16 Ιουν 2023

"Ἐλέησόν μέ, Κύριε, ὅτι ἀσθενής εἰμι"

"Ἐλέησόν μέ, Κύριε, ὅτι ἀσθενής εἰμι". 
(Ψαλμός 6,3)
Σχόλιο ἑρμηνευτικό τοῦ Θεοδωρήτου:
"Καμία ψυχή δέν μπορεῖ νά πέσει πρωτύτερα στήν ἁμαρτία, ἄν πρῶτα δέν ἐνδώσει, παραδίδοντας οἰκειοθελῶς τήν δύναμή της. Διότι, ἄν δέν καμφθεῖ τό ἡγεμονικό τῆς ψυχῆς, δηλαδή τό λογικό, δέν μποροῦν νά ἐπαναστατήσουν τά πάθη. Μένοντας λοιπόν ἰσχυρός ὁ ἡνίοχος (τό λογικό) καί ἐλέγχοντας καί καθοδηγῶντας τά ἄλογα (πάθη) μέ προσοχή καί φρόνηση, δέν ἀφήνει περιθώριο, ὥστε νά...ἐγερθοῦν καί νά ἀναζητήσουν τήν ἁμαρτία".
Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική:
ΑΜΑΣΕΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.