴδιους τοὺς ἡγέτες, πνευματικοὺς καὶ πολιτικούς, τῆς χώρας.

Ἔχει μως, ἡ λέξις ὁμόφυλος, πολλάκις καὶ εὐρύτερη τοῦ ἔθνους ἔννοια καθῶς περιλαμβάνει πολλὰ κοινὰ χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

«τὸ γὰρ τῶν Ἀρμενίων ἔθνος καὶ τὸ τῶν Σύρων καὶ Ἀράβων πολλὴν ὁμοφυλίαν ἐμφαίνει κατά τε τὴν διάλεκτον καὶ τοὺς βίους καὶ τοὺς τῶν σωμάτων χαρακτῆρας, καὶ μάλιστα καθὸ πλησιόχωροί εἰσι».ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ . Βιβλίον1 κεφ.2 παρ.34

Χρησιμοποιεῖται ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ ζώα. Κάθε εἶδος θεωρεῖται ὁμόφυλον. Ὁ Ξενοφὼν μιλάει γιὰ μόφυλα πουλιά (καὶ δὲν ἐννοεῖ βέβαια ὁμοφυλόφιλα πουλιά,ὅπως μπορεῖ νὰ τὸ μεταφράζουν σὲ λίγο διάφοροι ΛΟΑΤΚισμένοι)

«ρνιθες δ' ἐπεπαίδευντό σοι ὥστε σοὶ μὲν τὰ συμφέροντα ὑπηρετεῖν, τὰς δὲ ὁμοφύλους ὄρνιθαςἐξαπατᾶν»· ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΠΕΡΙ ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Βιβλίον 1,6,39,9

Χρησιμοποιεῖται σπανίως καὶ γιὰ τὴν περιγραφὴ τῶν φύλων ἀρρένων καὶ θηλέων, ὅπως λέει κάπου ὁ Ἀριστοτέλης, μόνο ποὺ τὸ λεει γιὰ νὰ περιγράψῃ τὴν κατὰ φύσιν ἔνωσι ἄρρενος καὶ θήλεως καὶ ὄχι μεταξύ τῶν ὁμοφύλων, ὅπως φρονοῦν οἱ νῦν διεστραμμένοι:

« φύσις γλίχεται καὶ ἐκ τούτων ἀποτελεῖ τὸ σύμφωνον, οὐκ ἐκ τῶν ὁμοίων, ὥσπερ ἀμέλει τὸ ἄρρεν συνήγαγε πρὸς τὸ θῆλυ καὶ οὐχ ἑκάτερον πρὸς τὸ ὁμόφυλονκαὶ τὴν πρώτην ὁμόνοιαν διὰ τῶν ἐναντίων σηνῆψεν, οὐ διὰ τῶν ὁμοίων».ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΟΥ. Bekker 396b

Δυστυχῶς ἀκούω καὶ ὀρθοδόξους χριστιανοὺς καὶ μάλιστα ἱερωμένους νὰ λένε καὶ νὰ ξαναλένε γιὰ «ὁμόφυλα ζευγάρια», ( διότι ἄλλο ὁ Κουμπαρᾶς καὶ ὁ Μητσοτάκης -ἀφορισμένος καὶ ἀφ᾿ἑαυτοῦ καὶ ἀπὸ ὀρθόδοξο ἀρχιερέα· καὶ ἄλλο νὰ δηλώνῃς χριστιανόςκαὶ μάλιστα ἱερωμένος) ὁπότε πρέπει νὰ δοῦμε λίγο πῶς χρησιμοποιοῦν τὸν ὅρο οἱ πραγματικοί Πατέρεςτῆς Ἐκκλησίας, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς θύραθεν συγγραφεῖς ποὺ παραθέσαμε. (Περιττὸν νὰ πῶ ὅτι ὅλοι οἱ Πατέρεςἀναφέρουν καὶ ὅσα λένε οἱ θύραθεν, καθότι πανανθρώπινα, καὶ ἔτσι δὲν τὰ παρουσιάζουμε).

Ὁ ἅγιος Κλήμης Ρώμης, ἀποστολικὸς πατήρ, παρουσιάζει ἐπιστολή Πέτρου πρὸς Ἰάκωβον ὅπου ὁἀποστολεῦς της γράφει σὲ ἀδελφὸ χριστιανὸ νὰ μὴν δώσ τὰ βιβλία ποὺ ἔχει στείλει οὔτε σὲ εἰδωλολάτρη,ἀλλὰ οὔτε καὶ σὲ ὁμόπιστο χωρὶς νὰ τὸν ἔχειδοκιμάσει. Τὸν ὁμόπιστο τὸν λέει μόφυλο:

«ξιῶ καὶ δέομαι τῶν ἐμῶν κηρυγμάτων ἃς ἔπεμψά σοι βίβλους μη-
δενὶ τῶν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν μεταδοῦναι μήτε ὁμοφύλῳ πρὸ πείρας, ἀλλ' ἐάν τις δοκιμασθεὶς ἄξιος εὑρεθῇ, τότε αὐτῷ κατὰ τὴν ἀγωγὴν παραδοῦναι» ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΡΩΜΗΣ PG 2.25

Καὶ διευρύνοντας τὴν ἔννοια ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναιὁμόφυλοι ὅπως καὶ ὅλοι οἱ γγελοι.

«Μετὰ ἀνθρώπων ἄνθρωποι καὶ μετὰ ἀγγέλων ἄγγελοι καὶ πάντα μετὰ τῶν ὁμοφύλωνἐπιγινώσκεται» ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣΚΑΤΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΝΩΝ PG45.1321

Καὶ ἀκόμα, πηγαίνοντας πιὸ πέρα, ὅλη  κτίσης εἶναιὁμόφυλος ἐν ἀντιδιαστολῇ μὲ τὴν ἄκτιστον Θεϊκὴφύσιν. 

«Εὑρίσκεται γὰρ ἐκ τῆς ἀκολουθίας τοῦ λόγου οὐκ ὂν ἐκ τῆς κτίσεως τὸ τῇ ἀκτίστῳ συνθεωρούμενον φύσει· ἢ εἰ ἐντεῦθεν εἴη, μηδὲν πλέον τῆς ὁμοφύλουἰσχύειν κτίσεως μηδὲ δύνασθαι τῇ ὑπερκειμένῃ συναρμόζεσθαι φύσει». ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΝΩΝ PG45.1321

 

Βλέπει κανεὶς τὴνεὐρύτητα τοῦ ὅρου ὁμόφυλος. Τὰ παραπάνω, ὅμως, πῶς θὰ γίνουν ἀντιληπτά σὲ ὅποιονἀσπαστεῖ τὴν ἐπιχειρούμενη παραποίησι τῶν ἐννοιῶνλόκληρη  κτίσις εἶναι μοφυλόφιληὍλοι οἱἄνθρωποι , ἀλλὰ καὶ οἱ ἄγγελοιεἶναι ὁμοφυλόφιλοι

Ἄλλος εἶναι  μόφυλος, λλος  μοφυλόφιλος, ὅπωςφαίνεται ἀπὸ τὰ λίγα ποὺ παρετέθησανἘγὼ μὲ τὴ γυναίκα μου εἴμαστε ὁμόφυλοι (ἵδιας φυλῆς, ἀλλὰ διαφορετικοῦ φύλου) καὶ ἔχουμε κάνει γάμο. Ἄρα γάμος ὁμοφύλων ὑπῆρχε καὶ ὑπάρχει. Ὁ Μῆτσος μὲ τὸν Σάκη ποὺ συμβιώνουν εἶναι καὶ αὐτοὶ ὁμόφυλοι,ἀλλὰ ὁ καινοφανὴς «γάμος» ποὺ θέλουν νὰ κάνουν δὲν περιγράφεται μὲ τὸν ὅρο γάμος μοφύλων, διότι ἀποτελοῦν ὑποσύνολο τοῦ συνόλου ὁμόφυλοι, τὸ ὁποῖο ὑποσύνολο ὀνομάζεται ὁμοφιλόφιλοι, καὶ αὐτοὺς στοχεύει δῆθεν νὰ ἐξυπηρετήσῃ ἡ προτεινομένη νομοθεσία, χρησιμοποιῶντας ὅμως ἕνα ὑπάρχοντα γενικώτερο ὅρο. Δὲν εἶναι δύσκολο. Σ᾿ αὐτὲς τὶς ἀκαδημίες καὶ στὰ Πανεπιστήμια δὲν ὑπάρχει κανένας νὰ πῇ τὴν διαφορά; Μὲ τί ἀσχολοῦνται αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ποὺ βέβαια γνωρίζουν τὰ παραπάνω ἀπλά;  

Θὰ μποροῦσε νὰ γραφτοῦν πολλὰ μόνο γιὰ τὸ μόφυλον. Ἐνδεικτικῶς παραθέτω αὐτὰ διότι τὸμέγεθος τῆς διαστρεβλώσεως κάθε λέξεως καὶ ἔννοιας ποὺ ἐπιχειρεῖται στὶς μέρες μας εἶναι ἀπέραντο καὶχρησιμοποιοῦνται χιλιάδες στόματα καὶ γραφίδες εἴτε ἀφιονισμένων, εἴτε πληρωμένων, εἴτε ἐλαυνομένων ἀπὸ τοὺς ἐπιβούλους, ἐκμεταλευόμενα τὴν δειλία καὶ τὸν φόβο ὅλων μας καὶ ἰδιαιτέρως τὴν ἀνικανότητα καὶ τὴν παραίτησι πολλῶν ταγμένων νὰ ἐπισκοποῦν καὶ νὰ καθοδηγοῦν τὸν λαό. 

Συγνώμη γιὰ τὸ μέγεθος τοῦ γραφτοῦ, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν γίνεται διαφορετικά. Ὅταν ὁ λόγος προσπαθεῖ νὰ εἶναι στοιχειωδῶς ἀποδεικτικὸς ἀπαιτεῖται παράθεσις τεκμηρίων. Χωρὶς κούρασι δὲν ἀποκτᾶται τίποτε. Ὅποιος ἐνδιαφέρεται πρέπει νὰ ὁπλιστῇ μὲ τὴν πίστι πρωτίστως καὶ μὲ τὴν γνὠσι δευτερευόντως γιὰ νὰἀντιμετωπίσῃ τὶς ἐπιθέσεις το ἀντιδίκου· ἔτσι λένε οἱ ἅγιοι. Καὶ ἄς μὴν ἀγανακτεῖ κανεὶς ἀπὸ τὸ μῆκος διότι δὲν μπορεῖ ἀλλοιῶς νὰ σαφηνιστῇ τὸ ζητούμενο.

«Μή τοίνυν μηδ᾿ αὐτὸςεἰ ἀγωνιστικὸς καὶἀποδεικτικός ἐμπέσοι λόγοςαἰτιῶ  τὸ μῆκοςἀλλἐκεῖνο σκόπειὅτι σαφηνίσαι ἄλλως οὐχ οἷόν τε ἦντὸ ζητούμενονεἰ μὴ πολλῇ περιδρομῇ ἐχρήσατο».ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ 78.768-9

Αὐτὰ βέβαια τὰ λέει ὁ ἄγιος γιὰ ἀνθρώπους ποὺ γραφουν σοβαρά, ἀλλὰ ἰσχύει καὶ στὴν δική μας τὴνπερίπτωσι ποὺ ἀπλῶς ψελίζουμε ἤ φωνάζουμεἀγανακτισμένοιἀλλὰ ἔρημοι πνευματικῆς ἰκμάδας.

ταν λοιπὸν μέχρι σήμερα ἀναφερόταν «γάμος ὁμοφύλων» σημαίνει γάμος ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἀπὸ τὴν ἰδία φυλή ἤ εθνος ἤ πίστι. Τώρα θὰ σημαίνει τὴνσυμβίωσι τῶν ἐκφύλων, τῶν ἀνωμάλων. Οἱ ΛΟΑΤΚΙσμένοι θὰ ἑννοοῦν ἀνθρώπους τοῦ ἱδίου φύλου. Φανταστεῖται τί θὰ καταλάβῃ ὅποιος διαβάσει τὸν Πλούταρχο νὰ λέει:

«Γυνὴ δ' ὁμόφυλος οὖσα τοῦ Σπαρτάκου»ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΚΡΑΣΣΟΣ 8,4,3  

Πς θὰ τὸ μεταφράσειΜιὰ γυναίκα ποὺ ἦτανὁμόφυλη μὲ τὸν Σπάρτακοποὺ εἶναι ὅμως ἄντραςΜάλλον, μὲ τὰ μυαλὰ ποὺ κυκλοφοράνε, θὰ θεωρήσῃὅτι ἔχει σύγχισι φύλου  γυναίκαἄν ἔνοιωθε αὐτὴἔτσικαὶ ἄν ζοῦσε σήμερα θὰ ἔπρεπε νὰ πάῃ γιὰἀλλαγὴ φύλου·  ὅτι  Πλούταρχος δὲν ξέρει τί λέει, ἔρμος.

Αὐτὰ γιὰ τὸ ἕνα μέρος τοῦ ὑποκειμένου τῆς προτάσεως. Τὰ «ὁμόφυλα ζευγάρια». Ἄν πάει ἔτσι τὸ πράμα, μὲ τέτοιο μῆκος, μέχρι νὰ γραφτοῦν ὅλα θἔχει περάσει ὁ Μητσοτάκης τὸ νομοσχέδιο καὶ θὰ ἔχει πείσῃ τοὺς νωθροὺς ὁμοφύλους μας γιὰ τὴν ἀλήθεια τῶν λεγομένων του γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ποὺ ὅπως λέει: 

«γὼ ὁ ἴδιος μὲ δικηά μου πρωτοβουλία τὸ ἔχω ἀνοίξει, ἔχω ἀσχοληθῇ  πάρα πολὺ μὲ τὸ θέμα αὐτό. Ἔχω διαβάσει, ἔχω μελετήσει πολὺ, ἔχω συζητήσει μὲ πολλοὺς συμπολῖτες μας τοὺς ὁποίους τοὺς ἀφορᾶ αὐτὴ ἡ ἐπικείμενη νομοθέτησι» . Κ. Μητσοτάκης (ὅ.π.)[1] 

Διαβασμένος καὶ μελετημένος πολύ, δηλώνει πρωθυπουργός μας. Φαίνεται ἐξ ἄλλου ἀπὸ ὅσα λέει, ἀλλὰ καὶ  ἀπὸ τὸ σπινθηροβόλο βλέμμα του, ἡ σοφίαποὺ ἀπέκτησε ἀπὸ τὰ διαβάσματά του. Φαντάζομαι ὅτι ἡ φλόγα τῶν διανοημμάτων του θὰ κάψει ἀκαριαίως τὰ ἄχυρα ποὺ παραθέσαμε σ᾿αὐτό τὸ γραφτό, κάτω ἀπὸ τὶς πευφημίες καὶ τὶς ζητωκραυγὲς τῶν κιναιδόφιλων μοφύλων μας ἀπ᾿ τὰ κανάλια τοῦ ψεύδους καὶ τὶς στοὲς τοῦ διαδικτύου.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 12 Ἰανουαρίου 2024

 

 

[1] https://www.youtube.com/watch?v=_o18T8vaXWw&t=1969s

[2] Σχετικὰ ὑπάρχουν στὸ κείμενο: «Ἀρχὴ σοφίας, τέλος ἀνωμαλίας» στὸ διαδίκτυο

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.