2 Δεκ 2022

Ψευδοκιέβου: «Ἀληθινὴ ἀδελφὴ ἐκκλησία ἡ καθολική»!

Στήν ἱστοσελίδα μας δημοσιεύτηκε ἡ ἑξῆς ἀξιοσημείωτη εἴδηση: «Εἰς τὴν σθεναρὰν ἀντίστασιν τῶν Ὀρθοδόξων Πολωνῶν νὰ δεχθοῦν εἰς κοινωνίαν τοὺς καθῃρημένους καὶ ἀναθεματισμένους τοῦ ψευδοκιέβου Ἐπιφανίου, ὁ ἴδιος προκρίνει τὴν “ἀγκαλιὰ” τῶν αἱρετικῶν! Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ ἐπιστολήν, τὴν ὁποίαν ἀπέστειλε πρὸς τὸν Προκαθήμενον τῆς Πολωνίας: “…μέχρι σήμερα, δὲν ἔχουμε λάβει ἀπὸ τὴν Πολωνικὴ Αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία οὔτε ἀπάντηση στὶς εἰρηνικὲς ἐπιστολὲς ποὺ ἔχουμε ἀποστείλει… οἱ ἱεράρχες καὶ ὁ κλῆρος τῆς Πολωνικῆς... Αὐτοκέφαλης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ὄχι μόνο ἀρνοῦνται τὴ συλλειτουργία μὲ τοὺς ἱερεῖς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἀλλὰ τοὺς ἀρνοῦνται ἀκόμη καὶ τὴ Θεία Κοινωνία, ἀντιμετωπίζοντάς τους ὡς μὴ χριστιανούς.

Ἔτσι, ὄντας “διωκόμενοι σὲ ἕνα τόπο πηγαίνουν σὲ ἕνα ἄλλο” (πρβλ. Ματθ. 10,23) καὶ βρίσκουν ἀδελφικὴ βοήθεια, ὑποστήριξη καὶ κατανόηση στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία τοὺς παραχωρεῖ χῶρο γιὰ λατρεία καὶ ἐκκλησιαστικὲς δραστηριότητες. Ὡς ἐκ τούτου, μᾶς εἶναι ἀπολύτως ἀκατανόητα τὰ παράπονα ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ἱεραρχῶν καὶ τῶν κληρικῶν τῆς Πολωνικῆς Αὐτοκέφαλης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο σχετικὰ μὲ τὶς ἐπαφὲς τῶν κληρικῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας μὲ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία»! Δυσ­τυχῶς σὲ αὐτὴ τὴν οὐνίτικη «ἐκκλησία» ἔδωσε «αὐτοκεφαλία» ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος, καταπατώντας κάθε ἴχνος κανονικοῦ δικαίου καὶ παντελῆ ἔλλειψη ἐκκλησιαστικῆς εὐθύνης!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.