13 Δεκ 2023

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Δέν ὑπάρχει ἄλλο κακό χειρότερο ἀπό τό κακό τοῦ θυμοῦ, τῆς παρακοῆς, τῆς ὑπερηφάνειας, τῆς ζήλειας, τῆς κατακρίσεως καί τοῦ μίσους. Αὐτά τά πάθη μαραίνουν τήν ψυχήν, σκοτίζουν τόν νοῦν, ἀφανίζουν τήν εὐφυΐαν καί κάθε εἶδος ἀρετῆς ἀπό τόν ἄνθρωπον καί φυγαδεύουν τήν θείαν χάριν.
Ὅσιος Ἄνθιμος ὁ Βαγιάνος ὁ ἐν Χίῳ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.