18 Οκτ 2023

«Εἴμαστε Ἕλληνες»: Τὰ ἑλληνόπουλα τῆς Βορείου Ἠπείρου καλοῦν ὅλους τοὺς ὁμογενεῖς νὰ δηλώσουν τὴν καταγωγή τους στὴν ἀπογραφὴ τῆς Ἀλβανίας!

Ὁμογενεῖς: Συγκίνηση καὶ περηφάνεια γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ δηλώνουν Ἕλληνες καὶ Χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι - Ἕνα βίντεο ἐλπίδος γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου!
Συντάκτης: Πέτρος Δημοπουλος
Ὁμογενεῖς – Βόρειος Ἤπειρος: Μὲ ἕνα πολὺ συγκινητικὸ βίντεο ποὺ μᾶς γεμίζει μὲ ἐλπίδα γιὰ τὸν καταπιεσμένο ἑλληνισμὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου, τὰ ἑλληνόπουλα τῆς νέας γενιᾶς φωνάζουν περήφανα τὸ σύνθημα «Εἶμαι Ἕλληνας», προσκαλώντας ὅλους τοὺς Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες νὰ συμμετάσχουν στὴν ἐθνικὴ ἀπογραφὴ τῆς Ἀλβανίας, ὥστε νὰ δώσουν τὸ δημογραφικὸ στίγμα τους...

Κόντρα στὴν ἐκστρατεία ἀνθελληνισμοῦ στὴν Βόρειο Ἤπειρο ποὺ προωθεῖται ἀπὸ τὴν Ἀλβανικὴ κυβέρνηση, ἡ νεολαία τῆς Ὁμογένειας δηλώνει παροῦσα καὶ περήφανη γιὰ τὴν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά της καὶ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα της.

«Στὴν παροῦσα ἀπογραφὴ μᾶς δίνεται ἡ ἱστορικὴ εὐκαιρία νὰ δηλώσουμε ἐλεύθερα τὴν Ἑλληνικὴ ἐθνικὴ καταγωγή μας, τὴν Ἑλληνικὴ μητρική μας γλώσσα καὶ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας. Συμμετέχουμε δυναμικά!», ἀναφέρει ἡ ἀνάρτηση τοῦ Himara.gr ποὺ ἔχει σκοπὸ νὰ παροτρύνει τοὺς Ἕλληνες νὰ ἀπογραφοῦν.

Νέοι καὶ παιδιὰ ὅλων τῶν ἡλικιῶν ἐμφανίζονται μπροστὰ στὴν κάμερα καὶ δηλώνουν ὅτι εἶναι Ἕλληνες καὶ Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, γιὰ νὰ καταλήξουν στὸ μήνυμα ὄτι «δὲν ἀρκεῖ μόνο νὰ τὸ λέμε, πρέπει καὶ νὰ τὸ δηλώνουμε».

Ἡ ἀπογραφὴ πληθυσμοῦ θὰ συνεχιστεῖ ἕως τὶς 28 Ὀκτωβρίου στὴν Ἀλβανία καὶ αὐτὸ τὸ βίντεο ποὺ ἀπευθύνεται στὴν Ὁμογένεια ἔχει τὴν ἰδιαίτερη σημασία του, ἂν ἀναλογιστεῖ κανεὶς τὶς καταγγελίες ὅτι στὴν Βόρειο Ἤπειρο ἐν πολλοίς διεξάγεται μία ἀπογραφὴ – παρωδία, μὲ ἐμφανῆ στόχο τὴν στέρηση τοῦ δικαιώματος αὐτοπροσδιορισμοῦ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.

Ἐπιστρατεύονται πιέσεις καὶ ἀθέμιτες πρακτικὲς ὥστε νὰ μὴν καταγράφονται οἱ ἀπαντήσεις τῶν ὁμογενῶν γιὰ τὴν Ἑλληνική τους καταγωγὴ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, ἐνῶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις οἱ ἀπογραφείς δεν προχωροῦν καν στὸ σκέλος τοῦ ἐρωτηματολογίου ποὺ ἀφορᾶ στὰ στοιχεῖα ἐθνικότητας, θρησκεύματος καὶ μητρικῆς γλώσσας.

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Μειονότητα εἶναι μὲν ἐπισήμως ἀναγνωρισμένη, ἀλλὰ ἡ Ἀλβανία ἔχει μείνει στοὺς πλαστοὺς ἀριθμοὺς τῆς ἐποχῆς τοῦ κομμουνισμοῦ. Ἀναγνωρίζει μονο 60.000 Ἕλληνες στὴν Βόρειο Ἤπειρο, ἐνῶ οἱ ὁμογενεῖς μας ἔχουν κάνει τὴν δική τους ἀπογραφὴ καὶ μιλοῦν γιὰ ἕναν ἀριθμό ὄχι μικρότερο ἀπὸ 280.000. Ἤδη ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας ἔχει καλέσει τὰ μέλη της νὰ δηλώσουν εὐθαρςῶς τὸ θρήσκευμά τους καὶ νὰ ἐλέγξουν ἂν τὸ καταχώρισε ὁ ἁρμόδιος ὑπάλληλος.

Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τῆς μειονοτικῆς ὀργάνωσης «Ὁμόνοια», ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι ἀπολύονται ἀπογραφεῖς ποὺ κάνουν σωστὰ τὴν διαδικασία ἀπογραφῆς ἐνῶ ὅπως ὑποστηρίζει ἔγιναν ἤδη δύο ἀπολύσεις στὴν Χειμάρρα ὅπου προέκυπτε στὴν σχετικὴ ἠλεκτρονικὴ πλατφόρμα «ὑπερβολικὸς ἀριθμὸς ἑλληνικῆς καταγωγῆς πολιτῶν».

Στὴν σκιὰ τῆς παρατεινόμενης παράνομης φυλάκισης τοῦ ἐκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι -Διονυσίου Μπελέρη, ὁ Ἔντι Ράμα συνεχιζει ἀπρόσκοπτα τὸ σχέδιο τοῦ ξεριζωμοῦ τοῦ ἑλληνισμοῦ στὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ τῆς ὑφαρπαγῆς περιουσιῶν τῶν Ἑλλήνων. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἐντάσσεται καὶ ἡ προσπάθεια νὰ δοθεῖ ἐκ νέου μία πλαστὴ δημογραφικὴ εἰκόνα γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου ποὺ θὰ ἀποδυναμώσει τὴν ἐπίσημη φωνὴ τῆς Ὁμογένειας. Ὡς ἐκ τούτου, τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀπογραφῆς θὰ ἀποτελέσει ἕνα – κορυφαίας σημασίας – «ἐργαλεῖο» γιὰ τὴν μειονότητα, γιὰ τὶς σχέσεις της μὲ τὴν κεντρικὴ ἐξουσία.

Τὸ βίντεο μὲ τὰ νέα παιδιὰ τῶν ἡρωικῶν ἀκριτῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μόνο αἰσιοδοξία μπορεῖ νὰ φέρει γιὰ τὴν νέα γενιὰ ποὺ ἀντιστέκεται στὴν ἀναίμακτη «ἐθνοκάθαρση» ποὺ ἐπιχειρεῖ ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση. Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι ὅσο ἀκούγεται τὸ «Εἶμαι Ἕλληνας καὶ Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος» στὴν Βόρειο Ἤπειρο, ὁ ἑλληνισμός δὲν πρόκειται νὰ παραδοθεῖ ποτέ στὸ ἔλεος τῶν ἀνθελληνικῶν σχεδίων.

sportime

Στις 28 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η διαδικασία Απογραφής Πληθυσμού στην Αλβανία. Στην παρούσα απογραφή μας δίνεται η ιστορική ευκαιρία να δηλώσουμε ελεύθερα την Ελληνική εθνική καταγωγή μας, την Ελληνική μητρική μας γλώσσα και την Ορθόδοξη πίστη μας. Συμμετέχουμε δυναμικά!
2,7 χιλ.
Απάντηση
Κοινοποίηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.